Integracja z BaseLinker

Wstęp

BaseLinker to wielofunkcyjne narzędzie do zarządzania sprzedażą pozwalające na obsługę wszystkich zamówień ze sklepów internetowych i platform marketplace w jednym miejscu. System umożliwia masowe wystawianie oraz edycję ofert na portalach aukcyjnych, automatyczną synchronizację stanów magazynowych i cen na ofertach, oraz automatyzację wielu procesów.

Zakres integracji

Comarch e-Sklep został zintegrowany z BaseLinkerem dzięki konfiguracji polegającej na udostępnieniu towarów znajdujących się w bazie sklepu na platformę. W ramach integracji została uruchomiona funkcjonalność, dzięki której możesz przesłać produkty znajdujące się w e-Sklepie, aktualizować je oraz sprzedawać na wielu popularnych platformach, które w swojej ofercie posiada BaseLinker. Synchronizacja danych pomiędzy e-Sklepem a BaseLinkerem powinna zostać wykonana ręcznie przez użytkownika od razu po pierwszym połączeniu e-Sklepu z platformą, a następnie raz na dobę po godzinie 6:10 rano (więcej informacji poniżej w punkcie Synchronizacja).

Wśród danych produktowych przesyłanych do BaseLinkera znajdują się:

 • Nazwa produktu,
 • Stan magazynowy,
 • Cena brutto (z cennika ustawionego w e-Sklepie jako domyślny),
 • Kod EAN,
 • Kod SKU (kod towaru w e-Sklepie),
 • Wartość podatku,
 • Opis,
 • Nazwa producenta,
 • ID kategorii,
 • Nazwa kategorii,
 • Obrazki (maksymalnia liczba to 16),
 • Waga,
 • Pozostałe atrybuty. W zależności od konkretnego towaru i jego indywidualnej specyfiki, wysyłane są atrybuty sprecyzowane z poziomu systemu ERP i dodane do karty produktu. Przez atrybuty rozumiemy wszystkie pola związane z parametrami produktu (np. kolor, rozdzielczość, pamięć, wielkość ekranu).

Wskazówka
Na ten moment w integracji obsługiwana jest wyłącznie waluta PLN.

Proces zamawiania

Aby skorzystać z integracji:

 1. Proszę złożyć zamówienie korzystając z dedykowanego formularza znajdującego się w Panelu Administracyjnym w sekcji Mój profil/ Zamów dodatek/ BaseLinker używając przycisku „Zamów integrację z BaseLinkerem”
 2. Proszę wypełnić dane do zamówienia, zapoznać się z warunkami technicznymi i zakresem funkcjonalności oraz zaakceptować regulamin korzystania z usługi.

Po wysłaniu formularza, otrzymasz wiadomość meilową z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a dodatek zostanie aktywowany w ciągu dwóch dni roboczych. Opłata za dodatek zgodna z cennikiem będzie doliczana do faktury za e-Sklep.

Wskazówka
Do końca roku 2022 dodatek BaseLinker jest w cenie promocyjnej, dzięki której użytkownicy mogą skorzystać z 50% zniżki na integrację.

Konfiguracja

Konfiguracja połączenia pomiędzy e-Sklepem a BaseLinkerem sprowadza się do dwóch podstawowych czynności: wprowadzenia hasła komunikacji z BaseLinkera do e-Sklepu oraz wklejenia adresu pliku wymiany danych z e-Sklepu do BaseLinkera.

Krok 1. W pierwszej kolejności prosze otworzyć panel administracyjny BaseLinkera oraz przejść do zakładki Integracje. Po wyszukaniu sekcji Sklepy, proszę rozwinąć listę oraz wybrać ostatni kafelek „Inny sklep”. Po wybraniu go, pojawią się trzy elementy: nazwa wyświetlana, hasło komunikacji oraz plik wymiany danych.

Krok 2. W polu „Nazwa wyświetlana” można wprowadzić dowolną nazwę, pod którą ma wyświetlać się integracja. Aby zachować czytelne i zrozumiałe nazewnictwo, zalecamy użycie „Comarch e-Sklep”.

Krok 3. W nowym oknie przeglądarki proszę otworzyć panel Comarch e-Sklep, przejść do sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ BaseLinker i wybrać „Dodaj konto BaseLinker”. Pojawi się okno z polami do wprowadzenia hasła komunikacji oraz języka.

 

 

 

 

 

Krok 4. W polu „Język” wybierz docelowy język, w którym produkty mają zostać przesłane do BaseLinkera. W przypadku wybrania języka domyślnego, wszystkie towary zostaną przesłane w języku określonym w Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Język interfejsu. Jeśli jednak wybrany zostanie język inny niż domyślny (np. angielski), towary posiadające tłumaczenia zostaną przesłane w języku angielskim, a te bez tłumaczeń – w języku domyślnym.

Wskazówka
Obecnie język towarów wysyłanych do BaseLinkera można wybrać tylko raz. W edycji konta nie będzie możliwości zmiany języka, dlatego należy wybierać go uważnie.

Krok 5. W polu „Wprowadź hasło komunikacji” proszę wprowadzić hasło komunikacji z BaseLinkera. Zapisz zmiany przyciskiem „Zapisz”. Zamiast opcji dodania konta pojawi się już aktywowane konto nazwane hasłem komunikacji. Po naciśnięciu go, w oknie konfiguracji pojawi się kolejny element – Adres URL.

 

 

 

 

 

 

 

Krok 6. Wartość w „Adresie URL” proszę skopiować i wkleić w BaseLinkerze w miejscu „Plik wymiany danych”.

 

 

 

Po wykonaniu powyższych czynności i zapisaniu zmian, połączenie pomiędzy e-Sklepem a BaseLinkerem zostanie nawiązane. Proces, który musi przejść użytkownik w celu korzystania z BaseLinkera przedstawia poniższy obrazek.

Przesyłanie towarów

Jeśli połączenie zostało nawiązane, towary z e-Sklepu mogą zostać pobrane przez BaseLinkera. Aby tego dokonać należy wykonać następujące czynności, obowiązujące zarówno w przypadku pierwszej synchronizacji, jak i synchronizacji różnicowej:

Krok 1. Proszę otworzyć panel BaseLinkera i przejść do zakładki Produkty/ Import i eksport.

Krok 2. Wybierz opcję Import produktów z zewnętrznego magazynu i ustaw „Magazyn zewnętrzny” jako e-Sklep, a Typ importu jako „Pobierz nowe produkty i zaktualizuj istniejące”.

Krok 3. Zmiany proszę zapisać przyciskiem Importuj. Po chwili wszystkie produkty powinny pojawić się w zakładce Produkty/ Lista produktów.

Warto mieć na uwadze, że cechy towarów przesłanych do BaseLinkera można edytować z poziomu platformy. Jednak zmiany dokonane na produktach (stan magazynowy, cena, atrybuty) nie zostaną przesłane do e-Sklepu, podobnie jak towary dodane w BaseLinkerze.

Wskazówka
Towary wysyłane są wyłącznie w sztukach, w oparciu o które ustalany jest stan magazynowy i cena. Przy imporcie nie są brane pod uwagę jednostki pomocnicze.

Synchronizacja

Synchronizacja ma charakter jednostronny, co oznacza że dane są wysyłane tylko w kierunku e-Sklep –> BaseLinker. Komunikacja pomiędzy e-Sklepem a BaseLinkerem może zostać wykonana od razu po pierwszym połączeniu e-Sklepu z platformą, a następnie raz na dobę po godzinie 6:10 rano. Podczas synchronizacji różnicowej następuje aktualizacja danych towarowych w oparciu o bieżące informacje z e-Sklepu.

Zarówno pierwsza, jak i kolejne synchronizacje muszą zostać wykonane przez użytkownika ręcznie z poziomu BaseLinkera w zakładce Produkty/ Import i eksportWarto przy tym pamiętać, że synchronizacja danych w e-Sklepie z BaseLinkerem może odbyć się tylko raz dziennie, bez względu na to czy użytkownik wykupił w BaseLinkerze częstszą aktualizację.

Na drodze synchronizacji, przez BaseLinkera importowane są:

 • Wszelkie dane towarowe wprowadzone z poziomu systemu ERP wraz z atrybutami i obrazkami,
 • Kategorie z e-Sklepu, do których przypisane są produkty,
 • Język określony w momencie pierwszego dodawania konta BaseLinkera w e-Sklepie,
 • Waluta PLN (nie ma możliwości wysłania towarów z cenami w innej walucie),
 • Jednostki, domyślnie sztuki (nie ma możliwości wysłania towarów w innych jednostkach),

Wskazówka
Wprowadzanie zmian na towarach powinno odbywać się w drodze synchronizacji z systemu ERP do e-Sklepu, a następnie do BaseLinkera. Wszelkie zmiany dokonane bezpośrednio z poziomu BaseLinkera nie będą przesyłać się do e-Sklepu, a po synchronizacji różnicowej zostaną nadpisane przez wysyłane z niego bieżące dane.

Informacje o zdarzeniach

W razie problemów z synchronizacją, BaseLinker udostępnia Historię importów, w której można znaleźć czas rozpoczęcia/ zakończenia synchronizacji oraz ilość dodanych/ zaktualizowanych produktów. Historia importów dostępna jest w tym samym miejscu, w którym wykonuje się import towarów.

Co więcej, w e-Sklepie dodana została zakładka dedykowana BaseLinkerowi w Dzienniku Zdarzeń. Będą tam dostępne wszystkie zdarzenia związane z eksportem produktów, zarówno prawidłowym jak i błędnym. Dzięki temu po każdej synchronizacji użytkownik będzie w stanie sprawdzić czy wysyłka towarów się w pełni powiodła.

Czy ten artykuł był pomocny?