Reklamacje

Reklamacje to zakładka, w której administrator może ustawić, konieczne parametry dotyczące składania reklamacji przez klienta.

Ustawienia reklamacji można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Reklamacje/ zwroty.

W zakładce Warunki reklamacji i zwrotów możliwe jest, włączenie funkcji składania reklamacji przez klientów zarejestrowanych – suwak musi być ustawiony w pozycji Tak.

o

Możliwe jest także wprowadzenie oraz edycja słownika reklamacji, po naciśnięciu przycisku Słownik reklamacji, żądania klienta.

Słownik reklamacji zawiera powody reklamacji, które mogą być użyte przez klientów podczas składania reklamacji. Znajdują się w nim m.in. nazwa, status, typ słownika.

Aby dodać nowy powód reklamacji należy kliknąć przycisk DodajPojawi się wtedy okno, w którym należy zaznaczyć czy jest to Powód reklamacji, czy Żądanie klientaNastępnie uzupełnić nazwę powodu, język oraz jego opis. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

k

Aby dokonać edycji istniejących już powodów reklamacji, należy kliknąć w wybrany powód, a następnie wprowadzić potrzebne zmiany.

Uwaga
Uwaga! Pamiętaj aby zapisać dokonane zmiany.
Poprzez zaznaczenie kilku powodów można je zbiorczo aktywować lub blokować.

dy

Wskazówka
Więcej informacji w artykule Reklamacje/zwroty

Czy ten artykuł był pomocny?