Nowości i zmiany w wersji 2020.2

1 Nowości

1.1  Ceny po rabatach w porównywarce cen

W najnowszym e-Sklepie w wersji Enterprise i B2B umożliwiono wyświetlanie w pliku XML, generowanym do porównywarki cen, towarów w cenach po rabacie. Funkcja działa dla własnych porównywarek, które można skonfigurować w panelu administracyjnym w menu Sprzedaż/ Porównywarki cen w obszarze Użytkownika. Jeżeli w e-Sklepie w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty zostanie włączona obsługa rabatów, to na szczegółach konfiguracji własnej porównywarki pod ceną domyślną widoczny jest dodatkowy parametr: Ceny po rabatach. Po jego zaznaczeniu  w pliku XML do tej porównywarki zostaną udostępnione towary w obniżonych cenach (uwzględniających rabaty).

1.2 Nowe właściwości w obiekcie liquid order

Na zamówieniu w obiekcie liquid order dodano dwie nowe właściwości: koszt dostawy netto i koszt płatności netto. Wcześniej w obiekcie widoczne były wyłącznie koszty brutto. Nowe właściwości są dostępne dla sklepów w wersji Enterprise i B2B.

1.3 Blokowanie pracowników kontrahenta w panelu administracyjnym

W panelu administracyjnym e-Sklepu w wersji B2B umożliwiono administratorowi zarządzanie aktywnością pracowników w ramach danej firmy. Na szczegółach danego pracownika przypisanego do kontrahenta dodano opcję Aktywny ( z możliwością zaznaczenia Tak/ Nie). Domyślnie nowy pracownik zawsze jest aktywny (na liście w kolorze zielony). Po wybraniu opcji Nie login kontrahenta zostaje zablokowany i nie ma możliwości zalogowania do swojego profilu w e-Sklepie. Nieaktywny pracownik jest oznaczony na liście pracowników na czerwono i nie może również zostać również wskazany jako domyślny pracownik dla danego kontrahenta.

Pracownik domyślny (główny) danego kontrahenta zawsze jest aktywny i nie można go deaktywować. Może zostać zablokowany tylko wówczas, gdy przestanie być już domyślnym pracownikiem kontrahenta. Dodatkowo informacja o zablokowaniu i odblokowaniu pracownika zapisywana jest w historii kontrahenta.

1.4 Parametryzacja autocomplete (podpowiadania wyników wyszukiwania)

W  najnowszej wersji e-Sklep umożliwiono konfigurację funkcji podpowiadania wyników wyszukiwania w wyszukiwarce prostej (autocomplete). W panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary w obszarze Wyszukiwanie dodano nową opcję Autocomplete. Po wejściu do szczegółów tej sekcji dostępne są parametry, według których można podpowiadać klientowi towary w wyszukiwarce prostej. Administrator sklepu wskazuje:

 • po jakich polach ma się odbywać wyszukiwanie towarów w podpowiedziach,
 • czy mają być podpowiadane towary ze zdjęciami lub bez. Po odznaczeniu parametru Szukaj tylko towary ze zdjęciem w wyszukiwarce będą podpowiadane również towary bez dodanych zdjęć.
 • oraz jaki ma być domyślny sposób wyszukiwania towarów ( z wyrażeniem – najdokładniej, z zachowaną kolejnością; ze wszystkimi słowami – bez zachowania kolejności; z którymkolwiek ze słów – każdy wyraz z wpisanej frazy przeszukiwany jest osobno, z częścią słowa).

Jeśli w konfiguracji wyszukiwarki zaznaczony jest dodatkowo parametr z częścią słowa, wówczas sprawdzane jest czy każdy wyraz z wpisanej frazy zawiera się częściowo w przeszukiwanych towarach

1.5 Rabaty z systemów Comarch ERP:  Altum i XL w panelu administracyjnym

W panelu administracyjnym e-Sklepu na zakładce Sprzedaż/ Rabaty umożliwiono wyświetlanie promocji przesyłanych w nowym mechanizmie z systemów Comarch ERP: Altum i XL. Na zakładce Rabaty z systemu ERP widoczne są rabaty skonfigurowane w systemie ERP (wraz z opisami) i udostępnione do e-Sklepu.

Na zakładce widoczne są kolumny:

 • Nazwa – nazwa promocji ustalona w systemie ERP,
 • Typ rabatu – ustalony w systemie ERP (możliwe wartości: rabat dla pozycji, pakiet stały, pakiet elastyczny, rabat w koszyku),
 • Obowiązuje od/obowiązuje do – przedział czasu w jakim promocja obowiązuje (data i godzina),
 • Priorytet – ustalony na promocji w systemie ERP

Dodatkowo do wyboru na tej liście jest kolumna z kodem promocji. Na szczegółach rabatu wyświetlają się dodatkowe informacje związane z towarami oraz Kontrahentami których rabat dotyczy.

Nowy mechanizm rabatów wysyłany jest z Comarch ERP XL wersja 2019.3.3 oraz 2020.x.

1.6 Sugerowana cena detaliczna widoczna dla Klientów niezalogowanych

Umożliwiono wyświetlanie w e-Sklepie sugerowanej ceny detalicznej (inaczej ceny poprzedniej) dla klientów niezalogowanych. Obecnie cena ta jest dostępna w obiekcie liquid. Jeżeli w panelu administracyjnym e-Sklepu zaznaczono parametr Ukryj ceny dla klientów niezalogowanych, to uaktywni się nowy parametr Pokaż ceny poprzednie dla klientów niezalogowanych. Po jego włączeniu, klient niezalogowany przeglądający ofertę e-Sklepu zobaczy towary w sugerowanych cenach detalicznych.

1.7 Waga netto dla towarów w obiekcie liquid

W najnowszej wersji e-Sklepu w obiekcie liquid order udostępniono nową właściwość: waga netto. Waga netto może być również udostępniana w pliku XML generowanym dla porównywarek cen.

1.8 Krótki opis towaru w porównywarkach cen

Umożliwiono udostępnianie krótkiego opisu towaru w pliku XML udostępnianym do porównywarek cen.

1.9 Seryjne dodawania wymiarów na liście towarów

W najnowszej wersji e-Sklepu ułatwiono dodawanie wymiarów dla dużej ilości towarów jednocześnie. Po wejściu na listę towarów w panelu administracyjnym e-Sklepu i zaznaczeniu jednego lub kilku towarów pojawia się nowa opcja seryjna: Ustaw wymiary. Na formularzu Edycji wymiarów można ustawić w zależności od wybranych towarów:

 • wymiary towaru w oryginalnym opakowaniu, jeżeli zaznaczone na liście towary mają dodaną tylko jedną jednostkę miary,
 • wymiary towaru w oryginalnym opakowaniu oraz w jednostkach pomocniczych, jeżeli choć jeden z zaznaczonych na liście towarów ma dodaną dodatkową jednostkę miary. Jeżeli jednostek pomocniczych będzie więcej niż jedna, wówczas pojawi się opcja wyboru pozostałych jednostek miary z listy i ustawienia dla nich wymiarów.

Po wprowadzeniu wymiarów dla poszczególnych jednostek zmiany należy zapisać. Wówczas ustalone wymiary zostaną dodane do zaznaczonych uprzednio towarów na liście.

Jeżeli na formularzu Edycja wymiaru dla danej jednostki miary (podstawowej lub/i pomocniczej) zostaną zapisane wymiary z wartością 0, to wówczas długość, szerokość i wysokość na zaznaczonych towarach dla tej jednostki zostaną zaktualizowane i będą wynosić 0 cm.

1.10  Przykładowy plik do importu koszyka w Plikach użytkownika

W Plikach użytkownika dostępnych w panelu administracyjnym e-Sklepu dodaliśmy przykładowy plik do importu koszyka. Więcej informacji o funkcji importu koszyka dostępne jest w artykule.

1.11 Integracja z serwisem Allegro

W wersji 2020.2 wprowadzono zmiany związane z aukcjami wystawianymi w serwisie Allegro:

 • dodane zostało makro @ProductAttributes@, które umożliwia wyświetlenie w opisie na aukcji atrybutów dodanych do towaru w systemie ERP. Nowe makro należy dodać do bloku tekstowego w opisie podczas tworzenia szablonów aukcji w menu Allegro/Szablony aukcji. Wówczas podczas wystawiania nowej aukcji przy użyciu szablonu w polu opis wyświetlone będą wszystkie atrybuty jakie są przypisane w systemie ERP do towaru którego dotyczy aukcja. Jeśli w systemie ERP nazwa bądź wartości atrybutu będą miały dodane znaczniki HTML, wówczas zostaną one pominięte i atrybuty zostaną wyświetlone bez formatowania. Prawidłowo makro powinno być dodane w opisie na szablonie aukcji bez formatowania w nowej linii z dowolnym nagłówkiem w osobnym wierszu, na przykład:
  Informacje techniczne:

   @ProductAttributes@,

  W efekcie na nowo dodanej aukcji otrzymamy opis towaru z pobranymi atrybutami z karty towaru w systemie ERP:

  Informacje techniczne:

  • Materiał: Skóra,
  • Przeznaczenie: Wizytowe,
  • Kolor podeszwy: Czarny.

  Makro nie zadziała (zostanie wyświetlone bez pobranych atrybutów) jeśli zostanie wprowadzone w opisie z jakimkolwiek dodatkowym formatowaniem na przykład pogrubienie, nagłówek, lista wypunktowana,

 • w związku ze zmianą odnośnie anulowania zakupu w serwisie Allegro, w Comarch e-Sklep w celu dostosowania do zmian w Allegro wprowadzono rozwiązanie zgodnie z którym dla transakcji, które zostaną pobrane na zakładkę Transakcje/ Do realizacji zostanie ustawiony status do realizacji w Allegro i od tej chwili nie będzie już możliwości anulowania takiego zakupu. Transakcje, które zostaną anulowane przed przekształceniem do zamówienia będą automatycznie przenoszone na zakładkę Transakcje/Zrealizowano ze statusem Zakończona i nie będzie tworzone do nich zamówienie,
 • wprowadzono wysyłanie maili dotyczących zmiany stanu zamówienia oraz maili o dodaniu faktury dla zamówień pochodzących z Allegro. W celu wysyłki maili należy w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Allegro włączyć parametr Wysyłaj powiadomienia e-mail do zamówień z Allegro. Wiadomości e-mail wysyłane są jeśli w konfiguracji wiadomości w polu Do wybrany jest tylko Klient. W przeciwnym wypadku, aby wiadomość została dostarczona należy dodatkowy adres z pola Do dodać do dodatkowych adresów na koncie Allegro.Przypominamy jednak, że treści tych wiadomości muszą być zgodne z regulaminem Allegro.
 • po dezaktywacji towaru w systemie ERP i wykonaniu synchronizacji, w sklepie zostanie ustawiony stan magazynowy równy zero i zostanie automatycznie wysłana informacja do Allegro, aby zamknąć aukcję z tym towarem,
 • wprowadzono automatyczne usuwanie komunikatów z logami w menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Aukcje po 14 dniach od pojawienia się komunikatu,
 • na liście transakcji zostało zwiększone pole do filtrowania po numerze zamówienia Allegro, aby po wpisaniu wartości widoczny był cały numer zamówienia,
 • podczas zmiany ceny z poziomu listy aukcji, w chwili podania wartości niepoprawnych bądź zerowych dodane zostały odpowiednie komunikaty. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie okno z komunikatem pozostanie widoczne, dopóki nie zostanie zamknięte przez administratora.

1.12 Szablon Szafir

1.12.1 Nowy sposób prezentacji rabatów w Strefie Klienta z systemów ERP: Altum i XL

W szablonie Szafir w Strefie Klienta na zakładce Promocje umożliwiono wyświetlanie rabatów przesyłanych w nowym mechanizmie z systemów Comarch ERP: Altum i XL. Promocje wyświetlane są wraz z opisami, jakie dodano do nich w systemie ERP.

1.12.2 Blokowanie pracowników w Strefie klienta

W Stefie klienta na zakładce Pracownicy dodano możliwość blokowania i odblokowania pracowników. Opcja dostępna jest w sklepie B2B po zalogowaniu na główny login kontrahenta. Domyślnie każdy nowo dodany pracownik jest oznaczany jako aktywny. Kontrahent ma możliwość blokowania pracowników, po kliknięciu w opcję Zablokuj. Wówczas taki pracownik nie może się zalogować jako pracownik danego kontrahenta.

1.12.3 Zawężanie wyników wyszukiwania

Wprowadzono zawężanie wyników wyszukiwania względem kategorii w sklepie. Od wersji 2020.2 w wynikach wyszukiwania pokazywane są grupy wraz z ilością wyników, w których znajdują się towary z szukaną frazą. Po przejściu do takiej kategorii, towary nadal są wyszukiwane w odniesieniu do frazy, która była początkowo wpisana.

1.13 Zawężanie filtrów w szablonach

W wersji 2020.2 wprowadzono zawężanie filtrów we wszystkich standardowych szablonach Comarch. Po zastosowaniu filtra, pozostałe filtry zawężane są tylko do dostępnych wariantów. Niedostępne konfiguracje w odniesieniu do filtrów użytych przy wcześniejszym filtrowaniu są w szablonie wyszarzane i nie można włączyć takich filtrów.

2 Zmiany Comarch e-Sklep

2.1 Zmiana w realizacji kuponu rabatowego w szablonie Topaz

Wprowadzono zmiany w zakresie realizacji kuponu rabatowego w szablonie Topaz. Podczas dodawania kuponu nie jest już koniecznie podawanie adresu e-mail. Wyjątkiem są takie kupony, które są przyznawane dla konkretnego adresu e-mail i wówczas do ich realizacji konieczne jest adresu e-mail: (np. kupon dla wskazanego subskrybenta).

3 Poprawiono

3.1 Numeracja zamówień

Poprawiono działanie numeracji zamówień. Aktualnie numerowanie zamówień można rozpoczynać od 1.

3.2 Zapytanie ze strony kontakt

Poprawiono wysyłanie zapytania ze strony kontakt. Aktualnie administrator w wiadomości mailowej otrzymuje również informację na temat numeru telefonu klienta.

3.3 Przypomnienie o dokończeniu płatności online – ograniczenie czasu wysyłki

W panelu administracyjnym w ustawieniach przypomnienia o dokończeniu płatności wprowadzono ograniczenie w polu z ilością godzin. Aktualnie przypomnienie można wysłać maksymalnie po upływie 99999 godzin od złożenia zamówienia.

3.4 Wyświetlanie zdjęć o niestandardowych wymiarach w szablonie Opal

Poprawiono wyświetlanie na szczegółach towaru zdjęć o niestandardowych rozmiarach (1500px x 200px). W nowej wersji szablonu Opal takie obrazki są wyśrodkowane w obszarze ich wyświetlania.

Comarch e-Sklep – wymagania

Comarch e-Sklep 2020.2 współpracuje z systemami ERP w następujących wersjach
Light. Standard, Enterprise B2B
Comarch ERP Optima 2019.x 2019.x
Comarch ERP Altum 2019.5.1 2019.5.1
Comarch ERP XL 2020, w przypadku wersji 2019.x – przed aktualizacją wymagany kontakt z Asystą e-Commerce 2020, w przypadku wersji 2019.x – przed aktualizacją wymagany kontakt z Asystą e-Commerce
Comarch ERP XT Aktualna wersja dostępna na www.erpxt.pl niedostępny
Comarch ERP Enterprise informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Enterprise niedostępny
Wersja 2020.2 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 15.0.
Uwaga
Comarch e-Sklep Sync, będący częścią Comarch e-Sklep w wersji B2B, do działania wymaga certyfikatu SSL.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sklep 2020.2 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 81 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 76 lub wyższa

■ Opera 68 lub wyższa

■ Najnowsza wersja Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do panelu administracyjnym wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sklep to 1280×800 pikseli.

Uwaga

Od wersji 2019.5 zakończyliśmy wsparcie przeglądarki Internet Explorer w Comarch e-Sklep, panelu administracyjnym oraz wszystkich dodatkach i aplikacjach powiązanych z Comarch e-Sklep (np. LiquidSync).

Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 81 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 75 lub wyższa,

■ iOS 10 oraz kolejne wersje – Safari.

Wskazówka
Wymagania dla szablonów sklepu ustala autor szablonu.

Aktualizacja do wersji 2020.2

Jeżeli masz Comarch e-Sklep w wersji starszej niż 2019.0, przypominamy, co należy wykonać, aby aktualizacja była możliwa:

Czynności do wykonania po aktualizacji sklepu do wersji 2019 z wersji wcześniejszych

Logowanie do konta Allegro

W celu wykorzystania możliwości, jakie daje nowe API REST Allegro, należy w konfiguracji konta Allegro w panelu administracyjnym dokonać zmiany na nowy rodzaj konta.

Czy ten artykuł był pomocny?