Nowości i zmiany w wersji 2020.4

1 Nowości

1.1 Zapytania o wycenę i oferty cenowe (B2B)

1.1.1 Zapytania o wycenę

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep w wersji B2B w szablonie Szafir umożliwiono Klientom tworzenie zapytań o wycenę wielu różnych towarów. Aktualnie, zarówno Klienci jednorazowi jak i zalogowani, mogą przygotować większe zapytanie i przesłać je do wyceny do sprzedawcy. Możliwość dodania towaru do zapytania jest dostępna na jego szczegółach. Pełny podgląd na tworzone zapytanie ofertowe dostępny jest pod przyciskiem Zapytanie o wycenę, który jest widoczny obok koszyka. Lista złożonych zapytań dostępna jest tylko dla klientów zalogowanych w Strefie Klienta w zakładce Zapytania o wycenę.

1.1.2 Oferty cenowe

Od wersji 2020.4 w panelu administracyjnym e-Sklepu w wersji B2B w zakładce Zapytania i Oferty sprzedaży/ Oferty sprzedaży sprzedawca ma możliwość tworzenia ofert sprzedaży, a następnie ich udostępnienia klientom. Mogą one powstawać jako odpowiedź na zapytanie o wycenę złożone przez Klientów oraz jako samodzielny dokument, tworzony jako zaproszenie do zakupów dla wybranego Klienta. Na ofercie sprzedawca ma możliwość ustalenia ceny oraz ilości towaru oferowanego do sprzedaży oraz określenia indywidualnych warunków dostawy zamówienia. Wszystkie oferty sprzedaży są widoczne dla zalogowanych klientów w Strefie Klienta w zakładce Oferty sprzedaży.

1.2 Przywracanie domyślnych treści wiadomości e-mail

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep umożliwiono przywracanie domyślnych treści wiadomości e-mail. W wersji 2020.3 wprowadzono nowe szablony graficzne dla wszystkich standardowych wiadomości e-mail wysyłanych z poziomu e-Sklepu. Nowe treści wiadomości e-mail dostępne są dla nowych sklepów, które zostały utworzone od wersji 2020.3. W przypadku starszych sklepów treści maili nie zostały zaktualizowane.

Od wersji 2020.4, z myślą sklepach aktualizowanych, wprowadzono funkcję, która umożliwia wgranie najnowszych treści wiadomości e-mail dostarczanych przez Comarch. Dzięki temu administrator:

 • starszej wersji e-Sklepu, gdzie są stare szablony wiadomości i który był zaktualizowany do wersji 2020.4 (lub wyższej) – może wgrać standardowe szablony z nowym wyglądem wiadomości e-mail,
 • każdego sklepu w wersji 2020.4 (lub wyższej) – może przywrócić domyślną (standardową) treść wiadomości e-mail (z nowym wyglądem udostępnionym od wersji 2020.3), w sytuacji, gdy zmodyfikowano treść wiadomości.

Opcja dostępna jest w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Treści/ E-mail  i SMS na szczegółach każdej wiadomości. Tam w dodatkowych opcjach (pod trzema kropkami) widoczna jest opcja Przywróć domyślną treść. Umożliwia ona przywrócenie domyślnej (standardowej) treści dla wybranego e-maila lub dla wszystkich wiadomości (na osobnej zakładce) w językach dostępnych w e-Sklepie. Operacja jest nieodwracalna i nie ma możliwości odzyskania nadpisanej treści e-mail.

1.3 „Pływające menu” funkcji dostępnych na listach

Od wersji 2020.4 w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep na wszystkich listach wprowadzono „pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list, menu z przyciskami opcji seryjnych jest zawsze widoczne u góry ekranu.

1.4 Kolumna Stan w magazynie na liście towarów

Od wersji 2020.4 w panelu administracyjnym e-Sklepu w obszarze Towary/ Lista towarów dodano nową kolumnę wyświetlającą stan magazynowy towaru. Dzięki temu administrator może w panelu na bieżąco kontrolować ilość towaru jaką udostępnia klientom bez konieczności weryfikowania tej informacji po stronie e-Sklepu.

1.5 Raty BNP Paribas

W wersji e-Sklepu 2020.4 dostosowano system ratalny Raty BNP Paribas do najnowszych wymagań serwisu płatności. Wprowadzono nową minimalną i maksymalną wartość zamówienia oraz nowe pola do konfiguracji płatności: Numer sklepu i Typ kredytu. Należy je uzupełnić na podstawie danych przesłanych przez dostawcę usług.

1.6 Ilość sprzedanych sztuk w obiekcie szczegółów produktu

Od wersji 2020.4 dodano do obiektu dla strony szczegółów produktu właściwość Sold. Wyświetla ona informację o liczbie sprzedanych sztuk danego towaru.

1.7 Liczba klientów, którzy kupili produkt

Od wersji 2020.4 dodano do obiektu dla strony szczegółów produktu właściwość OrdersCount. Wyświetla ona informację o ilości osób (unikalnych klientów), które zakupiły dany produkt.

1.8 Automatyczne potwierdzanie domeny dla certyfikatu SSL

W najnowszej wersji e-Sklepu wprowadziliśmy funkcję automatycznego potwierdzania domeny przy zamówieniach na certyfikat SSL. Od teraz dla sklepów w wersji od 2020.4 (lub nowszych) po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu, nie będzie wysyłana już na adres e-mail administratora domeny wiadomość od dostawcy certyfikatu z linkiem do potwierdzenia domeny. Aktualnie dla takich sklepów domena zostanie poświadczona automatycznie, pod warunkiem prawidłowego przekierowania w rekordzie A domeny na adresy IP naszego serwera.

W przypadku sklepów w wersji 2020.3 lub starszych (do czasu aktualizacji do wersji minimum 2020.4) obowiązuje dotychczasowa procedura realizacji zamówień na certyfikat SSL, czyli po jego opłaceniu zostanie wysyłana do administratora domeny wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia domeny.

1.9 Nowości w integracji z Allegro

1.9.1 Cena netto i stawka VAT na aukcji

W najnowszej wersji e-Sklepu podczas tworzenia aukcji Allegro z opcją Faktura VAT widoczne jest dodatkowe pole Stawka VAT. Automatycznie podpowiada się w nim stawka podatku VAT pobrana z karty towaru przypisanego do oferty, jeżeli jest zgodna z aktualnie obowiązującymi w Polsce stawkami: 0%, 5%, 8%, 23%. W sytuacji, gdy na towarze wskazano inną stawkę podatku VAT, w tym polu zostanie ustawiona opcja: nie podaję stawki VAT (dostępna na liście do wyboru).

Na podstawie wskazanej stawki VAT oraz podanej ceny brutto towaru Allegro automatycznie wylicza cenę netto oferty. Cena netto nie może być samodzielnie definiowana lub edytowana na aukcji Allegro.

1.9.2 Nowy wygląd listy aukcji

Od wersji 2020.4 w panelu administracyjnym e-Sklepu wprowadziliśmy nowe rozmieszczenie przycisków funkcyjnych na liście aukcji Allegro. Wszystkie akcje, które mogą być wykonywane jednocześnie dla wielu zaznaczonych ofert, zostały skupione pod jednym przyciskiem: Operacje grupowe. Dostępne są tam następujące opcje: wystaw, zmień cenę, zakończ, usuń, powiąż aukcje, prześlij kod towaru oraz aktualizuj. Dodatkowo, dzięki wprowadzonemu od najnowszej wersji „pływającemu menu”, nowy przycisk dostępny jest zawsze do użycia, również przy przewijaniu długiej listy aukcji.

Kolejną nowością jest umieszczenie przycisków funkcyjnych dotyczących jednej aukcji bezpośrednio przy niej na liście aukcji w pierwszej kolumnie. Dzięki temu, te operacje, które mogą być wykonane z listy, ale pojedynczo dla konkretnej oferty, są  zawsze łatwo dostępne w dowolnym momencie przeglądania przez administratora tej listy. Wprowadzone udogodnienia mają na celu usprawnienie i przyspieszenie obsługi aukcji Allegro w panelu administracyjnym e-Sklepu.

1.9.3 Login Allegro – nowa kolumna na liście transakcji

W najnowszej wersji panelu administracyjnego e-Sklepu w menu Allegro/ Transakcje na liście transakcji do realizacji i zrealizowanych została dodana nowa kolumna: Login Allegro. Wyświetla ona informację o nazwie konta Allegro, z którego wystawiona była aukcja powiązana z daną transakcją.

1.9.4 „Pływające menu” na liście aukcji i transakcji Allegro

Od wersji 2020.4 w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu Allegro/ Aukcje i Allegro/Transakcje wprowadzono „pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list aukcji oraz transakcji, menu z przyciskami jest zawsze dostępne u góry ekranu.

1.9.5 Treści wiadomości transakcyjnych dostosowane do wymogów Allegro

W najnowszej wersji e-Sklepu dostosowano standardowe treści szablonów e-mail, wysyłanych jako wiadomości transakcyjne do zamówień pochodzących z serwisu aukcyjnego, do wymogów określonych przez Allegro. Jeżeli w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Allegro w sekcji Zamówienia jest włączony parametr Wysyłaj powiadomienia e-mail do zamówień z Allegro, to w następujących wiadomościach wysyłanych do Klientów z Allegro: zmiana statusu zamówienia, zamówienie zrealizowane, zamówienie anulowane, dodanie faktury, zamówienie wysłane, list przewozowy i w szablonie, zostanie pominięty link do e-Sklepu.

1.9.6 Nagłówek: produktyzacja Allegro w szczegółach aukcji

Od wersji 2020.4 Comarch e-Sklep na formularzu dodawania aukcji Allegro oraz edycji w sekcji Cechy przedmiotu dodano nagłówek Produktyzacja Allegro, poprzedzający przycisk Wybierz produkt Allegro. Umożliwia on wystawianie aukcji powiązanych z produktem Allegro, czyli tzw. produktyzację, która ma na celu ułatwienie klientom serwisu znalezienie oferty spełniającej ich oczekiwania. Wybranie produktu Allegro nadpisze parametry kategorii pobrane z szablonu lub bazy e-Sklepu. Więcej informacji na temat produktyzacji znajduje się w dokumentacji Allegro.

1.9.7 Mikroakcja podczas zmiany towaru dla aukcji

Od wersji 2020.4 Comarch e-Sklep dodano mikroakcję podczas wczytywania towaru dla aukcji, korzystając z opcji Zmień.

1.9.8 Kontrola stanów magazynowych w Allegro wymaga kont produkcyjnych

Od wersji 2020.4 dodano dodatkową informację „! Wymaga kont produkcyjnych” w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Allegro w sekcji Kontrola stanów magazynowych Allegro . W związku z tym, że kontrola stanów magazynowych nie działa na kontach testowych Allegro założonych w serwisie sandbox dostępnym pod adresem: allegro.pl.allegrosandbox.pl.

1.10 Informacja o statusie dostawy i płatności na liście zamówień w profilu klienta

Od wersji 2020.4 dla standardowych szablonów Comarch: Topaz, Agat, Bursztyn oraz Opal dodano w Profilu Klienta na liście zamówień informacje o statusach dostawy i płatności poszczególnych dokumentów.

1.11 Nowości w szablonie Szafir

1.11.1 Obsługa zapytań o wycenę oraz ofert sprzedaży

W najnowszej wersji szablonu Szafir dla sklepów B2B wprowadzono obsługę nowych funkcji: tworzenia zapytań o wycenę dla wielu towarów oraz realizacji ofert sprzedaży. Od teraz zarówno Klienci niezarejestrowani jak i zalogowani mają możliwość przygotowania zapytania ofertowego dla większej ilości towarów, a następnie wysłania go sprzedawcy do wyceny. Zapytanie można utworzyć w e-Sklepie na kilka sposobów:

 • dodanie towarów do wyceny – na szczegółach każdego produktu widoczna jest nowa opcja Dodaj do Zapytania o wycenę,
 • skopiowanie zamówienia – na szczegółach każdego zamówienia dostępna jest opcja Kopiuj do Zapytania o wycenę, która umożliwia przeniesienie danego zamówienia do zapytania ofertowego,
 • przekształcenie koszyka – na szczegółach koszyka widoczna jest opcja Zamień w Zapytanie o wycenę, która pozwala na przekształcenie wybranego koszyka w nowe zapytanie ofertowe.

Klient ma możliwość pełnego podglądu na tworzone zapytanie pod przyciskiem Zapytanie o wycenę, który jest widoczny obok koszyka z każdego miejsca w e-Sklepie. Na formularzu zapytania można edytować ilość towaru, wpisać dodatkową wiadomość do sprzedawcy, a warunkiem jego wysłania jest podanie danych: nazwy firmy oraz adresu e-mail składającego zapytanie, a także zaakceptowanie wymaganych zgód. Lista złożonych zapytań dostępna jest tylko dla klientów zalogowanych w Strefie Klienta w zakładce Zapytania o wycenę.

Wycenione przez sprzedawcę zapytania oraz nowe, indywidualne oferty są dostępne dla zarejestrowanych Klientów w Strefie Klienta w zakładce Oferty sprzedaży. Tam mogą być one realizowane (przenoszone w całości do koszyka):

 • jednorazowo – tylko jeden raz klient może wygenerować zamówienie do danej oferty,
 • dowolną ilość razy – klient może wiele razy generować zamówienia do jednej oferty,
 • z możliwością zmiany ilości towaru  – po przeniesieniu oferty do koszyka, klient może edytować ilość towaru, którą chce zakupić w związku z daną ofertą sprzedaży,
 • bez możliwości edycji – Klient nie może modyfikować parametrów oferty realizowanej w koszyku.

1.11.2 Prezentacja atrybutów towaru na liście towarów

Od wersji 2020.4 dodano możliwość zaprezentowania atrybutów towarów (związanych z: grupowaniem towarów nadrzędnych i podrzędnych, cechami/partiami dostaw, wariantami w formie listy wartości) we wszystkich trzech widokach listy towarów w szablonie Szafir. W związku z nową funkcją, w panelu administracyjnym w ustawieniach szablonu została dodana sekcja: Atrybuty na listach towarów. W tym miejscu znajduje się parametr: Prezentuj atrybuty na listach towarów, decydujący, czy atrybuty na listach towarów w e-Sklepie mają być widoczne czy nie. Jeśli parametr jest zaznaczony na TAK, poniżej, dodatkowo wyświetlają się pola do określenia ilości prezentowanych atrybutów na poszczególnych rodzajach widoku listy towarów. Powyższa opcja została domyślnie włączona w szablonie Szafir.

1.11.3 Zakup towarów wielowariantowych z listy towarów

W związku z nową funkcją prezentowania atrybutów towarów na listach, w najnowszym szablonie Szafir umożliwiono zakup towarów wielowariantowych (m.in. zgrupowanych towarów nadrzędnych i podrzędnych, towarów z cechami/partiami dostaw) bezpośrednio z tych list. Opcja dostępna jest po włączeniu w panelu administracyjnym w ustawieniach szablonu w sekcji Towary wielowariantowe parametru: Pozwalaj na zakup towarów wielowariantowych z listy towarów. Po zaznaczeniu TAK, Klient będzie miał możliwość dodania do koszyka wariantu produktu od razu z poziomu listy towarów, bez konieczności przechodzenia na jego szczegóły. Powyższy parametr jest domyślnie włączony w szablonie Szafir.

1.11.4 NIP na zamówieniach klientów detalicznych

W najnowszej wersji szablonu Szafir podczas składania zamówienia z opcją paragon klienci detaliczni mogą podać numer NIP, dzięki czemu możliwe jest w przyszłości wystawienie faktury do paragonu. W koszyku istnieje możliwość wskazania, czy do danego zamówienia ma być wystawiona od razu faktura (wówczas należy uzupełnić formularz danych do faktury) czy paragon. W przypadku wybrania opcji paragon, dostępne jest nowe pole do wpisania numeru NIP, co pozwala nabywcom uzyskanie w późniejszym okresie faktury. Informacja o rodzaju dokumentu handlowego wybranego przez Klienta jest widoczna na szczegółach zamówienia w Strefie Klienta oraz w panelu administracyjnym, a także zostanie przeniesiona do systemu ERP.

1.11.5 Paragon do zamówień klientów firmowych

W najnowszej wersji szablonu Szafir klienci firmowi podczas zakupów mogą zdecydować w koszyku, czy do danego zamówienia ma być wystawiony dokument handlowy w postaci faktury lub paragonu. Po wybraniu opcji Paragon widoczne jest pole z numerem NIP. Po jego uzupełnieniu możliwe jest wygenerowanie w systemie ERP w późniejszym terminie faktury sprzedaży do paragonu. Informacja o rodzaju dokumentu handlowego wybranego przez Klienta jest widoczna na szczegółach zamówienia w Strefie Klienta oraz w panelu administracyjnym, a także zostanie przeniesiona do systemu ERP.

1.12 Nowości w szablonie Topaz/ Kreatorze szablonów

1.12.1 Powiększanie zdjęć towarów

Od wersji 2020.4 w szablonie Topaz na stronie szczegółów towaru możliwy jest podgląd i przeglądanie udostępnionych zdjęć w trybie pełnoekranowym. Powiększenie produktu w pełnym oknie jest dostępne po kliknięciu w jego obrazek.

1.12.2 Drugie zdjęcie produktu na liście

Od wersji 2020.4 wprowadzono możliwość prezentowania drugiego zdjęcia w obu widokach listy towarów w szablonie Topaz. Jeżeli do produktu dodano drugie zdjęcie, to wyświetli się ono na liście po najechaniu kursorem. Opcję można włączyć w ustawieniach szablonu w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia w sekcji Prezentowanie drugiego zdjęcia towaru na liście.

1.12.3 Strzałki na sliderach marek oraz producentów

Od wersji 2020.4 w szablonie Topaz na sliderach z logo marek i producentów dodano strzałki,  służące do jeszcze wygodniejszego przeglądania tych stref.

1.13 Nowe treści e-mail do zapytań i ofert

Od wersji 2020.4  dodano nowe wiadomości e-mail dla funkcji: zapytań o wycenę i ofert sprzedaży (dedykowanych dla sklepu B2B). Nowe wiadomości to Potwierdzenie złożonego zapytania i Powiadomienie o ofercie. Szablony tych wiadomości znajdują się w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Treści w sekcji Zapytanie o koszt dostawy, Zapytanie o cenę towaru.

1.14 Porównywarki towarów – opis z formatowaniem HTML

Od wersji 2020.4 dodano nowy parametr w ustawieniach porównywarek w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep, który umożliwia udostępnienie opisu produktu wraz z formatowaniem html.

1.15 Płatności online- integracja z mBank Paynow

W wersji 2021.1 została wprowadzona integracja z nowym sposobem płatności – Paynow.

W celu skorzystania z płatności online obsługiwanych przez Paynow, należy podpisać umowę z usługodawcą i w panelu e-sklepu wprowadzić niezbędne dane konfiguracyjne. Po konfiguracji i aktywacji, płatność należy przypisać w sekcji z kosztami dostaw i płatności.

Po poprawnej konfiguracji, Klienci będą mogli podczas składania zamówienia wybrać nowy sposób płatności Paynow.

Więcej informacji na temat na temat integracji płatności Paynow można znaleźć w artykule.

2 Zmiany w Comarch e-Sklep

2.1 Ujednolicono wygląd listy zamówień (szablon Szafir)

W wersji 2020.4 w Strefie Klienta ujednolicono wygląd list na zakładce Zamówienia. Aktualnie nazwy kolumn i ich kolejność oraz szerokość na podzakładkach Sklep B2B i Pozostała sprzedaż są takie same.

2.2 Wyświetlanie sekcji Blog na stronie głównej (szablon Topaz)

W najnowszej wersji szablonu Topaz zmieniono sposób wyświetlania sekcji Blog na stronie głównej. Jeżeli w e-Sklepie nie opublikowano żadnych wpisów do bloga, to pomimo dodania tej sekcji w Kreatorze Wyglądu, nie będzie ona widoczna na stronie głównej. Publikacja minimum jednego wpisu spowoduje pojawienie się bloga w e-Sklepie.

2.3 Zwiększona waga zamówienia na sposobach dostawy

Od wersji 2020.4 w panelu administracyjnym e-Sklepu wprowadzono możliwość ustalenia wagi zamówienia na poszczególnych sposobach dostawy do 9 999 999,999 kg.

2.4 Konfiguracja konta Allegro – data transakcji

W szczegółach konfiguracji konta Allegro w panelu administracyjnym e-Sklepu widoczne jest pole, gdzie można określić datę i godzinę, od której mają zostać pobrane (ręcznie lub przez automat) transakcje. Od wersji 2020.4 opcja konfiguracji daty pobierania transakcji dotyczy tylko nowych loginów i jest dostępna przez 7 dni od daty dodania konta Allegro w panelu administracyjnym e-Sklepu.

3 Poprawiono

3.1 Skalowanie bannerów (Topaz)

W wersji 2020.4 poprawiono w szablonie Topaz skalowanie bannerów na ekranach o niestandardowych rozdzielczościach.

3.2 Import kontrahentów z ERP – zablokowano zakładanie kont o źródle Allegro

W najnowszej wersji zablokowano w e-Sklepie zakładanie, podczas importu kontrahentów z ERP, kont dla tych kontrahentów, którzy mają źródło pochodzenia z Allegro. Aktualnie w sytuacji, kiedy włączono przesyłanie kart kontrahentów z Allegro do systemu ERP, a następnie w systemie ERP dane klienta zostały zmodyfikowane, to podczas synchronizacji kontrahentów z ERP do e-Sklepu nie zostanie złożona dla niego nowa kartoteka.

3.3 Znaczniki HTML na liście towarów (Szafir)

W wersji 2020.4 poprawiono wyświetlanie znaczników HTML w szablonie Szafir dodanych w nazwach towarów przesłanych z systemu ERP.

3.4 Komunikat o nieuzupełnionych parametrach obowiązkowych na aukcjach Allegro

W wersji 2020.4 podczas wyświetlania komunikatu o nieuzupełnionych parametrach obowiązkowych użytkownik ma dostęp do obszaru w którym można uzupełnić parametry wymagane w panelu administracyjnym sklepu. Dodatkowo parametry takie jak kod producenta (z kodu producenta w ERP), marka (nazwa marki z ERP), producent (nazwa producenta z ERP), EAN / ISSN/ ISBN (pole EAN w ERP) będą automatycznie uzupełniane.

3.5 Aktualizacja statusu towaru po synchronizacji różnicowej

Poprawiono zmianę statusu towaru z archiwalnego na aktywny w następującym scenariuszu: zwiększenie stanów magazynowych na towarze ze statusem „Dostępny” oraz włączonymi parametrami: obsługa stanów magazynowych i ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0. Wówczas tylko podczas synchronizacji pełnej, jeżeli stan towaru się zwiększał, następowała zmiana jego statusu archiwalnego na aktywny. Aktualnie zmiana statusu towaru w e-Sklepie w podanym przypadku zmienia się także wskutek synchronizacji różnicowej.

3.6 Wyświetlanie dużej ilości zdjęć w bannerze (Bursztyn)

Poprawiono działanie bannera na stronie głównej w szablonie Bursztyn w sytuacji, kiedy dodano do niego więcej niż trzy zdjęcia.

3.7 Wyświetlanie zdjęć na towarach zgrupowanych

Poprawiono wyświetlanie obrazków na towarach zgrupowanych w standardowych szablonach Comarch: Opal, Agat i Topaz. W sytuacji, kiedy dodano zdjęcia produktów na towarze nadrzędnym, a na towarach podrzędnych już nie, to przy przeglądaniu towaru zgrupowanego w e-Sklepie nie było widocznych zdjęć na wariantach. W wersji 2020.4 w tym scenariuszu poprawiono wyświetlanie zdjęć na towarach zgrupowanych.

3.8 Zmiana statusu kontrahenta w panelu e-Sklepu

Poprawiono zapisywanie modyfikacji statusu kontrahenta w panelu administracyjnym e-Sklepu.

Comarch e-Sklep – wymagania

Comarch e-Sklep 2020.4 współpracuje z systemami ERP
w następujących wersjach
Light. Standard, Enterprise B2B
Comarch ERP Optima 2020.x 2020.x
Comarch ERP Altum 2020 2020
Comarch ERP XL 2020.x 2020.x
Comarch ERP XT Aktualna wersja dostępna na www.erpxt.pl niedostępny
Comarch ERP Enterprise informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Enterprise niedostępny
Wersja 2020.4 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 15.0.
Uwaga
Comarch e-Sklep Sync, będący częścią Comarch e-Sklep w wersji B2B, do działania wymaga certyfikatu SSL.
Uwaga
Podążając za zmianami wprowadzonymi w Google Chrome oraz FireFox od wersji 2021 Comarch e-Sklep zmieniamy obsługę ciasteczek. Pliki cookies będą mieć ustawiony parametr SameSite. Wpływ na działanie e-Sklepu:

 • domena e-Sklepu jest zabezpieczona certyfikatem SSL – sklep powinien działać „tak samo” i nie zauważy zmian;
 • domena e-Sklepu nie jest zabezpieczona certyfikatem SSL:
  • przestanie działać cross-frame,
  • przestanie działać e-Sklep osadzony w IFRAME na innych stronach.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sklep 2020.4 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 85 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 80 lub wyższa

■ Opera 71 lub wyższa

■ Najnowsza wersja Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do panelu administracyjnego wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sklep to 1280×800 pikseli.

Uwaga
Od wersji 2019.5 zakończyliśmy wsparcie przeglądarki Internet Explorer w Comarch e-Sklep, panelu administracyjnym oraz wszystkich dodatkach i aplikacjach powiązanych z Comarch e-Sklep (np. LiquidSync).
Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 85 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 80 lub wyższa,

■ iOS 10 oraz kolejne wersje – Safari.

Wskazówka
Wymagania dla szablonów sklepu ustala autor szablonu.

Aktualizacja do wersji 2020.4

Jeżeli masz Comarch e-Sklep w wersji starszej niż 2019.0, przypominamy, co należy wykonać, aby aktualizacja była możliwa:

Czynności do wykonania po aktualizacji sklepu do wersji 2019 z wersji wcześniejszych

Logowanie do konta Allegro

W celu wykorzystania możliwości, jakie daje nowe API REST Allegro, należy w konfiguracji konta Allegro w panelu administracyjnym dokonać zmiany na nowy rodzaj konta.

Czy ten artykuł był pomocny?