Wyszukiwanie

Wstęp

Parametry wyszukiwania są bardzo ważnym elementem w sklepie internetowym. Wygodne i sprawne wyszukiwanie towarów, zachęca klientów do dalszych zakupów.

Ustawienia wyszukiwania w Comarch e-Sklep można edytować w panelu administracyjnym, w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Wyszukiwanie.

W sekcji Wyszukiwanie istnieje możliwość ustawienia ogólnych parametrów wyszukiwania, wyszukiwania prostego, parametrów autouzupełniania oraz chmury tagów

 

Dodatkowo w szablonie graficznym Szafir wprowadzone jest zawężanie wyników wyszukiwania względem kategorii w sklepie. W wynikach wyszukiwania pokazywane są grupy wraz z ilością wyników, w których znajdują się towary z szukaną frazą. Po przejściu do takiej kategorii, towary nadal są wyszukiwane w odniesieniu do frazy, która była początkowo wpisana.

Wskazówka
Wyszukiwanie działa po wpisaniu liter i/ lub cyfr. Nie wspieramy wyszukiwania po znakach specjalnych. Nie zalecamy również stosowania znaków specjalnych w nazwach produktów.

Parametry wyszukiwania

Klikając w Parametry wyszukiwania, możliwe jest ustalenie wag dla poszczególnych pól wyszukiwania.
Waga to parametr ważności, którego wielkość przekłada się na ostateczny wynik wyszukiwania. Im wyższa waga w polu tym szansa rośnie, że po trafieniu wynik pojawi się wyżej na liście. Pozycja na liście uzależniona jest również od wielu odrębnych czynników. Im bardziej skomplikowane zapytanie, tym pozostałe czynniki będą miały większe znaczenie. Cały mechanizm oparty jest o bibliotekę pełnotekstowego wyszukiwania Apache Lucene. Szczegółowy opis mechanizmu oraz punktowania wyników wyszukiwania można znaleźć na stronie Apache Lucene.

W tym miejscu możliwe jest również wybranie sposobu sortowania wyników wyszukiwania oraz wybranie liczby wyszukiwanych towarów. Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ.

 

Wyszukiwanie proste

Klikając w Wyszukiwanie proste, możliwe jest dobranie pól po których wyszukiwane będą towary, czy przeszukiwane mają być towary ze zdjęciami bądź bez oraz wybranie domyślnego sposobu ich wyszukiwania. Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ.

Parametry domyślnego sposobu wyszukiwania, wyszukują towary:

  • Opcja „Z wyrażeniem” –  wyszukuje wyłącznie wszystkie słowa występujące w tej samej następującej po sobie kolejności. „Buty biegowe nieprzemakalne” znajdziesz wpisując „buty”, „biegowe”, „nieprzemakalne”, „buty biegowe”, „biegowe nieprzemakalne”. Nie znajdziesz wyszukując „buty nieprzemakalne”, „biegowe buty” lub wpisując dodatkowe słowo nie występujące w nazwie szukanego produktu np. „buty biegowe sportowe” czy „buty sportowe” itd.
  • Opcja „Ze wszystkimi słowami” – wyszukuje wyłącznie wszystkie słowa występujące w dowolnej kolejności. „Buty biegowe nieprzemakalne” znajdziesz wpisując „buty nieprzemakalne”, „biegowe buty”, „buty biegowe”, „buty” itd. Nie znajdziesz wpisując dodatkowe słowo nie występujące w nazwie szukanego produktu np. „nieprzemakalne sportowe buty”.
  • Opcja „Z którymkolwiek ze słów” – wyszukuje którekolwiek z wpisanych słów. „Buty biegowe nieprzemakalne” znajdziesz wpisując „Buty treningowe”, „Nieprzemakalne kurtki”, „Buty nieprzemakalne skórzane” itd.
  • Opcja „Z częścią słowa” – wyszukuje część słowa / słów (min. 3 znaki). „Buty biegowe nieprzemakalne” znajdziesz wpisując „but bie”, „dowolne bieg słowa”, „przem”, „makalne gowe” itd. Część słowa musi zostać wpisana jako osobny wyraz – przed i po części słowa mogą pojawiać się dowolne inne słowa.

Autouzupełnianie

Klikając w Autouzupełnianie, możliwe jest skonfigurowanie funkcji podpowiadania wyników wyszukiwania w wyszukiwarce prostej (autouzupełnianie). Na szczegółach tej sekcji dostępne są parametry, według których można podpowiadać klientowi towary w wyszukiwarce prostej. Możliwe jest wskazanie pól, po których odbywać będzie się wyszukiwanie towarów widocznych w podpowiedziach, czy podpowiadane mają być towary ze zdjęciami bądź bez oraz jaki ma być domyślny sposób wyszukiwania towarów. Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ.


Parametry domyślnego sposobu wyszukiwania, wyszukują towary:

  • Opcja „Z wyrażeniem” –  wyszukuje wyłącznie wszystkie słowa występujące w tej samej następującej po sobie kolejności. „Buty biegowe nieprzemakalne” znajdziesz wpisując „buty”, „biegowe”, „nieprzemakalne”, „buty biegowe”, „biegowe nieprzemakalne”. Nie znajdziesz wyszukując „buty nieprzemakalne”, „biegowe buty” lub wpisując dodatkowe słowo nie występujące w nazwie szukanego produktu np. „buty biegowe sportowe” czy „buty sportowe” itd.
  • Opcja „Ze wszystkimi słowami” – wyszukuje wyłącznie wszystkie słowa występujące w dowolnej kolejności. „Buty biegowe nieprzemakalne” znajdziesz wpisując „buty nieprzemakalne”, „biegowe buty”, „buty biegowe”, „buty” itd. Nie znajdziesz wpisując dodatkowe słowo nie występujące w nazwie szukanego produktu np. „nieprzemakalne sportowe buty”.
  • Opcja „Z którymkolwiek ze słów” – wyszukuje którekolwiek z wpisanych słów. „Buty biegowe nieprzemakalne” znajdziesz wpisując „Buty treningowe”, „Nieprzemakalne kurtki”, „Buty nieprzemakalne skórzane” itd.
  • Opcja „Z częścią słowa” – wyszukuje część słowa / słów. Po wpisaniu co najmniej 3 znaków z szukanej frazy, pojawi się podpowiedź towaru, wraz z jego nazwą, kodem i zdjęciem. „Buty biegowe nieprzemakalne” znajdziesz wpisując „but bie”, „dowolne bieg słowa”, „przem”, „makalne gowe” itd. Część słowa musi zostać wpisana jako osobny wyraz – przed i po części słowa mogą pojawiać się dowolne inne słowa.

Jeśli w konfiguracji wyszukiwarki zaznaczony jest dodatkowo parametr z częścią słowa, wówczas sprawdzane jest czy każdy wyraz z wpisanej frazy zawiera się częściowo w przeszukiwanych towarach

Wskazówka
W celu skorzystania z funkcji Autouzupełnianie należy korzystać w Comarch e-Sklep z aktualnych wersji darmowych szablonów Comarch. W przypadku korzystania z indywidualnych szablonów, należy skontaktować się w tej sprawie z twórcą szablonu.

Czy ten artykuł był pomocny?