Jak skonfigurować konto e-mail do wysyłki masowej (mailingu) w e-Sklepie?

Wstęp

W tym artykule dowiesz się jak skonfigurować dodatkowe konto e-mail oraz jakie wiadomości mogą nim być wysyłane. Dodatkowo znajdziesz tu informacje odnośnie zakładki Mailing.

Konfiguracja

Konfiguracja konta e-mail do wysyłki masowej znajduje się w panelu administracyjnym w obszarze: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Mailing/ Wysyłka masowa/

Aby skonfigurować dodatkowe konto e-mail należy uzupełnić wymagane pola:

  • dane w sekcji Nazwa to dane, które zostaną wyświetlone w nagłówku wiadomości e-mail z e-Sklepu,
  • dane z sekcji Serwer, Konto, Hasło to dane dostępowe do serwera SMTP Twojej skrzynki pocztowej,
  • W sekcji Port poczty wychodzącej uzupełnisz port poczty wychodzącej oraz oznaczysz, czy połączenie jest szyfrowane certyfikatem SSL,
  • Sekcja Opóźnienie oraz Ilość e-maili wysyłanych w pojedynczej sesji dotyczą ustawień ogólnego mechanizmu wysyłającego wiadomości z Comarch e-Sklep. Opóźnienie wysyłki wiadomości dla wysyłki masowej skonfigurujesz w sekcji Harmonogram wysyłki, o czym przeczytasz niżej.

Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych, zmiany należy zapisać przyciskiem Zapisz. Po poprawnym zapisaniu pojawi się informacja Zmiany w ustawieniach zostały zapisane poprawnie.

W celu weryfikacji poprawności wpisanych danych należy wysłać wiadomość testową przy pomocy linku Wyślij wiadomość testową (na adres e-mail w innej domenie niż ten podany w konfiguracji).

Wskazówka
Przykładowe konfiguracje SMTP dla popularnych serwisów pocztowych zostały opisane w artykule o konfiguracji konta e-mail.

Jeżeli nie chcesz dłużej korzystać z konta dla wysyłki masowej możesz je usunąć przyciskiem Usuń konto znajdującym się obok przycisku Zapisz. Po kliknięciu w przycisk pojawi się dodatkowa informacja: „Czy na pewno chcesz trwale usunąć wybrane dane?”. Usunięcie konta należy zatwierdzić przyciskiem Usuń. Poprawne usunięcie konta zostanie potwierdzone komunikatem: Zmiany w ustawieniach zostały zapisane poprawnie.

Wskazówka
Jeżeli konto e-mail do wysyłki masowej nie zostanie skonfigurowane, to wysyłka maili będzie realizowana z głównego konta e-mail sklepu..

Wysyłka e-mail

Z dodatkowego konta e-mail będą wysyłane następujące wiadomości:

  • newslettery,
  • kupony rabatowe,
  • zapisanie do newslettera (dla subskrybentów zaimportowanych w panelu z pliku),
  • założenia konta w sklepie (dla kontrahentów udostępnionych z ERP lub zaimportowanych w panelu z pliku).

Kolejkę wysyłanych wiadomości można zobaczyć w zakładce Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Wysyłka e-mail.

Wszelkie komunikaty związane z nieprawidłowościami będą wyświetlały się w zakładce Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Błędy wysyłki e-mail.

Częstotliwość wysyłki masowej jest ustawiana w panelu administracyjnym w obszarze: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Mailing w sekcji Harmonogram wysyłki. Domyślnie ustawione jest 10 wiadomości wysyłanych co 12 minut.

Czy ten artykuł był pomocny?