Zwroty

Zwroty to zakładka, w której administrator może ustawić, konieczne parametry dotyczące zwracania zakupionych produktów przez klienta.

Ustawienia zwrotów można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Reklamacje / zwroty.

W zakładce Zwroty możliwe jest, włączenie funkcji zgłaszania zwrotów przez klientów zarejestrowanych w wybranym terminie – suwak musi być ustawiony w pozycji Wł.

r

Termin ten może być wybrany poprzez naciśnięcie przycisku Zgłaszanie zwrotów przez klientów zarejestrowanych, wybranie liczby dni i zapisanie tej wartości przyciskiem ZAPISZ.

e

Możliwe jest także wprowadzenie oraz edycja słownika reklamacji, po naciśnięciu przycisku Powody zwrotów.

Słownik reklamacji zawiera powody reklamacji oraz sposoby zwrotów. Znajdują się w nim m.in. nazwa oraz status.

t

Uwaga
Aby funkcja poprawnie działała w szablonach graficznych, konieczne jest dodanie i aktywowanie w panelu administracyjnym przynajmniej jednego sposobu zwrotu

Informacje widoczne na liście zwrotów, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane w Słowniku reklamacji.

d

Można również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Aby dodać nowy sposób zwrotu należy kliknąć przycisk Dodaj. Pojawi się wtedy okno, w którym należy uzupełnić nazwę sposobu, język oraz jego opis. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem DODAJ.

k

Aby dokonać edycji istniejących już sposobów zwrotu, należy kliknąć w wybrany wiersz, a następnie wprowadzić potrzebne zmiany.

Uwaga
Uwaga! Pamiętaj aby zapisać dokonane zmiany dyskietką hd.
Poprzez zaznaczenie kilku wierszów przyciskiem yyr można je zbiorczo aktywować lub blokować.

dy

Wskazówka
Więcej informacji w artykule Reklamacje/zwroty

Czy ten artykuł był pomocny?