Jak skonfigurować Google Tag Manager + Google Analytics (rozszerzona integracja)?

Wstęp

Dzięki zaimplementowanej w e-Sklepie warstwie danych (Data Layer) oraz obsłużonych domyślnie w darmowych szablonach Bursztyn, Agat, Opal i Szafir skryptom uzyskasz dostęp do wielu funkcji Google Analytics takich jak:

  • User ID – możliwość śledzenie logowań użytkowników na różnych urządzeń.
  • Virtual Path – śledzenie dokładnych kroków podczas składania przez użytkownika zamówienia.
  • Dodanie do koszyka – śledzenie jakie produkty użytkownicy dodają do koszyka.
  • Wybór płatności – śledzenie jakie typy płatności użytkownicy wybierają.
  • Logowanie – śledzenie logowania użytkowników wraz z podanym user ID.
  • Rejestracja – śledzenie liczby rejestracji użytkowników.
Uwaga
Aby można było skonfigurować dodatkowe elementy, wymagana jest podstawowa integracja Google Tag Manager + Google Analytics.

Rozszerzona konfiguracja

User ID

Po przeprowadzeniu poprawnej Podstawowej integracji Google Tag Manager + Google Analytics możemy przejść do konfiguracji User ID, która pozwala na śledzenie ruchu zalogowanego użytkownika sklepu nawet jeśli korzysta on z wielu różnych urządzeń i przeglądarek tworząc osobne sesje. Jest to możliwe dzięki unikalnemu ID nadawanemu zalogowanym użytkownikom sklepu i przekazywanym do Google Analytics poprzez zmienną DataLayer.

Wskazówka
Aby skonfigurować funkcjonalność User ID należy należy w Google Analytics utworzyć dodatkowych widok oraz w Google Tag Manager dodać odpowiednią zmienną.

Konfiguracja w Google Analytics

Krok 1. W celu konfiguracji widoku należy na zakładce Administracja/Ustawienia usługi włączyć raporty demograficzne i zainteresowań.

Ustawienia usługi w Google Analytics
Raporty demograficzne i zainteresowań – parametr w Google Analytics

Krok 2. Zapisz zmiany.

Krok 3. Przejdź do obszaru informacje o śledzeniu > User-ID.

Informacje o śledzeniu – User ID

Krok 4. Aktywuj funkcję zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Zapoznaj się z zasadami korzystania z funkcji User-ID, zaakceptuj je, po czym kliknij Dalsze kroki.
  2. Skonfiguruj funkcję User ID zgodnie z zaleceniami Google Analytics- włącz ujednolicenie sesji i kliknij w Dalsze kroki.
  3. Tworzenie widoku – Kliknij w przycisk Utwórz aby dodać nowy widok pozwalający na korzystanie z funkcji User-ID
  4. Na formularzu dodawania widoku wybierz opcję Witryna, podaj nazwę widoku, ustaw strefę czasową raportowania, włącz opcję Pokaż raporty User-ID i kliknij w Utwórz widok.

W tak skonfigurowanym widoku sesje zakładane przez jednego użytkownika sklepu na różnych urządzeniach i przeglądarkach będą łączone. Można to zaobserwować np. w obszarze Raporty / Odbiorcy / Eksplorator użytkownika.

Zmienna User ID w Google Tag Manager

Jeżeli zdecydowaliśmy się na korzystanie z funkcji User ID to konieczne będzie dodanie nowej zmiennej userId w Google Tag Manager.

Krok 1. Przejdź do obszaru zmiennych Zmienne (Variables).

Krok 2. Rozpocznij tworzenie nowej zmiennej.

Krok 3. Utwórz zmienną o nazwie userId typu Zmienna warstwy danych (Data Layer Variable) zgodnie z poniższym zrzutem.

Następnie w tagu Google Tag Manager należy wybrać tą zmienną:

Dodatkowe funkcjonalności

VirtualPath

W celu skorzystania ze śledzenia kroków na zamówieniu w Google Tag Manager dodaj analogicznie zmienną o nazwie VirtualPath typu Data Layer Variable zgodnie z poniższym zrzutem.

Następnie w tagu Google Tag Manager należy wybrać tą zmienną:

Dodanie do koszyka

W celu śledzenie jakie produkty użytkownicy dodają do koszyka w Google Tag Manager należy dodać zmienną UA Code typu Google Analytics settings zgodnie z poniższym zrzutem:

Następnie należy utworzyć trigger:

Na końcu należy utworzyć tag, wskazać zmienną UA Code i podpiąć trigger:

 

Wybór płatności

W celu śledzenie jakie typy płatności użytkownicy wybierają w Google Tag Manager należy dodać zmienne selectedPayment oraz payment typu Data Layer Variable zgodnie z poniższym zrzutem:

Następnie należy utworzyć trigger:

Na końcu należy utworzyć tag, wskazać zmienną payment oraz UA Code i podpiąć trigger:

Logowanie

W celu śledzenie liczby logowania użytkowników  oraz ich User ID w Google Tag Manager należy dodać zmienne login oraz user ID typu Data Layer Variable zgodnie z poniższym zrzutem:

Następnie należy utworzyć trigger:

Na końcu należy utworzyć tag, wskazać zmienną User ID oraz UA Code i podpiąć trigger:

Rejestracja

W celu śledzenie liczby rejestracji użytkowników w Google Tag Manager należy dodać zmienną register typu Data Layer Variable zgodnie z poniższym zrzutem:

Następnie należy utworzyć trigger:

Na końcu należy utworzyć tag, wskazać zmienną register i podpiąć trigger:

Czy ten artykuł był pomocny?