Jak udostępnić towary z e-Sklepu do BaseLinkera?

Import towarów z e-Sklepu do platformy BaseLinker

Gdy aktywowałeś już połączenie Comarch e-Sklep z platformą BaseLinker możesz przejść do synchronizacji swoich towarów. Aby Twoje towary mogły zostać pobrane przez BaseLinkera wykonaj przygotowaną niżej instrukcję. Dotyczy ona zarówno pierwszej synchronizacji danych, jak i każdej kolejnej.

Krok 1. Zaloguj się w panelu sprzedawcy BaseLinker, a następnie przejdź do zakładki Produkty/ Import i eksport.

Import i Eksport produktów w panelu sprzedawcy BaseLinker

Krok 2. Z dostępnych opcji wybierz: Import produktów z zewnętrznego magazynu.

W polu Magazyn zewnętrzny wybierz wcześniej utworzoną integrację Comarch e-Sklep, a jako typ importu ustaw Pobierz nowe produkty i zaktualizuj istniejące.

Zmiany wprowadź przyciskiem Importuj.

Gotowe! BaseLinker rozpoczął właśnie pobieranie Twoich towarów z bazy Comarch e-Sklep. Po chwili wszystkie produkty powinny pojawić się w zakładce Produkty/ Lista produktów.

Jakie dane na temat towarów są przesyłane do BaseLinker?

Wśród danych produktowych przesyłanych do BaseLinkera znajdują się:

 • Nazwa produktu,
 • Stan magazynowy,
 • Cena brutto (z cennika ustawionego w e-Sklepie jako domyślny),
 • Kod EAN,
 • Kod SKU (kod towaru w e-Sklepie),
 • Wartość podatku,
 • Opis,
 • Nazwa producenta,
 • ID kategorii,
 • Nazwa kategorii,
 • Obrazki (maksymalna liczba to 16),
 • Waga,
 • Jednostka* – sztuki,
 • Waluta – PLN,
 • Stawka VAT,
 • Pozostałe atrybuty. W zależności od konkretnego towaru i jego indywidualnej specyfiki, wysyłane są atrybuty sprecyzowane z poziomu systemu ERP i dodane do karty produktu. Przez atrybuty rozumiemy wszystkie pola związane z parametrami produktu (np. kolor, rozdzielczość, pamięć, wielkość ekranu).

Warto mieć na uwadze, że cechy towarów przesłanych do BaseLinkera można edytować z poziomu platformy. Jednak zmiany dokonane na produktach (stan magazynowy, cena, atrybuty) nie zostaną przesłane do e-Sklepu, podobnie jak towary dodane w BaseLinkerze.

Wskazówka
*Towary wysyłane są wyłącznie w sztukach, w oparciu o które ustalany jest stan magazynowy i cena. Przy imporcie nie są brane pod uwagę jednostki pomocnicze.

W jakich stawkach VAT mogę sprzedawać moje towary w BaseLinkerze?

W BaseLinkerze domyślnie dostępne są 4 stawki VAT: 23%, 8%, 5% i 0%. Comarch e-Sklep obsługuje ich znacznie więcej. W przypadku zamówień na towary ze stawkami VAT, które nie są obsługiwane w BaseLinkerze, nadrzędną rolę ma e-Sklep i zamówienia zostają odbierane zgodnie z oryginalnymi stawkami na towarach w e-Sklepie.

Wszystkie towary, które posiadają inne stawki VAT niż domyślnie obsługiwane przez BaseLinker, podczas importu otrzymają stawkę VAT w wysokości 23%. Aby dostosować swój asortyment przejdź do szczegółów towaru w platformie BaseLinker i ręcznie wprowadź docelową wartość (Produkty/ Lista produktów). W innym wypadku stawki VAT w e-Sklepie oraz w BaseLinkerze będą różne.

Aby uniknąć niespójności w Twojej ofercie, edycji stawki VAT dokonasz na szczegółach towaru w platformie BaseLinker w zakładce Sprzedaż i magazyn:

Ręczna edycja stawek VAT na towarach w serwisie BaseLinker

Czy ten artykuł był pomocny?