Zwroty

Zwroty to zakładka, w której administrator może ustawić, konieczne parametry dotyczące zwracania zakupionych produktów przez klienta.

Ustawienia zwrotów można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Reklamacje / zwroty.

W zakładce Warunki reklamacji i zwrotów możliwe jest, włączenie funkcji zgłaszania zwrotów przez klientów zarejestrowanych w wybranym terminie – suwak musi być ustawiony w pozycji Tak.

r

Termin ten może być wybrany poprzez naciśnięcie przycisku Okres czasu na zwrot, wybranie liczby dni i zapisanie tej wartości przyciskiem Zapisz.

Możliwe jest także wprowadzenie oraz edycja słownika reklamacji, po wejściu w Słownik zwrotów.

Słownik zwrotów zawiera powody zwrotów. Znajdują się w nim m.in. nazwa oraz status.

t

Uwaga
Aby funkcja poprawnie działała w szablonach graficznych, konieczne jest dodanie i aktywowanie w panelu administracyjnym przynajmniej jednego sposobu zwrotu

Aby dodać nowy sposób zwrotu należy kliknąć przycisk Dodaj. Pojawi się wtedy okno, w którym należy uzupełnić nazwę sposobu, język oraz jego opis. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

k

Aby dokonać edycji istniejących już sposobów zwrotu, należy kliknąć w wybrany wiersz, a następnie wprowadzić potrzebne zmiany.

Uwaga
Uwaga! Pamiętaj aby zapisać dokonane zmiany.
Poprzez zaznaczenie kilku wierszy można je zbiorczo aktywować lub blokować.

dy

Wskazówka
Więcej informacji w artykule Reklamacje/zwroty

Czy ten artykuł był pomocny?