Nowości i zmiany w wersji 2021.2

1 Nowości

1.1 Pakiet VAT e-Commerce

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących pakietu VAT e-Commerce w najnowszej wersji Comarch e-Sklep umożliwiono wyliczanie na zamówieniach stawki VAT zgodnie z krajem wysyłki towaru (cena brutto nie zmienia się). Uruchomienie obsługi sprzedaży w tej szczególnej procedurze następuje po przysłaniu z systemu ERP informacji, czy sprzedawca podlega procedurze OSS oraz uzupełnieniu dla krajów wysyłki z Unii Europejskiej stawek VAT dla towarów, dostaw i płatności.

Wskazówka
Obsługa szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce jest możliwa w integracji z systemem Comarch ERP Optima od wersji 2021.5. W przypadku systemów Comarch ERP XL oraz Comarch ERP XT prosimy o kontakt z asystą danego systemu ERP celem potwierdzenia wersji. Funkcjonalność dotycząca nowej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce nie jest dostępna dla systemu Comarch ERP Altum.

Aby w Comarch e-Sklep szczególna procedura VAT dla e-Commerce została uruchomiona należy:

 • w systemie Comarch ERP Optima w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ e-Handel zaznaczyć parametr: OSS – obsługa szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce. Przy uruchomionej procedurze OSS w e-Sklepie kontrahenci krajowi otrzymają status Krajowy/ Procedura OSS.
 • na wszystkich kartotekach towarowych udostępenianych do e-Sklepu na zakładce Jednostki/ EAN/ VAT uzupełnić stawki VAT zgodne ze stawkami obowiązującymi w kraju dostawy. W systemie Comarch ERP na liście towarów dodano nową operację seryjną pozwalającą uzupełnić podstawowe stawki VAT dla wybranych lub wszystkich krajów Unii Europejskiej. W panelu administracyjnym na szczegółach towaru dodano nową zakładkę Stawki VAT dla OSS do podglądu. Nie ma możliwości edycji stawek VAT na towarach e-Sklepie. Uwaga: w koszyku w e-Sklepie, jeżeli towar nie będzie miał uzupełnionej stawki VAT dla danego kraju dostawy, to zostanie usunięty z zamówienia.
 • w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy na formularzach wszystkich form płatności oraz na formularzach form dostawy wykorzystywanych w e-Sklepie na zakładce Stawki VAT dla OSS uzupełnić stawki VAT dla unijnych krajów dostawy. Tam należy wpisać ręcznie stawkę VAT dla wszystkich krajów wykorzystywanych w macierzy dostaw (są one pogrubione, u góry listy) oraz zaznaczyć parametr Aktywny oraz zapisać zmiany. Uwaga: brak stawki VAT na formie dostawy lub płatności uniemożliwia złożenie zamówienia do danego kraju dostawy.
 • wykonać synchronizację danych z systemu ERP celem przesłania do e-Sklepu informacji o procedurze OSS oraz stawkach VAT dla towarów.

Po prawidłowym skonfigurowaniu powyższych punktów w Comarch e-Sklep sprzedaż do krajów Unii Europejskiej (obsługa Irlandii Północnej następuje na podstawie kodu pocztowego Belfastu) będzie prowadzona według szczególnej procedury OSS dla:

 • osób fizycznych,
 • firm, jeżeli nie posiadają aktywnego NIP (zarejestrowanego w VIES) lub podany NIP jest bez unijnego prefiksu.

W przypadku sprzedaży według procedury VAT e-Commerce informacja o stawkach VAT (dla towarów, dostawy i płatności) stosowanych według unijnych krajów dostawy jest widoczna na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym oraz jest przesyłana do systemu ERP.

1.2 Nowości w integracji z Allegro

1.2.1 Allegro – VAT e-Commerce

W Comarch e-Sklep dostosowano integrację z Allegro do obsługi szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce. Dla sprzedawców z kontami o typie firma na formularzu oferty Allegro zostały dodane nowe pola:

 • Przedmiot oferty – automatycznie ustawiana opcja Towar.
 • Stawka VAT dla Polski – automatycznie uzupełni się na podstawie stawki VAT pobranej z towaru,
 • Podstawa wyłączenia z VAT – jeżeli dotyczy, to należy ją uzupełnić ręcznie. 

1.2.2 Automatyczne ustawianie pola Stan wartością Nowy

Od wersji 2021.2 podczas dodawania nowych aukcji wprowadzono automatyczne uzupełnianie pola Stan wartością Nowy w sekcji z Cechami przedmiotu.

1.2.3 Automatyczne uzupełnianie pola Kod produktu kodem towaru

Wprowadzono podczas dodawania nowych ofert Allegro uzupełnianie pola Kod produktu w sekcji z Cechami przedmiotu – kodem towaru z systemu ERP.

1.3 Rebranding

W związku z nową identyfikacją wizualną Comarch e-Sklep zmieniono logotyp w panelu administracyjnym, sklepach demo (logo, favicon) oraz w Centrum Pomocy.

1.4 Hurtownie – mapowanie stanów magazynowych wyrażonych słownie

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep umożliwiono aktualizowane stanów magazynowych dla powiązanych towarów, jeżeli w feedzie produktowym udostępnionym przez hurtownię ilość towaru wyrażono słownie. Aby włączyć tą funkcję należy na formularzu integracji z hurtownią w sekcji Towary przy polu Stan magazynowy zaznaczyć parametr Inteligentna obsługa.

1.5 Symbole walut – słownie

W wersji 2021.2. utworzono w panelu administracyjnym nową sekcję z symbolami udostępnionych z systemu ERP walut. Od teraz możliwe jest określenie innego symbolu dla waluty, niż przesłane z systemu ERP (np. EUR może wyświetlać się w e-Sklepie w formie symbolu €). Symbole walut znajdują się w sekcji Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ceny i rabaty/Waluty. W obszarze symbolów walut znajdują się informacje na temat przesłanych walut oraz puste pola do uzupełnienia. Maksymalna długość pola jest zgodna z definicją kolumny w bazie. Ponadto po uzupełnieniu wskazanych pól nie możliwości pozostawienia ich pustych.

W wersji 2021.2. wprowadzone symbole dla udostępnionych walut dostępne są w wybranych obiektach lokalnych oraz globalnych, z których można dowolnie korzystać. Ustawienie to nie zmieni automatycznie wyświetlanych walut dla towarów w e-Sklepie. Można dokonać modyfikacji odwołując się do odpowiednich obiektów w e-Sklepie. Nowy obiekt globalny to: currencyExt, który posiada wyróżnione pozycje: Code czyli waluta przesłana z systemu ERP (np. PLN) i Symbol, czyli symbol wprowadzony w panelu administracyjnym (np. zł). Ponadto informacje na temat walut oraz ich symboli znajdują się w obiektach dotyczących koszyka i składania zamówienia, profilu klienta, a tam sekcji: z zamówieniami, reklamacjami oraz zwrotami, zapytaniami ofertowymi (Szafir), a także rabatami klienta. 

Po uzupełnieniu symboli w panelu administracyjnym zostaną one wyświetlone w szablonie Topaz (w wersji 2021.2) we wszystkich miejscach, gdzie znajdują się informacje na temat cen:

 • na liście walut/języków do wyboru – każda waluta z odpowiednim symbolem;
 • na liście towarów;
 • na szczegółach towaru;
 • w koszyku: na pozycjach towarów, dla form płatności i dostaw;
 • w Profilu Klienta w towarach ulubionych;
 • w porównywarce towarów;
 • w wyszukiwarce prostej oraz zaawansowanej.

W pozostałych szablonach Comarch symbole nie będą wyświetlone, a znajdować się będą jedynie we wskazanych wyżej obiektach.

1.6 tPay – dostosowanie do nowych wymagań

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep dostosowano integrację tPay do nowych wymagań serwisu płatności. Klienci, korzystający z tej formy płatności online, mogą nadal w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez dostawcę.

1.7 eCard – dostosowanie do nowych wymagań

W najnowszej wersji Comarch e-Sklep dostosowano integrację eCard do nowych wymagań serwisu płatności. Klienci, korzystający z tej formy płatności online, mogą nadal w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez dostawcę usług.

1.8 Dodawanie pracowników – obowiązkowe pola

W wersji 2021.2 podczas dodania nowego pracownika w panelu administracyjnym wprowadzono nowe obowiązkowe pola – Imię i Nazwisko.

1.9 Płatności Online – informacja o konieczności posiadania SSL

W wersji 2021.2 dodano informację o konieczności posiadania certyfikatu SSL dla prawidłowego działania płatności online. Komunikat widoczny jest w panelu administracyjnym na szczegółach każdej płatności online, systemów ratalnych oraz leasingu oraz w macierzy dostaw po dodaniu do dowolnego sposobu dostawy przynajmniej jednej płatności online, systemu ratalnego lub leasingu.

1.10 Weryfikacja kraju kontrahentów importowanych z systemu ERP

Od wersji 2021.2 wprowadzono weryfikację krajów wszystkich kontrahentów importowanych z systemu Comarch ERP do Comarch e-Sklep.

1.11 Nowości w szablonie Topaz

1.11.1 Nowe filtry na liście towarów – zmiany w liczbie towarów przy liście filtrów

W nowej wersji szablonu Topaz wprowadzono nowy sposób filtrowania towarów. Usprawniono sposób wyświetlania ilości wyników w danym filtrze. Jeżeli wyszukiwanie odbywa się na podstawie jednego filtra, wówczas liczba towarów w danym filtrze wyświetla łączną ilość dla poszczególnych pozycji, zaś dla pozostałych filtrów określa, ile z nich spełnia dane kryteria. Gdy filtrowanie odbywa się w kilku sekcjach, wówczas będą wyświetlane odpowiednie ilości towarów spełniające wskazane kryteria. Jeżeli ilość towarów w danej sekcji wyniesie 0 to zostanie ona wyłączona, bez możliwości zaznaczenia.

1.11.2 Dopasowanie obszaru ustawień filtrów

W wersji 2021.2. dostosowano obszar dotyczący ustawień szablonu Topaz. Pogrupowano ustawienia dotyczące filtrów w e-Sklepie, które wyświetlane są w trzech kolumnach. Parametry dotyczące ustawień filtrów w szablonie Topaz znajdują się w panelu administracyjnym w sekcji: Wygląd sklepu/Ustawienia/Ustawienia szablonu.

1.11.3 Powiększanie zdjęcia na szczegółach towaru

W szablonie Topaz, na stronie szczegółów towaru dodano mechanizm pozwalający na powiększenie zdjęcia towaru. Po kliknięciu w miniaturkę zdjęcia pokazuje się jego powiększenie.

1.11.4 Wyróżnienie kategorii w pierwszym poziomie menu kategorii

Wprowadzono wyróżnienie kategorii w odpowiednim motywie kolorystyczny, po najechaniu kursorem myszy na wybraną kategorię również dla pierwszego poziomu menu kategorii. W nagłówku 1 oraz 2 dodano podkreślenie w pierwszym poziomie kategorii. W nagłówku 3 zamiast podkreślenia, po najechaniu na pierwszy poziom kategorii, wybrana kategoria zmienia kolor na odpowiedni kolor z wybranego motywu kolorystycznego. Dotychczas wyróżniane były kategorie od drugiego poziomu.

1.11.5 Rozszerzanie poziomego menu kategorii

Od wersji 2021.2 w szablonie Topaz w nagłówku 1 i 2 z poziomym menu, wprowadzono rozszerzanie menu, kiedy do e-Sklepu udostępnionych jest bardzo dużo kategorii oraz podkategorii.

1.11.6 Planowany termin dostawy – ustawienia w szablonie Topaz

W ustawieniach szablonu Topaz (które dostępne są w panelu administracyjnym w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu) dodano parametry umożliwiające zarządzanie edycją terminu dostawy podczas składania zamówienia.
W wersji 2021.2 można pozwolić klientom na planowanie terminu dostawy poprzez określenie jej oczekiwanej daty lub daty dostawy oraz jej godziny. Dla włączonego parametru domyślnie ustawiono edycję daty dostawy.

1.11.7 Kolejność kategorii w menu głównym z ERP (wymaga ustawienia kolejności w systemie ERP” – ustawienia w szablonie Topaz

W ustawieniach szablonu Topaz dodano nowy parametr, który pozwala określenie, w jakiej kolejności mają zostać wyświetlone kategorie w e-Sklepie. Parametr znajduje się w panelu administracyjnym w sekcji Wygląd Sklepu/Ustawienia. Istnieją dwie możliwości: kolejność zgodna z ustawieniami w systemie ERP lub domyślna – zgodna z zaleceniami optymalizacyjnymi szablonu. Uwaga, aby wyświetlać kategorie zgodnie z ustawieniami w systemie ERP, należy odpowiednio w posiadanym systemie ERP ustalić kolejność kategorii, a następnie wykonać synchronizację danych.

1.12 Nowości w Kreatorze wyglądu Comarch i szablonie Topaz

1.12.1 Dwa nowe widoki koszyków w szablonie Topaz

W wersji 2021.2 dodano dwa nowe widoki koszyków:

 • Koszyk 4 krokowy
 • Koszyk 3 krokowy

1.12.2 Nazwa sekcji „Polecane” zależna od zawartości (osobne obiekty w tłumaczeniach)

Podczas tworzenia szablonu Topaz w Kreatorze wyglądu Comarch po dodaniu sekcji towary polecane można określić typ wyświetlanych produktów. W wersji 2021.2 nazwa sekcji jest zależna oraz adekwatna do określonego typu. Daną nazwę można modyfikować w tłumaczeniach szablonu.

1.12.3 Nowy obiekt „Element Tekstowy”

W wersji 2021.2 w kreatorze wyglądu Comarch utworzono obiekt „Element Tekstowy”. Element tekstowy pozwala na zamieszczenie dłuższego opisu, który będzie wyświetlany na stronie głównej Comarch e-Sklep. W kreatorze wyglądu Comarch są do wyboru dwa warianty:

 • Element tekstowy z samym tekstem,
 • Element tekstowy z możliwością dodania zdjęcia;

Tekst wprowadza się edytując obiekt tekstowy w ustawieniach szablonu: Wygląd sklepu/Ustawienia/Edytuj ustawienia zaawansowane/Obiekty -> textElement

1.14 Lista towarów w panelu – nowości

W nowej wersji na liście towarów w panelu administracyjnym e-Sklep dodano nową kolumnę: Kontrola stanów magazynowych. Umożliwia ona filtrowanie towarów po wartościach Tak/ Nie. Dodatkowo umożliwiono sortowanie po kolumnie Stan w magazynie, dzięki czemu administrator może szybko znaleźć towary o najniższych i najwyższych stanach w e-Sklepie.

1.15 EAN na liście produktów

Umożliwiono wyświetlanie kodu EAN na liście produktów.

2 Zmiany

2.1 Konfiguracja płatności eCard – usunięcie pola hasło

Od wersji 2021.2. podczas konfiguracji serwisu płatności eCard nie będzie wymagane jak do tej pory hasło – pole zostało usunięte w panelu administracyjnym. Do poprawnej konfiguracji płatności eCard potrzebny jest Numer MerchantID oraz API-KEY.

2.2 Synchronizacja – towary zwykłe z atrybutami grupującymi

W wersji 2021.2. towary proste (niezgrupowane), które będą miały w systemie ERP przypisany atrybut grupujący, wówczas będą wyświetlać się jako towary z jednym wariantem do wyboru. Dla wskazanej konfiguracji w Dzienniku Zdarzeń nie pojawią się komunikaty błędów. Towar prosty będzie mógł mieć przyporządkowany jeden atrybut grupujący ze wskazaną wartością. Przypisanie do towaru atrybutu grupującego bez konkretnej wartości jest niepoprawne, a szablon wyświetli komunikat błędu.

2.3 Kreator wyglądu Comarch e-Sklep rezygnacja ze wspierania przeglądarki Edge Legacy

Od wersji 2021.2 zakończyliśmy wsparcie przeglądarki Edge Legacy w Kreatorze wyglądu Comarch e-Sklep.

Po przejściu na stronę kreatora w przeglądarce Edge Legacy wyświetlony zostanie komunikat dotyczący braku wsparcia przeglądarki wraz z odnośnikami graficznymi kierującymi do innych przeglądarek.

2.4 Zmiany w szablonie Topaz

2.4.1 Nowy widok stron z treściami formalnymi

W wersji 2021.2. wprowadzono nowy widok stron z treściami formalnymi.

2.4.2 Klikalne banery po dodaniu samego linka

Od wersji 2021.2 po uzupełnieniu komórki link, dla banneru (w widoku zaawansowanym) – cały baner staje się „klikalny”, to znaczy, że w przypadku kliknięcia na baner zostanie wykonane przekierowanie do określonego wcześniej linku. W przypadku uzupełnienia komórki: link oraz tekst – na bannerze zostanie wyświetlony guzik: „Sprawdź”.

2.4.3 Zmiany wydajnościowe

W najnowszej wersji szablonu Topaz wprowadzono zmiany wydajnościowe związane z dodawaniem towarów do koszyka oraz składaniem zamówień.

2.5 Zmiany w integracji z Allegro

2.5.1 Numer NIP Kontrahenta

Wprowadzono zapisywanie numeru NIP dla kontrahentów pochodzących z serwisu Allegro.

2.5.2 Własne punkty odbioru osobistego w stopniach i minutach

Wprowadzono zmianę dotyczącą zapisywania współrzędnych dla punktów odbioru osobistego wraz z minutami. Współrzędne można podawać w formacie XX.XXXX.

3 Poprawiono

3.1 Zdjęcia towarów – wyświetlanie w panelu administracyjnym

W wersji 2021.2. poprawiono wyświetlanie zdjęć towarów w panelu administracyjnym e-Sklepu. Zdjęcie towaru jest widoczne na szczegółach zamówienia w Sekcji Sprzedaż/Zamówienia oraz na szczegółach towaru w sekcji Towary/Lista towarów.

3.2 Zmiana statusu na opłacone (serwis płatności eCard)

Od wersji 2021.2. status płatności eCard – „transfer_accepted”- oznacza, iż dana płatność została zrealizowana poprawnie. W momencie uzyskania przez płatność eCards statusu „transfer_accepted” zamówienie otrzymuje w panelu administracyjnym status „Opłacony”.

3.3 Atrybuty liczbowe – usuwanie końcowych miejsc po przecinku

W wersji 2021.2. poprawiono sposób wyświetlania atrybutów liczbowych przyporządkowanych do towarów zgrupowanych w systemie ERP. Od teraz wszystkie końcowe zera po przecinku będą usuwane. Jeżeli wprowadzimy w systemie ERP wartość 10,1500 to w e-Sklepie zostanie ona wyświetlona w formie 10,15, itd. Ponadto wartość przypisanych atrybutów będzie wyświetlana zgodnie z wybranym wariantem towaru zgrupowanego.

3.4 Logowanie przez konto Google oraz konto Facebook z poziomu koszyka

W wersji 2021.2. umożliwiono logowanie się do e-Sklepu poprzez konto na Facebook’u oraz  poprzez konto Google bezpośrednio z poziomu koszyka – podczas składania zamówienia. Opcja ta będzie dostępna przy prawidłowej konfiguracji logowania w panelu administracyjnym – w sekcji Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ogólne/Logowanie.

3.5 Poprawiono wyświetlanie się miniaturki zdjęć z e-Sklepu, pobierane i wyświetlane przez Facebook.

Dodano funkcję sprawdzającą miniaturę dla strony głównej. Domyślnie szablon pobiera logo sklepu i wstawia jako miniaturę – logo musi być w rozmiarze minimum 200x200px, w innym przypadku nie zostanie pobrane.

3.6 Szablon Topaz

3.6.1 Bannery w nagłówku nagłówku trzecim

W wersji 2021.2. w szablonie Topaz umożliwiono dodanie więcej niż jednego zdjęcia do banneru w nagłówku nr 3. Po dodaniu minimum dwóch obrazków na bannerze pojawi się slajder pozwalający na ich przewijanie (za pomocą strzałek).

3.6.2 Zmiany podczas dodawania linków i treści w bannerach

W szablonie Topaz usprawniono proces dodawania linków do bannerów. Od wersji 2021.1. wprowadzenie do zdjęcia w bannerze linku oraz tekstu w polu Treść wyświetli na bannerze przycisk do przekierowania. Na przycisku będzie widoczna wprowadzona treść, a sam przycisk będzie odnośnikiem do danego linku. W przypadku, gdy nie zostanie wprowadzony żaden tekst, wówczas przycisk na bannerze się nie pojawi. Zawsze jednak wprowadzenie linku powoduje, iż po kliknięciu w grafikę Klient również zostanie przekierowany pod odpowiedni adres.

3.7 Kreator szablonu Topaz

Od wersji 2021.2 w kreatorze szablonu Topaz usprawnione zostało wyświetlanie bloczka z newsletterem w wersji pop-up. W stopce dodano parametr Pokaż górne elementy. Po odznaczeniu tego parametru, bloczek z newsletterem zostaje ukryty.

3.8 Filtr na liście towarów

W wersji 2021.2 zostało poprawione filtrowanie towarów po atrybutach zawierających cudzysłów w nazwie.

3.9 Allegro

3.9.1 Seryjne wiązanie aukcji

W wersji 2021.2 poprawiono seryjne wiązanie oferty poprzez import pliku CSV.

3.9.2 Dodawanie do aukcji zdjęć z plików użytkownika – zajęta powierzchnia

Poprawiono wyświetlanie zajętej powierzchni dla zdjęć przesyłanych z dysku i zapisanych w plikach użytkownika.

3.10 DHL – Wybór punktu dostawy

W wersji 2021.2 powiększona została mapa punktów dostaw w Szablonach: Opal, Bursztyn, Agat.

3.11 Freshmail – zapis danych konfiguracyjnych

Poprawiono zapisywanie danych konfiguracyjnych dla Freshmail.

3.12 Amazon – pobieranie zamówień

Usprawniono proces pobierania zamówień z serwisu Amazon.

Comarch e-Sklep – wymagania

Comarch e-Sklep 2021.2 współpracuje z systemami ERP
w następujących wersjach:
Light. Standard, Enterprise B2B
Comarch ERP Optima 2020.4; 2021.5 2020.4; 2021.5
Comarch ERP Altum kontakt z asystą e-Commerce kontakt z asystą e-Commerce
Comarch ERP XL kontakt z asystą e-Commerce  kontakt z asystą e-Commerce
Comarch ERP XT brak wersji obsługującej protokół 16.0 niedostępny
Comarch ERP Enterprise informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Enterprise niedostępny
Wersja 2021.2 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 17.0.
Uwaga
Comarch e-Sklep Sync, będący częścią Comarch e-Sklep w wersji B2B, do działania wymaga certyfikatu SSL.
Uwaga
Podążając za zmianami wprowadzonymi w Google Chrome oraz FireFox od wersji 2021 Comarch e-Sklep zmieniamy obsługę ciasteczek. Pliki cookies będą mieć ustawiony parametr SameSite. Wpływ na działanie e-Sklepu:

 • domena e-Sklepu jest zabezpieczona certyfikatem SSL – sklep powinien działać „tak samo” i nie zauważy zmian;
 • domena e-Sklepu nie jest zabezpieczona certyfikatem SSL:
  • przestanie działać cross-frame,
  • przestanie działać e-Sklep osadzony w IFRAME na innych stronach.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sklep 2021.2 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 85 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 80 lub wyższa

■ Opera 71 lub wyższa

■ Najnowsza wersja Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do panelu administracyjnego wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sklep to 1280×800 pikseli.

Uwaga
Od wersji 2019.5 zakończyliśmy wsparcie przeglądarki Internet Explorer w Comarch e-Sklep, panelu administracyjnym oraz wszystkich dodatkach i aplikacjach powiązanych z Comarch e-Sklep (np. LiquidSync).
Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 85 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 80 lub wyższa,

■ iOS 13 oraz kolejne wersje – Safari.

Wskazówka
Wymagania dla szablonów sklepu ustala autor szablonu.

Aktualizacja do wersji 2021

Logowanie do konta Allegro

W celu wykorzystania możliwości, jakie daje nowe API REST Allegro, należy w konfiguracji konta Allegro w panelu administracyjnym dokonać zmiany na nowy rodzaj konta.

Czy ten artykuł był pomocny?