Obsługa lookbooka w szablonie Topaz

Obsługa lookbooka w szablonie Topaz

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować swój szablon, aby obsługiwał lookbooka.

Topaz

W Panelu Administratora przejdź do zakładki Tłumaczenia (Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Tłumaczenia) i dodaj tam dwie frazy. ShowProducts – Pokaż towary, Lookbook – Lookbook. Następnie przejdź do zakładki Bannery (Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Bannery) i dodaj tam banner o nazwie lookbook. Po jego dodaniu wejdź w jego ustawienia i zaznacz Lookbook zamiast Standardowy. Resztę uzupełnij wedle własnego uznania. W polu Nazwa (Lookbook) będzie nazwa lookbooka, która będzie się wyświetlać w sklepie. Teraz przejdź do zakładki Strony (Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Trzykropek w prawym górnym rogu -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Strony) i przy stronie Lookbook wpisz lookbook.html, a następnie wejdź w ustawienia danej strony i zaznacz check-box header [Nagłówek]. Zapisz to wszystko kliknięciem w dyskietkę w prawym górnym rogu.

W pliku elements/header/header-1.html (lub header-2.html – w zależności od wybranej w szablonie wersji nagłówka) wyszukaj frazę config.DefinedPages.Contact. Pod linijką z tą frazą wklej poniższy kod:

Następnie w folderze staticElements dodaj folder lookbook, a w nim plik lookbook.html, który będzie zawierał poniższy kod:

Teraz w pliku css/layout.css dodaj poniższy kod:

Następnie w pliku css/layout-m.css dodaj poniższy kod:

Teraz w pliku js/layout1.js (lub layout0.js jeśli nie ma layout1.js, lub layout.js jeśli nie ma dwóch poprzednich) dodaj poniższy kod:

Następnie w pliku js/layout0.js (lub layout.js jeśli nie ma layout0.js) znajdź zmienną var headerFunctions i podmień ją na jeden z poniższych kodów. Pierwszy jest do nagłówka z domyślnie ukrytą wyszukiwarką, a drugi do nagłówka z domyślnie odkrytą wyszukiwarką.

header-1

header-2

Czy ten artykuł był pomocny?