Logowanie do sklepu za pomocą konta Google i Facebook

Wstęp

W Comarch e-Sklep możliwe jest logowanie się do e-Sklepu poprzez konto na Facebook’u oraz poprzez konto Google.

Funkcja dostępna jest w najnowszych wersjach szablonów: Szafir oraz Topaz.

Widok okna logowania w szablonie Szafir z perspektywy panelu Klienta
Widok okna logowania w szablonie Topaz z perspektywy panelu Klienta

Widok okna logowania w szablonie One Page Shop z perspektywy panelu Klienta

Widok okna logowania w szablonie Topaz po przejściu do koszyka

Widok okna logowania w szablonie Szafir po przejściu do koszyka

1. Konfiguracja logowania przez Google

W panelu administracyjnym przejdź na zakładkę Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Logowanie do e-Sklepu, następnie kliknij  Konfiguracja logowania przez Google.

Otworzy się okno, w którym należy wpisać Unikatowy identyfikator aplikacji (OAuth client ID), następnie należy aktywować logowanie przez Google, ustawiając suwak na „Wł.” przy napisie „Aktywny”  i zapisać zmiany.

Instrukcja tworzenia unikatowego identyfikatora aplikacji

Krok 1: Wymagany Unikatowy identyfikator aplikacji można znaleźć przechodząc na stronę znajdującą się pod tym linkiem.

Krok 2: Z poziomu tej strony należy wybrać stworzony już projekt lub stworzyć nowy (przycisk „New Project” i przycisk „Create”).

Krok 3: Wybrać opcję „+ CREATE CREDENTIALS” oraz „OAuth Client ID”:

Krok 4: Typ aplikacji należy określić jako „Web application”:

Krok 5: Uzupełnić adresy, na których logowanie będzie działało poprawnie.
Jako przykład pierwszy adres odnosi się do strony głównej sklepu a drugi do profilu klienta:

Krok 6: Należy przekopiować Unikatowy identyfikator aplikacji (OAuth client ID) do miejsca w panelu administracyjnym przytoczonym na początku rozdziału.
Dodatkowy opis, gdzie znajduje się wymagany Unikatowy identyfikator aplikacji jest dostępny w centrum pomocy Google.

2. Konfiguracja logowania przez Facebook

W panelu administracyjnym przejdź na zakładkę Ustawienia/Ustawienia sklepu/Facebook/Logowanie do e-Sklepu, następnie kliknij Konfiguracja logowania przez Facebook.

Otworzy się okno, w którym należy wpisać Unikatowy identyfikator aplikacji (App ID), oraz Ukryty kod aplikacji (App Secret). Następnie należy aktywować logowanie przez Facebook, przesuwając suwak na „Wł.” obok napisu „Aktywny” i zapisać zmiany.

Instrukcja tworzenia unikatowego identyfikatora aplikacji i ukrytego kodu aplikacji

Krok 1: Wymagany Unikatowy identyfikator aplikacji oraz Ukryty kod aplikacji można znaleźć przechodząc na stronę znajdującą się pod tym linkiem.

Krok 2: Należy wybrać opcję My Apps i Create App

Krok 3: Typ aplikacji zdefiniować jako Firma

Krok 4: Uzupełnić pola Nazwa oraz E-mail i kliknąć Create App

Krok 5: Po stworzeniu aplikacji należy przejść w menu bocznym do Settings > Basic

Krok 6: W polu App Domains należy wpisać link do sklepu, np. demo-szafir.comarchesklep.pl

Krok 7: W pozostałych polach uzupełnić wymagane dane zapisując na końcu zmiany.

Krok 8: W menu Dashboard i w sekcji Add Products to Your App na karcie Facebook Login zaznacz Set Up.

Krok 9: Wybierz w menu Facebook Login > Settings i przy parametrze Login with the JavaScript zaznacz YES

Krok 10: W polu Allowed Domains for the JavaScript SDK wpisz pełny adres/adresy z protokołem np. https://demo-szafir.comarchesklep.pl

Krok 11: Wybierz w menu App Review > Permissions and Features i przy public_profile zaznacz Get Advanced Access i na końcu potwierdź przyciskiem confirm.

Krok 12: Przechodząc do zakładki Settings > Basic należy przekopiować App ID i AppSecret do miejsca w panelu administracyjnym przytoczonym na początku rozdziału.

Dodatkowy opis wskazujący, gdzie znaleźć wymagany kod oraz identyfikator znajdziesz na stronie pomocy Facebook oraz w naszym Centrum Pomocy w artykule Facebook – dodanie sklepu jako zakładki do strony.

Czy ten artykuł był pomocny?