Jakie są możliwości zarządzania szablonami w e-Sklepie?

Szablony w sklepie

W tym artykule dowiesz się o zaawansowanych możliwościach zarządzania sza

Jak wybrać szablon w panelu?

W obszarze Panel administracyjny/ Gotowe szablony Comarch możliwe jest wybranie szablonu z dostępnych szablonów domyślnych.

Jeżeli jesteśmy ciekawi jak dany szablon prezentuje się to po kliknięciu w link Zobacz demo zostaniemy przekierowani na stronę z wersją demonstracyjną danego szablonu.

Edycja nazwy szablonu jest możliwa po wejściu do zakładki Szablon w Zaawansowanych ustawieniach: Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Więcej/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ Szablon

Włączenie opcji Podgląd zmian wyglądu sklepu w czasie rzeczywistym (dla administratora) pozwala na bieżąco sprawdzać przez administratora zmiany wprowadzone w szablonach(wystarczy odświeżyć stronę).

Wskazówka
Pamiętaj, że zmiany wprowadzane w szablonach widoczne są w sklepie po ich opublikowaniu.

Co to są testy A/B w panelu e-Sklepu?

Administrator ma możliwość przeprowadzenia testów A/B. Aby móc je aktywować należy się udać do: Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Więcej/ Edytuj ustawienia zaawansowane następnie wybieramy zakładkę Testy A/B.

Po zaznaczeniu funkcji Testy A/B należy aktywować przynajmniej dwa spośród wgranych szablonów.

Jak można dodać ustawienia dla szablonu w panelu?

Dodawanie ustawień dla szablonu dostępne jest w panelu administracyjnym sklepu w obszarze Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Więcej/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ Ustawienia (JSON).

Ustawienia dla szablonu dostępne są w formacie JSON.

Zdefiniowane ustawienia dla obiektu dostępne są w szablonie poprzez obiekt globalny settings.

Obiekt globalny settings dostępny jest także w plikach arkuszy stylów (css).

Gdzie można dodać bannery do szablonów?

Dodawanie bannerów do szablonów Liquid odbywa się w obszarze Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Bannery. Stworzone bannery przypisywane są do konkretnego szablonu. Więcej informacji o bannerach można znaleźć tutaj.

Dodawanie szablonu

Gdzie jest dostępna lista plików szablonu?

Lista plików szablonu dostępna jest w panelu administracyjnym sklepu w obszarze Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Więcej/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ Edytuj HTML.

 

Jak można dodać plik szablonu?

Plik szablonu można dodać w panelu administracyjnym w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Więcej/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ Edytuj HTML za pomocą przycisku Dodaj:

Przed dodaniem pliku szablonu należy wybrać, dla którego szablonu oraz jakiego rodzaju interfejsu dodajemy szablon. Dostępne rodzaje to:

 • szablon wykorzystywany w sklepie,
 • szablon wykorzystywany w wersji mobilnej sklepu,
 • szablon wykorzystywany w sklepie na Facebook.

Edycja plików szablonu

Pliki szablonu mogą być edytowane bezpośrednio z listy plików szablonu. Wystarczy kliknąć na plik, który nas interesuje, aby pojawiło się okno z możliwością edycji.

Zapis zmian możliwy jest także poprzez skrót klawiaturowy Ctrl + S

Wskazówka
Od wersji 2020 w szablonie Topaz została dodana informacja na temat godziny wygenerowania szablonu w kreatorze. Z listy plików należy wybrać _layout.html. Informacje na temat modyfikacji, w tym godzina ostatniej modyfikacji, znajdują się nad oknem edycji pliku. Jeżeli plik nie był modyfikowany, wówczas godzina odpowiada godzinie wygenerowania szablonu w kreatorze.
Wskazówka
Od wersji 2022 w standardowych szablonach Comarch wprowadziliśmy optymalizacje widoków poszczególnych stron w oparciu o przeprowadzony audyt Grupy iCEA. Dodatkowo wprowadziliśmy usprawnienia do prowadzenia efektywnych działań pozycjonujących za pomocą panelu Comarch e-Sklep, dzięki czemu jest to obecnie stosunkowo wygodne narzędzie do zarządzania zawartością sklepu internetowego, a także do skutecznego pozycjonowania.

Dodawanie obiektów

Obiekty zwracają dane dostępne w sklepie, przykładowo:

 • informacje o towarach,
 • informacja o zalogowanym kontrahencie,
 • informacje o zamówieniach,
 • koszyk

Obiekt należy wykorzystać w szablonach w celu wyświetlenia tych informacji w sklepie.

Więcej informacji o obiektach i ich podziałach można znaleźć w artykule Obiekty w sklepie.

 

Lista obiektów lokalnych

Lista obiektów lokalnych dostępna jest w Panelu administracyjnym sklepu w obszarze Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Więcej/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ Obiekty.

Kolumny na liście:

 • Nazwa – nazwa danego obiektu
 • Typ -Typ obiektu

Dodawanie obiektów

Obiekt należy dodać używając przycisku Dodaj.

Na formularzu dodawania należy wybrać typ obiektu oraz wprowadzić jego nazwę, następnie nacisnąć przycisk Dodaj. Zostanie dodany obiekt z domyślna konfiguracją.

Nazwa obiektu wykorzystywana jest w szablonie do odwołania się do tego obiektu. Zmiana nazwy jest niedostępna.

 

Konfiguracja obiektu

Konfiguracja obiektu możliwa jest po kliknięciu w link JSON.

 

Zostaniemy przekierowani na stronę gdzie będziemy mogli:

 • Ustawić opcje konfiguracyjne obiektu
 • Wybrać strony, na których obiekt ma być aktywny

Zmiany możemy zapisać przyciskiem Zapisz znajdującym się w prawym górnym rogu.

Obiekty należy aktywować tylko na stronach, na których będą one wykorzystywane. Każdy aktywowany obiekt wpływa na szybkość ładowania i wyświetlania stron w sklepie.

 

Tłumaczenia w szablonie

Zmiany fraz i ich tłumaczenie odbywa się w obszarze Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Tłumaczenia.

Aby dodać nowe tłumaczenie należy nacisnąć przycisk Dodaj. Istnieje możliwość dodawania tłumaczeń dla różnych języków.

Możemy również importować listę tłumaczeń z pliku XML. Służy do tego przycisk Import z pliku XML znajdujący się w rozwijanym menu w prawnym górnym rogu.

Powiązanie stron z szablonem i obiektami

Powiązanie stron z plikami szablonu oraz aktywnymi na tych stronach obiektami dostępne jest w Panelu administracyjnym sklepu w obszarze Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Więcej/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ Strony.

Przed powiązaniem stron należy wybrać, dla którego oraz jakiego rodzaju interfejsu wykonujemy powiązanie.

Dla każdej strony należy ustawić:

 • Plik szablonu, który będzie wykorzystany na stronie.
 • Obiekty, które mają być dostępne dla strony.

Ustawienie pliku szablonu. W polu Szablon należy wprowadzić nazwę pliku i zapisać zmiany przyciskiem Zapisz.

Wybór obiektów dla wskazanej strony możliwy jest po naciśnięciu przycisku Obiekty. Należy wybrać obiekty, które mają być dostępne na danej stronie i zapisać zmiany przyciskiem Zapisz.

Ponadto dla każdej strony można ustawić wstawkę szablonu, która będzie dołączona do pliku szablonu poprzez obiekt page(property TemplateInclude).

W polu Include należy wprowadzić nazwę pliku i zapisać zmiany przyciskiem Zapisz.

Obiekty należy aktywować tylko na stronach, na których będą one wykorzystywane. Każdy aktywowany obiekt wpływa na szybkość ładowania i wyświetlania stron w sklepie.

 

Import / Eksport szablonu

Import, eksport oraz przywracanie domyślnego szablonu odbywa się w obszarze Wygląd sklepu / Ustawienia/ Więcej/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ Import/Eksport z pliku XML.

 

Import z szablonu

W celu zaimportowania gotowego szablonu, należy za pomocą przycisku Wybierz plik XML wybrać plik z szablonem z dysku.

Jeżeli importowany szablon posiada hasło, to należy je podać podczas importu. Jeżeli opcja Podmień istniejące bannery zostanie niezaznaczona, to podczas importu istniejące bannery nie zostaną nadpisane.

Od wersji 2019.2 wprowadzono możliwość importu i eksportu bannerów bez sprawdzania limitu danych. Dzięki temu można przenosić dużą ilość bannerów bez obciążania szablonu. Opcja Importuj bannery zastępuje dotychczasowe bannery w e-Sklepie.

Zmiany należy zatwierdzić opcją ‚Publikuj’ dostępną w menu rozwijanym Więcej . Zaimportowane bannery widoczne są w Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Bannery.

 

Eksport szablonu/ banneru

Eksport do pliku odbywa się w zakładce Eksport do pliku XML. Eksportowany szablon można podpisać danymi autora, takimi jak jego nazwa, adres e-mail, telefon oraz adres www.

W wersji 2019.2 została wprowadzona możliwość eksportu oraz importu szablonu bez bannerów. Dodatkowo można do e-Sklepu zaimportować oddzielnie bannery (bez sprawdzania limitu danych). Dzięki temu można przenosić szablony, do których dodano dużą ilość bannerów.

Uwaga
Maksymalny rozmiar importowanego oraz eksportowanego szablonu nie może przekraczać 8MB.

Zabezpieczenie szablonu hasłem

Istnieje możliwość zabezpieczenia tworzonego szablonu przed niepowołanym dostępem. Blokady można zdefiniować w obszarze Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Więcej/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ Szablon. Na samym dole strony dostępna jest opcja Zmień hasło.

Dedykowany szablon dla wersji mobilnej

Darmowe szablony Comarch tworzone są w technologi RWD, co sprawia, że są one wyświetlane poprawnie zarówno na urządzeniach typu desktop, jak i na urządzeniach mobilnych. W takim przypadku aktywacja dodatkowej wersji mobilnej, bez modyfikacji plików szablonu, może powodować błędy w wyświetlaniu sklepu na urządzeniu mobilnym.

W panelu administracyjnym Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne widoczny jest parametr „Dedykowany szablon dla wersji mobilnej„, który znajduje zastosowanie dla specjalnie przygotowanych dedykowanych szablonów posiadających osobną wersję mobilną. Dodatkowo zablokowano możliwość aktywacji tej funkcji, jeżeli w e-Sklepie nie ma wymaganego szablonu.

Podczas aktualizacji e-Sklepu, w przypadku, gdy w sklepie nie utworzono specjalnego szablonu dla wersji mobilnej, następuje deaktywacja wersji mobilnej.

Czy ten artykuł był pomocny?