Stan magazynowy na sklepie nie zgadza się z tym w systemie ERP – co zrobić?

Jeżeli po przeprowadzeniu synchronizacji stan magazynowy nie zgadza się z tym prezentowanym w systemie ERP, to należy zwrócić uwagę na następujące kwestie (w sytuacji włączonej kontroli stanów magazynowych w e-Sklepie):

  • towar został zakupiony z opcją płatności online i płatność nie została jeszcze zrealizowana. Zamówienia o statusie „oczekuje na potwierdzenie systemu płatności/ratalnego” pomniejszają stan magazynowy. W tym przypadku warto ustawić w panelu administracyjnym w Ustawienia/Ustawienia Sklepu/Zamówienia, aby zamówienia nieopłacone były anulowane w określonym przedziale czasowym.
  • towar jest na zamówieniu, które jeszcze nie jest przesłane do systemu ERP (ze statusem „oczekuje na potwierdzenie sklepu”). Wówczas stan magazynowy towaru w e-Sklepie jest aktualizowany o ilość wskazaną na tych zamówieniach.
  • niezrealizowane Zamówienia z serwisu Allegro, które nie zostały przekształcone do zamówienia, widoczne na zakładce Allegro/Zamówienia do realizacji pomniejszają stany magazynowe towarów.
W przypadkach wymienionych powyżej stan magazynowy zostaje pomniejszony w sklepie, jednak zamówienia nie są przekazywane do systemu ERP do czasu ich dokończenia.

Wskazówka
Zwróć uwagę, czy do Comarch e-Sklep z systemu ERP wysyłasz stany magazynowe pomniejszone o rezerwacje, czy może pełne stany magazynowe.

Czy ten artykuł był pomocny?