Reklamacje/ zwroty

Lista reklamacji i zwrotów

Zakładka ta przedstawia listę złożonych przez klienta reklamacji i zwrotów.

Reklamacje/ Zwroty można edytować w Panelu administracyjnym, w zakładce Sprzedaż/ Reklamacje zwroty.

Widoczny panel przedstawia kafelki, na których wpisany jest numer reklamacji/ zwrotu, data, nazwa przedmiotu, status oraz adres e-mail. Po kliknięciu w wybrany kafelek, wyświetlają się jego dalsze szczegóły.

Za pomocą przycisku u, można zmienić widok na listę reklamacji/ zwrotów. Lista ta zawiera informacje o wszystkich reklamacjach/ zwrotach. Znajdują się na niej m.in. adres e-mail, nazwa towaru, typ, ilość towaru, data złożenia.

Informacje widoczne na liście reklamacji/ zwrotów, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane na liście porzuconych reklamacji/ zwrotów.

ol

Można również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Za pomocą przycisku Eksport do pliku można eksportować elementy z listy do pliku CSV lub XML. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wybrać sposób zaznaczenia zakresu danych oraz format w jakim plik ma być eksportowany, a następnie kliknąć przycisk Eksportuj. Plik po eksporcie nosi nazwę Returns.

Szczegóły reklamacji/ zwrotów

Po kliknięciu w wybraną pozycję na liście, pojawiają się jej szczegóły.

Po kliknięciu w de, pojawia się możliwość wysłania wiadomości, do klienta składającego reklamacje/ zwrot oraz możliwość zmiany statusu reklamacji/ zwrotu.

Po kliknięciu w pole Wyślij wiadomość, pojawi się okno w którym należy uzupełnić temat i treść wiadomości, a następnie wysłać wiadomość za pomocą wiadomości SMS lub E-mail.

xx

Po kliknięciu w pole Zmień status, pojawi się okno, w którym należy wybrać status:

  • w trakcie rozpatrywania;
  • uznano;
  • odrzucono;
  • anulowano.
Można również uzupełnić pole wiadomości dla kontrahenta.

ffc

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZMIEŃ STATUS.

Więcej ustawień dotyczących Reklamacji / Zwrotów znajduje się w artykułach Zwroty i Reklamacje.

Informacje jak składać reklamację/zwrot z profilu klienta znajdują się w Profil klienta w sklepie standard.

Wskazówka
Reklamacje złożone w Comarch e-Sklep są pobierane przez system ERP w trakcie synchronizacji. Aktualnie pobieranie dokumentów reklamacji jest dostępne w Comarch ERP XL.

Czy ten artykuł był pomocny?