Jak udostępnić towary z e-Sklepu do BaseLinkera?

Import towarów z e-Sklepu do platformy BaseLinker

Gdy aktywowałeś już połączenie Comarch e-Sklep z platformą BaseLinker możesz przejść do synchronizacji swoich towarów. Aby Twoje towary mogły zostać pobrane przez BaseLinkera wykonaj przygotowaną niżej instrukcję. Dotyczy ona zarówno pierwszej synchronizacji danych, jak i każdej kolejnej.

Krok 1. Zaloguj się w panelu sprzedawcy BaseLinker, a następnie przejdź do zakładki Produkty/ Import i eksport.

Import i Eksport produktów w panelu sprzedawcy BaseLinker

Krok 2. Z dostępnych opcji wybierz: Import produktów z zewnętrznego magazynu.

W polu Magazyn zewnętrzny wybierz wcześniej utworzoną integrację Comarch e-Sklep, a jako typ importu ustaw Pobierz nowe produkty i zaktualizuj istniejące.

Zmiany wprowadź przyciskiem Importuj.

Gotowe! BaseLinker rozpoczął właśnie pobieranie Twoich towarów z bazy Comarch e-Sklep. Po chwili wszystkie produkty powinny pojawić się w zakładce Produkty/ Lista produktów.

Jakie dane na temat towarów są przesyłane do BaseLinker?

Wśród danych produktowych przesyłanych do BaseLinkera znajdują się:

 • Nazwa produktu,
 • Stan magazynowy*,
 • Cena brutto (z cennika ustawionego w e-Sklepie jako domyślny),
 • Kod EAN,
 • Kod SKU (kod towaru w e-Sklepie),
 • Wartość podatku,
 • Opis,
 • Nazwa producenta,
 • ID kategorii,
 • Nazwa kategorii,
 • Obrazki (maksymalna liczba to 16),
 • Waga,
 • Jednostka** – sztuki,
 • Waluta – PLN,
 • Stawka VAT,
 • Pozostałe atrybuty. W zależności od konkretnego towaru i jego indywidualnej specyfiki, wysyłane są atrybuty sprecyzowane z poziomu systemu ERP i dodane do karty produktu. Przez atrybuty rozumiemy wszystkie pola związane z parametrami produktu (np. kolor, rozdzielczość, pamięć, wielkość ekranu).

Warto mieć na uwadze, że cechy towarów przesłanych do BaseLinkera można edytować z poziomu platformy. Jednak zmiany dokonane na produktach (stan magazynowy, cena, atrybuty) nie zostaną przesłane do e-Sklepu, podobnie jak towary dodane w BaseLinkerze.

Wskazówka
* W sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ BaseLinker, na konfiguracji konta możesz wybrać, czy chcesz wysyłać wszystkie towary, czy tylko te, których stan magazynowy jest większy od 0. Jedynym wyjątkiem jest wysyłanie towarów nadrzędnych ze stanem magazynowym zero. Przykład:

 • W pierwszym przypadku do BaseLinkera wyśle się tylko rodzic i jego wariant,

 • W poniższym przykładzie wyśle się ojciec ze stanem zero i dziecko, które posiada stan magazynowy

 • W tym przypadku nie zostaną wysłane karty towarowe do BaseLinkera

Jeśli wcześniej do BaseLinkera były wysyłane wszystkie towary, to przed ponowną synchronizacją jest zalecane usunięcie wszystkich towarów ze stanem zero z listy towarów po stronie BaseLinkera. Jeśli dana czynność nie zostanie wykonana, to towary bez stanu magazynowego będą nadal widoczne. BaseLinker nie aktualizuje listy towarów nawet jeśli zostały one wstrzymane do wysyki w panelu administracyjnym.

** Towary wysyłane są wyłącznie w sztukach, w oparciu o które ustalany jest stan magazynowy i cena. Przy imporcie nie są brane pod uwagę jednostki pomocnicze.

W jakich stawkach VAT mogę sprzedawać moje towary w BaseLinkerze?

W BaseLinkerze domyślnie dostępne są 4 stawki VAT: 23%, 8%, 5% i 0%. Comarch e-Sklep obsługuje ich znacznie więcej. W przypadku zamówień na towary ze stawkami VAT, które nie są obsługiwane w BaseLinkerze, nadrzędną rolę ma e-Sklep i zamówienia zostają odbierane zgodnie z oryginalnymi stawkami na towarach w e-Sklepie.

Wszystkie towary, które posiadają inne stawki VAT niż domyślnie obsługiwane przez BaseLinker, podczas importu otrzymają stawkę VAT w wysokości 23%. Aby dostosować swój asortyment przejdź do szczegółów towaru w platformie BaseLinker i ręcznie wprowadź docelową wartość (Produkty/ Lista produktów). W innym wypadku stawki VAT w e-Sklepie oraz w BaseLinkerze będą różne.

Aby uniknąć niespójności w Twojej ofercie, edycji stawki VAT dokonasz na szczegółach towaru w platformie BaseLinker w zakładce Sprzedaż i magazyn:

Ręczna edycja stawek VAT na towarach w serwisie BaseLinker

Czy ten artykuł był pomocny?