Współpraca z Comarch ERP XT

Wstęp

Comarch e-Sklep to płatny system e-commerce, który zapewnia łatwą sprzedaż towarów w Internecie.

Użytkownicy, którzy posiadają e-Sklep skonfigurowany ze swoim kontem Comarch ERP XT, mają bezpłatnie przedłużaną licencję na wybrany pakiet przez cały czas, kiedy ich e-Sklep jest aktywny.

Współpraca pomiędzy Comarch ERP XT a Comarch e-Sklep opiera się na wymianie danych pomiędzy aplikacjami.

Z Comarch ERP XT wysyłane są dane o produktach. Sam decydujesz, które towary i usługi chcesz sprzedawać w swoim sklepie internetowym.

Natomiast z Comarch e-Sklep importowane są informacje o złożonych zamówieniach. Na tej podstawie wystawiasz faktury sprzedaży, a Klient na bieżąco wie, jaki jest stan realizacji jego zamówienia.

Zamówienie Comarch e-Sklep

Aby zamówić Comarch e-Sklep Użytkownik musi podsiadać swój numer ID Klienta Comarch. Numer ten jest nadawany automatycznie po kompletnym wypełnieniu danych firmy w Konto/ Moje dane (wszystkie pola oznaczone *). Po wypełnieniu pieczątki i zapisaniu danych Użytkownik jest rejestrowany w systemie Comarch i zwrotnie otrzymuje numer ID, który może zobaczyć w Moich danych. Nadanie numeru ID trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.

W obszarze Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep możesz zamówić swój sklep internetowy. Istnieje możliwość zamówienia:

Wersji demo

Wersja demo jest dostępna bezpłatnie przez pierwsze 30 dni. Wersja demo posiada wszystkie funkcjonalności wersji płatnej, jest jedynie ograniczona czasowo. Przed upływem ważności e-Sklepu Użytkownik dostanie informację, że okres próbny dobiega końca i będzie mógł zamówić wtedy wersję płatną. Jeśli nie zamówi wersji płatnej – e-Sklep zostanie zablokowany.

Wersję demo można zamówić wciskając przycisk Wypróbuj bezpłatnie.

Wersji płatnej

Korzystając z przycisku Zamów e-Sklep Użytkownik zamawia od razu wersję płatną. W takim przypadku każdego miesiąca dla Użytkownika zostanie wystawiona faktura za użytkowanie e-Sklepu.Istnieje również możliwość zamówienia e-Sklepu z poziomu okna z wyborem pakietu (Konto: Moje pakiety). Może tutaj wybrać pakiet powiązany ze sklepem standard lub light, klikając w symbol przełączenia na kafelku:

xt-2

 

Podczas zamawiania e-Sklepu musi podać następujące dane:

 • wersja e-sklepu – może zamówić wersje standard lub light. W wersji light istnieje ograniczenie co do ilości produktów, które mogą być wystawione w e-Sklepie (jednocześnie do e-Sklepu może być wystawione 50 produktów).
 • domena – jeśli Użytkownik posiada własną domenę może zamówić e-Sklep działający w tej domenie. Wtedy powinien wybrać opcję własna i wpisać adres zakładanego sklepu. Jeśli Użytkownik nie posiada własnej domeny może wybrać opcję pl. Wtedy podaje tylko nazwę sklepu internetowego, który zostanie założony.
Więcej na temat przekierowania domeny przeczytasz w artykule: Konfiguracja domeny.

Po wciśnięciu przycisku Wyślij składane jest zamówienie na e-Sklep. Wtedy Użytkownik widzi komunikat:

Twoje zamówienie na e-Sklep zostało zarejestrowane. O jego realizacji zostaniesz poinformowany droga mailową.

Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest również mailem na adres, na który założone jest konto Comarch ERP XT.

O realizacji zamówienia i założeniu sklepu Użytkownik informowany jest drogą mailową.  Wtedy też po wejściu do konfiguracji e-Sklepu widzi informację, że współpracuje z e-Sklepem. Równocześnie w konfiguracji pojawia się przycisk Wyślij, który powoduje wysłanie do e-Sklepu przygotowanych wcześniej produktów.

Użytkownik, który zamówił e-Sklep korzystając z formularza zamówienia dostępnego na stronach Comarch, nie składa dodatkowo zamówienia z poziomu Comarch ERP XT. Wraz z e-Sklepem jest dla niego zakładane i konfigurowane połączenie z kontem Comarch ERP XT. Po zalogowaniu do programu widzi on od razu opcje wysyłania produktów.

Wysyłanie produktów do e-Sklepu

Towary sprzedawane w sklepie internetowym dzielone są na kategorie. Przed udostępnieniem produktów w e‑Sklepie Użytkownik musi w Comarch ERP XT przygotować listę grup, w których chce sprzedawać towary. Lista ta następnie będzie wysyłana do e-Sklepu jako zestaw kategorii.

Dodaj grupę

Dodawanie grup jest możliwe po wybraniu Więcej funkcji / Comarch e-sklep / Grupy w Comarch e-sklep. Z tego poziomu możemy dodawać, modyfikować i usuwać poszczególne grupy asortymentowe.

Lista grup ma strukturę drzewa. Aby dodać grupę na pierwszym poziomie Użytkownik musi wcisnąć przycisk Dodaj.

Aby dodać podgrupę do utworzonej grupy musi ustawić na konkretnej grupie kliknąć prawy przycisk myszy (lub w przypadku urządzenia z ekranem dotykowym – dłużej „przytrzymać” wybraną grupę). Wtedy w nagłówku pojawi się nowe menu kontekstowe:

xt-4

i z tego menu powinien wybrać przycisk Dodaj.

Z poziomu takiego menu kontekstowego grupy, widocznego po wciśnięciu prawego przycisku myszy, Użytkownik może również:

 • modyfikować definicje grupy,
 • usunąć wcześniej założoną grupę pod warunkiem, że nie ma do niej przypisanego żadnego produktu oraz nie zawiera ona żadnych podgrup (wówczas należy uprzednio usunąć podgrupy).
Podczas tworzenia grupy oprócz jej nazwy Użytkownik może zdefiniować dodatkowe parametry:

Zdjęcie. Zdjęcie przypisane do grupy będzie wyświetlane w e-Sklepie podczas przeglądania i wyszukiwania asortymentu

Wskazówka
Od wersji 2019.5 skompresowane dane binarne w postaci zdjęć, nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep.

Atrybuty. Atrybuty to cechy, po których będzie wyszukiwany produkt w danej grupie.

Na karcie grupy Użytkownik definiuje zestaw atrybutów, charakterystycznych dla danej grupy produktów, bez podania konkretnych wartości. Wartości atrybutów (cech) są przypisywane dopiero na karcie konkretnego produktu.

Lista atrybutów wykorzystywanych na kartach grup i produktów jest wspólna i tworzona automatycznie podczas uzupełniania danych dla kolejnych grup i produktów:

 • jeśli dany atrybut nie był jeszcze wprowadzony na żadnej karcie grupy/ produktu – można go dodać wprowadzając jego nazwę bezpośrednio w pole. Przy zapisie grupy zostanie on automatycznie dodany do wspólnej listy i Użytkownik będzie mógł wybrać go z listy podczas wprowadzania kolejnych grup i produktów.
 • jeśli dany atrybut był już wcześniej wprowadzony na jakiejś karcie – można go wybrać korzystając z rozwijanej listy
 • aby usunąć atrybut z zestawu dla danej grupy należy ustawić kursor na danej pozycji i kliknąć w przycisk z ikoną kosza.
Meta dane. W panelu Pozycjonowanie można zdefiniować meta dane dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania:

 • Tytuł – tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków,
 • Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zaleca ilość słów to od 6 do 10,
 • Meta Opis – opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy. Zalecana długość do 250 znaków,
 • Link – dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL.
Po dodaniu grup należy dodać produkty i wykonać na nich odpowiednie ustawienia.

Dodaj produkty

Na karcie produktu, który ma być wysyłany do e-Sklepu należy zaznaczyć parametr Sprzedawaj towar w e-Sklepie. Po zaznaczeniu parametru poniżej pojawi się opcja uzupełnij dane.

Oprócz poniższych danych, zdefiniowanych wyłącznie na potrzeby Comarch e-Sklep, wysyłane są również dane wprowadzane bezpośrednio na karcie produktu:

 • nazwa
 • cena brutto sprzedaży
 • stan towaru – opcja jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania z pakietów zawierających Magazyn. Stan jest wtedy wysyłany dla produktów określonych na karcie jako towar z zaznaczona opcją kontroli stanu w magazynie.

Parametry do Comarch e-Sklep są podzielone na trzy grupy, widoczne na trzech zakładkach:

Zakładka Ogólne.

Opis. Istnieje możliwość zdefiniowania opisu HTML dla produktu. Jeśli na karcie produktu jest już wprowadzony opis – można go skopiować jako opis do e-Sklepu. Natomiast należy pamiętać, że zmiany wprowadzane w opisie na karcie produktu nie będą automatycznie uwzględniane w opisie do e-Sklepu i należy je wprowadzić odrębnie.

xt-5

Inne. Dla każdego produktu można zdefiniować również inne dane typu wartość KGO (koszt gospodarowania odpadami) czy wagę.

Ponadto może zdefiniować status dostępności danego produktu, który będzie widoczny w e-Sklepie: zapowiedź, dostępny, dostępny na zamówienie, niedostępny. W przypadku statusu Dostępny należy zdefiniować status dostępności: dostępny od ręki, do 24 h, do 7 dni itd. Status przypisany do towaru jest widoczny dla Klienta w e‑Sklepie.

Pozycjonowanie. Dla każdego produktu można określić meta dane dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania:

Szukaj – podczas wyszukiwania towarów w Comarch e-Sklep uwzględniane są słowa wpisane w tym polu.

Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zaleca ilość słów to od 6 do 10.

Tytuł – Tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków.

Meta Opis – Opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy. Zalecana długość do 250 znaków.

Link – dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL.

 

Producent. Dla każdego produktu można określić dane odnośnie jego wytwórcy. Dane te są wykorzystywane w
e-Sklepie podczas współpracy z „porównywarkami cen”.

Uzupełnić można tam takie pola jak:

Producent – osoba lub przedsiębiorstwo, które wyprodukowało dany towar

Kod producenta – kod towaru u wytwórcy. Dany produkt powinien mieć zawsze ten sam kod producenta, niezależnie sprzedawcy.

Marka – znak produktu, określający danego producenta.

www – strona internetowa producenta.

 

Zdjęcia. Dla każdego produktu można przyporządkować maksymalnie 8 zdjęć, które będą wysyłane do e-Sklepu. Zdjęcia są wysyłane w kolejności ustawienia na karcie. Jeśli istnieje konieczność zmiany kolejności zdjęć wystarczy je przestawić na karcie produktu.

xt-7

Wskazówka
Od wersji 2019.5 skompresowane dane binarne w postaci zdjęć, nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep.

Grupa. Produkt wysyłany do e-Sklepu musi być przypisany do konkretnej grupy asortymentowej (drzewo grup tworzone jest w konfiguracji e-sklepu).

Zakładka Atrybuty.

Atrybuty zwykłe. Po wskazaniu grupy dla produktu na jego kartę automatycznie przenoszone są atrybuty, jakie wcześniej zostały zdefiniowane dla tej grupy. Wystarczy określić wartości poszczególnych atrybutów dla danego produktu. Jeśli dany atrybut może mieć kilka równych wartości (na przykład wiele kolorów albo rozmiarów), należy ten atrybut dopisać do listy tyle razy, ile przyjmuje wartości:

xt-6

Zaproponowana lista może być modyfikowana. Użytkownik może usunąć zaproponowane atrybuty z grupy, może również dopisać nowe. Obowiązują identyczne zasady jak podczas wprowadzania atrybutów dla grup.  Lista atrybutów dla wszystkich grup i produktów jest wspólna, jeśli więc dany atrybut był już wcześniej wprowadzony na jakiejś karcie – można go wskazać wybierając z rozwijanej listy.

Atrybuty czasowe. Istnieje możliwość zdefiniowania pewnych atrybutów, którymi będą oznaczane produkty w Comarch e-Sklep, jak: Nowość, Promocja, Produkt polecany itp. Aby produkt był oznaczony w wybrany sposób wystarczy zaznaczyć odpowiedni parametr. Po synchronizacji oznaczenie będzie widoczne w sklepie.
Do e-Sklepu wysyłane są maksymalnie trzy atrybuty czasowe dla każdego produktu. W przypadku zaznaczenia większej ilości cech – wysłane zostaną trzy pierwsze.
Zakładka Produkty skojarzone.

Aby Towary podobne, Akcesoria oraz Towary polecane były poprawnie wyświetlane w e-Sklepie muszą mieć zdefiniowane przynajmniej jedno zdjęcie!
Towary podobne. Jako towar podobny można wskazać inny produkt, posiadający kartę w Comarch ERP XT, który również jest sprzedawany w e-Sklepie (ma zaznaczony parametr). Dodając produkt podobny można zdecydować, czy jest to relacja dwustronna:

 • jeśli zostanie wybrana opcja Dwustronny: nie – relacja zostanie zapisana tylko na karcie produktu, który definiujemy
 • jeśli zostanie wysłana opcja Dwustronny: tak – relacja zostanie zapisana zarówno na karcie produktu definiowanego, jak i wskazanego jako podobny. W przypadku relacji dwustronnych usunięcie powiązania na jednym z produktów spowoduje automatyczne usunięcie powiązania na drugim
W sytuacji, gdy użytkownik na jednym z produktów powiązanych ze sobą odznaczy parametr o sprzedaży w e-Sklepie, relacja pozostanie zapisana, jednak nie będzie wysyłana do sklepu podczas synchronizacji. Po zaznaczeniu parametru o sprzedaży – informacje o towarach podobnych będą ponownie wysyłane do sklepu.

W przypadku usunięcia produktu z listy usuwane są również wszystkie powiązania, gdzie produkt ten był wskazany jako podobny.

Towary podobne wyświetlane są w Szczegółach Produktu w e-Sklepie.

Akcesoria. Istnieje możliwość zdefiniowania towarów, które będą pojawiały się jako akcesoria proponowane na Szczegółach Produktu w e-Sklepie. Jako akcesoria można wskazać inne produkty z zaznaczonym parametrem sprzedaży w e-Sklepie.

Podobnie, jak w przypadku produktów podobnych, w przypadku odznaczenia parametru o sprzedaży w sklepie na karcie akcesoria relacja pozostaje zapisana na produkcie, tylko przestaje być wysyłana do sklepu. Natomiast w przypadku zupełnego usunięcia karty produktu – relacja jest również kasowana.

Towary polecane. Istnieje możliwość zdefiniowania towarów, które będą pojawiały się jako polecane Jako towar polecany można wskazać inne produkty z zaznaczonym parametrem sprzedaży w e-Sklepie.

Podobnie, jak w przypadku produktów podobnych i akcesoriów, w przypadku odznaczenia parametru o sprzedaży w sklepie na karcie towaru polecanego relacja pozostaje zapisana na produkcie, tylko przestaje być wysyłana do sklepu. Natomiast w przypadku zupełnego usunięcia karty produktu – relacja jest również kasowana.

Aby wysłać produkt do e-Sklepu należy określić przynajmniej grupę oraz cenę sprzedaży. Pozostałe informacje nie są wymagane, jednak mogą ułatwić wyszukiwanie towaru w e-Sklepie.

Jeśli Użytkownik chce chwilowo wykluczyć towar ze sprzedaży w sklepie internetowym, może odznaczy na karcie produktu parametr Sprzedawaj w e-Sklepie. Po ponownym zaznaczeniu parametru większość danych zdefiniowanych dla e-Sklepu będzie nadal uzupełniona i wystarczy uzupełnić jedynie informacje związane z grupą.

Jeśli w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów pod jedną kartą produktową (kartą towaru nadrzędnego). Po wejściu w taką kartę i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych).

Dodaj produkty powiązane (tzw. fantomy)

Funkcja pozwala na stworzenie grupy takich samych towarów, które różnią się od siebie określonymi atrybutami np. rozmiarem, kolorem itp. Mechanizm działa w ten sposób, że jeden z produktów w grupie wyznacza jako produkt nadrzędny – dane tego produktu będą wyświetlane bezpośrednio na liście towarów w Comarch e-Sklep. Pozostałe produkty w grupie mają być oznaczone jako produkty podrzędne – ich dane nie będą wyświetlane bezpośrednio na liście w Comarch e-Sklep, lecz dopiero po wyfiltrowaniu towaru wg określonych cech (atrybutów). Na potrzeby filtrowania produktów powiązanych w sklepie istotne jest, by wszystkie powiązane ze sobą produkty miały wspólny zestaw atrybutów grupujących.  Dlatego lista atrybutów grupujących ustalana jest tylko na produkcie nadrzędnym, potem podczas przypisywania produktów podrzędnych zestaw ten jest przepisywany i Użytkownik może dla nich zmienić jedynie wartość.

Na zakładce towaru, w sekcji Produkty Skojarzone, znajdują się pole Produkt Powiązany oraz Atrybuty grupujące.

Produkt powiązany – w tym miejscu wybieramy rodzaj produktu: produkt nadrzędny lub produkt podrzędny.

 • Produkt nadrzędny –  jeśli wybrany zostanie Produkt nadrzędny, pojawia się tabela Atrybuty grupujące, w której należy wprowadzić zestaw atrybutów, wg których w Comarch e-Sklep będzie następowało filtrowanie produktów powiązanych. Atrybuty dodaje się analogiczna jak na atrybutach zwykłych:
 • Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.
 • Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.
 • Produkt podrzędny –  jeśli wybrany zostanie Produkt podrzędny pojawia się pole Dodaj produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są wybrane jako Produkt nadrzędny. Użytkownik może wybrać z listy jeden z produktów nadrzędnych. Po wybraniu produktu, w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym, są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie można zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – można jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy brak relacji, wtedy usuwają się powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.
Przykład:

Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor+rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to  produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38.

Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

 • BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
 • BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
 • BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR:

 • jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić,
 • jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Przygotowane w Comarch ERP XT grupy, produkty oraz produkty powiązane należy przesłać do e-Sklepu za pomocą synchronizacji.

Wskazówka
Od wersji 2019.5 wprowadzone zostały zmiany w mechanizmie synchronizacji wpływające na szybsze przetwarzanie pliku XML po stronie e-Sklepu. Import oferty (towary, grupy towarów, atrybuty, zdjęcia) oraz import kontrahentów odbywa się teraz w krótszym czasie.
Wyślij grupy i towary do e-Sklepu

Podczas codziennej pracy z programami informacje o towarach są wysyłane do e-Sklepu na kilka sposobów:

 • synchronizacja pełna – wysyłane są wszystkie informacje o towarach i grupach, niezależnie od tego czy uległy zmianie od momentu ostatniego wysłania. Synchronizacja pełna jest wykonywana na życzenie, po wciśnięciu przycisku Wyślij w konfiguracji e-Sklepu.
 • synchronizacja różnicowa – jest wykonywana automatycznie co 2 godziny. Obejmuje tylko produkty lub grupy, na których dokonano zmian danych związanych ze sprzedażą w e-Sklepie.
 • synchronizacja stanów magazynowych – co 60 minut do e-Sklepu automatycznie wysyłane są informacje o stanie magazynowym produktów, jaki jest ustalony w programie Comarch ERP XT. Informacja wysyłana jest tylko dla produktów o typie towar z zaznaczoną kontrolą stanów magazynowych.
Po założeniu e-Sklepu i przygotowaniu listy produktów do wysłania należy bezwzględnie wykonać pierwszą pełną synchronizację. Dopiero wtedy towary pojawią się w e-Sklepie i zacznie działać mechanizm różnicowego wysyłania zmian.

Import zamówień

Zamówienia z e-Sklepu są importowane do programu Comarch ERP XT jako faktury proforma. Aby złożone zamówienia pojawiły się w programie należy z poziomu listy faktur proforma wcisnąć przycisk Aktualizuj zamówienia z e-Sklepu .

Na fakturze proforma, która jest tworzona w Comarch ERP XT, oprócz produktów, które zamówił Klient pojawia się dodatkowy element związany ze sposobem i kosztem dostawy.
Na fakturze proforma istnieje możliwość wprowadzania ilości produktu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Natomiast w e-Sklepie istnieje możliwość składania zamówień w ilościach z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. W takim przypadku po zaimportowaniu zamówienia na tworzonej fakturze proforma mogą wystąpić niezgodności dotyczące ilości i wartości zamówienia.
Forma płatności na dokumencie jest przypisana zgodnie z mapowaniem zapisanym w konfiguracji e-Sklep:

xt-10

W przypadku, jeśli formy płatności nie będą skonfigurowane, na tworzonych fakturach proforma będzie widoczna forma płatności gotówka.
Klient, składający zamówienie w e-Sklepie, może być zalogowany na swoje konto (i wtedy dane na zamówienie pobierane są z konta) lub wpisać swoje dane bezpośrednio na zamówieniu. Podczas  importu zamówienia do Comarch ERP XT:

 • jeśli Klient składający zamówienie ma swoje konto w e-Sklepie – podczas importu pierwszego zamówienia do e-Sklepu zakładana jest automatycznie dla tego Klienta karta kontrahenta. Odtąd wszystkie faktury proforma, które będą tworzone w programie, będą rejestrowane dla tego kontrahenta.
 • jeśli klient składający zamówienie podaje swoje dane bezpośrednio na zamówieniu (bez logowania się na konto e-Sklep) – podczas importu zamówienia jego dane są wprowadzane bezpośrednio na tworzoną fakturę proforma, bez zakładania karty kontrahenta.
W trakcie realizacji zamówienia z Comarch ERP XT do e-Sklepu wysyłane są informacje o zamówieniu, które Klient może zobaczyć w e-Sklepie:

 • w momencie utworzenia faktury proforma do e-Sklepu wysyłany jest status zamówienia potwierdzone,
 • w momencie, gdy na podstawie faktury proforma zostanie utworzona faktura sprzedaży lub faktura zaliczkowa – do e-Sklepu zostaje wysłany status zamówienia zrealizowane,
 • jeśli po imporcie zamówienia faktura proforma zostanie usunięta w programie – do e-Sklepu wysyłany jest status zamówienia anulowane.
Status anulowane wysyłane jest do e-Sklepu bezpośrednio po usunięciu faktury proforma z programu. Natomiast statusy dotyczące realizacji: potwierdzone i zrealizowane są wysyłane do e‑Sklepu dopiero w momencie wykonania aktualizacji stanu zamówień z e‑Sklepu
Wskazówka
Informacje na temat współpracy Comarch e-Sklep z Comarch ERP XT znajdziesz także w Centrum pomocy Comarch ERP XT

Czy ten artykuł był pomocny?