Jak udostępnić informacje o towarach w wybranym języku z e-Sklepu do BaseLinkera?

Podłączając swoje konto BaseLinker w Comarch e-Sklep wybierasz, w jakim języku chcesz udostępniać swoje towary. We wskazanym języku będą importowane nazwy i opisy towarów. W przypadku wybrania języka domyślnego, wszystkie towary zostaną przesłane w języku określonym w Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Język interfejsu. Jeśli jednak wybrany zostanie język inny niż domyślny (np. angielski), towary posiadające tłumaczenia zostaną przesłane w języku angielskim, a te bez tłumaczeń – w języku domyślnym.

Z poniższej instrukcji dowiesz się, w jaki sposób edytować język dla udostępnionych towarów w serwisie BaseLinker.

Krok 1. W panelu administracyjnym przejdź do sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ BaseLinker, a następnie do szczegółów (edycji) połączonego konta.

Krok 2. Na szczegółach konta znajdziesz parametr Język, który po rozwinięciu wyświetli listę dostępnych języków w Comarch e-Sklep.  Wybierz docelowy język i zapisz zmiany.

Krok 3. Przejdź do profilu sprzedawcy BaseLinker, a następnie do sekcji Produkty/ Ustawienia/ zakładka Katalogi.

Krok 4. Kliknij w ikonę trzech kropek  przy swoim katalogu i wybierz opcję Edytuj katalog. Dodaj kolejny język w polu Dostępne języki i zapisz zmiany.

Krok 5. Przejdź do sekcji Import/Eksport, wybierz Import produktów z zewnętrznego magazynu a następnie wskaż Comarch e-Sklep. W otwartym formularzu wybierz docelowy język importu, dla którego chcesz pobrać tłumaczenia i rozpocznij synchronizację danych.

Gotowe! Import danych rozpocznie pobieranie wybranych tłumaczeń. Na karcie towaru w platformie BaseLinker, w zakładce Opisy pojawią się odpowiednie tłumaczenia zgodnie z konfiguracją. 

Więcej na temat integracji z platformą BaseLinker znajdziesz w sekcji: BaseLinker.

Przeczytaj także: Jak ustalić dedykowany cennik dla wysyłanych towarów z e-Sklepu do BaseLinkera?

Czy ten artykuł był pomocny?