Wyszukiwanie

Parametry wyszukiwania są bardzo ważnym elementem w sklepie, wygodne i sprawne wyszukiwanie, zachęca klientów do dalszych zakupów.

Ustawienia wyszukiwania w e-Sklepie można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary/ Wyszukiwanie.

W zakładce Wyszukiwanie istnieje możliwość ustawienia parametrów wyszukiwania oraz wyszukiwania prostego.

d

Klikając w Parametry wyszukiwania, możliwe jest ustalenie wag dla poszczególnych pól wyszukiwania. Wybranie sposobu sortowania wyników wyszukiwania oraz wybranie liczby wyszukiwanych towarów. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ.

f

Klikając w Wyszukiwanie proste, możliwe jest dobranie pól po których wyszukiwane będę towary oraz wybranie sposobu ich wyszukiwania. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ.

k

Wskazówka
Od wersji 2018.7 w e-Sklepie wprowadzono funkcję automatycznego podpowiadania towarów podczas wpisywania szukanej frazy w wyszukiwarce, tzw. Autocomplete.

Po wpisaniu co najmniej 3 liter z szukanej frazy, pojawi się podpowiedź towaru, wraz z jego nazwą, kodem i zdjęciem.

W celu skorzystania z tej funkcji należy korzystać z aktualnych wersji darmowych szablonów Comarch. W przypadku korzystania z indywidualnych szablonów, należy skontaktować się w tej sprawie z twórcą szablonu.

Czy ten artykuł był pomocny?