Szablony w sklepie

Szablony w sklepie

Aktywacja (na podstawie starego panelu administracyjnego)

Aktywowanie systemu szablonów dostępne jest w Panelu administracyjnym sklepu w obszarze Panel administracyjny -> Wygląd sklepu -> Wygląd sklepu(Liquid) -> Szablony

Po aktywacji pojawią się dwie nowe opcje.

Przycisk [Publikuj] publikuje zmiany wprowadzone w szablonach.

Włączenie opcji [Podgląd zmian wyglądu sklepu w czasie rzeczywistym (dla administratora)] pozwala na bieżąco sprawdzać przez administratora zmiany wprowadzone w szablonach(wystarczy odświeżyć stronę).

Poniżej przykład dla nowego Panelu administracyjnego.

Zmiany wprowadzane w szablonach widoczne są w sklepie po ich opublikowaniu.

Szablony w sklepie są domyślnie włączone.

Wybór szablonu

W obszarze Panel administracyjny -> Gotowe szablony Comarch możliwe jest wybranie szablonu z dostępnych szablonów domyślnych.

Jeżeli jesteśmy ciekawi jak dany szablon prezentuje się to po kliknięciu w link Zobacz demo zostaniemy przekierowani na stronę z wersją demonstracyjną danego szablonu.

 

Edycja nazwy szablonu jest możliwa po wejściu do zakładki Szablon w Zaawansowanych ustawieniach. Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Więcej -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Szablon

 

Testy A/B

Administrator ma możliwość przeprowadzenia testów A/B. Aby móc je aktywować należy się udać do Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Więcej -> Edytuj ustawienia zaawansowane

Następnie wybieramy zakładkę Testy A/B.

Po zaznaczeniu funkcji [Testy A/B] należy aktywować przynajmniej dwa spośród wgranych szablonów.

 

Ustawienia dla szablonu

Dodawanie ustawień dla szablonu dostępne jest w Panelu administracyjnym sklepu w obszarze Panel administracyjny -> Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Więcej -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Ustawienia (JSON)

Ustawienia dla szablonu dostępne są w formacie JSON

Zdefiniowane ustawienia dla obiektu dostępne są w szablonie poprzez obiekt globalny settings.

Obiekt globalny settings dostępny jest także w plikach arkuszy stylów (css).

 

Bannery

Dodawanie bannerów do szablonów Liquid odbywa się w obszarze Panel administracyjny -> Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Bannery. Stworzone bannery przypisywane są do konkretnego szablonu. Więcej informacji o bannerach można znaleźć tutaj.

 

Dodawanie szablonu

 

Lista plików szablonu

Lista plików szablonu dostępna jest w Panelu Administracyjnym sklepu w obszarze Panel administracyjny -> Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Więcej -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Edytuj HTML

 

Dodawanie plików szablonu

Panel administracyjny -> Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Więcej -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Edytuj HTML -> Dodaj

Przed dodaniem pliku szablonu należy wybrać, dla którego szablonu oraz jakiego rodzaju interfejsu dodajemy szablon. Dostępne rodzaje to:

 • Szablon wykorzystywany w sklepie.
 • Szablon wykorzystywany w wersji mobilnej sklepu.
 • Szablon wykorzystywany w sklepie na Facebook.

 

Rodzaj interfejsu Mobile.
Interfejs graficzny wyświetlany dla wersji moblinej sklepu. Wersja ta musi być aktywowana w obszarze Panel administracyjny -> Konfiguracja -> Mobilna wersja

Rodzaj interfejsu Facebook.
Interfejs graficzny wyświetlany dla wersji sklepu na Facebook. Wersja ta musi być aktywowana w obszarze Panel administracyjny -> Konfiguracja -> Portale społecznościowe -> Facebook shop

Pojedynczy plik z szablonu należy dodać używając przycisku [Dodaj].

Na formularzu dodawania należy wybrać ścieżkę do katalogu, w którym ma się znajdować plik.

Następnie należy:

 • Wprowadzić nazwę pliku i nacisnąć przycisk [Dodaj]. Zostanie dodany pusty plik.

Lub

 • Wskazać plik znajdujący się na dysku i wysłać go do sklepu używając przycisku [Wgraj plik]
 

Nazwa katalogu ROOT nie jest wyświetlana w polu Ścieżka. Wyświetlany jest pusty ciąg znaków.

Edycja plików szablonu

Pliki szablonu mogą być edytowane bezpośrednio z listy plików szablonu. Wystarczy kliknąć na plik, który nas interesuje, aby pojawiło się okno z możliwością edycji.

Zapis zmian możliwy jest także poprzez skrót klawiaturowy Ctrl + S

 

Dodawanie obiektów

Obiekty zwracają dane dostępne w sklepie, przykładowo:

 • informacje o towarach,
 • informacja o zalogowanym kontrahencie,
 • informacje o zamówieniach,
 • koszyk

Obiekt należy wykorzystać w szablonach w celu wyświetlenia tych informacji w sklepie.

Więcej informacji o obiektach i ich podziałach można znaleźć w artykule Obiekty w sklepie.

 

Lista obiektów lokalnych

Lista obiektów lokalnych dostępna jest w Panelu administracyjnym sklepu w obszarze Panel administracyjny -> Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Więcej -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Obiekty

Kolumny na liście:

 • Nazwa – nazwa danego obiektu
 • Typ -Typ obiektu

Dodawanie obiektów

Obiekt należy dodać używając przycisku [Dodaj].

Na formularzu dodawania należy wybrać typ obiektu oraz wprowadzić jego nazwę, następnie nacisnąć przycisk [Dodaj]. Zostanie dodany obiekt z domyślna konfiguracją.

Nazwa obiektu wykorzystywana jest w szablonie do odwołania się do tego obiektu. Zmiana nazwy jest niedostępna.

 

Konfiguracja obiektu

Konfiguracja obiektu możliwa jest po kliknięciu w link JSON.

Zostaniemy przekierowani na stronę gdzie będziemy mogli:

 • Ustawić opcje konfiguracyjne obiektu
 • Wybrać strony, na których obiekt ma być aktywny

Zmiany możemy zapisać przyciskiem Zapisz znajdującym się w prawym górnym rogu.

Obiekty należy aktywować tylko na stronach, na których będą one wykorzystywane. Każdy aktywowany obiekt wpływa na szybkość ładowania i wyświetlania stron w sklepie.

 

Tłumaczenia w szablonie

Zmiany fraz i ich tłumaczenie odbywa się w obszarze Panel administracyjny -> Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Tłumaczenia

Aby dodać nowe tłumaczenie należy nacisnąć przycisk „Dodaj”. Istnieje możliwość dodawania tłumaczeń dla różnych języków.

Możemy również importować listę tłumaczeń z pliku XML. Służy do tego przycisk „Import z pliku XML” znajdujący się w rozwijanym menu w prawnym górnym rogu.

Powiązanie stron z szablonem i obiektami

Powiązanie stron z plikami szablonu oraz aktywnymi na tych stronach obiektami dostępne jest w Panelu administracyjnym sklepu w obszarze Panel administracyjny -> Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Więcej -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Strony

Przed powiązaniem stron należy wybrać, dla którego oraz jakiego rodzaju interfejsu wykonujemy powiązanie.

Dla każdej strony należy ustawić:

 • Plik szablonu, który będzie wykorzystany na stronie.
 • Obiekty, które mają być dostępne dla strony.

Ustawienie pliku szablonu. W polu [Szablon] należy wprowadzić nazwę pliku i zapisać zmiany przyciskiem [Zapisz].

Wybór obiektów dla wskazanej strony możliwy jest po naciśnięciu przycisku [Obiekty]. Należy wybrać obiekty, które mają być dostępne na danej stronie i zapisać zmiany przyciskiem [Zapisz].

Ponadto dla każdej strony można ustawić wstawkę szablonu, która będzie dołączona do pliku szablonu poprzez obiekt page(property TemplateInclude).

W polu [Include] należy wprowadzić nazwę pliku i zapisać zmiany przyciskiem [Zapisz].

Obiekty należy aktywować tylko na stronach, na których będą one wykorzystywane. Każdy aktywowany obiekt wpływa na szybkość ładowania i wyświetlania stron w sklepie.

 

Import / Eksport szablonu

Import, eksport oraz przywracanie domyślnego szablonu odbywa się w obszarze Panel administracyjny -> Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Więcej -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Import/Eksport z pliku XML

 

Import z szablonu

W celu zaimportowania gotowego szablonu, należy za pomocą przycisku [Wybierz plik XML] wybrać plik z szablonem z dysku.

Jeżeli importowany szablon posiada hasło, to należy je podać podczas importu.

Jeżeli opcja [Podmień istniejące bannery] zostanie niezaznaczona, to podczas importu istniejące bannery nie zostaną nadpisane.

 

Eksport szablonu

Eksport do pliku odbywa się w zakładce [Eksport do pliku XML]

Eksportowany szablon można podpisać danymi autora, takimi jak jego nazwa, adres -email, telefon oraz adres www.

Uwaga
Maksymalny rozmiar importowanego oraz eksportowanego szablonu nie może przekraczać 8MB.

Zabezpieczenie szablonu hasłem

Istnieje możliwość zabezpieczenia tworzonego szablonu przed niepowołanym dostępem. Blokady można zdefiniować w obszarze Panel administracyjny -> Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Więcej -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Szablon. Na samym dole strony dostępna jest opcja zmiany hasła.

 

Czy ten artykuł był pomocny?