Wyświetlanie drugiego zdjęcia na liście towarów

Wyświetlanie drugiego zdjęcia na liście towarów

W tym artykule dowiesz się jak dodać możliwość wyświetlania drugiego zdjęcia na liście towarów.

Wskazówka
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js i css. Z tego artykułu dowiesz się jak je minifikować i kompilować

Wskazówka
Kod wykorzystany do przykładu należy do szablonu Opal

Uwaga
Do zrozumienia tego artykułu wymagana jest wiedza z zakresu HTML, CSS, JavaScript oraz Liquid

Pobranie numeru Id zdjęć

Pierwszym krokiem jest dodanie kodu odpowiadającego za sprawdzenie czy produkt, na który najechaliśmy myszką ma więcej niż jedno zdjęcie. W takim wypadu, pobieramy numery Id tych kolejnego ze zdjęć i osadzamy je w elemencie html, odpowiadającym za wyświetlanie się zdjęcia produktu.

Przyklad

Kod odpowiadający za wyświetlenie listy produktów oraz sprawdzenie, czy główne zdjęcie produktu istnieje.

Gdzie prod jest przekazywanym w pętli for obiektem productlist.Products. Zwraca on informacje o aktualnie wyświetlonej liście produktów (w tym interesujący nas ImageId).

Odpowiednio dla reszty szablonów obiektami zwracającymi listę produktów są:

  • Szablon Topaz — products
  • Szablon Agat — productlist
  • Szablon Bursztyn — productlist
  • Szablon Szafir — products

Dodanie logiki

W celu sprawdzenia ilości dostępnych zdjęć dla danego produktu, zastosujemy następującą funkcje JavaScript (jQuery):

Funkcja ta „nasłuchuje” momentu, w którym myszka wejdzie na zdjęcie i uruchamia kolejną funkcję, która odpowiada za umiejscowienie kolejnego zdjęcia w kodzie strony.

Dodanie styli

Na końcu wystarczy dodać style w taki sposób,tak aby zdjęcia były wyświetlane za zmianę.

Czy ten artykuł był pomocny?