Jak podłączyć konto BaseLinker w Comarch e-Sklep?

Konfiguracja połączenia pomiędzy e-Sklepem a BaseLinkerem sprowadza się do dwóch prostych kroków. Przejdź przez poniższą instrukcję i ciesz się integracją z platformą BaseLinker. Pamiętaj, na tym etapie powinieneś mieć już aktywny dodatek BaseLinker w swoim panelu administracyjnym.

Krok 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego w serwisie BaseLinker, a następnie przejść do zakładki Integracje.

Panel sprzedawcy w platformie BaseLinker – zakładka Integracje

Krok 2. Dodaj nową integrację w sekcji Sklepy wybierając opcję Comarch e-Sklep (dostępny po rozwinięciu listy).

Opcja „Comarch e-Sklep” w sekcji Sklepy.

W otworzonym formularzu znajdują się trzy elementy, które będziemy uzupełniać w celu dalszej konfiguracji:

  • nazwa wyświetlana – to nazwa integracji, która będzie widoczna na Twoim koncie w BaseLinker – zalecamy użycie Comarch e-Sklep,
  • hasło komunikacji – będziemy używać go do połączenia konta BaseLinker w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep – już teraz skopiuj go do schowka,
  • oraz plik wymiany danych – który uzupełniać będziemy w kolejnych krokach instrukcji.
Formularz dodawania nowej integracji w BaseLinker

Nie zamykaj okna z panelem sprzedawcy BaseLinker i przejdź do kroku 3.

Krok 3. W nowym oknie przeglądarki otwórz panel administracyjny Comarch e-Sklep, a następnie przejdź do sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ BaseLinker. W tym miejscu rozpoczniesz dodawanie konta BaseLinker.

W otworzonym formularzu uzupełnij hasło komunikacji (skopiowane w kroku 2) oraz wybierz język, w którym towary będą przesyłane do BaseLinkera. Możesz określić także, czy chcesz udostępniać wszystkie towary, czy tylko te, których stan magazynowy jest większy od 0.

Dodawanie konta BaseLinker w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep
Wskazówka
W przypadku wybrania języka domyślnego, wszystkie towary zostaną przesłane w języku określonym w Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Język interfejsu. Jeśli jednak wybrany zostanie język inny niż domyślny (np. angielski), towary posiadające tłumaczenia zostaną przesłane w języku angielskim, a te bez tłumaczeń – w języku domyślnym.

Zapisz wprowadzone zmiany.

Krok 4. Po aktywowaniu konta w panelu administracyjnym zobaczysz w ustawieniach wprowadzone wcześniej hasło do komunikacji. Przejdź do szczegółów konta klikając w hasło, a następnie w widocznym formularzu skopiuj zawartość w polu Adres URL.

Edycja konta BaseLinker w Comarch e-Sklep

Krok 5. Wróć do panelu sprzedawcy BaseLinker, a następnie skopiowany w poprzednim kroku (4) adres URL uzupełnij w formularzu integracji, w polu Plik wymiany danych i zapisz zmiany.

Formularz dodawania nowej integracji w BaseLinker – pole do uzupełnienia pliku wymiany danych

Gotowe! Właśnie skonfigurowałeś połączenie Comarch e-Sklep z platformą BaseLinker!

Przejdź do kolejnego etapu i dowiedz się: jak udostępnić swoje towary z e-Sklepu do BaseLinkera, jak zmapować formy dostaw i płatności, a także jak realizować zamówienia z platformy.

Czy ten artykuł był pomocny?