Adresy URL sklepu

W zakładce Adres URL sklepu znajduje się instrukcja, jak można dodać nowy adres sklepu, a także usunąć stary.
Zakładka Adresy URL sklepu znajduje się w panelu administracyjnym, w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne.

Uwaga
Zmiana adresu URL powoduje potrzebę wygenerowania nowej aplikacji mobilnej. Usługa wygenerowania płatna zgodnie z cennikiem.

Po kliknięciu w zakładkę Domyślny adres, wyświetlają się adresy sklepu, które można dodawać lub usuwać.

re

Za pomocą przycisku Dodaj adres, można dodać nową domenę, pojawi się wtedy okno, które pokazuje sposób dalszego postępowania.

s

Za pomocą przycisku Usuń adres, można usunąć niepotrzebną domenę, pojawi się wtedy okno, które pokazuje sposób dalszego postępowania.

c

Uwaga
W przypadku, gdy w e-Sklepie włączony jest certyfikat SSL, pojawi się dodatkowo przycisk Zmień domenę, który pozwala na wybranie adresu domyślnego spośród adresów dostępnych w e-Sklepie.

W zakładce Certyfikat SSL, możliwe jest ustawienie szyfrowania danych za pomocą certyfikatu SSL – suwak musi być w pozycji Wł.

g

Wskazówka
Certyfikat SSL należy włączyć dopiero po jego zakupie i kompletnej instalacji.

Czy ten artykuł był pomocny?