Dodawanie nowej strony do szablonu (z zachowaniem styli)

W celu dodania nowej strony w e-Sklepie z zachowaniem obecnego wyglądu stron, wystarczy wykonać kilka prostych kroków.

Tworzenie nowej strony

Nową stronę dodamy w panelu administracyjnym w obszarze Wygląd sklepu/ Strony.

W sekcji Użytkownika skorzystaj z przycisku Dodaj. Wypełnij pola z nazwą, linkiem i tytułem strony i zatwierdź przyciskiem Dodaj.

dodawanie nowej strony

Nowa strona zostaje dodana jako nieaktywna. W celu jej aktywowania wystarczy kliknąć na jej kafelek i zmienić przełącznik opcji Aktywna na TAK 

Po wykonaniu powyższych operacji mamy gotową pustą stronę. W celu publikacji strony użyj przycisku Więcej/ Publikuj.

Dodawanie obiektu tekstowego z zawartością strony

Dodamy sobie obiekt tekstowy z zawartością, która ma trafić na naszą nową stronę.

Przejdź do obszaru Wygląd sklepu/ Ustawienia, następnie użyj przycisku Więcej i wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane. Przejdź na zakładkę Obiekty. Dodaj nowy obiekt o typie Tekst, możesz mu nadać dowolną nazwę.

Nowy obiekt pojawi się na końcu listy z obiektami, teraz po kliknięciu w niego możesz uzupełnić treść, jaka ma się pojawić na stronie.

Wskazówka
Treść należy uzupełnić w postaci HTML

Wprowadzone zmiany zachowaj za pomocą przycisku Zapisz.

Przypisanie obiektu do strony

Pozostając w obszarze z konfiguracją obiektów, z poprzedniego punktu, przejdź do nowo dodanego obiektu. Na zakładce Strony wybierz z listy nową stronę, którą utworzyłeś w pierwszym punkcie.

Wprowadzone zmiany zachowaj za pomocą przycisku Zapisz.

Wskazówka
Dla szablonów Agat i Szafir do strony należy przypisać dodatkowo obiekt header odpowiedzialny za wyświetlanie menu kategorii

Powiązanie predefiniowanego szablonu ze stroną

Gotowy plik przygotowany przez Comarch przypiszemy teraz do naszej nowej strony. Przejdź do obszaru Wygląd sklepu/ Ustawienia, następnie użyj przycisku Więcej i wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane. Przejdź na zakładkę Strony.

Na liście plików odnajdź nową stronę (powinna być na końcu) i w kolumnie Plik podaj nazwę utworzonego pliku z szablonem – user-page.html (lub własną stworzoną stronę).

Wprowadzone zmiany zachowaj za pomocą przycisku Zapisz, a następnie przycisku Więcej/ Publikuj.

Gotowe.

Uwaga
ZAAWANSOWANE.

Strona user-page.html znajduje się w szablonach od wersji 2018.6. Jeżeli korzystasz z szablonu starszego niż 2018.6, możesz dodać nową stronę user-page.html z następującym kodem

Pamiętaj, że w takim wypadku należy taką stronę odpowiednio ostylować, zawsze zalecamy korzystanie z szablonów w najnowszej dostępnej wersji.

 


 

Sposób alternatywny

Jeżeli potrzebujesz w sklepie dodatkowej strony, której nie ma w domyślnym szablonie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją dodać. Tworzenie nowej strony będzie przebiegało trójetapowo.

  1. W pierwszym etapie dodamy do e-Sklepu nową stronę.
  2. W drugim przygotujemy prosty szablon w oparciu o istniejące strony.
  3. W ostatnim etapie przypiszemy nowy szablon do strony.

Tworzenie nowej strony

Nową stronę dodamy w panelu administracyjnym w obszarze Wygląd sklepu/ Strony.

W sekcji Użytkownika skorzystaj z przycisku Dodaj. Wypełnij pola z nazwą, linkiem i tytułem strony i zatwierdź przyciskiem Dodaj.

dodawanie nowej strony

Nowa strona zostaje dodana jako nieaktywna. W celu jej aktywowania wystarczy kliknąć na jej kafelek i zmienić przełącznik opcji Aktywna na TAK.

Po wykonaniu powyższych operacji mamy gotową pustą stronę.

Szablon dla nowej strony

Szablon dla nowej strony będzie rozwinięciem domyślnego szkieletu strony. Dzięki temu zachowamy ogólny układ strony, w który będziemy mogli wstawić własną treść.

Plik z szablonem dodamy w obszarze z plikami HTML szablonu. Przejdź do obszaru Wygląd sklepu/ Ustawienia, następnie użyj przycisku Więcej i wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane. W kolejnym obszarze ponownie skorzystaj z przycisku Więcej i wybierz Edytuj HTML.

Nad listą plików kliknij w przycisk Dodaj. Ścieżkę pozostaw pustą (plik trafi do głównego katalogu), wypełnij nazwę pliku.

Dodawanie nowego pliku szablonu

Wybierz nowy plik z listy i po otwarciu uzupełnij go poniższą treścią.

 

Zawartość strony uzupełnij według swoich potrzeb i ostyluj.

Wprowadzone zmiany zachowaj za pomocą przycisku Zapisz.

 

Powiązanie szablonu ze stroną

Plik z przygotowanym szablonem przypiszemy teraz do naszej nowej strony. Przejdź do obszaru Wygląd sklepu/ Ustawienia, następnie użyj przycisku Więcej i wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane. Przejdź na zakładkę Strony.

Na liście plików odnajdź nową stronę (powinna być na końcu) i w kolumnie Plik podaj nazwę utworzonego pliku z szablonem, w naszym wypadku nowa.html.

Wprowadzone zmiany zachowaj za pomocą przycisku Zapisz, a następnie przycisku Więcej/ Publikuj.

 

Wskazówka
Powyższy sposób dodawania nowej strony odnosi się do sklepów korzystających z darmowych szablonów Comarch, oraz szablonów stworzonych w oparciu o ich standard. Jeżeli korzystasz z innego szablonu, to przed przystąpieniem do modyfikacji skonsultuj je z twórcą szablonu.

 

Uwaga
Pamiętaj o publikacji szablonu po wprowadzeniu powyższych zmian!

Czy ten artykuł był pomocny?