Reklamacje

Reklamacje to zakładka, w której administrator może ustawić, konieczne parametry dotyczące składania reklamacji przez klienta.

Ustawienia reklamacji można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Reklamacje/ zwroty.

W zakładce Reklamacje możliwe jest, włączenie funkcji składania reklamacji przez klientów zarejestrowanych – suwak musi być ustawiony w pozycji Wł.

o

Możliwe jest także wprowadzenie oraz edycja słownika reklamacji, po naciśnięciu przycisku Powody reklamacji, żądania klienta.

Słownik reklamacji zawiera powody reklamacji, które mogą być użyte przez klientów podczas składania reklamacji. Znajdują się w nim m.in. nazwa, status, typ słownika.


Informacje widoczne na liście reklamacji, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane w Słowniku reklamacji.

d

Można również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Aby dodać nowy powód reklamacji należy kliknąć przycisk DodajPojawi się wtedy okno, w którym należy zaznaczyć czy jest to Powód reklamacji, czy Żądanie klientaNastępnie uzupełnić nazwę powodu, język oraz jego opis. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem DODAJ.

k

Aby dokonać edycji istniejących już powodów reklamacji, należy kliknąć w wybrany powód, a następnie wprowadzić potrzebne zmiany.

Uwaga
Uwaga! Pamiętaj aby zapisać dokonane zmiany dyskietką hd.
Poprzez zaznaczenie kilku powodów przyciskiem yyr można je zbiorczo aktywować lub blokować.

dy

Wskazówka
Więcej informacji w artykule Reklamacje/zwroty

Czy ten artykuł był pomocny?