iRaty

iRaty

Jednym ze sposobów kredytowania zakupów w e-Sklepie jest iRaty. Przed przystąpieniem do konfiguracji płatności należy zarejestrować się na platformie finansowej w celu otrzymania niezbędnych danych.

Adres serwisu: www.platformaratalna.pl.

System płatności ratalnej iRaty obsługuje płatności w walucie PLN.

Parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Systemy ratalne. Następnie należy kliknąć kafelek iRaty.

 

 

Zakładka Ogólne

W pierwszej części zakładki Ogólne można:

 • zmienić status płatności,
 • zmienić nazwę płatności,
 • dodać opis płatności w sklepie,
 • zmienić przedział wartości brutto zamówienia, który jest obsługiwany przez tę formę płatności,
 • dodać grafikę prezentującą tę formę.

W drugiej części należy:

 • podać identyfikator otrzymany w systemie płatności,
 • podać klucz do integracji dostępny w profilu partnera w systemie płatności.

Od wersji 2020.3 w sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Klucz. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić klucz. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.

W tej części podany jest również adres powrotu transakcji.

 

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

 

Zakładka Zgody

W zakładce Zgody istnieje możliwość utworzenia lub modyfikacji zgód dla serwisu płatności iRaty.

Po kliknięciu przycisku 'Dodaj' dostępny będzie formularz, w którym można:

 • zmienić status zgody,
 • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
 • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
 • podać nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
 • dodać treść zgody,
 • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody – nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
 • podać wartość zmiennej.
Uwaga
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Uwaga
Uwaga! Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Wskazówka
W standardowych szablonach Comarch od wersji 2019.3 istnieje możliwość dodania przycisku iRaty na szczegółach towaru. Instrukcja jak dodać przycisk znajduje się w artykule Umieszczenie przycisków iLeasing oraz iRaty na szczegółach towaru.

Czy ten artykuł był pomocny?