CA Raty

CA Raty

Jednym ze sposobów kredytowania zakupów w e-Sklepie jest CA Raty, parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Systemy ratalne. Następnie należy kliknąć kafelek CA Raty.

f

Zakładka ogólne

Zakładka Ogólne, to zakładka w której można zmienić status płatności, opis płatności w sklepie, dodać szczegóły, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Konfiguracja

W konfiguracji można ustawić identyfikator sklepu nadany przez bank oraz hasło. Podany jest w niej również adres powrotu pozytywnego oraz adres powrotu błędnego. Dokonane zmiany należy zapisać.

Od wersji 2020.3 w sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.

7

Uwaga
Uwaga! Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?