Lista plików w Strefie klienta w szablonie Szafir

Lista plików w strefie klienta w szablonie Szafir

W tym artykule dowiesz się jak dodać listę plików w strefie klienta w swoim szablonie.

Wskazówka
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js i css. Z tego artykułu dowiesz się jak je minifikować

Uwaga
Zapis nazwa_folderu/nazwa_pliku.rozszerzenie oznacza, że aby znaleźć dany plik należy udać się do folderu o nazwie podanej przed ukośnikiem. Przykładowo: order/thx.html oznacza plik thx.html w folderze order

Pierwszym krokiem będzie dodanie kodu w pliku customer-profile/pagination.html. W tym celu za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę {% endif -%}, a linijkę wyżej wklej następujący kod:

Następnie proszę otworzyć plik customer-profile/menu.html, następnie wyszukać w nim za pomocą narzędzia wyszukiwania frazę <li class=”load-erp-data-lq i zastąpić znalezioną linijkę następującą:

Również w tym samym pliku proszę  wyszukać frazę {% if settings.discountsPresentationInCustomerProfileInPromotionsTab == 'yes’ %} a bezpośrednio nad nią wkleić następujący kod:

Następnym krokiem będzie dodanie odpowiednich styli. W tym celu przejdź do pliku scss/globals/_globals2.scss, a na samym końcu tego pliku wklej:

Teraz należy przejść do folderu customer-profile, w nim utworzyć folder o nazwie to-download. W nowo utworzonym folderze proszę utworzyć plik to-download.html, a w nim umieścić następujący kod:

Kolejnym krokiem jest dodanie kodu JavaScript. W tym celu przejdź do pliku js/init-ui2.js, przy pomocy narzędzia wyszukiwania znajdź frazę function getData(). Należy usunąć cały kod począwszy od znalezionej linii, aż do klamerki (włącznie) znajdującej się dwie linijki pod frazą div.find(’.pager-lq’).css(’display’, 'inline-flex’);.

W miejsce usuniętego kodu proszę wkleić:

W tym samym pliku proszę wyszukać frazę function rivetsPropertyCheck(bindedObj, property), a bezpośrednio nad nią dodać kod:

Następnie proszę dodać tłumaczenia. W sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Tłumaczenia po kliknięciu w przycisk Dodaj należy wpisać Id tłumaczenia oraz Tekst, który będzie się wyświetlał w e-Sklepie. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

  • Id: FileName — Tekst: Nazwa pliku
  • Id: DownloadFile — Tekst: Pobierz plik

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?