Integracja z edrone – dostosowanie szablonu

Darmowe szablony Comarch od wersji 2018.1 posiadają wbudowaną integrację z zaawansowanym systemem do zarządzania relacjami z klientami edrone. Jeżeli korzystasz z innych szablonów, to ten artykuł może być dla Ciebie pomocny.

Poniżej znajduje się lista kroków, które należy wykonać w celu integracji z edrone.

 1. Ustawiamy swój App ID z edrone w panelu administracyjnym (Ustawienia/Ustawienia Sklepu/Ogólne/Integracja z edrone)
 2. W głównym folderze szablonu tworzymy folder edrone, w którym umieszczamy pliki, których zawartość znajduje się w kolejnych punktach
 3. W pliku html, na końcu sekcji head includujemy plik edrone/head.html (dodajemy {% include ‘edrone/head.html’ -%} )

 4. W pliku html, na końcu sekcji body includujemy pliki edrone/product-presentation.html oraz edrone/subscribe.html

  • product-presentation.html
  Wskazówka
  Jeżeli w swoim szablonie obiekt ze szczegółami produktu ma inną nazwę, to należy zmodyfikować warunek.
  • subscribe.html
  Wskazówka
  Jeżeli w swoim szablonie umożliwiasz zapis do newslettera z innych stron niż strona główna i profil klienta oraz pozwalasz na wypisanie poza profilem klienta, to należy zmodyfikować powyższy plik.
  Uwaga
  W wersji 2018.7 z domyślnych szablonów Comarch usunięto akcję dotyczącą zapisu i wypisu z newslettera, ponieważ dane przekazywane są przez Comarch e-Sklep w tle.
 5. W szablonach Agat, Bursztyn i Opal, w tym samym miejscu includujemy również plik edrone/add-to-cart.html

  Wskazówka
  Plik należy dodać do wszystkich szablonów, które nie są oparte o najnowszą wersję szablonu Szafir (w tym szablonie dodawanie do koszyka w edrone obsłużone jest bezpośrednio w funkcjach szablonu – spowodowane jest to możliwością dodawania kilku towarów jednocześnie czego inne szablony nie posiadają).
 6. W szablonie Bursztyn, w tym samym miejscu includujemy również plik edrone/add-to-cart-with-data.html

  Wskazówka
  Kod działa dla dodawania do koszyka ze strony głównej i listy towarów. Jeżeli pozwalasz na dodawanie do koszyka z innych stron, należy go zmodyfikować.
 7. W pliku z podziękowaniami za zakup (Agat – partials/cart/summary.html, Bursztyn i Opal – order/thank-you.html, Szafir – order/thx.html), na końcu pliku (tuż pod includem rich-snippetów), includujemy plik edrone/order.html

  Wskazówka
  Jeżeli w swoim szablonie używasz dla koszyka innej nazwy obiektu niż cart lub order, to powyższy kod należy zmodyfikować.

 

Edrone i dodawanie towarów w szablonie Szafir:

 1. Plik js/init-ui1.js
 • Funkcja serialAddingToCart

Na samym początku funkcji znajduje się pętla “each”, a w niej instrukcja warunkowa „if (quantity > 0)”. Na końcu tej instrukcji warunkowej wklejamy poniższy kod:

Kilkanaście linijek niżej (w tej samej funkcji) jest instrukcja warunkowa “if (resGuardian)”. Na początku tej instrukcji warunkowej wklejamy poniższy kod:

 • Funkcja addManyProducts

Na samym początku funkcji znajduje się pętla “for(var i=0; i<products.length; i++)” iterująca po produktach. Tuż przed nią należy dodać poniższą linijkę:

Następnie, w tej pętli znajduje się instrukcja warunkowa „if(products[i].askForPriceChild == false && products[i].quantity > 0)”. Na samym jej końcu należy dodać poniższy kod:

Kilkanaście linijek niżej (w tej samej funkcji) jest “$.post”. Na samym jego początku należy dodać poniższy kod:

 • Dodanie funkcji simpleAddToCartSuccess

Na końcu pliku js/init-ui1.js należy dodać poniższy kod:

Następnie należy zmodyfikować “event”, który jest wywoływany przy kliknięciu w element z klasą “add-to-cart-update-client-area-lq”. Zmieniamy zawartość tego eventa na:

Cały event powinien wyglądać następująco:

 1. Plik js/init-ui2.js
 • Funkcja serialAddingFromWishlist

Na samym początku funkcji znajduje się pętla “each”. Tuż przed nią należy dodać poniższą linijkę:

Następnie, w tej pętli znajduje się instrukcja warunkowa „if (quantity > 0)”. Na samym jej końcu należy dodać poniższy kod:

Kilkanaście linijek niżej (w tej samej funkcji) jest instrukcja warunkowa “if (resGuardian)”. Na początku tej instrukcji warunkowej wklejamy poniższy kod:

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?