Dodawanie nowej strony do szablonu (z zachowaniem styli)

W celu dodania nowej strony w e-Sklepie z zachowaniem obecnego wyglądu stron, wystarczy wykonać kilka prostych kroków.

Tworzenie nowej strony

Nową stronę dodamy w panelu administracyjnym w obszarze Wygląd sklepu/ Strony.

W sekcji Użytkownika skorzystaj z przycisku Dodaj. Wypełnij pola z nazwą, linkiem i tytułem strony i zatwierdź przyciskiem Dodaj.

dodawanie nowej strony

Nowa strona zostaje dodana jako nieaktywna. W celu jej aktywowania wystarczy kliknąć na jej kafelek i zmienić przełącznik opcji Aktywna na TAK 

Po wykonaniu powyższych operacji mamy gotową pustą stronę. W celu publikacji strony użyj przycisku Więcej/ Publikuj.

Przypisanie obiektu do strony

Dodamy sobie obiekt tekstowy z zawartością, która ma trafić na naszą nową stronę.

Przejdź do obszaru Wygląd sklepu/ Ustawienia, następnie użyj przycisku Więcej i wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane. Przejdź na zakładkę Strony. Dla nowo dodanej strony w kolumnie Plik należy wpisać nazwę pliku który będziemy tworzyć z końcówką html, przykładowo: nowa.html.

Wprowadzone zmiany zachowaj za pomocą przycisku Zapisz.

Dodanie nowego obiektu

Gotowy plik przygotowany przez Comarch przypiszemy teraz do naszej nowej strony. Przejdź do obszaru Wygląd sklepu/ Ustawienia, następnie użyj przycisku Więcej i wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane, po tym znowu kliknąć Więcej i wybrać pole Edytuj HTML.

Z należy kliknąć przycisk Dodaj i utworzyć nową stronę o nazwie nowa.html. A wejść do środka nowej strony, i dodać poniższy wpis:

Wprowadzone zmiany zachowaj za pomocą przycisku Zapisz, a następnie przycisku Więcej/ Publikuj.

Dodanie strony do sekcji

W ostatnim kroku, należy przejść do zakładki Wygląd sklepu/ Ustawienia/Nagłówek/Stopka, następnie kliknąć w odpowiednią sekcję i z tego miejsca dodać nową stronę wybierając pole Dodaj stronę ze sklepu.

Uwaga
Pamiętaj o publikacji szablonu po wprowadzeniu powyższych zmian!

Czy ten artykuł był pomocny?