Planowane dostawy towarów w e-Sklepie

Wstęp

Comarch e-Sklep umożliwia klientowi sprawdzenie dostępności towaru w sklepie. Dzięki funkcji Sprawdź dostępność towaru w sklepie, osoby odwiedzające Twój e-Sklep będą mogły sprawdzić z poziomu strony internetowej, czy dany towar został już zamówiony u dostawcy.

Zastosowanie

Funkcja służy do sprawdzania nie tylko, czy towar został zamówiony u dostawcy, ale również udostępnia informacje o zamówionej ilości oraz planowanej dostawie. Po wejściu na kartę produktu klient ma możliwość kliknięcia w napis Sprawdź dostawy. W tym momencie sklep uruchomi Comarch e-Sklep Sync, aby ten pobrał informacje z dokumentu Zamówienia Zakup (ZZ) o planowanych dostawach z systemu ERP XL.

Opcja jest dostępna na stronie szczegółów towaru na wszystkich towarach w sklepie – zarówno na tych, które można kupić jak i na takich, gdzie nie ma opcji dodawania do koszyka (np. zapytaj o cenę, czy powiadom o dostępności).

Kto może używać tej opcji?

Aby skorzystać ze wspomnianej funkcjonalności należy posiadać:

  • e-Sklep w wersji B2B,
  • Działającą usługę Comarch e-Sklep Sync,
  • System ERP XL,
  • Zainstalowany szablon Szafir.

Konfiguracja

  1. W panelu administracyjnym Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ Ogólne należy znaleźć Dostawy towarów i wybrać opcję Tak.
  2. Po zapisaniu i opublikowaniu zmian klienci po przejściu do szczegółów towaru będą mieli możliwość sprawdzenia planowanych dostaw.

Skąd pobierane są informacje o planowanych dostawach?

Informację wyświetlane na szczegółach towaru są pobierane z listy zamówień zakupu z systemu Comarch ERP XL. W zależności od statusu dokumentu ZZ klient widzi inny status na oknie z informacjami.

Status dokumentu ZZ:

  • Potwierdzone – Dostawa potwierdzona,
  • Niepotwierdzone – Dostawa niepotwierdzona,
  • Anulowane potwierdzenie – Brak informacji,
  • Zamknięte potwierdzone – Brak informacji.

Czas planowanej daty dostawy brany jest z dokumentu ZZ z pola Data realizacji. Datę na dokumencie można modyfikować po potwierdzeniu dostawy. Zmiany dokonują się w e-Sklepie w momencie ich zapisania.

Towary wielowartościowe

Dla towarów wielowartościowych (fantomów i towarów z cechami) sprawdzanie dostępności (oraz wyświetlanie planowanych dostaw) pokazuje się według wybranej cechy.

Wskazówka
W szablonie Szafir wybraną cechą jest ta, która w momencie wywołania funkcji sprawdzenia dostępności w salonie jest oznaczona widoczną granatową ramką.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące działania Comarch e-Sklep Sync znajdziesz w artykule: Comarch e-Sklep Sync.

Czy ten artykuł był pomocny?