Skąd pobierane są dane wyświetlane na fantomie (towarze zgrupowanym)?

Wstęp

Fantomy, czyli produkty zbiorcze umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) fantomów odbywa się przy pomocy atrybutu grupującego w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład fantomu należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w sklepie.

W dalszej części dokumentu towar nadrzędny nazywany będzie Ojcem, natomiast pozostałe towary wchodzące w skład fantomu nazywane będą Dziećmi.

Szablon Opal jest zaprojektowany dla produktów z branży odzieżowej, które ze względu na występowanie w różnych wariantach kolorystycznych, rozmiarowych itp. najlepiej prezentują się w sklepach internetowych w postaci fantomów.

Dane konfigurowane w systemie ERP

Elementy wspólne pobierane z Ojca (wyświetlane zarówno dla Ojca oraz Dzieci)

Wszystkie dane zdefiniowane na karcie towarowej towaru nadrzędnego, które w sklepie zostaną wyświetlone zarówno po wyborze ojca oraz dzieci. Do tych elementów należą:

 • Nazwa
 • Opis
 • Opis skrócony
 • Grupa (Grupa domyślna, Grupy)
 • Jednostka miary (podstawowa, pomocnicze, domyślna sprzedaży)
 • Czy prowadzić Sprzedaż w jednostkach całkowitych
Uwaga
W przypadku różnic w jednostkach na towarach wchodzących w skład fantoma wszystkie jednostki (łącznie z przelicznikami i domyślnością) zostaną przepisane z rodzica. Jednak różnice w jednostkach mogą spowodować błędy w synchronizacji z systemem ERP. Dlatego też wymagane jest poprawne przypisywanie jednostek do towarów wchodzących w skład fantoma.
Uwaga
Jeśli jednostka podstawowa na produktach podrzędnych (dzieciach) wchodzących w skład fantoma różni się od jednostki podstawowej produktu nadrzędnego (Ojca), wtedy na szczegóły produktów zostanie przepisana jednostką podstawowa z produktu nadrzędnego (Ojca), jednak w koszyku i na zamówieniu dla tych produktów zostanie wyświetlona jednostka podstawowa przypisana do tych produktów w systemie ERP.
 • Czy kontrolować Stany magazynowe (jeśli Ojciec nie kontroluje stanów magazynowych, dzieci też nie kontrolują)
 • Producent, Marka
 • Filmy
 • Dokumenty
 • Towary podobne (Zamienniki), Towary producenta, Towary Marki, Zestawy XL (zestawy dostępne w XL)
 • Dane do pozycjonowania (Tytuł, Opis, Słowa kluczowe, Link)
 • URL (widoczny na szczegółach produktu jako więcej informacji)
 • Atrybuty czasowe produktu (flagi typu nowość, promocja)
 • Ukrywanie dostępności (jeśli Ojciec ma dostępność która nie jest ukrywana – dostępny na zamówienie, zapowiedź, niedostępny, dostępność dzieci również nie zostanie ukryta mimo że jest status dostępny).
 • Atrybuty towaru – tekstowe, liczbowe, data (widoczne na zakładce Cechy)

Elementy niezależne (zależne od wybranej opcji atrybutu grupującego)

Dane zdefiniowane na kartach towarowych wchodzących w skład fantoma, które w sklepie zostaną wyświetlone po odpowiednim wyborze ojca lub dzieci. Do tych elementów należą:

 • Kod towaru, EAN, Numer Katalogowy, Identyfikator
 • Cena (Cena, Cena poprzednia, KGO, Stawka VAT sprzedaży)
 • Parametr Zapytaj o cenę
 • Rabaty, Stała cena , Czy towar podlega rabatowaniu,
 • Czy kontrolować Stany magazynowe (niezależne dla Dzieci jeśli Ojciec kontroluje)
 • Waga
 • Stany magazynowe,
 • Status dostępności (w tym data zapowiedzi)
Uwaga
W przypadku następującej konfiguracji parametrów w panelu administracyjnym: włączona kontrola stanów magazynowych, a jednocześnie wyłączono ukrywanie towaru, to dla towarów połączonych atrybutem grupującym (tzw. dzieci w fantomach), jeżeli ich nie ma na stanie, to nie będą one widoczne w e-Sklepie.

Elementy częściowo niezależne (pobierane z dzieci, a jeśli nie występuje to z Ojca)

Dane zdefiniowane na kartach towarowych wchodzących w skład fantoma, które w sklepie zostaną wyświetlone po odpowiednim wyborze ojca lub dzieci. Jeśli na kartach towarowych dzieci nie są ustawione poniższe dane wtedy pobierane są z karty ojca. Do tych elementów należą:

 • Galeria zdjęć
 • Koszt dostawy
Uwaga

W przypadku popupów występujących podczas wyboru towaru poprzez Lookbook czy listę towarów pokazywane są zdjęcia wskazane dla wybranych wariantów. Jeśli dany wariant nie posiada własnej grafiki, pobierana jest ona z ojca.

Elementy łączne (wyświetlane sumarycznie dla Ojca i Dzieci)

 • Zestawy promocyjne zdefiniowane dla ojca jak i z dzieci wyświetlane są łącznie na fantomie
Uwaga
W zestawach promocyjnych nie są obsługiwane fantomy z atrybutami edytowalnymi i wielowartościowymi (typu lista). Wszystkie atrybuty muszą być grupujące i mieć wybraną wartość.

Dane dodatkowe wyświetlane na szczegółach produktów

 • Data dodania – wyświetlana jest najmniejsza data dla ojca lub dziecka
 • Data aktualizacji – wyświetlana jest największa data dla ojca lub dziecka

Ilość wyświetleń

Ilość wyświetleń naliczana jest dla Ojca.

Uwaga
Po synchronizacji jeśli towar staje się fantomem (ojciec lub dziecko) to ilość wyświetleń zostanie powiększona na fantomie o sumę ilości z dzieci.

Opinie, Oceny

W profilu klienta można ocenić towar kupiony czyli ojca lub dzieci

Z poziomu sklepu można ocenić tylko ojca.

Oceny wyświetlane są sumarycznie dla całego fantoma.

Uwaga
Po synchronizacji jeśli towar staje się fantomem (ojciec lub dziecko) to dodawane są oceny z dzieci.

Pozostałe obszary w e-Sklepie

 • Rabaty i Kupony rabatowe
Kupon rabatowy nadaje się dla wybranej grupy towarowej. Na zamówieniu kupon nalicza się jeśli fantom znajduje się w wybranej grupie.

 • Wyszukiwanie
Wyszukiwanie działa częściowo niezależnie w zależności od wybranych parametrów, czyli: Nazwa, opis i cena wyszukiwana jest tylko dla Ojca

Cechy towaru (cechy atrybutu grupującego), Kod towaru, symbol, EAN wyszukiwane również dla Dzieci

 • Porównywarka produktów
Porównywarka wyświetla porównanie dla Ojca. Do porównania brane są wszystkie cechy atrybutu grupującego z całego fantoma.

 • Facebook Shop
Fantomy wyświetlane są analogicznie jak dla wersji standardowej.

 • Wersja mobilna

Fantomy wyświetlane są analogicznie jak dla wersji standardowej.

 • Mapa strony XML

W mapie strony XML zamieszczane są tylko linki do fantoma (ojca).

 • Istniejące linki do produktów

Wykonywane jest przekierowanie 301 z zapamiętanego linku dla dziecka na link do fantoma.

 • Koszyki użytkowników

W koszykach użytkownika przechowywane są dane odnośnie ojca oraz dzieci.

Po dodaniu do koszyka towaru złożonego (nadrzędnego albo podrzędnego), po kliknięciu w nazwę produktu, użytkownik zostanie skierowany na kartę towaru wybranego towaru.

 • Przechowalnia

Do przechowalni dodają się dane tylko odnośnie ojca. Podczas dodania towaru do koszyka z przechowalni sklep kieruje na szczegóły produktu z wyborem cech atrybutów.

 • Raporty
W raportach dotyczących towarów uwzględniane są dzieci.

Integracje zewnętrzne

 • Porównywarki cen

Produkty wchodzące w skład fantoma traktowane są jako oddzielne produkty.

Drzewo buduje się w oparciu o grupy domyślne produktów wchodzących w skład fantoma.

Każdy produkt przynależy tylko do jednej kategorii.

 • Allegro

Produkty wchodzące w skład fantoma traktowane są jako oddzielne produkty.

Drzewo buduje się w oparciu o grupy domyślne produktów wchodzących w skład fantoma.

Każdy produkt przynależy tylko do jednej kategorii.

 • E-Bay

Produkty wchodzące w skład fantoma traktowane są jako oddzielne produkty.

Drzewo buduje się w oparciu o grupy domyślne produktów wchodzących w skład fantoma.

Każdy produkt przynależy tylko do jednej kategorii.

Czy ten artykuł był pomocny?