Wyszukiwanie

Parametry wyszukiwania są bardzo ważnym elementem w sklepie, wygodne i sprawne wyszukiwanie, zachęca klientów do dalszych zakupów.

Ustawienia wyszukiwania w e-Sklepie można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary/ Wyszukiwanie.

W zakładce Wyszukiwanie istnieje możliwość ustawienia parametrów wyszukiwania oraz wyszukiwania prostego.

d

Klikając w Parametry wyszukiwania, możliwe jest ustalenie wag dla poszczególnych pól wyszukiwania.
Waga to parametr ważności, którego wielkość przekłada się na ostateczny wynik wyszukiwania. Im wyższa waga w polu tym szansa rośnie, że po trafieniu wynik pojawi się wyżej na liście. Pozycja na liście uzależniona jest również od wielu odrębnych czynników. Im bardziej skomplikowane zapytanie tym pozostałe czynniki będą miały większe znaczenie. Cały mechanizm oparty jest o bibliotekę pełno tekstowego wyszukiwania Apache Lucene. Szczegółowy opis mechanizmu oraz punktowania wyników wyszukiwania można znaleźć na stronach TUTAJ oraz TUTAJ.

W tym miejscu możliwe jest również wybranie sposobu sortowania wyników wyszukiwania oraz wybranie liczby wyszukiwanych towarów. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ.

f

Klikając w Wyszukiwanie proste, możliwe jest dobranie pól po których wyszukiwane będę towary oraz wybranie sposobu ich wyszukiwania. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ.

k

Przykłady wyszukiwania:

Opcja „Z wyrażeniem” –  wyszukuje wyłącznie wszystkie słowa występujące w tej samej następującej po sobie kolejności. „Buty biegowe nieprzemakalne” znajdziesz wpisując „buty”, „biegowe”, „nieprzemakalne”, „buty biegowe”, „biegowe nieprzemakalne”. Nie znajdziesz wyszukując „buty nieprzemakalne”, „biegowe buty” lub wpisując dodatkowe słowo nie występujące w nazwie szukanego produktu np. „buty biegowe sportowe” czy „buty sportowe” itd.

Opcja „Ze wszystkimi słowami” – wyszukuje wyłącznie wszystkie słowa występujące w dowolnej kolejności. „Buty biegowe nieprzemakalne” znajdziesz wpisując „buty nieprzemakalne”, „biegowe buty”, „buty biegowe”, „buty” itd. Nie znajdziesz wpisując dodatkowe słowo nie występujące w nazwie szukanego produktu np. „nieprzemakalne sportowe buty”.

Opcja „Z którymkolwiek ze słów” – wyszukuje którekolwiek z wpisanych słów. „Buty biegowe nieprzemakalne” znajdziesz wpisując „Buty treningowe”, „Nieprzemakalne kurtki”, „Buty nieprzemakalne skórzane” itd.

Opcja „Z częścą słowa” – wyszukuje część słowa / słów (min. 3 znaki). „Buty biegowe nieprzemakalne” znajdziesz wpisując „but bie”, „dowolne bieg słowa”, „przem”, „makalne gowe” itd. Część słowa musi zostać wpisana jako osobny wyraz – przed i po części słowa mogą pojawiać się dowolne inne słowa.

Wskazówka
Od wersji 2018.7 w e-Sklepie wprowadzono funkcję automatycznego podpowiadania towarów podczas wpisywania szukanej frazy w wyszukiwarce, tzw. Autocomplete. Opcja wyszukuje tylko towary z dodanymi zdjęciami.

Po wpisaniu co najmniej 3 liter z szukanej frazy, pojawi się podpowiedź towaru, wraz z jego nazwą, kodem i zdjęciem.

W celu skorzystania z tej funkcji należy korzystać z aktualnych wersji darmowych szablonów Comarch. W przypadku korzystania z indywidualnych szablonów, należy skontaktować się w tej sprawie z twórcą szablonu.

Czy ten artykuł był pomocny?