Znak wodny w e-Sklepie

W zakładce zdjęcia można ustawić tło oraz parametry dotyczące znaku wodnego.

Ustawienia zdjęć można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary/ w sekcji Prezentacja towaru/ Znak wodny.

Aby włączyć znak wodny na zdjęciach, należy przy przycisku Twórz znak wodny, ustawić suwak w pozycji Tak. Istnieje możliwość edycji znaku, pojawi się okno, w którym można:

  • ustawić wymiary zdjęcia, dla którego będzie dodawany znak wodny,
  • dodać plik, który będzie znakiem wodnym,
  • ustalić położenie znaku wodnego.
Po zakończeniu edycji, należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?