Towary – ustawienia

W zakładce Towary administrator ma możliwość ustawienia szczegółów związanych z prezentacją towarów w sklepie internetowym, takich jak:

  • Nowość
  • Promocja
  • Najczęściej oglądane/ Najczęściej kupowane
  • Wyświetlanie atrybutu typu lista
  • Wyświetlanie kodu towaru
Ustawienia towarów w e-Sklepie można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary.

W zakładce Towary możliwe jest  ustawienie sposobu oznaczania towaru jako nowość. Możliwe opcje to:  według wyboru z systemu ERP (w takim wypadku towar jest oznaczany jako nowość po zaznaczeniu takiej opcji na karcie towaru w systemie ERP), z ERP wraz z datą dodania (obok poprzedniej opcji uwzględniana jest też data dodania towaru do sklepu), czy też decydująca ma być jedynie data dodania (w tym przypadku towary oznaczane są jako nowość po upływie 12 godzin od dodania do e-Sklepu). Można tutaj również ustalić ilość dni oznaczania towaru jako nowość. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ.

Wskazówka
W nowych sklepach domyślnie zaznaczona jest opcja ERP.

Opcja „Promocja” umożliwia wybór sposobu oznaczania towaru elementem graficznym „Promocja”, który jest wyświetlany na szczegółach produktu lub na liście produktów. Pod uwagę może być brany: atrybut czasowy „Promocja” z systemu ERP, atrybut czasowy „Promocja” wraz z ceną poprzednią (również definiowaną w systemie ERP), jedynie na podstawie ceny poprzedniej.

Oczywiście jeśli towar ma się wyświetlać jako promocyjny na podstawie ceny poprzedniej, cena poprzednia musi być wyższa od domyślnej. Cena poprzednia będzie pokazana z przekreśleniem obok aktualnej ceny produktu.

 

 

Możliwe jest również ustalenie za jaki okres czasu będą pokazywane informacje dotyczące najczęściej kupowanych / oglądanych towarów. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ.

Wskazówka
Ustawienia dot. towarów najczęściej oglądanych oraz kupowanych wykorzystywane są podczas wyliczania danych w obiektach lokalnych: Prezentacja towaru oraz Nowości i promocje.

W obiekcie Prezentacja towaru, w polach: productdetails.Product.OrdersCount oraz productdetails.Product.Sold zakupy liczone są z ostatnich X dni – określonych w powyższym parametrze: Najczęściej kupowane towary za okres (dni).

W obiekcie Nowości i promocje dla typów towarów: najczęściej kupowane oraz najczęściej oglądane brana jest pod uwaga ilość dni podana w ustawieniach wyżej.

Można także wybrać czy atrybut ma być wyświetlany niezależnie od wartości zawsze jako tekst (w cechach produktu), czy niezależnie od wartości zawsze jako lista, czy zależnie od wartości tekst lub lista. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem ZAPISZ.

Inną możliwością jest ustalenie, co jaki okres czasu ma być generowany  raport dotyczący produktów, które kupowano z danym produktem. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem GENERUJ.

Włączenie parametru Nie wyświetlaj kodu towaru oznacza, że na stronie opisu produktu nie będzie wyświetlany kod z Systemu ERP.

 

Czy ten artykuł był pomocny?