Wyszukiwarka zaawansowana w szablonie Topaz

Wyszukiwarka zaawansowana w szablonie Topaz

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować swój szablon Topaz, aby obsługiwał wyszukiwarkę zaawansowaną.

Wskazówka
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla sklepów w wersji 2020.2 lub nowszej!
Wskazówka
Kopiowanie fraz, które należy wyszukać w kodzie, może powodować problemy. Frazy do wyszukania najlepiej przepisać ręcznie, lub skopiować, ale po skopiowaniu podmienić znaki typu – _ ’ „ itp. W przeciwnym wypadku, fraza może nie zostać odnaleziona w kodzie!
Wskazówka
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js i css. Z tego artykułu dowiesz się jak je minifikować
Pierwszym krokiem jest dodanie obiektu wykorzystywanego w wyszukiwarce. Aby to zrobić, otwórz Panel Administracyjny, a następnie zakładkę Wygląd sklepu -> Ustawienia. Kliknij w prawym górnym rogu na ikonkę z trzema kwadratami i z rozwiniętego menu wybierz opcję Edytuj ustawienia zaawansowane. Przejdź do zakładki Obiekty. Kliknij przycisk Dodaj. W polu Typ wybierz Menu producentów i marek a w polu Nazwa podaj manufacturer-brand, po czym kliknij Dodaj. W ten sposób utworzony został obiekt, dzięki któremu wyszukiwarka będzie mogła wybierać spośród producentów i marek.

Następnie należy przypisać obiekt do wyszukiwarki. Podobnie jak przed chwilą, otwórz Panel Administracyjny, a następnie zakładkę Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Edytuj ustawienia zaawansowane. Wybierz zakładkę Strony. Znajdź stronę Wyszukiwanie zaawansowane (18). W tym samym wierszu, w kolumnie z nazwą pliku, wpisz advanced-search.html, a następnie zapisz. Kliknij na pole z napisem Wyszukiwanie zaawansowane (18). Pojawi się lista dostępnych obiektów. Kliknij kwadrat przy utworzonym wcześniej obiekcie manufacturer-brand, by pokazał się znak wyboru (tzw. „ptaszek”). A następnie zapisz.

Kolejnym krokiem jest utworzenie nowego pliku o nazwie advanced-search.html w głównym katalogu z plikami Twojego szablonu Topaz. Treść tego pliku powinna wyglądać następująco:

Następnie, przejdź do katalogu elements. Utwórz w nim nowy katalog pod nazwą advanced-search. Przejdź do nowo utworzonego katalogu, a następnie utwórz w nim plik o nazwie advanced-search.html. Do nowo utworzonego pliku wklej poniższy kod:

Wskazówka
W przypadku problemów z narzędziem Liquid Sync, pliki należy dodać bezpośrednio przez Panel Administracyjny, w zakładce Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Edytuj HTML.
Kolejny krok to dodanie odpowiedniej treści do plików .css, odpowiedzialnych za wygląd zaawansowanej wyszukiwarki towarów. W tym celu wróć do głównego katalogu z plikami Topaza, a następnie otwórz katalog css. Do znajdującego się w nim pliku layout.css Wklej na samym dole następujący, już zminifikowany kod:

Do pliku layout-m.css wklej poniższy kod:

Do pliku layout-d.css wklej poniższy kod:

W ten sposób w Topazie znalazł się kod odpowiedzialny za wygląd wyszukiwarki zaawansowanej.

Kolejny krok to dodanie tłumaczeń. W tym celu należy w Panelu Administratora wejść w Wygląd sklepu -> Ustawienia i wybrać zakładkę Tłumaczenia. Przycisk Dodaj pozwala na dodanie nowego tłumaczenia. Aby tłumaczenie zostało dodane, należy wprowadzić odpowiednie Id oraz frazę (Tekst). Lista Id oraz fraz do wprowadzenia:
1. AllCategories – Wszystkie kategorie
2. SearchElement – Szukaj towaru…
3. WithSequence – Wyrażenie
4. WithAllWords- Wszystkie słowa
5. WithAnyWord – Dowolne ze słów
6. WithPartOfWord – Część słowa
7. SearchIn – Szukaj w
8. EanCode – Kod EAN
9. PriceFrom – Cena od
10. PriceTo – Cena do
11. PricesDifference – Cena maksymalna musi być większa od ceny minimalnej
12. WithPhoto – Tylko ze zdjęciem
13. NewProduct – Nowość
14. Prize – Nagroda
15. ExtraQuality – Superjakość
16. ExtraPrice – Supercena
17. ProductFromNewsletter – Towar z gazetki
18. Promotion – Promocja
19. RecommendedProduct – Towar polecany
20. SellerRecomendation – Rekomendacja sprzedawcy
21. Sale – Wyprzedaż
22. BestReviewed – Najlepiej oceniany
23. Manufacturer – Producent
24. Brand – Marka

Wskazówka
Kopiując Id z powyższej instrukcji do Panelu Administracyjnego, upewnij się, że po danym Id nie została skopiowana żadna spacja.

Następnie należy dodać odpowiedni kod do plików js. W tym celu, w plikach Topaza, otwórz folder js a następnie plik layout0.js. Odszukaj linijkę z frazą productListFunctions.init();. Pod znalezioną linijką znajduje się linia ze znakiem }. Pod nią wklej następujący kod:

Następnie otwórz plik layout1.js znajdujący się w tym samym katalogu. Poniższy kod możesz wkleić na samym początku pliku:

Ostatnim krokiem jest dodanie możliwości otwarcia wyszukiwarki zaawansowanej przy pomocy linku umieszczonego w stopce sklepu. Aby to zrobić, przejdź do pliku elements -> footer -> footer-1.html (jeśli w Kreatorze wybrałeś drugi rodzaj stopki, plik będzie nazywał się footer-2.html). Następnie wyszukaj linijkę z frazą advanced-search-link. W linijce tej znajduje się fragment href=”#”. Zamień znak # na {{config.DefinedPages.AdvancedSearch.Url}}. W ten sposób z poziomu stopki będzie można w prosty sposób otworzyć zaawansowane wyszukiwanie.

Czy ten artykuł był pomocny?