Newslettery

Lista newsletterów

Newsletter to bardzo ważny element marketingu, ponieważ trafia on bezpośrednio do skrzynki mailowej klienta. Jest najbardziej bezpośrednim środkiem przekazu informacji kluczowych dla sklepu. Informacje dotyczące zapisu klienta do newslettera znajdują się w artykule Zapis do newslettera.

Newsletter do e-Sklepu można wprowadzić w panelu administracyjnym, w zakładce e-Marketing/ Newslettery.

Dostępna jest wysyłka poprzez e-mail bądź SMS.

Lista newsletterów zawiera informacje o wszystkich dodanych w sklepie newsletterach. Znajdują się na niej nazwa newslettera, jego temat, język subskrypcji, data modyfikacji oraz data wysyłki.

Z poziomu listy newsletterów zarówno na zakładce E-mail jaki i SMS można:

  • dodawać nowy newsletter;
  • edytować wcześniej utworzony;
  • eksportować do pliku;
  • używać operacji seryjnych.

Dodawanie i edycja newslettera jako e-mail

Dodawanie nowego newslettera w formie wiadomości e-mail odbywa się poprzez kliknięcie przycisku Dodaj na zakładce e-Mail. Następnie pojawi się panel, w którym należy uzupełnić nazwę newslettera, jego temat, język subskrypcji i opis w systemie Liquid. Można również aktywować przyciskiem d parametr Nie dołączaj informacji o możliwości wypisania się z newslettera.

r

Naniesione zmiany należy zatwierdzić przyciskiem DODAJ.

Dodany wcześniej newsletter w każdej chwili może być edytowany. Odbywa się to po najechaniu na wybrany newsletter i kliknięciu w niego. W kolejnym kroku należy postępować analogicznie do postępowania podczas dodawania nowego newslettera.

Klikając przycisk ff, można wysłać newsletter, wysłać go próbnie na adres e-mail sklepu, lub usunąć go.

Dokonane zmiany należy zapisać dyskietką u.\

Dodawanie i edycja newslettera jako sms

Dodawanie nowego newslettera w formie wiadomości SMS odbywa się poprzez kliknięcie przycisku Dodaj na zakładce SMS. Następnie pojawi się panel, w którym należy uzupełnić nazwę newslettera, język subskrypcji i opis czyli treść wiadomości.

Newsletter przez SMS wysyłany jest tylko do Kontrahentów oraz pracowników Kontrahenta, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych kanałem SMS oraz podali numer telefonu.

Domyślnie podczas wyrażania zgody na informacje handlowe w Comarch e-Sklep aktywny jest tylko kanał e-mail. Od wersji 2020.1 można również dodać kanał SMS oraz Telefon w panelu administracyjnym w menu Ustawienia / Treści / Zgody / Zgoda na informacje handlowe na zakładce Wersje. Każda zmiana kanałów tworzy nową wersję zgody. Po aktywacji dodatkowych kanałów w każdym z naszych standardowych szablonów graficznych Klient może wyrazić zgodę na formę kontaktu poprzez SMS, telefon:

  • podczas rejestracji w sklepie,
  • podczas składania zamówienia (będąc zalogowanym w sklepie),
  • po zalogowaniu się do profilu Klienta.

Podczas składania zamówienia jako Kontrahent niezalogowany (jednorazowy) dostępny jest tylko kanał e-mail.

Eksport do pliku

Listę newsletterów można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Operacje seryjne

Operacje seryjne, to takie operacje, które można wykonać zbiorczo dla kilku newsletterów, po zaznaczeniu ich na liście newsletterów f.

Do takich operacji należą:

  • Kopiuj
  • Usuń
  • Wyślij newsletter
p

Zakładka Kopiuj pozwala na skopiowanie wybranych newsletterów.

Zakładka Usuń pozwala na usunięcie wybranych newsletterów.

Zakładka Wyślij newsletter pozwala na wysłanie wybranych newsletterów.

;;

Po dodaniu nowego Newslettera należy zaznaczyć go na liście i wybrać przycisk Wyślij newsletter. Wówczas otworzy się lista z wcześniej utworzonymi segmentami i sprzedawca może zaznaczyć na liście do jakiej grupy odbiorców ma zostać wysłany Newsletter. Jeśli żadne segmenty nie zostaną wybrane newsletter zostanie wysłany do wszystkich subskrybentów. W tym miejscu można również wybrać opcję Wyślij próbnie, wtedy Newsletter zostanie wysłany na adres e-mail / numer telefonu podany w konfiguracji sklepu.

Newslettery należy wysłać za pomocą przycisku WYŚLIJ, można także wysłać testowe newslettery za pomocą przycisku Wyślij próbnie.

 

Więcej ustawień dotyczących newslettera znajduje się w Newsletter.

Wskazówka
Od wersji 2019.5 w szablonie Szafir została dodana możliwość dezaktywacji newslettera w sklepie. Więcej informacji na ten temat zostało przedstawione w artykule.

Czy ten artykuł był pomocny?