Prezentacja rabatów w profilu klienta w szablonie Topaz

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować szablon Topaz, aby umożliwić wyświetlanie rabatów w profilu klienta.

Wskazówka
Poniższa instrukcja działa dla każdego widoku szablonu Topaz, niezależnie od wybranych wersji elementów.

Zakładka Promocje będzie wyświetlać się tylko wtedy, gdy w banerze o nazwie CustomerProfileBanner będzie znajdował się przynajmniej jeden obrazek. W tym celu należy w panelu administracyjnym dodać taki banner. Wejdź w zakładkę Bannery i kliknij w przycisk Dodaj. W polu Nazwa wpisz CustomerProfileBanner. W miejscu Obrazki dodaj odpowiedni obrazek a następnie kliknij w przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Następnie dodaj odpowiednie tłumaczenia.

 • Id: Product, Tekst: Towar
 • Id: Category, Tekst: Kategoria
 • Id: Quantity, Tekst: Ilość
 • Id: Netto, Tekst: Netto
 • Id: BundleThreshold, Tekst: Próg pakietowy
 • Id: Threshold, Tekst: Próg
 • Id: AllProducts, Tekst: Wszystkie produkty
 • Id: Back, Tekst: Powrót
 • Id: CurrentPromotions, Tekst: Aktualne <b>promocje</b>
 • Id: YourDiscounts, Tekst: Twoje <b>rabaty</b>
 • Id: ValidTo, Tekst: Ważny do
 • Id: ValidLifetime, Tekst: Ważny bezterminowo
 • Id: ValidFrom, Tekst: Ważny od
 • Id: Promotions, Tekst: Promocje
 • Id: ForRegularCustomer, Tekst: Dla stałego klienta
 • Id: ForNewCustomer, Tekst: Dla nowego klienta
 • Id: NoDiscountsInfo, Tekst: Aktualnie nie mamy rabatów przygotowanych dla Ciebie.
Wskazówka
Tłumaczenia możesz dodać w panelu administracyjnym, wchodząc na zakładkę Tłumaczenia a następnie klikając w przycisk Dodaj. Po uzupełnieniu pól kliknij w przycisk Dodaj.

Kolejnym krokiem jest modyfikacja kodu szablonu. W pierwszej kolejności należy dodać zakładkę Promocje w profilu klienta. W plikach szablonu w folderze static-elements/customer-profile znajduje się plik o nazwie customer-profile.html. Narzędziem wyszukiwania wyszukaj w nim frazę inputs-container-js. Nad znalezioną linią powinien znajdować się tag <ul/>. Nad tym tagiem wklej poniższy kod.

Następnie należy dodać pliki odpowiedzialne za wyświetlanie promocji po kliknięciu w zakładkę. W folderze partials/customer dodaj folder o nazwie discounts a w nim trzy pliki:

 • discount-details.html
 • discount-elements.html
 • discounts.html

W pliku discount-details.html wklej poniższy kod.

W pliku discount-elements.html wklej poniższy kod.

W pliku discounts.html wklej poniższy kod.

Aby dodać odpowiednie style do zakładki z promocjami znajdź folder css/partials/customer i dodaj w nim folder o nazwie discounts a w nim plik o nazwie discounts-g.css. Do tego pliku wklej poniższy kod.

Ostatnim krokiem jest dodanie kodu JavaScript. Znajdź plik layout1.js i na końcu pliku wklej poniższy kod.

Czy ten artykuł był pomocny?