Ustawienia Wyglądu Sklepu

Ustawienia

Obszar Wygląd sklepu/ Ustawienia zawiera szereg ustawień odnośnie wyglądu Twojego sklepu pogrupowanych w zakładki:

 • Ustawienia szablonu,
 • Bannery,
 • Tłumaczenia,
 • Nagłówek / Stopka,
 • Dokumentacja.

Ustawienia szablonu

W ustawieniach szablonu możesz:

 • konfigurować kolorystykę swojego szablonu,
 • korzystać z parametrów określających sposób animacji banneru głównego,
 • wybrać akcję po dodaniu do koszyka,
 • dodać klucz aplikacji Google Maps API, aby korzystać z map Google.
Wskazówka
Ilość parametrów zależna jest od wykorzystywanego szablonu, a także od własnych ustawień dodanych w zakładce Ustawienia (JSON) w ustawieniach zaawansowanych, a następnie wprowadzonych w pliku __settings.liquid

Więcej o konfiguracji kolorów Twojego sklepu przeczytasz w artykule Zmiana kolorystyki

Bannery

W tej zakładce możesz modyfikować istniejące bannery lub dodawać nowe zgodnie
z artykułem Bannery

Tłumaczenia

W obszarze Tłumaczenia znajduje się lista fraz wykorzystywanych w szablonie oraz ich tłumaczeń.
Możesz dodawać, usuwać, a także edytować istniejące frazy, aby dostosować szablon do swoich potrzeb.
Listę fraz wraz z tłumaczeniami można wyeksportować do pliku XML oraz zaimportować
z wcześniej przygotowanego pliku XML.

Wskazówka
Fraz systemowych nie można usuwać, ale można je edytować.

Nagłówek / Stopka

W zakładce Nagłówek / Stopka możliwe jest dodanie favicon.ico, czyli grafiki, która jest widoczna na zakładce w przeglądarce.

Aby dodać zdjęcie, należy kliknąć przycisk Wyślij plik, po czym wybrać odpowiednią grafikę
o rozmiarze nie większym niż 10 KB.

W tym obszarze możesz również edytować elementy wyświetlające się w stopce.

W sekcji Dołącz do nas możesz edytować i usuwać istniejące linki do portali społecznościowych lub dodawać nowe, a także wykorzystać obszar do innych odniesień zewnętrznych przydatnych
w Twoim sklepie.

Wskazówka
Od wersji 2019.5 dodane zostały nowe odnośniki do najczęściej wykorzystywanych social mediów, które wyświetlane są w stopce szablonu. Mogą teraz Państwo kierować swoich użytkowników dodatkowo do serwisu Instagram, YouTube oraz Snapchat.

W sekcji Strony możesz edytować i dodawać grupy stron wyświetlających się w stopce.

Po przejściu w edycję danej grupy możesz edytować nazwę w wielu językach, modyfikować listę stron poprzez usunięcie istniejących lub dodanie nowych stron ze sklepu, bądź stron zewnętrznych. Usunąć grupę możesz z poziomu menu więcej w prawym górnym rogu.

Dokumentacja

W tej zakładce znajdziesz link do Centrum Pomocy gdzie znajduje się aktualna dokumentacja odnośnie silnika Liquid

Ustawienia zaawansowane

Obszar Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Edytuj ustawienia zaawansowane (menu 'więcej’ w prawym górnym rogu) zawiera bardziej zaawansowane ustawienia pogrupowane w zakładki:

 • Ustawienia (JSON),
 • Szablon,
 • Obiekty,
 • Testy A/B,
 • Strony,
 • Import z pliku XML,
 • Eksport do pliku XML.
Wskazówka
Szczegółowe informacje dla webmasterów odnośnie poniższych ustawień znajdziesz
w artykule Szablony w sklepie

Ustawienia (JSON)

W tej zakładce dostępne są ustawienia analogiczne z zakładką Ustawienia szablonu, którą znajdziesz w sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia, ale przedstawione w formacie JSON. W tym miejscu możesz dodać własne ustawienia dla szablonów.

Szablon

W tej zakładce możesz ustawić szablon jako domyślny i/lub aktywny oraz podstawowe informacje o szablonie: nazwę, wersję, datę utworzenia oraz dane autora. Poprzez opcję Zmień hasło masz możliwość nadania hasła szablonowi i zablokowania nim obszarów, w których dokonuje się edycji szablonu oraz dostępu do szablonu poprzez aplikację Liquid Sync.

Uwaga
Zablokowanie hasłem dostępu do szablonu przez Liquid Sync spowoduje całkowity brak dostępu, mimo podania poprawnego hasła w aplikacji Liquid Sync.

 

Obiekty

W zakładce Obiekty znajduje się lista konfigurowalnych obiektów lokalnych – więcej o tych obiektach przeczytasz w artykule Obiekty lokalne.

Na liście masz możliwość prostej konfiguracji istniejących obiektów po kliknięciu
w wiersz z obiektem lub konfiguracji w formacie JSON po kliknięciu w adekwatną opcję oraz możliwość dodania kolejnych obiektów, które później mogą zostać wykorzystane w szablonie sklepu.

Testy A/B

Testy A/B pozwalają na wyświetlenie strony sklepu w dwóch różnych odsłonach celem zbadania
i porównania ogólnej jakości i funkcjonalności szablonów, zaznaczonych w zakładce Szablon jako aktywne. W praktyce przy ustawieniu dwóch szablonów A i B jako aktywnych, sklep będzie się wyświetlał klientom raz w wersji A raz w wersji B (po równo). Jest to metoda badawcza, która w połączeniu z Google Analytics daje materiał do analizy współczynników konwersji, czyli procentowej wielkości określającej stosunek użytkowników strony, którzy wykonali pożądaną akcję (np. zakup) do wszystkich użytkowników danej strony. Okres trwania testów A/B możesz ustawić w panelu na 1 do 365 dni.

Strony

Zakładka zawiera listę stron w sklepie wraz z obiektami oraz plikami html które są przypisane do danej strony. W kolumnach Plik i Include możesz przypisać odpowiedni pliki html do wybranej strony. Po kliknięciu w wiersz z nazwą strony masz możliwość wybrania obiektów dostępnych na danej stronie.

Import z pliku XML

Import z pliku XML pozwala wczytać w sklepie wcześniej przygotowany i wyeksportowany szablon po kliknięciu w opcję Wybierz plik XML a następnie przycisk Importuj szablon znajdujący się poniżej.

Jeżeli nadpisujesz istniejący szablon i chcesz zrobić pełny import, pamiętaj o zaznaczeniu opcji Podmień istniejące bannery, aby nadpisać bannery z szablonu wybranego na liście rozwijalnej w lewym górnym rogu.

Uwaga
Pamiętaj! Przed importem sprawdź, czy w liście rozwijalnej w lewym górnym rogu masz wybrany odpowiedni wolny slot lub szablon, który chcesz nadpisać nowym.

Eksport do pliku XML

Eksport przygotowanego szablonu do pliku XML następuje po kliknięciu w przycisk Eksportuj szablon. Dodatkowo istnieje możliwość eksportu tylko bannerów do pliku XML poprzez wybranie przycisku Eksportuj bannery. Przed eksportem możesz uzupełnić dane autora szablonu takie jak Autor, E-mail, Telefon, Adres WWW.

Edytuj HTML

Z obszaru Edytuj ustawienia zaawansowane poprzez menu Więcej widoczne w prawym górnym rogu masz dostęp do obszaru Edytuj HTML. 

Uwaga
Uwaga. Ustawienia zaawansowane przeznaczone są dla webmasterów. Ustawienia wpływają w sposób bezpośredni na zachowanie strony w przeglądarce internetowej. Niepoprawnie wprowadzone dane mogą spowodować:
 • błąd wyświetlania strony,
 • nieprawidłowe funkcjonowanie strony,
 • nieprawidłowe wyświetlanie strony,
 • nieprawidłowe formatowanie strony.

Z tego obszaru masz możliwość edycji kodu szablonu dzięki dostępowi do plików html, css, js, co daje praktycznie nieograniczone możliwości personalizacji wyglądu oraz tworzenia własnych szablonów. Możesz również tworzyć oddzielne szablony dla sklepu na Facebooku lub wersji mobilnej poprzez listę rozwijalną obok listy z aktywnym szablonem.

Na liście plików możesz wejść w edycję plików istniejących lub dodać nowe pliki.
Po wejściu w edycję pliku masz możliwość jego edycji lub usunięcia, a także blokady poprzez wcześniej zdefiniowane hasło w ustawieniach zaawansowanych na zakładce Szablon. Pliki podniesione do edycji widoczne są w formie zakładek w lewym górnym rogu.

Od wersji 2020 dla szablonu Topaz została dodana informacja na temat godziny wygenerowania szablonu w kreatorze. Taka informacja znajduje się w pliku _layout.html nad oknem edycji. Jeżeli plik nie był modyfikowany, wówczas godzina odpowiada godzinie wygenerowania szablonu w kreatorze. Jeżeli plik został zmodyfikowany to prezentowana godzina jest godziną ostatniej modyfikacji pliku.

Wskazówka
Więcej o plikach szablonu przeczytasz w artykule Pliki szablonu oraz Szablony w sklepie.

Czy ten artykuł był pomocny?