Powiększanie zdjęć w szczegółach towaru w szablonie Topaz

Powiększanie zdjęć w szczegółach towaru w szablonie Topaz

W tym artykule dowiesz się jak dodać możliwość wyświetlania drugiego zdjęcia na liście towarów.

Wskazówka
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js i css. Z tego artykułu dowiesz się jak je minifikować i kompilować

Uwaga
Zapis nazwa_folderu/nazwa_pliku.rozszerzenie oznacza, że aby znaleźć dany plik należy udać się do folderu o nazwie podanej przed ukośnikiem. Przykładowo: order/thx.html oznacza plik thx.html w folderze order

Na początku w pliku elements\product-details-1.html lub elements\product-details-2.html (w zależności od typu wyglądu), za pomocą narzędzia wyszukiwania, znajdź linijkę:

W miejsce tej linijki wklej następujacy kod:

Następnie w tym samym pliku, za pomocą narzędzia wyszukiwania, znajdź linijkę:

W jej miejsce wklej następujący kod:

 

Kolejnym krokiem jest przejście do pliku js\layout1.js. W pliku tym, za pomocą narzędzia wyszukiwania, znajdujemy frazę var productDetailsFunctions = {, a następnie bezpośrednio pod nią wklejamy następujący kod:

W tym samym pliku za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę var body = $('body'); a bezpośrednio pod nią wklej następujacy kod:

 

Przejdź do pliku css\elements\product-deatils-1-g.css lub css\elements\product-deatils-2-g.css (w zależności od typu wyglądu). Na koncu pliku wklej następujący kod:

Ostatnim krokiem jest przeście do pliku css\base_layout-g.css. Znajdź  frazę body { i bezpośrednio pod wyszukaną linijką wklej następujacy kod:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?