Dlaczego w szablonie Topaz, w sekcji towary polecane nie wyświetlają się produkty?

Aby produkty prawidłowo wyświetlały się w sekcji towary polecane muszą być spełnione następujące warunki:

  1. Statusy wybranych towarów nie mogą być ustawione jako „Niedostępny” lub „Zapowiedź”.
  2. Towary muszą posiadać odpowiednią etykietę ustawioną w posiadanym systemie ERP, która będzie tożsama z typem wstawionej sekcji.
  3. Towary muszą być udostępniane w Comarch e-Sklep.

Jak ustalić typ produktów w sekcji towary polecane?

Sekcja towarów polecanych w szablonie Topaz może wyświetlać różnego rodzaju produkty w ustalonej ilości.

Dostępne typy towarów polecanych, możliwych do wyświetlenia stanowią:

Typ sekcji może zostać ustawiony podczas tworzenia szablonu w Kreatorze lub w panelu administracyjnym e-Sklepu po przejściu do: Wygląd Sklepu/Ustawienia/Edytuj ustawienia zaawansowane/Zakładka Obiekty. Na wyświetlonej liście należy znaleźć odpowiedni obiekt dotyczący towarów polecanych.

Wskazówka
Nazwa obiektu to: promotion-x, gdzie x stanowi kolejny numer dla dostępnych sekcji, zaś jego typ to Nowości i promocje.

Po wejściu w szczegóły obiektu można zmienić m.in. typ wyświetlanych produktów a następnie zdecydować na której stronie chcemy aby był aktywny.

Jak ustawić etykietę dla produktów, które chcemy, aby wyświetlały się w sekcji towary polecane?

Jeżeli chcemy, aby wybrane towary były wyświetlane w danej sekcji należy przypisać mu odpowiedni parametr w systemie ERP.

Wskazówka
Jeżeli sekcja w szablonie posiada ustawiony typ: Promocja, wówczas w systemie ERP należy zaznaczyć taki sam atrybut czasowy – Promocja. Sytuacja wygląda analogicznie dla wszystkich typów sekcji.
Uwaga
Aby towar był wyświetlany w wybranej sekcji produkt musi być Udostępniany w Comarch e-Sklep.

Etykiety w systemie Comarch ERP Optima

Aby ustalić parametry dla wybranych towarów należy w systemie ERP Optima wejść w szczegóły wybranego produktu, po czym przejść do zakładki (10) e-Handel. W tej zakładce należy ustalić atrybuty czasowe, które muszą być adekwatne do wybranej sekcji w szablonie.

Wskazówka
Atrybuty czasowe można przypisać dla wybranych towarów przy pomocy operacji seryjnych.

Po wprowadzeniu oraz zapisaniu zmian należy wykonać synchronizację danych.

Etykiety w systemie Comarch ERP XL

Aby ustalić parametry dla wybranych towarów należy w systemie ERP XL wejść w szczegóły wybranego produktu, po czym przejść do zakładki Aplikacje. W tej zakładce należy ustalić flagi, które muszą być adekwatne do wybranej sekcji w szablonie.

Po wprowadzeniu oraz zapisaniu zmian należy wykonać synchronizację danych.

Etykiety w systemie Comarch ERP XT

Aby ustalić parametry dla wybranych towarów należy w systemie ERP XT wejść w szczegóły wybranego produktu, po czym przejść do edycji towaru udostępnianego w Comarch e-Sklep. W tej sekcji należy przejść do zakładki Atrybuty oraz ustalić atrybuty czasowe, które muszą być adekwatne do wybranej sekcji w szablonie.

Po wprowadzeniu oraz zapisaniu zmian należy wykonać synchronizację danych.

Czy ten artykuł był pomocny?