Próbuje wysłać towary i grupy towarowe do sklepu i w sklepie nic się nie wyświetla. Co może być przyczyną?

Należy sprawdzić poniższe warunki:

  • Czy w systemie ERP grupy towarowe mają zdefiniowane nazwy (pole obok pola KOD)
  • Czy grupy towarowe posiadają towary, które mają zaznaczony parametr „Udostępnij w e-Sklepie”
  • Czy podczas wykonywania synchronizacji do sklepu przeglądarka była zamknięta (należy uruchomić ponownie przeglądarkę lub sprawdzić na innej)
  • Spróbować odświeżyć stronę internetową CTRL + R
  • Jaka grupa wskazana jest w konfiguracji stanowiska sklepu. Czy w ramach jej podgrup są towary z zaznaczonym parametrem „Udostępnij w e-Sklep” 
  • Czy grupa główna ustawiona podczas konfiguracji oddziału sklepu jest taka sama jak grupa domyśla towarów? W przypadku gdy grupa domyślna jest taka sama jak grupa główna, należy zmienić  grupę domyślną dla towaru. Grupa domyślna nie może być grupą główną.
  • Grupa towarowa jest widoczna w e-Sklep gdy posiada minimum jeden przypisany do niej towar.
  • Czy towary posiadają ceny w cenniku wskazanym w konfiguracji stanowiska sklepu. Ważne w przypadku zaznaczenia opcji Pomijaj towary z ceną 0,00. z

Czy ten artykuł był pomocny?