Nowości i zmiany w wersji 2020.1

1 Nowości

1.1 Indywidualny termin płatności kontrahenta

Od wersji 2020.1 dla sklepów B2B oraz Enterprise umożliwiono wyświetlanie indywidualnego terminu płatności w profilu klienta. Ustalona ilość dni na zapłatę wyświetlana jest dla płatności przelew. Termin pobierany jest z karty kontrahenta systemu ERP. Jeżeli indywidualny termin nie został ustalony dla kontrahenta w systemie ERP, to pobierany jest on z macierzy dostaw e-sklepu.

Ustalony termin płatności kontrahenta widoczny jest na szczegółach zamówienia, szczegółach kontrahenta w panelu administracyjnym, a także podczas składania zamówienia przez klienta (koszyk).

Uwaga
Aktualnie funkcja nie jest obsługiwana przez żaden system ERP.

1.2 Pakowanie zamówienia w paczki

Od wersji 2020.1 w Comarch e-Sklep została dodana funkcjonalność polegająca na podziale zamówienia na paczki w zależności od wymiarów towaru oraz jego wagi.

Wskazówka
Z uwagi na wydajność rozwiązania pakowanie zamówień w paczki jest operacją przybliżoną.

Aby skonfigurować pakowanie zamówienia w paczki należy:

 •  podać maksymalne wymiary paczki w panelu administracyjnym: Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy na wybranym sposobie dostawy w sekcji Maksymalny wymiar paczki,
 • podać wymiary towarów w panelu administracyjnym: Towary/ Lista towarów na wybranym towarze w sekcji Wymiary.
 • w przypadku sposobu liczenia kosztu dostawy od wagi + wartości zamówienia należy ustalić przedziały wagowe.

Wymiary paczek oraz towarów podawane są w centymetrach w jednostkach całkowitych.

Wskazówka
Paczki są tworzone dla tych towarów dla których koszt pobierany jest z macierzy dostaw. W związku z tym towary z kosztem negocjowanym lub towary ze stałym kosztem dostawy nie są wliczane do paczki.

W momencie składania zamówienia ,kontrahent zobaczy koszt dostawy odpowiednio obliczony w zależności od ilości paczek w które zamówienie zostanie spakowane.
W panelu administracyjnym: Sprzedaż/ Zamówienia na szczegółach wybranego zamówienia na zakładce Dostawa i płatność w sekcji Dostawa obsługa sklepu zobaczy liczbę paczek, do których zostało „zapakowane” zamówienie.

Wskazówka
W przypadku sposobu dostawy obliczanego w oparciu o wagę zamówienia, po zapełnieniu paczki koszt dostawy jest obliczany na podstawie wagi danej paczki, a nie wagi całego zamówienia.
Jeżeli w przedziałach z wagą jest luka, wówczas do obliczenia kosztu dostawy brany jest koszt z najcięższym przedziałem wagi.
Maksymalna waga paczki określana jest przez maksymalny przedział wagi.

1.3 Stały koszt dostawy – ilość w paczce

Od wersji 2020.1 w panelu administracyjnym e-sklepu Towary/ Lista towarów na szczegółach towaru dodano możliwość ustawienia wysokości stałego kosztu dostawy oraz ilości towarów w paczce dla danego kosztu. Po przekroczeniu wpisanej ilości towarów dla jednej paczki koszt naliczany jest ponownie dla kolejnej paczki oraz następnych. Ustawienia można definiować dla danego kraju działalności lub strefy.

Stały koszt dostawy to ustawienie, które jest określane na poziomie karty towaru w systemie ERP. Po ustawieniu stałego kosztu dostawy dla danego towaru, w panelu administracyjnym e-sklepu na szczegółach towaru (z poziomu listy towarów) pojawią się następujące pola:

 • koszt 1 paczki [waluta] – pole przyjmuje maksymalną wartość 9 999 999,99
 • ilość w paczce – pole przyjmuje wartość od 1 do 99999 tylko liczby całkowite

Dodatkowo widoczna jest kolumna z z nazwą kraju lub strefy do której przypisujemy wartości.

Jeżeli w panelu administracyjny nie zostaną wpisane żadne wartości w wyżej wymienionych polach to będą one pobierane z systemu ERP.

1.4 Segmentacja Klientów

Od wersji 2020.1 w Comarch e-Sklep wprowadzono możliwość ręcznego przypisywania Klientów oraz Subskrybentów do segmentów, czyli wybranych grup w celu wysyłki informacji handlowych i marketingowych. Dodano również możliwość wysyłki Newsletterów przez SMS.

Lista segmentów, które definiuje sprzedawca dostępna jest w panelu administracyjnym w menu Kontrahenci/Segmenty. Po przejściu do listy segmentów sprzedawca może dodać nowy segment lub usunąć już istniejący. Segment może zostać usunięty tylko jeśli nie zawiera Klientów lub Subskrybentów. Przed dodaniem nowego segmentu należy podać jego nazwę. Nazwy poszczególnych segmentów powinny być unikalne, w przeciwnym wypadku wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, świadczący o istnieniu już takiego segmentu i nie zostanie on utworzony. Wówczas należy wpisać inną nazwę. Na liście segmenty wyświetlane są alfabetycznie według kolumny Nazwa.

Na szczegółach utworzonego segmentu sprzedawca może dodać lub usunąć z wybranego segmentu Kontrahentów oraz Subskrybentów. Następnie segmenty będzie można wykorzystać podczas wysyłania newsletterów.

Nowy obszar w panelu sklepu Kontrahenci/ Segmenty został dodany do uprawnień, jakie może posiadać administrator sklepu. Uprawnienia dla administratora można dodawać i modyfikować w menu Mój Profil/Administratorzy/przycisk Dodaj/ sekcja Uprawnienia.

1.5 Newsletter wysyłany przez SMS

Wysyłka newsletterów poprzez e-mail bądź SMS dostępna jest w panelu administracyjnym w menu e-Marketing/ Newslettery. Newsletter przez SMS wysyłany jest tylko do Kontrahentów oraz pracowników Kontrahenta, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych kanałem SMS oraz podali numer telefonu.

Po dodaniu nowego Newslettera należy zaznaczyć go na liście i wybrać przycisk Wyślij newsletter. Wówczas otworzy się lista z wcześniej utworzonymi segmentami i sprzedawca może zaznaczyć na liście do jakiej grupy odbiorców ma zostać wysłany Newsletter. Jeśli żadne segmenty nie zostaną wybrane newsletter zostanie wysłany do wszystkich subskrybentów. W tym miejscu można również wybrać opcję Wyślij próbnie, wtedy Newsletter zostanie wysłany na adres e-mail / numer telefonu podany w konfiguracji sklepu.

Domyślnie podczas wyrażania zgody na informacje handlowe w Comarch e-Sklep aktywny jest tylko kanał e-mail. Od wersji 2020.1 można również dodać kanał SMS oraz Telefon w panelu administracyjnym w menu Ustawienia / Treści / Zgody / Zgoda na informacje handlowe na zakładce Wersje. Każda zmiana kanałów tworzy nową wersję zgody. Po aktywacji dodatkowych kanałów w każdym z naszych standardowych szablonów graficznych Klient może wyrazić zgodę na formę kontaktu poprzez SMS, telefon:

 • podczas rejestracji w sklepie,
 • podczas składania zamówienia (będąc zalogowanym w sklepie),
 • po zalogowaniu się do profilu Klienta.

Podczas składania zamówienia jako Kontrahent niezalogowany (jednorazowy) dostępny jest tylko kanał e-mail.

1.6 Reguły wysyłki e-maili/sms

Od wersji 2020.1 w Comarch e-Sklep dla wybranych wiadomości e-mail została dodana możliwość określenia, kiedy powinien zostać wysłany e-mail informujący o zmianach w zamówieniu (odnośnie stanu zamówienia, statusu dostawy i płatności).
Reguły wysyłki e-maili dotyczą wiadomości:

 • Zamówienie potwierdzone – zamówienie potwierdzone przez klienta,
 • Zamówienie potwierdzone – zmiana statusu zamówienia,
 • Zamówienie zrealizowane,
 • Zamówienie anulowane,
 • Zamówienie zapłacone płatność online lub ratalna,
 • Zamówienie wysłane.
Uwaga
Od wersji 2020.1 wysyłka maili związanych ze stanem zamówienia odbywa się wyłącznie na podstawie reguł. Jeśli dla danej wiadomości nie ma ustalonej reguły, wówczas wiadomość nie zostanie wysłana.
Wskazówka
Więcej informacji na temat reguł wysyłki e-mail oraz ich konfiguracji zostały opisane w artykule Reguły wysyłki e-mail.

1.7 Nowa treść wiadomości – Zamówienie wysłane

W wersji 2020.1 został dodany nowy szablon wiadomości: Zamówienie wysłane. Nowa treść wiadomości znajduje się w Panelu administracyjnym: Ustawienia/ Treści na zakładce E-mail i SMS w sekcji Zamówienia.

1.8 Obsługa kodu CN dla towarów

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep umożliwiono obsługę kodu CN na szczegółach towaru w szablonach oraz w mechanizmie porównywarek cen. Aby udostępnić kod CN do e-Sklepu należy uzupełnić jego wartość w odpowiednim polu na karcie produktu w systemie Comarch ERP.

Uwaga
Aktualnie funkcja nie jest obsługiwana przez żaden system ERP.

1.9 Oddzielny serwer poczty SMTP dla wysyłki masowej

Od wersji 2020.1 została dodana konfiguracja dodatkowego konta e-mail przeznaczona do wysyłki wiadomości masowej. Oddzielny serwer poczty SMTP dedykowany jest do wysyłki wiadomości:

 • z newsletterem,
 • z kuponami rabatowymi,
 • z aktywacją kont klientów na start (dotyczy klientów zaimportowanych z pliku).

Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się w artykule Konto e-mail do wysyłki masowej.

1.10 Korekta do faktury przesyłana z ERP w formie PDF

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep umożliwiono wyświetlanie na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym oraz w szablonach (w profilu klienta oraz na zamówieniu z linka – dla klienta niezarejestrowanego) faktury korygującej w formie pliku PDF, która została wystawiona w systemie ERP do zamówienia. Aktualnie, na zamówieniu w e-Sklepie mogą być dostępne maksymalnie trzy dokumenty: faktura, faktura pro forma oraz korekta do faktury. W przypadku, gdy wszystkie trzy dokumenty zostaną dodane w tym samym czasie, klient otrzyma jedną wiadomość e-mail z powiadomieniem.

Uwaga
Aktualnie funkcja nie jest obsługiwana przez żaden system ERP.

1.11 Allegro REST API

W związku z wprowadzeniem nowego REST API, w wersji 2020.1 wprowadzonych zostało wiele nowości i zmian dotyczących wystawianych aukcji:

  • wprowadzono automatyczną zmianę ceny na aukcjach, jeśli po synchronizacji z systemem ERP została przesłana nowa cena towaru, według cennika powiązanego z kontem Allegro. W celu korzystania z funkcji należy w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Allegro włączyć parametr Zmień cenę na aukcji po zmianie ceny w sklepie. Domyślnie parametr ten jest wyłączony. Podczas dodawania nowej aukcji, na szczegółach dodany został również parametr Zmień cenę na aukcji po zmianie ceny w sklepie, pozwalający na wykluczenie ze zmiany ceny poszczególnych aukcji Na nowo dodawanych aukcjach parametr ten będzie automatycznie włączony na Tak, natomiast na aukcjach już istniejących parametr będzie ustawiony na Nie. Podczas wznawiania aukcji, której powiązanie z towarem w sklepie nastąpiło po włączeniu w konfiguracji parametru Zmień cenę na aukcji po zmianie ceny w sklepie ,również parametr na szczegółach aukcji będzie włączony na Tak. W związku z tym na szczegółach aukcji już istniejących (powiązanych wcześniej z towarami) parametr należy przestawić na Tak, jeśli cena ma się zmieniać w zależności od ceny w sklepie. Cena na aukcji zapisywana jest w bazie danych. Podczas zmiany cennika towarów i włączonej automatycznej zmiany ceny na aukcji po zmianie ceny w sklepie, cena zmienia się również dla aukcji wystawionych w poprzednim cenniku,
  • dodano możliwość seryjnej zmiany ceny dla wybranych aukcji na liście aukcji w menu Allegro/ Aukcje. Po zaznaczeniu aukcji na liście należy wybrać opcję Zmień cenę. Wówczas otworzy się okno, w którym można zmienić cenę:
   • wartościowo, podając nową cenę towaru,
   • procentowo, dodając lub odejmując wybrany procent od dotychczasowej ceny,
   • dodaj lub odejmij wartość od aktualnej ceny towaru,
   • zgodnie z cennikiem, dla e-Sklepu w wersji Standard jest dostępny tylko cennik domyślny, natomiast dla e-Sklepu w wersji Enterprise lub B2B można wybrać dowolny cennik z listy,

   W trwających ofertach zgodnie z założeniami Allegro cenę można podnieść maksymalnie o: 50 PLN dla przedmiotów tańszych niż 50 PLN lub o 100% dla przedmiotów droższych niż 50 PLN,

  • na liście aukcji w menu Allegro / Aukcje / Kolumny dodano nowe kolumny wyświetlające informacje pobrane z serwisu Allegro o każdej aukcji:
   • Sprzedano (30 dni),
   • Obserwowane,
   • Wizyty (30 dni),
  • w związku ze zmianami w serwisie Allegro wprowadzono możliwość uzupełnienia obowiązkowych parametrów w większości kategorii Allegro, na wystawionych już aukcjach, takich jak: Kod producenta, Marka i Model. Oznacza to, że podczas wystawiania lub edytowania oferty, będzie trzeba obowiązkowo uzupełnić te parametry. Parametry Kod producenta, Marka i Model są uniwersalne dla większości przedmiotów, ale w zależności od kategorii w której wystawiany jest towar mogą występować pod innymi nazwami. W celu uzupełnienia parametrów należy w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Allegro/ szczegóły konta Allegro w sekcji Parametry kategorii wybrać opcję Uzupełnij. Wówczas zostaną wyfiltrowane wszystkie aukcje na których niezbędne jest uzupełnienie wymaganych parametrów. Na liście w kolumnie Kategoria będzie lista z kategoriami w których wystawione są aukcje z nieuzupełnionymi obowiązkowymi parametrami. Nieuzupełnione parametry sprawdzane są tylko na aukcjach ze statusem Wystawiona powiązanych oraz niepowiązanych z towarami w sklepie. Zmiana parametrów możliwa jest tylko dla aukcji powiązanych, w związku z tym najpierw należy powiązać aukcje z towarem w sklepie aby uzupełnić obowiązkowe parametry. Nie można ustawić na puste parametrów, w których były już podane wartości,
  • podczas dodawania nowej aukcji wprowadzono automatyczne przenoszenie pól Producent, Kod producenta oraz Marka jeśli są uzupełnione na karcie towaru w systemie ERP. Wartości z pól Producent, Kod producenta lub Marka przenoszą się automatycznie jeśli zgadzają się z wartością w słowniku danej kategorii na Allegro. W przypadku kiedy parametry Producent, Kod producenta oraz Marka są uzupełnione w szablonie, wówczas podczas dodawania aukcji z wykorzystaniem szablonu przenoszone są w pierwszej kolejności wartości z szablonu,
  • wprowadzono możliwość dodawania do aukcji zdjęć z dysku lub plików użytkownika. Podczas wystawiania aukcji sprzedawca w sekcji Zdjęcia i opis ma do wyboru zdjęcia z karty towaru, zdjęcia użytkownika lub może wgrać własne zdjęcia z dysku przy użyciu opcji Prześlij plik. W celu dodania seryjnie zdjęć do aukcji należy użyć klawisz Ctrl + zaznaczyć wybrane zdjęcia. Zdjęcia do plików użytkownika można dodać w menu Ustawienia / Pliki użytkownika. Zdjęcia dodawane do Opisu na aukcji pobierane są z galerii, w związku z tym aby dodać do Opisu zdjęcia z dysku w pierwszej kolejności należy dodać je na aukcji w sekcji Zdjęcia i opis. Po dodaniu zdjęć z dysku do Opisu będą one dostępne również w panelu administracyjnym w menu Ustawienia / Pliki użytkownika w folderze Allegro,
  • wprowadzono obsługę podzielonej płatności – Split payment jak zwykłego przelewu. W związku z tym administrator musi samodzielnie potwierdzić takie zamówienie w menu Allegro/ Transakcje/ Do realizacji. Po przejściu na szczegóły zamówienia należy użyć opcji Potwierdź (trzy kropki w prawym górnym rogu) a następnie z poziomu listy transakcji można przekształcić transakcję do zamówienia. Takie rozwiązanie ma na celu zapobiegać sytuacjom, kiedy zamówienie zostałoby wygenerowane i towar zostałby wysłany, a sprzedawca nie otrzymałby przelewu,
  • wprowadzono pobieranie transakcji nieopłaconych ze statusem Rozpoczęta. Jeśli do 7 dni takie transakcje nie zostaną opłacone i ich status nie zmieni się na Zakończona, będą automatycznie kasowane z listy Do realizacji, gdyż zgodnie z regulaminem Allegro kupujący ma 7 dni na zapłatę. Nie ma możliwości realizacji transakcji nieopłaconych, na których została wybrana metoda płatności online,
  • wprowadzono automatyczne pobieranie opisu towaru z karty towary z systemu ERP podczas dodawania nowej aukcji, bez użycia szablonu aukcji,
  • dodano dwie nowe metody dostawy z odbiorem w punkcie: UPS Odbiór w Punkcie oraz UPS Odbiór w Punkcie pobranie,
  • dodano komunikat Konto Allegro wymaga Twojej reakcji (pobierz token), który jest widoczny po zalogowaniu do panelu administracyjnego, w przypadku kiedy konto Allegro jest nieaktywne, zostały zabrane uprawnienia lub wygasł token REST API,
  • w menu Dziennik zdarzeń/ Aukcje dodano kolumnę Numer aukcji wraz z linkiem do aukcji. Po kliknięciu w podany numer aukcji nastąpi bezpośrednie przekierowanie na szczegóły aukcji, która wymaga uwagi,
  • wprowadzono funkcję rozdzielania adresu na pola: ulica, nr domu, nr mieszkania w momencie tworzenia zamówienia z transakcji Allegro. Podczas konwersji Kontrahentów z wersji 2020 na 2020.1 adresy również zostaną rozdzielone na pola: ulica, nr domu, nr mieszkania,
  • w przypadku niedziałających zdjęć na aukcjach są one automatycznie zastępowane zdjęciami pustymi. Gdyby taka sytuacja wystąpiła administrator sklepu powinien usunąć puste zdjęcia na szczegółach aukcji, podczas dodawania nowych,
  • wprowadzono możliwość przekształcenia do zamówień jedynie transakcji, które nie są starsze niż 14 dni,
  • dodano nowe typy kurierów, które można wskazać podczas dodawania do zamówienia numeru listu przewozowego w panelu administracyjnym. Nowi kurierzy są to: Yun Express, China Post, X-press Couriers, Rhenus Logistics oraz Goniec,
  • na liście transakcji Do realizacji dodano operację seryjną Aktualizuj. Po zaznaczeniu na liście transakcji i użyciu przycisku Aktualizuj zostanie zaktualizowany status transakcji,
  • na liście transakcji w zakładkach Do realizacji/Zrealizowano wprowadzono możliwość zmiany kolejności kolumn poprzez przeciągnie w nowe miejsce na liście,
  • zmieniono formularz szczegółów transakcji. Nowy formularz został podzielony na sekcje, dzięki czemu jest bardziej przejrzysty i uporządkowany,
  • wprowadzono możliwość zapisywania wagi z dokładnością do części setnych podczas uzupełniania parametrów aukcji Allegro,
  • dodano obsługę wartości pustych podczas przekształcania transakcji do zamówienia,
  • na liście aukcji Allegro zmieniono nazwę przycisku na formularzu pojawiającym się po wybraniu opcji Wystaw na Wystaw oraz po wybraniu opcji Zakończ na Zakończ. Dawniej w obu miejscach pojawiał się przycisk Dodaj do kolejki,
  • w panelu administracyjnym dodano informację o dacie dodania oraz modyfikacji Konta Allegro,
  • dodano zapisywanie w bazie danych pliku xml z punktem odbioru, jeśli podczas składania zamówienia w Allegro wybrany był paczkomat InPost lub punkt odbioru: własny, Poczta Polska, Ups, DHL bądź Paczka w Ruchu,
  • podczas wznawiani aukcji, na której nie są uzupełnione wszystkie parametry, na przykład kiedy w dowolnej kategorii zostaną zmienione obowiązkowe parametry przez serwis Allegro, wprowadzono wyświetlanie odpowiedniego komunikatu w menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Aukcje, informującego o tym aby uzupełnić niekompletne aukcje.

1.12 Limit kredytowy – informacja o przekroczeniu limitu dla płatności odroczonej (Comarch e-Sklep Sync)

W wersji 2020.1 Comarch e-Sklep został zmieniony sposób ostrzegania oraz blokowania transakcji w przypadku przekroczonego limitu kredytowego. Obecnie ostrzeżenie oraz blokada będą wyświetlane podczas składania zamówienia z formą płatności Przelew (przedpłata).

Aby nowy sposób ostrzegania oraz blokowania działał w e-Sklepie należy posiadać:

 • Comarch e-Sklep w wersji 2020.1 lub wyższej,
 • Comarch e-Sklep Sync w wersji 2020.1 lub wyższej,
 • szablon Szafir w wersji 2020.1 lub wyższej.

W przypadku gdy kontrahent złoży zamówienie posiadając przekroczony limit kredytowy lub przekroczy go podczas tego zamówienia oraz wskaże sposób płatności Przelew (przedpłata) wówczas w zależności od ustawienia kontroli limitu w systemie ERP:

 • Ostrzeżenie – zostanie powiadomiony o przekroczonym limicie komunikatem na stronie z podsumowaniem zamówienia: „Twój limit płatności został przekroczony.”
 •  Blokada – zostanie powiadomiony o przekroczonym limicie w chwili składania zamówienia (w momencie kliknięcia w przycisk Zamawiam i płacę) komunikatem „Twój limit płatności został przekroczony. Nie możesz składać zamówień. Celem wyjaśnienia skontaktuj się ze swoim opiekunem. Nie możesz złożyć zamówienia z odroczoną formą płatności.”  Zamówienie nie zostanie złożone.

Treść komunikatu można edytować w Panelu administracyjnym: Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Tłumaczenia.
Dla pozostałych form płatności w przypadku przekroczonego limitu kredytowego jest możliwe złożenie zamówienia. Wówczas nie zostaną wyświetlone wyżej wymienione komunikaty.

Wskazówka
Dotyczy współpracy z Comarch ERP XL: limity kredytowe uwzględniają parametry dotyczące dokumentów konfigurowane w systemie Comarch ERP XL.

Zamówienia o statusie oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności nie wpływają na wysokość limitu kredytowego. Wysokość limitu kredytowego jest pomniejszana o wartość złożonych zamówień nie zsynchronizowanych do systemu ERP.
Aktualny stan limitu kredytowego oraz przeterminowanych płatności pobierany jest z karty kontrahenta w systemie ERP. Niepotwierdzone dokumenty sprzedaży (RO lub ZS będące w buforze) nie są wliczane do limitu kredytowego. Wysokość limitu pracownika jest taka sama jak wysokość limitu głównego kontrahenta. Limity kredytowe są prezentowane dla kontrahentów typu firma.
Więcej informacji na temat limitów kredytowych znajdują się w artykule Limit kredytu i limit przeterminowanych płatności.

1.13 Nowa kolumna na liście towarów

Na liście towarów pod przyciskiem Kolumny dodano kolumnę Podlega rabatowaniu (z wartościami Tak/Nie), która domyślnie nie jest widoczna. Wyświetla ona informację z systemu ERP, czy dany towar może być rabatowany w e-Sklepie czy nie. Dodatkowo kolumna Status (z informacją o statusie towaru: aktywny, archiwalny, nieaktywny) została domyślnie ukryta i dostępna jest do wyboru pod nowym przyciskiem na liście.

1.14 Anulowanie zamówień w panelu administracyjnym

Od wersji 2020.1 w panelu administracyjnym e-Sklepu w sekcji Sprzedaż/ Zamówienia zostało wprowadzone dodatkowe zabezpieczenie podczas anulowania zamówień przez obsługę sklepu. Od teraz po wybraniu opcji Anuluj zamówienie pojawi się okno z informacją „Czy na pewno chcesz anulować zamówienie?”. Anulowanie zamówienia należy potwierdzić przyciskiem Anuluj.

1.15 Blokada rejestracji w e-Sklepie

Od wersji 2020.1 w panelu administracyjnym e-sklepu dodano możliwość włączenia blokady rejestracji na stronie sklepu. Blokadę można włączyć przechodząc do panelu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Kontrahenci/ sekcja Rejestracja/ parametr Konto w sklepie może zakładać tylko administrator.

Włączenie blokady spowoduje wyświetlanie komunikatu „Rejestracja została zablokowana, aby założyć konto skontaktuj się z obsługą sklepu”. W szablonie Szafir oraz Topaz komunikat pojawia się zamiast formularza rejestracji.

1.16 Aplikacja mobilna e-Sklepu z wykorzystaniem technologii TWA

Od wersji 2020.1 możliwe jest utworzenie aplikacji mobilnej e-sklepu w technologi TWA na urządzenia z systemem android. Dzięki temu rozwiązaniu aplikacja jest udostępniana do zainstalowania dla klientów prosto ze sklepu Google Play Store. W efekcie można zaoferować wydajne i wygodne rozwiązanie dostępne dla wszystkich klientów e-sklepu.

Instrukcja do utworzenia aplikacji dostępna jest pod tym linkiem.

1.17 Nowości w szablonie Szafir

1.17.1 Przelicznik ilości i ceny według jednostki miary domyślnej/ podstawowej

Od wersji 2020.1 w szablonie Szafir zostało dodane nowe ustawienie umożliwiające prezentację przelicznika ilości i ceny na szczegółach towaru oraz w koszyku.
Ustawienie to znajduje się w panelu administracyjnym: Wygląd sklepu/ Ustawienia na zakładce Ustawienia szablonu w sekcji Jednostki miary.
Według tej konfiguracji możliwe jest ustawienie:

   • na stronie szczegółów towaru prezentacji przelicznika (dostępne opcje: Tak lub Nie domyślnie zaznaczona jest opcja Tak),
   • jednostki, według której będzie prezentowany przelicznik (jednostka Domyślna lub Podstawowa domyślnie ustawiona jest jednostka Domyślna),
   • na stronie koszyka prezentacji przelicznika do jednostki podstawowej (dostępne opcje: Tak lub Nie domyślnie zaznaczona jest opcja Tak).
Wskazówka
Jednostki miary konfigurowane są w systemie ERP.
Wskazówka
Jeśli w ERP nie ma ustawionej jednostki domyślnej, to jednostka podstawowa jest traktowana jako domyślna.

1.17.2 Ukrywanie informacji o rabacie

W sekcji ustawień szablonu Szafir dodano parametry umożliwiające ukrycie informacji o rabacie dla klienta. Można ukryć prezentacje rabatu na pozycjach zamówienia, w podsumowaniu zamówienia oraz w profilu klienta na zakładce Promocje. Można ukryć jedną z powyższych pozycji lub wszystkie na raz. Należy pamiętać, by wprowadzone zmiany zapisać oraz opublikować.

1.17.3 Dodanie kolumny z liczbą porządkową pozycji w koszyku

Od wersji 2020.1 w szablonie Szafir w koszyku na liście towarów została dodatkowa kolumna LP,  pokazująca liczbę towarów dodanych do koszyka.

1.17.4 Nowy typ banneru 

W panelu administracyjnym umożliwiono dodanie nowego typu banneru, który wyświetla się jako wąski pasek na górze strony. Nowy banner musi mieć nazwę top, a jego treść brana jest z pola Tekst. Gdy zostanie dodany adres strony produktu w polu Link, po kliknięciu na banner, zostanie otworzona odpowiednia strona przypisana do tego banneru.

1.18 Nowości w szablonie Topaz

1.18.1 Załączniki do zwrotów i reklamacji

Dodano możliwość dołączenia załączników do reklamacji oraz zwrotów w szablonie Topaz. W e-Sklepie w profilu klienta na zrealizowanym zamówieniu, można dodać do 5 załączników do zgłoszenia zwrotu/reklamacji za konkretne towary.

1.18.2 Lookbook 

Umożliwiono dodanie Lookbooka w szablonie Topaz. Lookbook dodaje się jako zwykły banner, lecz musi on mieć nazwę lookbook. Po prawidłowym skonfigurowaniu banneru w panelu administracyjnym, zostanie dodana nowa sekcja w nagłówku strony o nazwie Lookbook. Należy pamiętać, by wprowadzone zmiany zapisać oraz opublikować.

Wskazówka
Rekomendowane rozmiary bannerów, które pokazują się na stronie Lookbook wynoszą: 2x 560px x 630px, 700px x 850px, 1260px x 540px, 630px x 950px – Wygląd Sklepu/Ustawienia/Bannery/lookbook

1.18.3. Nowy typ banneru

W panelu administracyjnym umożliwiono dodanie nowego banneru, który wyświetla się jako wąski pasek na górze strony. Nowy banner musi mieć nazwę top, a jego treść brana jest z pola Tekst. Gdy zostanie dodany adres strony produktu w polu Link, po kliknięciu na banner zostanie otworzona odpowiednia strona przypisana do tego banneru. Należy pamiętać, by wprowadzone zmiany zapisać oraz opublikować.

Uwaga
Pole tekst oraz Link pojawi się po dodaniu obrazka (nie będzie widoczny w Comarch e-Sklep) i rozwinięciu widoku zaawansowanego.

1.18.4 Cross-selling na stronie z podziękowaniem za złożenie zamówienia

Od wersji 2020.1 w szablonie Topaz utworzonym w Kreatorze Wyglądu Comarch e-Sklep do strony thankyou.page został dodany element Cross-selling. Od teraz Klient po złożeniu zamówienia w e-Sklepie, poza podsumowaniem zamówienia, zobaczy również proponowane towary wyświetlone w sekcji Inni kupili również.

W celu włączenia funkcji Cross-selling w sklepie należy w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary kliknąć w parametr Cross-Selling, a następnie wybrać okres sprzedaży, dla którego zostanie przeprowadzona analiza sprzedawanych towarów oraz kliknąć przycisk Generuj.

1.18.5 Przycisk powrotu do początku strony na liście towarów

W wersji 2020.1 w szablonie Topaz został dodany przycisk, dzięki któremu, przeglądając listę towarów będzie można szybko powrócić do początku strony. Przycisk pojawia się na stronie w prawym dolnym rogu po przewinięciu strony w dół.

1.18.6 Blog

Dodano sekcję Blog do Strony Głównej w Kreatorze Wyglądu Comarch e-Sklep. Sekcja ta umożliwia dodanie dwóch elementów do strony głównej szablonu Topaz:

   • Element z trzema najnowszymi postami wraz z ich tytułami
   • Element z dwoma najnowszymi postami wraz z ich tytułami i fragmentami treści

Dodatkowo dodano i ostylowano listę wpisów wraz z paginacją oraz stronę wpisu. Możliwe jest dodanie wpisów wraz z widocznym zdjęciem oraz edycja poszczególnych elementów w panelu administracyjnym e-skelpu w sekcji e-Marketing/ Blog. Wszystkie pola dotyczące edycji wpisów w panelu administracyjnym e-sklepu zostały obsłużone w szablonie Topaz.

1.18.7 Accessibility (szablon Topaz)

Od wersji 2020.1 szablon został zoptymalizowany pod względem Accessibility.

1.19 Wydruk karty produktu w szablonie Szafir

Dodano możliwość utworzenia wydruku karty produktu z poziomu e-Sklepu. Po przejściu na szczegóły konkretnego towaru należy wcisnąć jednocześnie klawisze Ctrl + p. Pojawi się nowe okno wydruku zawierające informacje o danym towarze. Karty produktu domyślnie drukowane są w formacie pdf.

1.20 Informacja o aktualizacji zgłoszenia

W wersji 2020.1 została dodana informacja na temat modyfikacji zamówienia. Na szczegółach zamówienia w zakładce Historia wyświetlane są dane odnośnie czasu oraz osoby, która wprowadzała zmiany w danym zamówieniu.

1.21 Komunikat o pustej nazwie lub wartościach atrybutów w wersjach językowych z systemu ERP Altum

Od wersji 2020.1 dodano wyświetlanie odpowiedniego komunikatu w menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Synchronizacja z ERP, który zostanie wyświetlony jeśli podczas synchronizacji z systemem ERP Altum zostaną przesłane puste nazwy lub wartości atrybutów w wersjach językowych.

1.22 Mikrodane dotyczące danych firmy

Od wersji 2020.1 dla wszystkich szablonów na stronie głównej dodano mikrodane. Po dodaniu danych firmy w panelu administracyjnym e-sklepu (telefon, adres, nazwa) pojawią się one w kodzie strony.

1.23 Dodatkowy sposób wypisania z newslettera

Od wersji 2020.1 dodano funkcjonalność umożliwiającą wypisanie z newslettera za pomocą przycisku pojawiającego się w interfejsie poczty wraz z wiadomościami newslettera oraz zapisu do niego. Opcja ta jest dostępna tylko dla niektórych dostawców usług pocztowych.

1.24 Dodano obsługę Schema.Org i Open Graph Markup! we wszystkich szablonach.

Od wersji 2020.1 zmodyfikowano szablony w celu ulepszenia interpretacji treści strony przez portale społecznościowe. Dla strony głównej oraz stron produktowych Facebook podpowiada treści oraz zdjęcia adekwatne do linkowanych stron.

Wskazówka
Aby Facebook pokazywał logo dla strony głównej oraz zdjęcie produktowe dla strony produktu jego minimalny rozmiar musi wynosić 200×200 px.

2 Zmiany

2.1 Allegro – parametr Czas oczekiwania na stworzenie zamówienia

W wersji 2020.1 usunięty został z panelu administracyjnego w menu Ustawienia/ Allegro parametr Czas oczekiwania na stworzenie zamówienia (odbiór osobisty, przelew standardowy). Obecnie nie jest on wykorzystywany, gdyż w Allegro nie ma możliwości zmiany formy płatności.

2.2 Wydruki – zmienne dedykowane

W wersji 2020.1 została dodana informacja na temat zmiennych dedykowanych oraz danych sklepu dla wydruków Zamówienie oraz Reklamacja. Informacja ta znajduje się w panelu administracyjnym: Ustawienia/ Treści/ Wydruki dla wyżej wymienionych wydruków.

2.3 Kod strefy dostaw

W panelu administracyjnym podczas dodawania strefy dostaw, w polu Kod umożliwiono wpisywanie liczb oraz liter.

2.4 Dane przy płatności kartą za Pakiet SMS oraz Certyfikat SSL

W wersji 2020.1, w przypadku płatności kartą VISA/MC, usunięte zostały pola do uzupełnienia: nr. karty, data ważności oraz CVV/CCV. Dane karty podaje się na stronie DOTPAY S.A.

2.5 Kolejność dokumentów udostępnianych przez Comarch e-Sklep Sync (szablon Szafir)

Od wersji 2020.1 dokumenty z systemów ERP takie jak: zamówienia, faktury, wydania zewnętrzne bądź wydania magazynowe (dostępne tylko dla Comarch ERP XL), udostępniane w sklepie przy zastosowaniu narzędzia Comarch e-Sklep Sync są sortowane od najnowszych w danym okresie filtrowania.

2.6 Zmiany optymalizacyjne w działaniu filtrów na liście produktów w szablonach

Nastąpiła zmiana optymalizacji w działaniu filtrów na liście towarów w standardowych szablonach w Comarch e-Sklep. Dodatkowo filtry są one wyświetlane w kolejności alfabetycznej.

2.7 Zmiany nazw funkcji w obrębie ustawień wyglądu sklepu w panelu administracyjnym

W wersji 2020.1 zmieniono nazwę zakładek w panelu administracyjnym e-sklepu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Więcej/ Edytuj ustawienia zaawansowane. Import z pliku XML na Import Szablonu oraz Eksport do pliku XML na Eksport Szablonu.

Zmieniono również nazwę funkcji w Wygląd sklepu/ Gotowe szablony Comarch/ Chcę pobrać i zainstalować szablon. Importuj na Importuj szablon.

2.8 Sprawdzanie poprawności NIP tylko dla Polski

W wersji 2020.1 w Panelu administracyjnym e-Sklepu została dodana informacja w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Kontrahenci/ Rejestracja dotycząca parametru Sprawdzaj poprawność NIP: „Dotyczy tylko polskich numerów NIP”.

2.9 Sposób naliczania rabatów w e-Sklepie

Od wersji 2020.1 zmianie uległ sposób naliczania rabatów. Obecnie rabaty będą naliczane zawsze od ceny brutto. Rabaty będą obsługiwane w walucie w której zostały skonfigurowane w systemie ERP.

2.10 Synchronizacja z systemami ERP

W wersji 2020.1 została wprowadzona dodatkowa kontrola podczas wykonywania synchronizacji z systemu ERP do e-Sklepu. Obecnie jeżeli podczas synchronizacji wystąpią nieoczekiwane zdarzenia w zakresie:

 • braku nazwy towaru,
 • braku ustawienia dostępności towaru,
 • nieprawidłowej grupy domyślnej towaru.

W Panelu administracyjnym w menu: Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się odpowiedni komunikat informujący o konkretnym zdarzeniu.

2.11 Darmowa dostawa – nowa kolumna na liście

W wersji 2020.1 w Panelu administracyjnym: Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Koszty dostaw i płatności po przejściu w wybrany kraj dostawy na zakładkę Darmowa dostawa na liście z darmową dostawą została dodana dodatkowa kolumna Darmowa dostawa dla przedstawiająca dla kogo darmowa dostawa obowiązuje. Na liście mogą pojawić się wartości: Wszyscy Klienci, Wybrani Klienci lub Wybrana Grupa Klientów. Listę można filtrować w oparciu o nową kolumnę.

2.12 CA Raty – długość nazwy towaru

W wersji 2020.1 zgodnie z wymogami serwisu CA Raty została dostosowana ilość znaków w obrębie nazwy towaru wysyłana do serwisu ratalnego. Obecnie długość nazwy towaru może wynieść maksymalnie 40 znaków.

2.13 iMoje – dane kontrahenta wysyłane do serwisu płatności

W wersji 2020.1 została wprowadzona zmiana w zakresie danych kontrahenta wysyłanych do serwisu płatności iMoje. Od teraz w przypadku gdy w nazwie kontrahenta znajdują się znaki specjalne (na przykład: „ ”, @, #, &) zostaną one zmienione na znak „-”. Dopuszczalnymi przez serwis płatności znakami są litery, cyfry, znak „-” oraz przerwa (spacja). Znaki specjalnie nie ulegają zmianie po stronie Panelu administracyjnego.

2.14 Szafir – dodanie informacji o numerze katalogowym

W wersji 2020.1 w szablonie Szafir na szczegółach towaru została dodana informacja na temat numeru katalogowego. Informacja znajduje się w sekcji Cechy towaru.

2.15 Wysyłanie wiadomości o zmianie stanu zamówienia

Od wersji 2020.1 w przypadku zamówień starszych niż 60 dni nie będą wysyłane wiadomości o zmianie stanu zamówienia.

2.16 Współdzielenie sesji w obrębie jednego loginu

Od wersji 2020.1 zostało zoptymalizowane działanie w zakresie operacji wykonywanych w e-Sklepie w obrębie jednego loginu. Od teraz dla jednego loginu (jednego zalogowanego kontrahenta) będzie możliwe utworzenie tylko jednej sesji. W przypadku gdy kontrahent zaloguje się z kilku przeglądarek do e-Sklepu będzie zalogowany do tej samej sesji.

Przyklad
Kontrahent loguje się do e-Sklepu przez przeglądarkę w laptopie i dodaje 3 towary do koszyka. Następnie kontrahent loguje się do e-Sklepu przez przeglądarkę w telefonie i przechodzi do koszyka. W koszyku widzi te same towary dodane podczas składania zamówienia na laptopie.

2.17 Mechanizm ładowania obrazków w szablonach

Od wersji 2020.1 dla wszystkich szablonów dodano mechanizm Lazy Loading dotyczący ładowania zdjęć. Został on zastosowany dla zdjęć produktowych na stronie produktu, bannerów na stronie głównej oraz zdjęć w strefach marek oraz producentów. Po wejściu na stronę ładują się wyłącznie zdjęcia, które są używane. W momencie przewijania danej strefy kolejne zdjęcia są pobierane na bieżąco. Mechanizm ten zwiększa szybkość ładowania strony.

3 Poprawiono

3.1 Allegro – poprawiono

3.1.1 Poprawiono dodawanie listu przewozowego do zamówień pochodzących z Allegro. W przypadku, gdy w numerze listu była umieszczona spacja, dodany list przewozowy nie był przesyłany do Allegro.

3.2 Tworzenie paczek InPost

Poprawiono wyświetlanie formularza do tworzenia paczki InPost. Formularz nieprawidłowo wyświetlał się w przeglądarce Chrome i Edge by Chrominium.

3.3 Konfiguracja wyszukiwania w e-Sklepie

W wersji 2020.1 zostało poprawione działanie wyszukiwania w oparciu o konfigurację dostępną w panelu administracyjnym: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary/ Wyszukiwanie w zakresie sortowania wyników wyszukiwania w e-Sklepie. Domyślnie, jeżeli obsługa sklepu nie wskazała inaczej, wyniki wyszukiwania będą sortowane po trafności.

3.4 Wyszukiwarka w szablonach – optymalizacje

W wersji 2020.1 zostało zoptymalizowane działanie wyszukiwarki w standardowych szablonach Comarch e-Sklep w przypadku wielokrotnego występowania wyszukiwanej frazy.

3.5 Ukrywanie wagi w szablonie Szafir

W szablonie Szafir na szczegółach towaru ukrywana jest waga, której wartość wynosi 0.

3.6 Wyświetlanie dokumentów pierwotnych w Comarch e-Sklep Sync (B2B)

Poprawiono wyświetlanie dokumentów pierwotnych w usłudze Comarch e-Sklep Sync. W najnowszej wersji e-Sklepu nie są dostępne dokumenty pierwotne oraz korekty do tych dokumentów.

3.7 Szablon Topaz

3.7.1 Wyświetlanie danych odnośnie marki i producenta na szczegółach towaru w szablonie Topaz

Poprawiono wyświetlanie danych o producencie i marce na szczegółach towaru w szablonie Topaz.

3.7.2  Brak wagi towaru (waga 0) 

Poprawione zostało wyświetlanie szczegółów towaru dla których nie została określona waga w systemie ERP. Od teraz parametr waga nie pojawi się na szczegółach towaru jeżeli będzie miał wartość 0.

3.7.3 Towar bez zdjęcia – wypełnienie

Zostało poprawione wyświetlanie towaru wielowariantowego (fantomu), który nie posiada zdjęcia. Obecnie wypełnienie zastępujące zdjęcie nie zmienia się w momencie zmiany wariantu towaru.

3.8 Dodatkowa informacja odnośnie importu bannerów oraz szablonów w panelu administracyjnym

W panelu administracyjnym została dodana informacja odnośnie konsekwencji importu szablonu lub bannerów.

3.9 Wyświetlanie filtrów na liście produktów iOS mobile (Szafir)

W wersji 2020.1 poprawiono wyświetlanie filtrów na liście produktów w szablonie szafir dla urządzeń mobilnych z systemem iOS. Podczas próby wyświetlenia filtrów okno ich wyboru nie pojawiało się.

Comarch e-Sklep – wymagania

Comarch e-Sklep 2020.1 współpracuje z systemami ERP w następujących wersjach
Light. Standard, Enterprise B2B
Comarch ERP Optima 2019.x 2019.x
Comarch ERP Altum 2019.5.1 2019.5.1
Comarch ERP XL 2020, w przypadku wersji 2019.x – przed aktualizacją wymagany kontakt z Asystą e-Commerce 2020, w przypadku wersji 2019.x – przed aktualizacją wymagany kontakt z Asystą e-Commerce
Comarch ERP XT Aktualna wersja dostępna na www.erpxt.pl niedostępny
Comarch ERP Enterprise informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Enterprise niedostępny
Wersja 2020.1 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 15.0.
Uwaga
Comarch e-Sklep Sync, będący częścią Comarch e-Sklep w wersji B2B, do działania wymaga certyfikatu SSL.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sklep 2020.1 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 81 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 75 lub wyższa

■ Opera 67 lub wyższa

■ Najnowsza wersja Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do panelu administracyjnym wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sklep to 1280×800 pikseli.

Uwaga

Od wersji 2019.5 zakończyliśmy wsparcie przeglądarki Internet Explorer w Comarch e-Sklep, panelu administracyjnym oraz wszystkich dodatkach i aplikacjach powiązanych z Comarch e-Sklep (np. LiquidSync).

Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 81 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 75 lub wyższa,

■ iOS 10 oraz kolejne wersje – Safari.

Wskazówka
Wymagania dla szablonów sklepu ustala autor szablonu.

Aktualizacja do wersji 2020.1

Jeżeli masz Comarch e-Sklep w wersji starszej niż 2019.0, przypominamy, co należy wykonać, aby aktualizacja była możliwa:

Czynności do wykonania po aktualizacji sklepu do wersji 2019 z wersji wcześniejszych

Logowanie do konta Allegro

W celu wykorzystania możliwości, jakie daje nowe API REST Allegro, należy w konfiguracji konta Allegro w panelu administracyjnym dokonać zmiany na nowy rodzaj konta.

Czy ten artykuł był pomocny?