Nowości i zmiany w wersji 2019.1

1 Nowości

1.1 Allegro – numer listu przewozowego do przesyłki

Od 1.02.2019 Allegro wymaga podania numeru listu przewozowego na zamówieniach. W wersji 2019.1 została obsłużona możliwość dodania numeru listu przewozowego do transakcji Allegro.

Na poziomie zamówienia istnieje możliwość ręcznego dodania numeru listu przewozowego za pomocą nowego przycisku „Dodaj nr listu przewozowego”. Na oknie należy wprowadzić numer listu, a następnie z listy rozwijanej wybrać kuriera. Nazwy kurierów podane są w kolejności alfabetycznej.

W przypadku aukcji zintegrowanej z kurierem InPost, numer listu przewozowego jest dodawany automatycznie w momencie pobierania etykiety paczki.

1.2 Odbiór w punkcie UPS Access Point

Od wersji 2019.1 w Comarch e-Sklep została wprowadzona możliwość skonfigurowania obsługi osobistej w punktach UPS Access Point. Konfiguracja dokonywana jest w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy na zakładce Odbiór osobisty.

Kontrahent po wybraniu tego sposobu dostawy, na zamówieniu otrzymuje możliwość wyboru punktu odbioru z mapy dostarczanej przez UPS Access Point. Wyszukiwanie punktu odbioru odbywa się po kodzie pocztowym.

Uwaga
Funkcja wymaga, aby na sklepie był zainstalowany szablon w wersji nie niższej niż 2019.1

1.3 Przypisanie cennika do zamówienia

Od wersji 2019.1 wprowadzono zapisywanie ID cennika na zamówieniu. Zapisany w ten sposób cennik jest wysyłany do systemów ERP. Aktualnie funkcja jest obsługiwana wyłącznie przez Comarch ERP Altum.

2 Zmiany

2.1 Zbiorcze usuwanie przekierowań 301

Od wersji 2019.1 istnieje możliwość zbiorczego usuwania przekierowań HTTP 301. Opcja seryjnego kasowania dostępna jest na liście przekierowań, po uprzednim zaznaczeniu pozycji do usunięcia.

2.2 Comarch e-Sklep Sync

W wersji 2019.1 został zwiększony timeout dla SQL. Czas został zwiększony do 75 sekund.

2.3 Szablony graficzne Comarch, a prezentacja punktów odbioru osobistego UPS

We wszystkich standardowych szablonach (Bursztyn, Agat, Opal, Szafir) wprowadzono obsługę nowego punktu odbioru osobistego UPS Access Point. Podczas składania zamówienia punkty UPS wyświetlają się w formie mapy, a ich wyszukiwanie odbywa się po kodzie pocztowym.

2.4 Obiekty Liquid

Nastąpiła rozbudowa obiektów Liquid. W obiekcie Order/StatusGet, a także w obiekcie customerprofile.Orders dodano informację o statusie płatności i statusie dostawy. Dzięki temu możliwe jest rozbudowanie informacji o statusach na liście zamówień w profilu klienta.

2.5 Usunięcie wiadomości e-mail z linkiem do dezaktywacja newslettera

Z panelu administracyjnego z menu Ustawienia/ Treści/ E-mail i SMS została usunięta wiadomość z linkiem do dezaktywacji newslettera.Tego rodzaju e-mail nie będzie już wysyłany z Comarch e-Sklep.

3 Poprawiono

3.1 Szablon graficzny Bursztyn

Poprawiono działanie opcji target _blank w bannerach w szablonie Bursztyn.

3.2 Szablon graficzny Szafir

Zoptymalizowano wyświetlanie menu w szablonie.

3.3 Panel Administracyjny

Poprawiono treść wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie do administratora e-Sklepu o błędach autoryzacji transakcji do zamówienia.

Comarch e-Sklep – wymagania

Comarch e-Sklep 2019.1 współpracuje z systemami ERP
w następujących wersjach
Light. Standard, Enterprise B2B
Comarch ERP Optima 2019.x 2019.x
Comarch ERP Altum niedostępny niedostępny
Comarch ERP XL 2019.0 2019.0
Comarch ERP XT niedostępny niedostępny
Comarch ERP Enterprise informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Enterprise niedostępny
Wersja 2019 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 12.0.
Uwaga
Comarch e-Sklep Sync będący częścią Comarch e-Sklep w wersji B2B, do działania wymaga certyfikatu SSL.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sklep 2019.1 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 71 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 64 lub wyższa

■ Opera 57 lub wyższa

■ Microsoft Edge 41 lub wyższa

■ Microsoft Internet Explorer 11 lub wyższa

■ Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do Panelu Administracyjnym wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sklep to 1280×800 pikseli.

Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 71 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 64 lub wyższa,

■ iOS 10 oraz kolejne wersje – Safari.

Wskazówka
Wymagania dla szablonów sklepu ustala autor szablonu.

Aktualizacja do wersji 2019.1

Jeżeli masz Comarch e-Sklep w wersji starszej niż 2019.0, przypominamy, co należy wykonać, aby aktualizacja była możliwa:

Czynności do wykonania po aktualizacji sklepu do wersji 2019 z wersji wcześniejszych

Plik XML dla Ceneo dla użytkowników Kup Teraz

Jeżeli korzystasz z Kup Teraz, to po aktualizacji należy poprawić plik XML dla Ceneo. Poniżej znajduje się poprawny warunek dla atrybutu basket.

{% if p.Attributes[„c:basket”].Values[0] == „1” -%}basket=”1″ {% elsif p.Attributes[„c:basket”].Values[0] == „0” -%}basket=”0″ {% endif -%}

Logowanie do konta Allegro

W celu wykorzystania możliwości, jakie daje nowe API REST Allegro, należy w konfiguracji konta Allegro w panelu administracyjnym dokonać zmiany na nowy rodzaj konta.

Atrybuty w szablonie Szafir

Jeżeli korzystasz z atrybutów typu lista i nie możesz zaktualizować szablonu Szafir (aktualizacja jest zalecana), to możesz go zmodyfikować w poniższy sposób:

 • W pliku product/product-presentation-data.html wyszukujemy <div> z klasą “attributes-list-ui” i na jego początku wklejamy:
  <input name=”attributePolyvalent” type=”hidden” value=”{{ value.ValueId }}”/>
 • W pliku js/init-ui1.js znajdujemy funkcję „addManyProducts”. W niej znajdujemy i usuwamy taką pętlę:for(var j=0; j<products[i].keys.length; j++){
  if(!parameter.attributeId){
  parameter.attributeId = [];
  }
  parameter.attributeId.push(products[i].keys[j]);
  }

Czy ten artykuł był pomocny?