Wykorzystanie filtrów Img oraz Img2 w szablonach

Wykorzystanie filtrów Img i Img2 w szablonach niesie za sobą korzyści, takie jak możliwość wyświetlenia nie tylko wewnętrznych obrazków, ale też z adresu url. W tym artykule dowiesz się, jak zmienić kod szablonów, aby w wybranych miejscach używały filtrów Img lub Img2. Filtry Img i Img2 oraz jak ich używać […]

Zmiana sposobu prezentacji kanałów w zgodach marketingowych w szablonie Agat

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować szablon Agat, aby przekształcić obsługę kanałów w zgodach marketingowych na bardziej czytelną. Wyrażanie zgody w przypadku istnienia wielu kanałów będzie wyglądało następująco: W pierwszej kolejności dodaj odpowiednie tłumaczenia. Id: Consents_InTheFormOf, Tekst: w postaci W katalogu js znajdź plik init.js. Narzędziem wyszukiwania wyszukaj frazę […]

Prezentacja rabatów w profilu klienta w szablonie Topaz

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować szablon Topaz, aby umożliwić wyświetlanie rabatów w profilu klienta. Zakładka Promocje będzie wyświetlać się tylko wtedy, gdy w banerze o nazwie CustomerProfileBanner będzie znajdował się przynajmniej jeden obrazek. W tym celu należy w panelu administracyjnym dodać taki banner. Wejdź w zakładkę Bannery i […]

Obsługa prezentacji wagi netto oraz wagi brutto towaru dla wskazanej jednostki miary

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować szablon, aby umożliwić przeliczanie i wyświetlanie wagi netto oraz wagi brutto towaru w zależności od wybranej jednostki. Szafir Na początku zmodyfikuj plik product/product-presentation-data.html. Należy znaleźć narzędziem wyszukiwania divy o klasie child-lq i dopisać atrybuty data z informacjami o wadze netto i brutto produktu […]

Obsługa strony porównywania towarów w szablonie Szafir

W tym artykule dowiesz się jak dodać w szablonie Szafir stronę umożliwiającą porównywanie cech towarów.  Pierwszym modyfikowanym plikiem będzie __settings.liquid. Pierwsze dwie linijki pliku powinny wyglądać następująco:

Tuż pod nimi umieść kod odpowiadający za polskie tłumaczenia:

Kolejne około 100-200 linii (w zależności od tego, jaką wersję teraz posiadasz) […]

Obsługa prezentacji wymiarów towaru dla wskazanej jednostki miary

W tym artykule dowiesz się jak umożliwić wyświetlanie wymiarów towarów w zależności od wybranej jednostki miary w szablonach Szafir, Bursztyn, Opal, Agat, Topaz. Szafir W pierwszej kolejności dokonaj zmian w pliku product-presentation-data.html. W narzędziu wyszukiwania wyszukaj frazę if unit.Id == unitId. Powinieneś znaleźć kilka wyników, jednak interesuje Cię tylko ten […]

Obsługa prezentacji informacji o limicie kredytowym w szablonie Szafir

W tym artykule dowiesz się jak dodać do szablonu Szafir informacje o limicie kredytowym w nagłówku strony. W tym celu należy zmodyfikować plik common/header/header-top-bar.html. Przejdź do końca pliku. Ostatnie dwie linijki powinny wyglądać następująco:

Przed nimi należy wstawić następujący kod:

Obsługa drugiej wersji widoku bloga na stronie głównej w szablonie Szafir

W tym artykule dowiesz się jak dodać drugą wersję widoku bloga na stronie głównej w szablonie Szafir – powiększone kafle z większą ilością tekstu. Od wersji 2020.3 w standardowym szablonie Szafir dostępne są dwie wersje widoku bloga. Poniższa instrukcja dedykowana jest dla szablonów starszych lub modyfikowanych. W pierwszej kolejności należy […]

Obsługa zawężania kategorii w wynikach wyszukiwania w szablonie Szafir

W tym artykule dowiesz się jak dodać możliwość zawężania kategorii przy prezentacji wyników wyszukiwania w szablonie Szafir. W pierwszej kolejności otwórz plik common/categories-navigation/sliding-navigation-partial.html. Wyszukaj frazę sliding-categories-ui. Pod znalezioną linią wklej poniższy kod.

Przejdź na koniec dokumentu. Powinieneś zauważyć tam dwa tagi zamykające <div>.

Nad nimi umieść poniższą linię. […]

Obsługa blokowania pracownika w Profilu Klienta przez głównego administratora w szablonie Szafir

W tym artykule dowiesz się dodać głównemu administratorowi uprawnienie umożliwiające blokowanie i odblokowanie pracownika w Profilu Klienta w szablonie Szafir. Pierwszym modyfikowanym plikiem będzie customer-profile/employees-list/employees-view-list.html. Cały kod w pliku należy usunąć a wkleić poniższy.

Drugim plikiem, który należy zmodyfikować jest js/init-ui2.js. Na końcu dokumentu należy wkleić poniższy kod.