Nowości i zmiany w wersji 2021

1 Nowości

1.1 Integracja z hurtowniami

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep dostępna jest integracja z hurtowniami. W jej ramach przygotowaliśmy predefiniowane połączenie z wybranymi hurtowniami oraz udostępniliśmy możliwość własnej integracji z hurtowniami udostępniającymi stany magazynowe w formie plików XML i CSV.

Zakres integracji obejmuje automatyczną aktualizację stanów towarów w sklepie na podstawie stanów w hurtowni oraz automatyczne mapowanie indeksów z hurtowni z towarami w sklepie na podstawie kodu EAN, kodu u producenta oraz kodu towaru. Wprowadziliśmy także możliwość określenia kolejności zdejmowania stanów magazynowych z hurtowni. Kolejną nowością jest dodanie w dzienniku zdarzeń historii importu stanów magazynowych z hurtowni do sklepu.

Szczegółowa instrukcja integracji z hurtowniami dostępna jest w tym artykule.

1.2 Porzucone koszyki – powiadomienia

Od wersji 2021 została wprowadzona nowa funkcja wysyłania powiadomień o porzuconych koszykach. Jest to narzędzie zachęcające Klientów do dokończenia zamówienia i działa, jeżeli skonfigurowano wysyłkę wiadomości e-mail z przypomnieniem o porzuconym koszyku w panelu administracyjnym na zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/Zamówienia – parametr Przypomnienie o dokończeniu zamówienia (porzucone koszyki). Na szczegółach tego parametru, można ustawić po jakim czasie oraz do kogo mają zostać wysyłane przypomnienia o dokończeniu zakupów. Istnieje także możliwość zablokowania wysyłania takich wiadomości dla Klientów. Dodatkowo, wraz z nową funkcją w panelu administracyjnym na zakładce Ustawienia/Treści/E-mail i SMS w sekcji Zamówienia została dodana nowa grupa wiadomości Przypomnienie o dokończeniu zamówienia. Znajdują się w niej treści wiadomości wysyłanych do klientów w przypadku porzuconego koszyka – pierwsze i drugie przypomnienie o porzuconym koszyku.

W związku z nową funkcją powiadomień o porzuconych koszykach w panelu administracyjnym na zakładce Sprzedaż/Porzucone koszyki znajduje się nowa lista porzuconych koszyków, dzięki której Sprzedawcy mogą analizować liczbę porzucanych koszyków oraz mają wgląd do ich zawartości. Koszyk jest traktowany jako porzucony po upływie 2 godzin od momentu ostatniej aktualizacji koszyka.

1.3 TwistoPay – kup teraz, zapłać później

Od wersji 2020.1 została wprowadzona nowość w płatności imoje ING Banku. Został dodany kolejny kanał płatności TwistoPay – kup teraz, zapłać później, dzięki któremu można opłacić swoje zakupy do 21 dni. Wraz z tą nowością została zmieniona nazwa tej płatności online – teraz dostępna jest pod nazwą imoje + TwistoPay.

1.4 Brexit – zmiany w e-Sklepie

Do listy numerów identyfikacyjnych VAT dodaliśmy nowy prefiks XI. Prefiks ten będzie wykorzystywany do oznaczania transakcji wewnątrzunijnych z Klientami z Irlandii Północnej. Uwaga: od 1 stycznia 2021r. Klientom z Wielkiej Brytanii, oznaczonych prefiksem GB, należy w panelu administracyjnym e-Sklepu samodzielnie zmienić status na pozaunijny.

1.5 Nowe kolumny w panelu

W panelu administracyjnym e-Sklepu na liście towarów dodaliśmy pięć nowych kolumn: cena netto oraz cena brutto (obie wraz z informacją o aktualniej walucie domyślnej), stawka VAT oraz jednostka miary (domyślna). Dodatkowo umożliwiliśmy wyświetlanie obrazka produktu na liście. Nowością na liście jest także podgląd cen produktów w cennikach przesłanych z systemu ERP – dla sklepów Enterprise oraz B2B dostępne są wszystkie cenniki, a dla pozostałych wyłącznie jeden domyślny cennik.

1.6 Prezentowanie stanów towaru w panelu

W najnowszej wersji e-Sklep na szczegółach towaru została udostępniona nowa zakładka Zasoby. Prezentowane są na niej informacje dotyczące:

 • tego, czy dla danego towaru jest włączona/ wyłączona kontrola stanów magazynowych. Informacja związana jest z opcją dostępną na karcie towaru w systemie ERP, która może wyłączyć dany towar spod kontroli stanów magazynowych w e-Sklepie. Parametr Kontrola stanów magazynowych może przyjmować wartości Tak/ Nie.
 • stanów towaru w e-Sklepie z uwzględnieniem źródła pochodzenia (system ERP lub hurtownie). Obok ilości towaru widoczna jest również jego podstawowa jednostka miary oraz data ostatniej aktualizacji.
 • rezerwacji danego towaru. W tej sekcji widoczna jest lista dokumentów, które pomniejszają stany magazynowe w e-Sklepie po synchronizacji (kontrola stanów magazynowych). Prezentowane są tam informacje odnośnie źródła pochodzenia dokumentu, jego numeru lub numeru aukcji Allegro (dla zamówień Allegro, które nie zostały jeszcze przekształcone do zamówień), data rezerwacji oraz ilość i jednostka miary.

1.7 Obrazki towarów na listach i formularzach

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep umożliwiliśmy wyświetlanie obrazków towarów na: liście towarów, liście towarów w przechowali, liście powiadomienia o dostępności, liście towarów w porzuconym koszyku oraz na formularzu reklamacji/ zwrotu. Zoptymalizowaliśmy także wyświetlanie obrazków towarów w panelu. Obrazki ładują się z wykorzystaniem mechanizmu „lazy load”.

1.8 Listy w panelu

Na listach w panelu administracyjnym dodaliśmy informację o łącznej liczbie rekordów wyświetlanych na danej liście. Jest ona dostępna jako Licznik w stopce listy, w jej lewym rogu.

Dodatkowo wprowadziliśmy „przypięty” suwak poziomy na poszczególnych listach. Dzięki temu suwak jest dostępny zawsze, bez konieczności przewijania listy do obszaru stopki.

1.9 Podpowiadanie fraz podczas filtrowania w panelu

Od wersji 2021 w panelu administracyjnym dodaliśmy funkcję podpowiadania fraz (tzw. autocomplete) podczas wypełniania pól filtra na listach: towarów, kontrahentów, zamówień oraz na liście towarów do masowego wystawiania ofert w Allegro. Dzięki podpowiedziom wyszukiwania użytkownicy panelu mogą sprawniej pracować na listach dostępnych w panelu e-Sklepu.

1.9 Nowości na szczegółach kontrahenta w panelu

W najnowszej wersji e-Sklepu na szczegółach kontrahenta w panelu zostały dodane informacje o numerze NIP wraz z prefiksem kraju, typie kontrahenta oraz czy włączony jest parametr ceny netto. Dodatkowo dla kontrahentów o typie wewnątrzunijny i pozaunijny została dodana informacja, że dla nich będzie stosowana stawka VAT 0%. Taka podpowiedź wyświetla się również podczas edycji typu kontrahenta na jego szczegółach.

1.10 Obrazki i załączniki w postaci linków

Od wersji 2021 w Comarch e-Sklep wprowadzono możliwość wyświetlania obrazków oraz załączników dodanych w postaci linków na wszystkich listach oraz formularzach w panelu administracyjnym sklepu.
We wszystkich gotowych szablonach Comarch od wersji 2021 również wprowadzono wyświetlanie obrazków i załączników w sklepie dodanych na podstawie linków do zewnętrznych zasobów.

Wskazówka
Aktualnie funkcja nie jest obsługiwana przez żaden system ERP.

1.11 Domyślna cena netto dla nowych kont firmowych

Od wersji 2021 w Comarch e-Sklep wprowadzono możliwość ustawiania podczas rejestracji domyślnej ceny netto dla kont firmowych. W menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Kontrahenci dostępny jest nowy parametr Automatycznie ustawiaj cenę netto dla firmy podczas rejestracji w sklepie, po włączeniu którego cena netto będzie automatycznie zapisywana na nowo zarejestrowanych e-Sklepie kontach kontrahentów o typie firma. Funkcja dostępna jest dla sklepów w wersji Enterprise i B2B.

1.12 Wybór stron dostępnych dla niezalogowanych

Od wersji 2021 w panelu administracyjnym dodano możliwość wyboru stron, do których będzie miał dostęp klient niezalogowany, przy włączonym parametrze Tylko dla klientów zalogowanych. Na zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/Kontrahenci w sekcji Dostęp do sklepu na szczegółach parametru Tylko dla klientów zalogowanych znajduje się wybór tych stron (wyjątkiem jest strona logowania – ona jako jedna zawsze musi być dostępna dla niezalogowanych kontrahentów). Został również dodany przycisk do przywracania ustawień domyślnych.

1.13 Towar konfigurowalny

W panelu administracyjnym e-Sklepu w wersji B2B na szczegółach towaru została dodana dodana nowa sekcja, w której na potrzeby konfiguratora produktu, można określić, czy towar jest konfigurowalny. Po wybraniu opcji, zmiany w ustawieniach towaru należy opublikować (przycisk w górnym prawym rogu). Dzięki temu parametrowi implementacja własnego konfiguratora produktu w e-Sklepie stała się jeszcze prostsza.

1.14 Cena regularna na towarach zgrupowanych (fantomy)

Od wersji 2021 umożliwiliśmy wyświetlanie ceny regularnej (RegularPrice) dla towarów zgrupowanych (fantomów) w obiektach Liquid.

1.15 Jednostki miary na towarach zgrupowanych (fantomy)

Od wersji 2021 w Comarch e-Sklep wprowadziliśmy możliwość korzystania z jednostek miar przypisanych do towarów zgrupowanych (fantom). Dotychczas takie towary miały zawsze jednostkę przypisaną do towaru nadrzędnego.

Od teraz obsługa sklepu będzie miała możliwość wyboru, czy jednostki miary dla towarów podrzędnych będą pobierane z towaru nadrzędnego czy jednak jednostki miary dla towarów podrzędnych mają być pobierane z tych właśnie towarów.
W panelu administracyjnym: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary pojawił się nowy parametr Towar zgrupowany (fantom) własne jednostki miary. Włączenie tego parametru umożliwi prezentację i sprzedaż towarów zgrupowanych w ich własnych jednostkach miary.

Nowość została obsłużona w standardowych szablonach Comarch.

Wskazówka
Jednostki miary będą prezentowane po synchronizacji towarów zgrupowanych z systemu ERP. Po każdej zmianie tego ustawienia należy wykonać synchronizację towarów zgrupowanych.
Do prawidłowego działania ustawienia wymagany jest szablon w wersji 2021.
Uwaga
W zależności od ustawienia parametru wymagane jest poprawne przypisywanie jednostek do towarów wchodzących w skład fantoma w systemie ERP.

W wersji 2021 wprowadziliśmy ograniczenie czasowe do e-maila ze zmianą hasła przez użytkownika. Aktualnie link jest ważny 30 minut.

1.17 Waga towaru

Od wersji 2021 wprowadzono nowy sposób wyświetlania wagi towaru Comarch e-Sklepie. Od teraz waga towaru wyświetlana jest z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

1.18 Cookies – SamSite

Podążając za zmianami wprowadzonymi w Google Chrome i FireFox zmieniliśmy obsługę ciasteczek w Comarch e-Sklep. Pliki cookies będą mieć ustawiony parametr SameSite. Wpływ na działanie e-Sklepu:

 • domena e-Sklepu jest zabezpieczona certyfikatem SSL – sklep powinien działać „tak samo” i nie zauważy zmian;
 • domena e-Sklepu nie jest zabezpieczona certyfikatem SSL:
  • przestanie działać cross-frame,
  • przestanie działać e-Sklep osadzony w IFRAME na innych stronach.

1.19 Nowości w panelu administracyjnym

1.19.1 Nowości na liście towarów i szczegółach towaru

W panelu administracyjnym e-Sklepu na liście towarów dodaliśmy pięć nowych kolumn: cena netto oraz cena brutto (obie wraz z informacją o aktualniej walucie domyślnej), stawka VAT oraz jednostka miary (domyślna). Dodatkowo umożliwiliśmy wyświetlanie obrazka produktu na liście. Nowością na liście jest także podgląd cen produktów w cennikach przesłanych z systemu ERP – dla sklepów Enterprise oraz B2B dostępne są wszystkie cenniki, a dla pozostałych wyłącznie jeden domyślny cennik.

Na szczegółach towaru została udostępniona nowa zakładka Zasoby. Prezentowane są na niej informacje dotyczące:

 • tego, czy dla danego towaru jest włączona/ wyłączona kontrola stanów magazynowych. Informacja związana jest z opcją dostępną na karcie towaru w systemie ERP, która może wyłączyć dany towar spod kontroli stanów magazynowych w e-Sklepie. Parametr Kontrola stanów magazynowych może przyjmować wartości Tak/ Nie.
 • stanów towaru w e-Sklepie z uwzględnieniem źródła pochodzenia (system ERP lub hurtownie). Obok ilości towaru widoczna jest również jego podstawowa jednostka miary oraz data ostatniej aktualizacji.
 • rezerwacji danego towaru. W tej sekcji widoczna jest lista dokumentów, które pomniejszają stany magazynowe w e-Sklepie po synchronizacji (kontrola stanów magazynowych). Prezentowane są tam informacje odnośnie źródła pochodzenia dokumentu, jego numeru lub numeru aukcji Allegro (dla zamówień Allegro, które nie zostały jeszcze przekształcone do zamówień), data rezerwacji oraz ilość i jednostka miary.

Wprowadzone nowości mają na celu weryfikację dostępnej ilości towaru, w szczególności w przypadku różnic pomiędzy stanem w e-Sklepie a systemem ERP.

1.19.2 Obrazki na listach i formularzach

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep umożliwiliśmy wyświetlanie obrazków towarów na: liście towarów, liście towarów w przechowali, liście powiadomienia o dostępności, liście towarów w porzuconym koszyku oraz na formularzu reklamacji/ zwrotu. Zoptymalizowaliśmy także wyświetlanie obrazków towarów w panelu. Obrazki ładują się z wykorzystaniem mechanizmu „lazy load”.

1.19.3 Oferty z towarem, który nie podlega rabatowaniu

W panelu administracyjnym e-Sklepu na szczegółach oferty sprzedaży wyróżniliśmy towary, które nie podlegają rabatowaniu. Na liście towarów dodanych do oferty oraz w edycji towaru na ofercie widoczna jest czerwona flaga: nie podlega rabatowaniu. Dodatkowo, na szczegółach oferty w tabelce z towarami dostępna jest nowa kolumna: Podlega rabatowaniu z możliwością filtrowania po wartościach Tak/Nie.

1.19.4 Nowości na liście i szczegółach kontrahentów

Od wersji 2021 w panelu administracyjnym na liście kontrahentów dodana została nowa kolumna Typ kontrahenta z dostępnymi statusami Krajowy, Wewnątrzunijny oraz Pozaunijny.

Na szczegółach kontrahenta zostały dodane informacje o numerze NIP wraz z prefiksem kraju, typie kontrahenta oraz czy włączony jest parametr ceny netto. Dodatkowo dla kontrahentów o typie wewnątrzunijny i pozaunijny została dodana informacja, że dla nich będzie stosowana stawka VAT 0%. Taka podpowiedź wyświetla się również podczas edycji typu kontrahenta na jego szczegółach.

1.19.5 Domyślny język pracownika

Od wersji 2021 na liście pracowników przypisanych do kontrahenta, została dodana nowa kolumna – Język. Po dodaniu nowego pracownika domyślnie ustawiany jest język polski, natomiast można go zmienić podczas edycji danych pracownika.

1.19.6 Listy w panelu

Na listach w panelu administracyjnym dodaliśmy informację o łącznej liczbie rekordów wyświetlanych na danej liście. Jest ona dostępna jako Licznik w stopce listy, w jej lewym rogu.

Dodatkowo wprowadziliśmy „przypięty” suwak poziomy na poszczególnych listach. Dzięki temu suwak jest dostępny zawsze, bez konieczności przewijania listy do obszaru stopki.

1.19.7 Podpowiadanie fraz podczas filtrowania (autocomplete na listach)

Od wersji 2021 w panelu administracyjnym dodaliśmy funkcję podpowiadania fraz (tzw. autocomplete) podczas wypełniania pól filtra na listach: towarów, kontrahentów, zamówień oraz na liście towarów do masowego wystawiania ofert w Allegro. Dzięki podpowiedziom wyszukiwania użytkownicy panelu mogą sprawniej pracować na listach dostępnych w panelu e-Sklepu.

1.19.8 Dziennik zdarzeń – nowości 

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep rozbudowaliśmy dziennik zdarzeń z procesu synchronizacji o szczegółowe dane dotyczące synchronizacji. Na liście zdarzeń widoczne są informacje o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia synchronizacji (z dokładnością do sekund), nazwie źródła synchronizacji (system ERP, hurtownia) oraz wersji pliku. Dodatkowo dostępna jest kolumna z unikalnym numerem identyfikacyjnym operacji (guid).

Na szczegółach zdarzenia widoczny jest dokładny rejestr z informacją o dacie synchronizacji poszczególnych danych oraz w przypadku wystąpienia komunikatu – konkretna informacja dotycząca nieprawidłowych danych.

1.19.9 Eksport do pliku listy segmentów, listy kontrahentów oraz subskrybentów dodanych do segmentu

W wersji 2021 w panelu administracyjnym e-Sklepu dodano możliwość eksportu do pliku w formacie csv oraz xml listy segmentów oraz listy kontrahentów i subskrybentów dodanych do segmentu. Można wyeksportować zaznaczone elementy, bieżący widok listy lub całą listę.

1.19.10 Zaimportuj szablonu z Kreatora Wyglądu

Od wersji 2021 w panelu administracyjnym na zakładce Wygląd sklepu został dodany bezpośredni odnośnik do obszaru, gdzie można zaimportować gotowy szablon z Kreatora wyglądu. Po kliknięciu w Zaimportuj szablon z kreatora wyglądu można wgrać do e-Sklepu szablon utworzony wcześniej w kreatorze.

1.19.11 Nazwa szablonu graficznego

W najnowszej wersji panelu administracyjnego umożliwiliśmy nadawanie nazw szablonów graficznych o długości do 50 znaków. Dłuższe nazwy można wprowadzać w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ Szablon w polu Nazwa.

1.19.12 Informacja o nieaktualnej wersji Comarch e-Sklep Sync

Od wersji 2021 w panelu administracyjnym na zakładce Ustawienia/Ogólne została dodana informacja o ewentualnej nieaktualnej wersji Comarch e-Sklep Sync oraz o konieczności zaktualizowania jej do najnowszej wersji.

Wprowadziliśmy sprawdzanie, czy używana wersja e-Sklep Sync jest w najnowszej dostępnej wersji 2021. Informacja o nieaktualnej wersji wyświetla się po zalogowaniu do panelu na dashboard.
Dodaliśmy wyświetlanie aktualnej wersji Comarch e-Sklep Sync w obszarze konfiguracyjnym tego dodatku w panelu administracyjnym sklepu.

1.19.13 Konfiguracja konta e-mail – informacja o portach

Od wersji 2021 w panelu administracyjnym w sekcji konfiguracji poczty e-mail została dodana informacja o możliwości użycia innych Portów poczty wychodzącej.

1.20 Nowości w integracji z Allegro

1.20.1 Masowe (seryjne) wystawianie ofert na Allegro
W nowej wersji Comarch e-Sklep udostępniliśmy funkcję masowego wystawiania ofert na Allegro. Możliwe jest zbiorcze wystawienie ofert Allegro dla wybranych grup towarowych w sklepie lub dla wskazanych towarów. W tym przypadku przygotowaliśmy listę wyboru towarów do wystawienia wraz z automatycznym wyszukiwaniem produktów Allegro na podstawie kodów EAN lub kodu EAN i tytułu oferty. Dodaliśmy także aktualizowanie parametrów na ofercie na podstawie produktu Allegro, szablonów oraz danych o towarze w sklepie.

Na liście towarów przygotowanych do wystawienia w Allegro dostępne są operacje seryjne: zmiana cennika dostaw (z możliwością masowego ustawiania czasu wysyłki, dodawania dodatkowych informacji o dostawie i ustawiania opcji faktury) oraz zmiana warunków oferty (warunków reklamacji, zwrotów i gwarancji).

Umożliwiliśmy również seryjnie wystawianie ofert w jednostkach pomocniczych. Wyszukiwanie produktów Allegro na podstawie towarów z e-Sklepu zostało zoptymalizowane. Dodatkowo, w przypadku braku domyślnej kategorii Allegro dla konta Allegro oraz braku szablonu dla domyślnej kategorii Allegro dla konta Allegro – wyświetlimy stosowną informację wraz z odnośnikami do odpowiedniego miejsca w panelu e-Sklepu, gdzie można to uzupełnić.

1.20.2 Sprzedaż i zamówienia z jednostką pomocniczą

W wersji 2021 wprowadzono możliwość sprzedaży na aukcjach Allegro towarów w jednostce pomocniczej dostępnej w Comarch e-Sklep. Podczas wystawiania aukcji Allegro w panelu administracyjnym sklepu, na formularzu aukcji w sekcji Cena „Kup teraz” wyświetlane są w formie listy wszystkie jednostki miary dodane na towarze. Zmieniając jednostkę w jakiej będzie sprzedawany towar, na przygotowywanej aukcji Allegro przeliczana jest również cena w stosunku do przelicznika względem jednostki podstawowej dodanego na karcie towaru w systemie ERP. W sekcji Liczba sztuk pozostają bez zmian jednostki: sztuka, para oraz komplet, zgodnie z aukcjami w serwisie Allegro.
Na zamówieniu w sklepie oraz w systemie ERP również są zapisywane pomocnicze jednostki miary w jakich sprzedawany był towar na aukcji Allegro.

Wskazówka
Oferty powiązane z towarami dla których została zmieniona jednostka domyślna dla Comarch e-Sklep potrzeba zaktualizować. W tym celu należy przejść na szczegóły aukcji i ponownie zapisać ofertę ikoną dyskietki. Wówczas zostanie zaktualizowana jednostka w bazie danych e-Sklepu. W przeciwnym wypadku zamówienie będzie nadal tworzone na jednostkę podstawową, ponieważ taka jednostka była wybrana podczas dodawania aukcji.
1.20.3  Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy

W wersji 2021 wprowadzono mapowanie punktów odbioru osobistego utworzonych w e-Sklepie z punktami dodanymi w serwisie Allegro.

Na liście punktów odbioru osobistego w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Odbiór osobisty/Odbiór osobisty w punkcie dodana została operacja Wyślij / Usuń z Allegro, widoczna po zaznaczeniu na liście wybranego punktu. Wysyłanie oraz usuwanie punktów działa tylko dla aktywnych kont Allegro. Na liście punktów odbioru zostały dodane również nowe kolumny: Wysłano do Allegro, Formy płatności, Kontakt przed odbiorem oraz Do odbioru w ciągu (dni).

Na formularzu dodawania nowego punktu odbioru osobistego zostały dodane nowe pola: Formy płatności, Kontakt przed odbiorem oraz Do odbioru w ciągu (dni). Pola województwo oraz szerokość/długość geograficzna są wymagane, ponieważ punkty odbioru osobistego w Allegro są prezentowane przy użyciu mapy.

Po utworzeniu punktu, na szczegółach dostępna jest opcja Więcej (trzy kropki w prawym górnym rogu) w której również dostępna jest operacja Wyślij / Usuń z Allegro. Po wysłaniu punktu do serwisu Allegro pojawi się osobna zakładka z podglądem wysłanych danych.

1.20.4 Promowanie ofert

Rozszerzona została integracja z Allegro o możliwość promowania ofert poprzez pakiety wyróżnień oraz opcje dodatkowe. Na formularzu aukcji dodana została nowa sekcja Opcje promowania, w której można wybrać pakiety: Wyróżnienie i raty zero, Pakiet Promo, Podświetlenie, Pogrubienie oraz Promowanie na stronie działu. Przed wystawieniem aukcji możliwe jest na szczegółach aukcji sprawdzenie opłaty za tę ofertę przy użyciu przycisku z trzema kropkami. Opłaty za opcje promowania naliczane są zgodnie z cennikiem Allegro (https://allegro.pl/pomoc/dla-sprzedajacych/oplaty-i-cenniki/sposob-naliczania-oplat-za-opcje-promowania-ey2LgRgjaS8).

1.20.5 Zmiana statusu zamówienia i wysyłanie powiadomień e-mail

Od wersji 2021 wprowadzono zmianę statusów zamówień w Allegro, gdy zmieni się status zamówienia w e-Sklepie do 60 dni od daty zamówienia. Zmiana dotyczy również powiadomień e-mail, które mogą być wysyłane do zamówień z Allegro. Po włączeniu funkcji wysyłania powiadomień e-mail do zamówień z Allegro, powiadomienia dotyczące zmiany statusu są również wysyłane do 60 dni od daty zamówienia. Zmiana statusu zamówienia w e -Sklepie następuje po anulowaniu zamówienia w Panelu administracyjnym lub po realizacji zamówienia w systemie ERP.

1.20.6 Uzupełnianie parametrów obowiązkowych na aukcjach zakończonych 

Od wersji 2021 umożliwiono uzupełnianie parametrów obowiązkowych na aukcjach zakończonych do 60 dni od daty zakończenia. Na liście aukcji w menu Allegro/ Aukcje, na aukcji ze statusem Zakończona dodany jest przycisk Uzupełnij parametry. Po wybraniu opcji uzupełnij parametry wyświetlany jest formularz ze wszystkimi parametrami jakie są dostępne na aukcji w danej kategorii. Nazwy parametrów obowiązkowych do uzupełnienia, bez których aukcja nie zostanie wznowiona są wyróżnione poprzez pogrubienie nazwy parametru.

1.20.7 Allegro – numer telefonu odbiorcy przesyłki

Od wersji 2021 dodano wyświetlanie numeru telefonu odbiorcy przesyłki na szczegółach zamówienia z Allegro w panelu administracyjnym sklepu. Numer telefonu widoczny jest na szczegółach zamówienia, na zakładce Dostawa i płatność w sekcji Wysyłka na adres.

1.20.8 Allegro – usuwanie zdjęć z szablonu, jeśli towar nie posiada zdjęć o danym numerze

Wprowadzono usuwanie zdjęć towaru z szablonu, jeśli na towarze nie ma zdjęcia o numerze wybranym na szablonie aukcji.

1.20.9 Allegro – obrazki i załączniki w postaci linków

Od wersji 2021 w obszarze Allegro wprowadzono możliwość wyświetlania obrazków dodanych w postaci linków na liście ofert, szczegółach ofert oraz na zamówieniach w panelu administracyjnym sklepu.

1.21 eBay – konto produkcyjne w wersji demo e-Sklepu

Od wersji 2021 w e-Sklepie w wersji DEMO umożliwiono podłączenie konta produkcyjnego eBay.

1.22 Nowości w szablonie Topaz

1.22.1 Nowy typ nagłówka z pionowym menu

W najnowszej wersji szablonu Topaz udostępniono kolejny, trzeci, widok nagłówka. W nowym nagłówku wprowadziliśmy pionowe menu, które pozwala wyświetlić standardowo trzy poziomy kategorii produktowych. Pierwszy poziom można dodatkowo konfigurować w zakresie ilości pokazywanych kategorii. W tym celu w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu dodano nowy parametr: widok pierwszego poziomu menu głównego (dla trzeciego typu nagłówka) z następującymi opcjami: wygodny (ustawiony domyślnie i pozwalający wyświetlić maksymalnie 10 kategorii w pierwszym poziomie menu) oraz kompaktowy (wyświetla do 16 kategorii w pierwszym poziomie menu). Nowy typ nagłówka połączony jest z bannerem (o zalecanych wymiarach 1118px x 534px), widocznym tylko na stronie głównej. Nowością jest także dostępność skróconej wersji nagłówka (m.in. menu kategorii i wyszukiwarka) u góry ekranu. Ten tzw. przyklejony nagłówek widoczny jest w przypadku przeglądania dłuższych stron sklepu.

1.22.2 Nowy widok newslettera

W najnowszej wersji szablonu Topaz dostępny jest nowy rodzaj newslettera, który prezentowany jest wyłącznie na stronie głównej e-Sklepu w formie wyskakującego okienka (pop-up). Dodatkowo, w wersji przeglądarkowej szablonu, w nowym newsletterze widoczny jest banner (niedostępny w wersji mobilnej) o wymiarach 275px x 475px. Wszystkie teksty dostępne w nowym newsletterze są edytowalne w ustawieniach szablonu w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Bannery/ Newsletter banner. Ten typ newslettera może być używany jednocześnie z pozostałymi wersjami newslettera dostępnymi w szablonie Topaz.

1.22.3 Nowe rodzaje bannerów

W najnowszej wersji szablonu Topaz udostępniono cztery nowe rodzaje bannerów. Nowe bannery mogą zawierać więcej niż jedno zdjęcie Dostępne są wyłącznie na stronie głównej i pozwalają na stworzenie jeszcze bardziej unikalnego szablonu wyglądu dla Twojego sklepu.

1.22.4 Obsługa tzw. przyklejonego nagłówka

Wszystkie rodzaje nagłówków dostępnych w nowej wersji szablonu Topaz mają funkcję tzw. przyklejonego nagłówka. Przy przewijaniu strony sklepu w dół, u góry ekranu zawsze widoczny będzie pasek z częścią elementów nagłówka (m.in. menu kategorii oraz wyszukiwarka). Dzięki temu przeglądający ofertę e-Sklepu, w każdym miejscu strony ma dostęp do skróconej wersji nagłówka strony.

1.22.5 Promocje w Profilu Klienta 

W  najnowszej wersji szablonu Topaz zalogowany Klient ma możliwość podglądu swoich promocji i przyznanych rabatów. Po wejściu do Profilu Klienta, w menu po lewej stronie dostępna jest nowa zakładka Promocje. Aby była widoczna, należy w panelu administracyjnym e-Sklepu w w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Bannery dodać do nowego banneru CustomerProfileBanner zdjęcie o wymiarach 1920px x 680 px. Jeżeli dodatkowo zostaną udostępnione rabaty dla zalogowanego Klienta, to po wejściu na zakładkę Promocje, zobaczy on przyznane mu rabaty wraz ze szczegółową listą towarów, na które dane rabaty obowiązują.

1.22.6 Dedykowana strona offline

W szablonie Topaz przygotowano osobną stronę wyświetlaną w sytuacji, kiedy podczas przeglądania oferty e-Sklepu, nastąpiła przerwa w dostawie Internetu. Dzięki temu, Klient w przejrzysty sposób jest proszony o weryfikację swojego połączenia internetowego.

1.22.7 Slider z logo producentów – nowe sposoby prezentacji

W najnowszym szablonie Topaz rozszerzono sposób prezentacji slidera z logo producentów. W ustawieniach slajderu dostępne są opcje: brak wyszarzenia (dodane logo mają zachowane oryginalne kolory), wyszarzenie (dodane logo jest szare, kolor pojawia się po najechaniu kursorem myszki na logo), błysk (po najechaniu myszką, na logo pojawia się animacja świetlna). Pozwala to na indywidualne wyświetlanie logo producentów w e-Sklepie.

1.22.8 Slider z logo marek – nowe sposoby prezentacji

W najnowszym szablonie Topaz rozszerzono sposób prezentacji slidera z logo marek. W ustawieniach slajderu dostępne są opcje: brak wyszarzenia (dodane logo mają zachowane oryginalne kolory), wyszarzenie (dodane logo jest szare, kolor pojawia się po najechaniu kursorem myszki na logo), błysk (po najechaniu myszką, na logo pojawia się animacja świetlna). Pozwala to na indywidualne wyświetlanie logo marek w e-Sklepie.

1.22.9 Większa ilość poziomów kategorii w menu (szczegóły kategorii)

W nowej wersji szablonu Topaz wprowadzono wyświetlanie kolejnych poziomów kategorii (bez ograniczeń) w menu dostępnym po lewej stronie (na szczegółach towaru i kategorii) nad filtrami. Dzięki temu przeglądający ofertę e-Sklepu może filtrować produkty, nawet na najniższym poziomie udostępnionych kategorii.

1.22.10 Obsługa komunikatów z dużą ilością tekstu

W szablonie Topaz zoptymalizowano wyświetlanie wszystkich rodzajów komunikatów z długimi tekstami. Aktualnie max. treść komunikatu może wynosić 2 000 znaków.

1.22.11 Program lojalnościowy – możliwość płacenia punktami

Poprawiono działanie Programu lojalnościowego. W nowej wersji szablonu Topaz usprawniona została możliwość płacenia punktami za towary oznaczone flagą nagroda. Więcej informacji na temat Programu Lojalnościowego można znaleźć w tym artykule.

1.22.12 Nazwa zestawu promocyjnego

Na obu wariantach szczegółów produktu w szablonie Topaz dodano prezentację nazwy zestawu promocyjnego. Dzięki temu można różnicować podobne zestawy indywidualną nazwą, przez co taki rodzaj promocji staje się jeszcze bardziej atrakcyjny dla Klienta e-Sklepu.

1.22.13 Obsługa filtra img2

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep dostępy jest filtr img2, który standardowo został obsłużony w szablonie Topaz w wersji 2021. W przypadku najnowszej wersji szablonu wgranej do sklepu w wersji 2020.4 lub starszej mogą nieprawidłowo wyświetlać się zdjęcia na szczegółach produktu (z uwagi na zastosowany filtr img2, który nie jest obsługiwany we wcześniejszych wersjach e-Sklepu).

1.23 Nowości w szablonie Szafir

1.23.1 Dodatkowe dane kontrahenta na zamówieniu

W wersji 2021 w szablonie Szafir wprowadzono możliwość podawania podczas składania zamówienia dodatkowych danych kupującego.
W ustawieniach szablonu w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu w sekcji Dodatkowe dane kupującego dodano nowy parametr Pozwalaj na podanie danych kupującego w trakcie składania zamówienia. Domyślnie parametr ten jest wyłączony. Po zmianie ustawień parametru na Tak, zapisaniu i opublikowaniu zmian, podczas składania zamówienia dostępny jest nowy formularz, w którym można uzupełnić dane kupującego.
Po złożeniu zamówienia dane kupującego wyświetlane są w panelu administracyjnym sklepu na szczegółach zamówienia/ zakładka Kontrahent w sekcji Kupujący.

Wskazówka
Dodatkowe dane wysyłane są podczas synchronizacji do systemów ERP. Dotychczas żaden system ERP nie zapisuje dodatkowych, trzecich danych zamawiającego.

1.23.2 Podział zamówień – informacja o powiązanych zamówieniach

W wersji 2021 szablonu Szafir została dodana informacja na szczegółach zamówienia w profilu Klienta dotycząca powiązanych zamówień wynikających z podziału.
Od teraz w przypadku włączonego dzielenia zamówień oraz wykonaniu takiego podziału, klient na szczegółach zamówienia w e-Sklepie zobaczy listę z powiązanymi zamówieniami oraz statusami realizacji. Z poziomu listy będzie można przejść do powiązanych zamówień, aby zobaczyć ich szczegóły.
Na zamówieniu nadrzędnym (z którego nastąpił podział zamówienia) będzie widoczna lista zamówień podrzędnych. Z kolei na szczegółach zamówienia podrzędnego będzie widoczne zamówienie nadrzędne z dopiskiem „główne„.

1.23.3 Dedykowana strona offline

W szablonie Szafir przygotowano osobną stronę wyświetlaną w sytuacji, kiedy podczas przeglądania oferty e-Sklepu, nastąpiła przerwa w dostawie Internetu. Dzięki temu, Klient w przejrzysty sposób jest proszony o weryfikację swojego połączenia internetowego.

1.23.4 Ilość podpowiedzi w wyszukiwarce prostej (autocomplete)

Od wersji 2021 w ustawieniach szablonu Szafir dodano parametr umożliwiający określenie ilości towarów wyświetlanych w podpowiedziach autocomplete podczas wyszukiwania. W menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu w sekcji Automatyczne podpowiedzi dostępne jest pole, gdzie można podać ilość automatycznych podpowiedzi. Domyślnie wyświetlane jest do 5 towarów. W szablonie Szafir może być wyświetlane w podpowiedziach max. do 20 towarów.

1.23.5 Wyświetlanie najniższego poziomu kategorii

W szablonie Szafir w przypadku przejścia na najniższy poziom kategorii, menu nie będzie przeładowywane. Dzięki temu Klienci w sposób bardziej przejrzysty otrzymują informację o aktualnym poziomie w przeglądanej liście kategorii e-Sklepu.

1.23.6 Optymalizacja prezentacji nazwy towaru w sekcjach typu nowość i promocje

W najnowszej wersji szablonu Szafir rozszerzono sposób prezentowania nazwy towarów w sekcjach typu nowości i promocje oraz zamienniki. Dzięki temu widoczna jest pełna nazwa produktu w wymienionych elementach szablonu.

1.23.7 Ukrywanie zakładki Do pobrania w Strefie klienta

Od wersji 2021 w ustawieniach szablonu Szafir dodano parametr umożliwiający ukrycie zakładki Do pobrania wyświetlanej w Strefie Klienta. W menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu dostępny jest w sekcji Dostępność plików do pobrania nowy parametr Udostępnij pliki do pobrania (dostępne tylko dla Comarch ERP XL). Po zmianie ustawień parametru na Nie oraz zapisaniu i opublikowaniu zmian, zakładka Do pobrania nie będzie widoczna. Obecnie pliki do pobrania wyświetlane są tylko w integracji z systemem Comarch ERP XL.

1.23.8 Optymalizacja prezentacji promocji w Strefie klienta

W szablonie Szafir w Strefie Klienta na zakładce Promocje w przypadku bardzo długiej nazwy rabatu wprowadzono możliwość wyświetlania, po najechaniu na nazwę, całości wpisanego tekstu.

Na zakładce Promocje dostępnej po zalogowaniu do Strefy klienta w szablonie Szafir wprowadzono także zapamiętywanie strony, na której aktualnie znajduje się użytkownik. Na szczegółach rabatu, po wybraniu opcji Powrót, otwierana jest strona, na której aktualnie znajdował się Klient przed przejściem na szczegóły rabatu.

Dzięki wprowadzonym zmianom zalogowany kontrahent przeglądający przyznane mu rabaty, jeszcze w lepszy sposób może zapoznać się z towarami objętymi rabatami. Zmiany wprowadzono również w wersji mobilnej szablonu Szafir.

1.23.9 Godzina promocji

W najnowszej wersji szablonu Szafir na liście promocji w Strefie Klienta udostępniono informację o godzinach obowiązywania promocji. Dzięki temu, możliwa jest prezentacja Klientowi promocji typu happy hours, gdzie ważny jest nie tylko dzień obowiązywania promocji, ale również godziny.

1.24 Nowości w szablonie Agat

1.24.1 Zapytanie o cenę – wybór jednostki miary

W najnowszej wersji szablonu Agat umożliwiono wskazanie jednostki miary towaru na formularzu zapytania o cenę. Jeżeli na szczegółach towaru zostanie wybrana ilość oraz pomocnicza jednostka miary, to dane te zostaną przeniesione na formularz zapytania o cenę. Informacje będą dostępne w panelu administracyjnym na szczegółach wyceny oraz zostaną przesłane w wiadomości: zapytanie od cenę towaru.

1.24.2 Nowy sposób prezentacji kanałów w zgodach marketingowych

W szablonie Agat wprowadzono zmianę obsługi kanałów w zgodach na informacje handlowe. Obecnie zgoda na otrzymywanie newslettera która może być wrażona podczas rejestracji, składania zamówień oraz w profilu Klienta połączona jest osobno z każdym kanałem.

1.25 Nowości we wszystkich szablonach

1.25.1 Prezentacja ilości paczek na szczegółach zamówienia

W najnowszych wersjach szablonów na szczegółach zamówienia w profilu klienta (oraz na zamówieniach z linku) dostępna jest informacja o ilości paczek, w które będzie zapakowane zamówienie. Dzięki temu klient ma możliwość sprawdzenia, jak zostaną dostarczone do niego zamówione produkty danym sposobem dostawy.

1.25.2 Usunięty Identyfikator (ID) towaru

W szablonach Opal, Bursztyn oraz Agat został usunięty identyfikator towaru, który był wyświetlany w cechach na szczegółach towaru.

1.25.3 Opinia dla towarów archiwalnych

We wszystkich standardowych szablonach Comarch umożliwiono dodawanie opinii na szczegółach towarów archiwalnych. Dzięki temu zachowana jest ciągłość możliwości oceniania produktów przez Klientów, nawet, jeżeli są one np. czasowo wycofane z oferty.

1.25.4 Cena poprzednia – nowy sposób prezentacji

Od wersji 2021 we wszystkich standardowych szablonach Comarch: Bursztyn, Opal, Agat, Szafir oraz Topaz została obsłużona prezentacja cen przed rabatem w postaci przekreślonej ceny. Cena przed rabatem jest widoczna na liście towarów oraz na szczegółach towaru w przypadku gdy:

 • posiadasz sklep w wersji Enterprise lub B2B,
 • posiadasz jeden z standardowych szablonów Comarch od wersji 2021,
 • w panelu administracyjnym: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ Prezentacja cen włączysz prezentację cen po rabacie,
 • towar wysłany do e-Sklepu nie posiada ceny poprzedniej (wprowadzonej na szczegółach towaru w systemie ERP),
 • na towar został przyznany rabat,

Wówczas dla takiego towaru zostanie zaprezentowana cena przed rabatem w postaci przekreślonej ceny, podobnie jak w przypadku prezentacji ceny poprzedniej.
Jeżeli towar posiada cenę poprzednią, to wtedy taka cena zostanie zaprezentowana na szczegółach towaru zamiast ceny przed rabatem.

1.25.5 Jednostki miary na fantomach

Od wersji 2021 Comarch e-Sklep w naszych standardowych szablonach: Bursztyn, Agat, Opal, Szafir oraz Topaz została obsłużona dualność działania towarów zgrupowanych (fantomów) w zakresie jednostek miary.
Od teraz obsługa sklepu będzie miała możliwość wyboru, czy jednostki miary dla towarów podrzędnych będą pobierane z towaru nadrzędnego lub jednostki miary dla towarów podrzędnych będą pobierane z tych właśnie towarów.
W panelu administracyjnym: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary pojawił się nowy parametr Towar zgrupowany (fantom) własne jednostki miary. Włączenie tego parametru umożliwi prezentację i sprzedaż towarów zgrupowanych w ich własnych jednostkach miary.

Wskazówka
Jednostki miary będą prezentowane po synchronizacji towarów zgrupowanych z systemu ERP. Po każdej zmianie tego ustawienia należy wykonać synchronizację towarów zgrupowanych.
Do prawidłowego działania ustawienia wymagany jest szablon w wersji 2021.
Uwaga
W zależności od ustawienia parametru wymagane jest poprawne przypisywanie jednostek do towarów wchodzących w skład fantoma w systemie ERP.

1.25.6 Brexit – nowości w szablonach

We wszystkich standardowych szablonach Comarch wprowadzono obsługę nowego prefiksu Xl do oznaczania transakcji wewnątrzunijnych z Klientami z Irlandii Północnej.

1.26 Nowości w Kreatorze szablonu Topaz

1.26.1 Gotowe szablony w Kreatorze Wyglądu

W najnowszej wersji Kreatora wyglądu udostępniono cztery gotowe szablony Topaz z możliwością ich edycji. Dzięki temu nie ma potrzeby tworzenia nowego szablonu od podstaw. Opcja dostępna jest po wejściu do Kreatora Wyglądu pod przyciskiem Edytuj gotowy szablon. Następnie użytkownik może wybrać jedną z gotowych propozycji szablonu Topaz, a następnie łatwo go edytować i w ten sposób szybko dostosować do swoich potrzeb.

1.26.2 Nowy typ nagłówka z pionowym menu

W najnowszej wersji Kreatora Wyglądu dla strony głównej udostępniono kolejny, trzeci, widok nagłówka. W nowym nagłówku wprowadziliśmy pionowe menu, które pozwala wyświetlić standardowo trzy poziomy kategorii produktowych. Nowy typ nagłówka połączony jest z bannerem (o zalecanych wymiarach 1118px x 534px), widocznym tylko na stronie głównej.

1.26.3 Nowy typ newslettera

W najnowszej wersji Kreatora Wyglądu udostępniono nowy wariant newslettera w formie wyskakującego okienka (pop-up), który może być dodany wyłącznie podczas edycji strony głównej. Oprócz standardowej treści, zwiera on dodatkowo banner, który należy dodać z poziomu panelu administracyjnego e-Sklepu.

1.26.4 Nowe rodzaje bannerów

W najnowszej wersji Kreatora Wyglądu udostępniono cztery nowe rodzaje bannerów do wyboru. Nowe bannery mogą zawierać więcej niż jedno zdjęcie Dostępne są wyłącznie na stronie głównej i pozwalają na stworzenie jeszcze bardziej unikalnego szablonu wyglądu dla Twojego sklepu.

1.26.5 Ustawienia szablonu w Kreatorze

W najnowszej wersji Kreatora Wyglądu dostępne są ustawienia, które wcześniej były możliwe do edycji wyłącznie z poziomu ustawień szablonu po wgraniu szablonu do panelu administracyjnego e-Sklepu. Dzięki temu, na etapie tworzenia szablonu w kreatorze można kompleksowo ustawić parametry dla następujących obiektów: szczegóły produktu, lista produktów, stopka, newsletter.

Od wersji 2021 w kreatorze szablu Topaz na obiekcie newsletter został dodany parametr Newsletter na stronach standardowych (z wyjątkiem strony głównej). Parametr jest domyślnie wyłączony. Oznacza on, że po wybraniu opcji Tak, obiekt z newsletterem będzie dostępny na pozostałych standardowych (czyli tych z menu ​Wygląd sklepu/ Strony z sekcji Standardowe) stronach szablonu. Opcja Nie powoduje, że newsletter dostępny jest tylko na stronie głównej w szablonie.

1.26.6 Instrukcja do wygenerowanego szablonu 

W najnowszej wersji Kreatora, po wygenerowaniu utworzonego szablonu pojawi się komunikat z instrukcją, jak należy go użyć w e-Sklepie. Pozwoli to użytkownikom na sprawne wgranie szablonu do panelu e-Sklepu.

1.26.7 Automatyczna aktualizacja szablonu Topaz

Od wersji 2021 wprowadzono możliwość automatycznej aktualizacji szablonu Topaz do najnowszej wersji. W celu zaktualizowania całego szablonu należy wgrać plik z poprzednim szablonem do kreatora wyglądu . Po uruchomieniu strony kreatora należy wybrać opcję: stwórz nowy szablon a następnie zaimportować plik z szablonem, który ma być zaktualizowany i użyć opcji Generuj. Dzięki temu w prosty sposób można szablony Topaz, starsze niż 2020.4, podnieść do wersji aktualnej.

1.26.8 Identyfikator boksa w Kreatorze

W najnowszej wersji Kreatora każdy element otrzymał swój unikalny identyfikator. Jest on dostępny po kliknięciu w literę „i”, widoczną w dolnym prawym rogu każdego boksa dostępnego w kreatorze. Pozwala to na jeszcze lepszą identyfikację poszczególnych elementów dostępnych w Kreatorze Wyglądu.

1.27 Nowości w wiadomościach e-mail

1.27.1 Obsługa przycisków Call To Action

W wersji 2021 e-Sklepu w niektórych wiadomościach e-mail został dodany przycisk Call To Action.
Od teraz klienci otrzymujący wiadomości z e-Sklepu między innymi o wygenerowaniu nowego hasła, dodaniu numeru listu przewozowego lub potwierdzeniu złożonego zamówienia będą mogli przejść do e-Sklepu przy pomocy specjalnego przycisku znajdującego się w treści wiadomości.

1.27.2 Informacja o kodzie paczkomatu

W najnowszej wersji została dodana informacja o kodzie wybranego paczkomatu w wiadomościach zawierających jego wskazanie.

1.27.3 Ważność linku do zmiany hasła

W wersji 2021 wprowadziliśmy ograniczenie czasowe do e-maila ze zmianą hasła przez użytkownika. W wiadomości dotyczącej zmiany hasła logowania dodano informację, że link jest ważny 30 minut.

1.27.4 Optymalizacja wiadomości z prośbą o wystawienie opinii

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep zoptymalizowano standardową treść wiadomości e-mail z prośbą o wystawienie opinii (w zakresie czcionki i wielkości grafik).

1.28 Status rabatu na liście rabatów z ERP

Od wersji 2021 na zakładce z Rabatami z Comarch ERP w menu Sprzedaż/ Rabaty w panelu administracyjnym dodano kolumnę Status, w której wyświetlane są statusy rabatu. Rabaty z ERP mogą posiadać status: Aktualny, Planowany, Nieaktualny oraz Nieaktywny.

2 Zmiany w Comarch e-Sklep

2.1 Domeny – historia zmian

W wersji 2021 w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep został zmieniony obszar dotyczący zmian adresów www. Do tej pory w obszarze tym znajdowały się dwie listy: Operacje oczekujące oraz Historia zmiany domen.
Od teraz w panelu administracyjnym: Mój profil/ Moje sklepy po wybraniu konkretnego sklepu będzie widoczna lista Zmiana adresów www w sklepie. Obsługa sklepu zobaczy na niej historię zmian adresów oraz stan ich realizacji. Jeżeli realizacja zakończy się niepowodzeniem, będzie tam widoczny odpowiedni komunikat.

2.2 Przekierowania 301

Wprowadziliśmy zmiany w mechanizmie przekierowań 301. Przekierowania zewnętrzne mogą być ustawione dla adresów z wielkimi i małymi literami.

2.3 eBay – zmiana nazwy stanu aukcji

W wersji 2021 w panelu administracyjnym: eBay/ Aukcje została ujednolicona nazwa statusu aukcji, która zostanie wystawiona w terminie ustalonym przez obsługę sklepu. Status aukcji „Wystawiona w przyszłości” od teraz będzie widoczny jako „Zaplanowana”.

2.4 eBay – zmiana ilości towarów na aukcji z nieograniczonym stanem magazynowym

Od wersji 2021 wprowadzono dla towarów, które mają wyłączoną kontrolę stanów magazynowych ograniczenie stanu magazynowego do 10 000 sztuk. Podczas dodawania aukcji eBay z takim towarem, po zaznaczeniu opcji Wszystko w sekcji ze stanem magazynowym, w polu liczba sztuk będzie automatycznie ustawiana liczba 10 000.

2.5 Stan realizacji certyfikatu SSL – zmiana statusu

W związku z wprowadzeniem funkcji automatycznego potwierdzania domeny przy zamówieniach na certyfikat SSL w wersji 2020.4, od wersji 2021 zmieniono statusy realizacji certyfikatu SSL wyświetlane w panelu administracyjnym w menu Mój profil/ Zamów dodatek SMS/SSL/Mobile/ Certyfikat SSL. Statusy: oczekuje na potwierdzenie klienta oraz oczekuje na certyfikat SSL zostały zastąpione statusem – w trakcie realizacji.

2.6 Zmiana treści wiadomości związanej z realizacją zamówienia na certyfikat SSL

W związku z wprowadzeniem od wersji 2020.4 funkcji automatycznego potwierdzania zamówień na certyfikat SSL zmieniono temat i treść wiadomość wysyłanej do zamawiającego w przypadku niespełnienia wymaganych warunków. Od nowej wersji 2021 w sytuacji, gdy realizacja zamówienia na certyfikat SSL będzie wymagała reakcji zamawiającego otrzyma on wiadomość o temacie „Certyfikat SSL wymaga Twojej reakcji” wraz z informacją, co należy zweryfikować.

2.7 Zmiany w Comarch e-Sklep Sync

W wersji 2021 zostały zmienione procedury usługi Comarch e-Sklep Sync. W związku z tym Comarch e-Sklep Sync w wersji 2021 współpracuje wyłącznie z e-Sklepem w wersji 2021. W przypadku aktualizacji e-Sklepu do wersji 2021 do poprawnego działania funkcji B2B konieczna jest aktualizacja usługi e-Sklep Sync do wersji 2021.

2.8 Zmiany nazw opcji dostępnych w panelu administracyjnym

Od wersji 2021 wprowadzono zmiany w nazwach:

 • Wyślij zamówienie do ERP – zostało zmienione na: Synchronizuj ponownie zamówienie do ERP,
 • Wyślij reklamację / zwrot do systemu ERP – zostało zmienione na: Synchronizuj reklamację / zwrot do systemu ERP,
 • Data wysyłki do ERP – zostało zmienione na: Data synchronizacji do ERP,
 • Data wysłania do ERP – zostało zmienione na: Data synchronizacji do ERP,
 • Reklamacja / zwrot może być wysyłana ponownie do ERP tylko wówczas, gdy reklamacja / zwrot nie został dodany na liście reklamacji w systemie ERP – zostało zmienione na: Reklamacja / zwrot może być synchronizowana ponownie do ERP tylko wówczas, gdy reklamacja / zwrot nie został dodany na liście reklamacji w systemie ERP,
 • Nie wysyłaj kontrahentów bez zamówień – zostało zmienione na: Nie synchronizuj kontrahentów bez zamówień.

2.9 Informacja o zbyt częstej pełnej synchronizacji

Od wersji 2021, jeżeli w ciągu dnia wykonano więcej niż dwie pełne synchronizacje, to w panelu administracyjnym klient otrzyma informację o złym wpływie takiego działania na szybkość synchronizacji oraz działanie sklepu.

2.10 Dodanie informacji o logowaniu w wiadomości o porzuconych koszykach

Od wersji 2021 w wiadomości dla klientów o porzuconym koszyku, dodana została informacja o konieczności zalogowania się do e-Sklepu w celu dokończenia swoich zakupów.

2.11 Wyświetlanie wagi towaru w panelu administracyjnym

Od wersji 2021 został zmieniony sposób wyświetlania wagi towaru w panelu administracyjnym. Teraz waga towaru wyświetlana jest z czterema miejscami po przecinku.

2.12 Prezentacja ceny przed rabatem na liście towarów oraz szczegółach zamówienia

Od wersji 2021 we wszystkich standardowych szablonach Comarch: Bursztyn, Opal, Agat, Szafir oraz Topaz została obsłużona prezentacja cen przed rabatem w postacie przekreślonej ceny. Cena przed rabatem jest widoczna na liście towarów oraz na szczegółach towaru.
W przypadku gdy:

 • posiadasz sklep w wersji Enterprise lub B2B,
 • posiadasz jeden z naszych standardowych szablonów od wersji 2021,
 • w panelu administracyjnym: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ Prezentacja cen włączysz prezentację cen po rabacie,
 • towar wysłany do e-Sklepu nie posiada ceny poprzedniej (wprowadzonej na szczegółach towaru w systemie ERP)
 • na towar został przyznany rabat,

Wówczas dla takiego towaru zostanie zaprezentowana cena przed rabatem w postaci przekreślonej ceny, podobnie jak w przypadku prezentacji ceny poprzedniej.
Jeżeli towar posiada cenę poprzednią wówczas taka cena zostanie zaprezentowana na szczegółach towaru zamiast ceny przed rabatem.

2.13 Promocje – nagłówek rabatu od wartości zamówienia

W szablonie Szafir zmieniono sposób wyświetlana rabatu od wartości zamówienia na zakładce Promocje w Strefie Klienta. Obecnie na liście rabatów widoczny jest nagłówek rabatu od wartości zamówienia, wartość zamówienia dla jakiej jest przeznaczony rabat oraz data obowiązywania rabatu.

2.14 Cena poprzednia dla niezalogowanych

W najnowszej wersji szablonu Szafir cena poprzednia dla niezalogowanych Klientów wyświetli się tylko wówczas, gdy będzie wyższa od ceny domyślnej udostępnionej dla e-Sklepu. W przypadku, gdy będzie ona niższa lub równa cenie domyślnej, to dla wskazanego rodzaju Klientów cena poprzednia nie będzie widoczna. Zmiana dotyczy również wyświetlania sugerowanej ceny detalicznej.

2.15 Oferty sprzedaży – zmiany

2.15.1 Indywidulany sposób dostawy i płatności

W najnowszej wersji szablonu Szafir w Strefie Klienta na szczegółach oferty sprzedaży umożliwiono wyświetlanie dedykowanego sposobu dostawy i płatności. Jeżeli administrator podczas tworzenia oferty w panelu administracyjnym na zakładce Dostawa i płatność wybrał opcję Ustal indywidulany koszt dostawy dla oferty, to kontrahent zobaczy dla jakiego sposobu dostawy i dla jakiej formy płatności przygotowana jest oferta oraz będzie miał dostęp do kosztów realizacji takiej oferty.

2.15.2 Cena na zapytaniu uwzględniająca rabaty w e-Sklepie

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep ceny towarów widoczne na zapytaniu ofertowym uwzględniają rabaty, jakie miał przyznane kontrahent w momencie składania zapytania.

2.15.3 Cena z 4 miejscami po przecinku

Jeżeli w Comarch e-Sklep włączono prezentację cen z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, to na zapytaniu ofertowym oraz na ofercie sprzedaży, zarówno w panelu administracyjnym jak i w Strefie Klienta ceny towarów będą widoczne z taką dokładnością.

2.15.4 Anonimizacja oferty i zapytania ofertowego

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep anonimizacja oferty sprzedaży spowoduje jednoczesną anonimizację powiązanego zapytania ofertowego. Jeżeli administrator najpierw dokona anonimizacji zapytania, to dodatkowo zostanie zanonimizowana powiązana oferta sprzedaży. W przypadku, kiedy oferta sprzedaży zostanie zanonimizowana, to staje się ofertą nieważną i nie ma możliwości jej realizacji przez Klienta (zarówno z poziomu konta Klienta jak i po kliknięciu w link z wiadomości e-mail).

2.15.5 Zmiana nazwy szablonu wiadomości

W Comarch e-Sklep w wersji 2021 zmieniono nazwę wiadomości wysyłanej jako potwierdzenie złożonego przez Klienta zapytania ofertowego. Nowa nazwa wiadomości to Złożenie zapytania cenowego (poprzednia nazwa to Potwierdzenie złożonego zapytania) dostępna jest w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Treści/ E-mail i SMS w sekcji Zapytanie o koszt dostawy, Zapytanie o cenę towaru.

2.15.6 Wiadomość od sprzedającego na ofercie

W najnowszej wersji szablonu Szafir w Strefie Klienta na szczegółach oferty widoczna jest wiadomość przesłana od sprzedawcy wraz z tą ofertą. Dzięki temu Klient ma dostęp do dodatkowych informacji dotyczących konkretnej oferty sprzedaży.

2.15.7 Zapytanie i oferta – link do towaru w panelu administracyjnym

W najnowszej wersji panelu administracyjnego po kliknięciu w zdjęcie towaru, dodanego do zapytania ofertowego lub oferty sprzedaży, nastąpi przekierowanie do jego karty. Dzięki temu administrator będzie mógł zweryfikować poszczególne parametry danego produktu bezpośrednio w panelu e-Sklepu.

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep na szczegółach zamówienia oraz porzuconego koszyka dodano link do karty towaru w panelu e-Sklepu. Przekierowanie do karty produktu nastąpi po kliknięciu w zdjęcie towaru dodanego w wyżej wymienionych miejscach.

Od wersji 2021 zmieniono sposób konstruowania linków do towarów w Comarch e-Sklep. Do tej pory ostatnia liczba w linku odpowiadała ID danego towaru z bazy systemu ERP. Aktualnie ostatnia liczba odpowiada wartości pola PdR_Id i nie jest jednoznaczna z ID towaru z bazy systemu ERP. Aby zweryfikować jaki dany towar (wyświetlany w e-Sklepie) ma numer w bazie systemu ERP, należy odszukać ten towar w panelu administracyjnym e-Sklepu i sprawdzić wartość w kolumnie Numer w systemie ERP (który odpowiada zapisowi z pola PdR_GIDnumber).

3 Poprawiono

3.1 eBay – wystawianie aukcji w obcych walutach

W wersji 2021 została wprowadzona dodatkowa kontrola walut niezbędnych do wystawienia aukcji w serwisie eBay. Od teraz w przypadku braku wymaganej waluty w panelu administracyjnym, podczas tworzenia aukcji zostanie wyświetlony komunikat informujący o braku odpowiedniej waluty.

3.2 Allegro – treść wiadomości e-mail Dodanie listu przewozowego

W treści wiadomości e-mail wysyłanej do Allegro, dotyczącej dodania numeru listu przewozowego usunięto wyświetlanie sekcji z linkiem do śledzenia, w której nie wyświetlał się link do śledzenia przesyłki.

3.3 Porzucone koszyki – zmiana treści w panelu administracyjnym

Od wersji 2021 poprawiono w panelu administracyjnym nazewnictwo adresatów w sekcji Przypomnienie o dokończeniu zamówienia.

3.4 Mapowanie kontrahentów z systemu ERP

W wersji 2021 zostało poprawione mapowanie kontrahentów przesyłanych z systemu ERP w zakresie numeru NIP.

3.5 Płatność Heidelpay – tryb testowy

Od wersji 2021 na konfiguracji ustawień płatności Heidelpay dodany został parametr włączający tryb testowy.

3.6 Wyświetlanie na załącznikach atrybutu Rel

Od wersji 2021 na potrzeby SEO w szablonach Agat oraz Szafir dodano wyświetlanie na załącznikach wartości NoFollow dla atrybutu Rel.

3.7 Wyświetlanie szablonu ze znakami w nazwie w atrybucie Title

Od wersji 2021 w szablonach Agat, Szafir oraz Topaz poprawiono wyświetlanie szablonu, jeśli na załączniku dodany był znak: „ , > oraz < w atrybucie Title.

3.8 Szablon Opal – wyświetlanie na załącznikach atrybutu Title

Od wersji 2021 na potrzeby SEO w szablonie Opal dodano wyświetlanie atrybutu Title.

3.9 Wyświetlanie logo w szablonach

Od wersji 2021 we wszystkich szablonach zostało ujednolicone wyświetlanie logo firmy.

3.10 Szablon Bursztyn

3.10.1 Większa ilość zdjęć w bannerze – optymalizacja

W najnowszej wersji szablonu Bursztyn poprawiono wyświetlanie banneru na stronie głównej w przypadku, gdy dodano do niego więcej niż cztery obrazki. Aktualnie w przypadku większej ilości zdjęć w bannerze usunięto pustą przestrzeń, która pojawiała się pod slajderem z obrazkami.

3.10.2  Kolory placeholderów

Poprawiono działanie szablonu Bursztyn w zakresie zmiany kolorów placeholderów.

3.11 Szablon Topaz

3.11.1 Włączenie powiększenia zdjęcia

Został poprawiony mechanizm powiększania zdjęć po ich kliknięciu na szczegółach towaru oraz towaru zgrupowanego (fantom).

3.11.2 Wyświetlanie zdjęcia w trybie powiększonym na stronie

Zostało poprawione wyświetlanie zdjęć w trybie powiększonym, które przy dużej rozdzielczości nie były wyświetlane w całości na ekranie. Obecnie zdjęcia po powiększeniu ich na szczegółach towaru wyświetlają się w całości.

3.11.3 Wyświetlanie opisu krótkiego na liście towarów w widoku kafelki

W wersji 2021 w szablonie Topaz w widoku listy towarów w formie kafelków, poprawiono wyświetlanie opisu krótkiego dodanego na karcie towaru w systemie ERP. W widoku kafelki opis krótki nie jest wyświetlany.

3.11.4 Wyświetlanie na liście towarów opisu krótkiego zawierającego znaczniki HTML

W szablonie Topaz poprawiono wyświetlanie opisu krótkiego zawierającego znaczniki HTML. Od wersji 2021 ograniczona jest wysokość i szerokość opisu, tekst jest przycinany do odpowiedniego momentu i nie wychodzi już poza obszar przeznaczony na opis.

3.11.5 Listy rozwijane w e-Sklepie

Zostały poprawione listy rozwijane na wszystkich stronach. Obecnie jeżeli użytkownik rozwinie listę z kategoriami, stronami lub listę atrybutów, po kliknięciu poza jej obszar lista zostanie zamknięta.

3.11.6 Strzałka rozwijająca listę z wartościami atrybutu

Został poprawiony błąd powielający strzałkę do rozwinięcia listy z atrybutami na szczegółach towaru w przypadku towarów zgrupowanych (fantomów).

3.11.7 Składanie zamówienia – przeliczanie koszyka

W wersji 2021 poprawiono przeliczanie koszyka podczas składania zamówienia, po dłuższym braku aktywności na stronie sklepu internetowego.

3.12 Szablon Szafir

3.12.1 Działanie wyszukiwarki

Poprawiono działanie wyszukiwarki w zakresie wyświetlania wyników w wyszukiwarce po wpisaniu znaków specjalnych.

3.12.2 Waga na towarach z jednostką pomocniczą

W wersji 2021 dla szablonu Szafir zostało usprawnione przeliczanie wagi na towarach, które posiadają jednostkę pomocniczą.

3.13 Zmiana nazwy pola do importu w kreatorze szablonu

Od wersji 2021 w kreatorze szablonu zmieniono nazwę pola Wyślij plik XML, które służyło importowaniu szablonów. Aktualnie nazwa to Importuj szablon.

3.14 Zmiana wymagań odnośnie bezpieczeństwa haseł

Od wersji 2021 została wprowadzona zmiana w kwestii bezpieczeństwa haseł. Aktualnie hasło musi spełniać wymagania zgodne z wzorcem wyrażeń regularnych – regex.

3.15 Raty BNP Paribas -zmiana statusu

Od wersji 2021 została wprowadzona zmiana w wyświetlaniu statusu płatności Raty BNP Paribas za zamówienie w panelu administracyjnym. Aktualnie status zmienia zamówienia się na opłacony po akceptacji zamówienia przez administratora.

Comarch e-Sklep – wymagania

Comarch e-Sklep 2021 współpracuje z systemami ERP
w następujących wersjach:
Light. Standard, Enterprise B2B
Comarch ERP Optima 2021 2021
Comarch ERP Altum brak wersji obsługującej protokół 16.0 brak wersji obsługującej protokół 16.0
Comarch ERP XL 2021.0 2021.0
Comarch ERP XT brak wersji obsługującej protokół 16.0 niedostępny
Comarch ERP Enterprise informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Enterprise niedostępny
Wersja 2021 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 16.0.
Uwaga
Comarch e-Sklep Sync, będący częścią Comarch e-Sklep w wersji B2B, do działania wymaga certyfikatu SSL.
Uwaga
Podążając za zmianami wprowadzonymi w Google Chrome oraz FireFox od wersji 2021 Comarch e-Sklep zmieniamy obsługę ciasteczek. Pliki cookies będą mieć ustawiony parametr SameSite. Wpływ na działanie e-Sklepu:

 • domena e-Sklepu jest zabezpieczona certyfikatem SSL – sklep powinien działać „tak samo” i nie zauważy zmian;
 • domena e-Sklepu nie jest zabezpieczona certyfikatem SSL:
  • przestanie działać cross-frame,
  • przestanie działać e-Sklep osadzony w IFRAME na innych stronach.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sklep 2021 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 85 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 80 lub wyższa

■ Opera 71 lub wyższa

■ Najnowsza wersja Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do panelu administracyjnego wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sklep to 1280×800 pikseli.

Uwaga
Od wersji 2019.5 zakończyliśmy wsparcie przeglądarki Internet Explorer w Comarch e-Sklep, panelu administracyjnym oraz wszystkich dodatkach i aplikacjach powiązanych z Comarch e-Sklep (np. LiquidSync).
Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 85 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 80 lub wyższa,

■ iOS 13 oraz kolejne wersje – Safari.

Wskazówka
Wymagania dla szablonów sklepu ustala autor szablonu.

Aktualizacja do wersji 2021

Jeżeli masz Comarch e-Sklep w wersji starszej niż 2019.0, przypominamy, co należy wykonać, aby aktualizacja była możliwa:

Czynności do wykonania po aktualizacji sklepu do wersji 2019 z wersji wcześniejszych

Logowanie do konta Allegro

W celu wykorzystania możliwości, jakie daje nowe API REST Allegro, należy w konfiguracji konta Allegro w panelu administracyjnym dokonać zmiany na nowy rodzaj konta.

Czy ten artykuł był pomocny?