Zwroty

Zwroty to zakładka, w której administrator może ustawić, konieczne parametry dotyczące zwracania zakupionych produktów przez klienta.

Ustawienia zwrotów można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Reklamacje / zwroty.

W zakładce Zwroty możliwe jest, włączenie funkcji zgłaszania zwrotów przez klientów zarejestrowanych w wybranym terminie – suwak musi być ustawiony w pozycji Wł.

r

Termin ten może być wybrany poprzez naciśnięcie przycisku Zgłaszanie zwrotów przez klientów zarejestrowanych, wybranie liczby dni i zapisanie tej wartości przyciskiem ZAPISZ.

e

Możliwe jest także wprowadzenie oraz edycja słownika reklamacji, po naciśnięciu przycisku Powody zwrotów.

Słownik reklamacji zawiera powody reklamacji oraz sposoby zwrotów. Znajdują się w nim m.in. nazwa oraz status.

t

Informacje widoczne na liście zwrotów, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane w Słowniku reklamacji.

d

Można również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Aby dodać nowy sposób zwrotu należy kliknąć przycisk Dodaj. Pojawi się wtedy okno, w którym należy uzupełnić nazwę sposobu, język oraz jego opis. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem DODAJ.

k

Aby dokonać edycji istniejących już sposobów zwrotu, należy kliknąć w wybrany wiersz, a następnie wprowadzić potrzebne zmiany.

Uwaga
Uwaga! Pamiętaj aby zapisać dokonane zmiany dyskietką hd.
Poprzez zaznaczenie kilku wierszów przyciskiem yyr można je zbiorczo aktywować lub blokować.

dy

Wskazówka
Więcej informacji w artykule Reklamacje/zwroty

Czy ten artykuł był pomocny?