Raty BNP Paribas

Wstęp

Sposobem zachęcającym klienta do dokonywania zakupów, w momencie problemów z płynnością finansową jest oferowanie mu możliwości dokonywania zakupów na raty.

W e-Sklepie istnieje taka możliwość dzięki integracji z bankiem BGŻ BNP Paribas SA.

Adres serwisu: www.bgzbnpparibas.pl

Raty BNP Paribas

Jednym ze sposobów kredytowania zakupów w e-Sklepie jest Raty PBN Paribas, parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Systemy ratalne. Następnie należy kliknąć kafelek Raty BNP Paribas

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne, to zakładka w której można zmienić status płatności, opis płatności w sklepie, dodać szczegóły, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.

W tej sekcji znajdują się również pola do wprowadzenia numeru sklepu (przekazywany jest przez bank), typu kredytu (czyli oferta handlowa – przekazywana przez bank), adresu powrotu pozytywnego oraz adresu powrotu błędnego.

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Zakładka Zgody

W zakładce Zgody istnieje możliwość utworzenia lub modyfikacji zgód dla serwisu płatności.

Po kliknięciu przycisku 'Dodaj' dostępny będzie formularz, w którym można:

  • zmienić status zgody,
  • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
  • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
  • podać nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
  • dodać treść zgody,
  • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody – nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
  • podać wartość zmiennej.
Uwaga
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Uwaga
Uwaga! Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Uwaga
Wcześniej Raty BNP Paribas funkcjonowały pod nazwą Sygma Raty.

Czy ten artykuł był pomocny?