Nowości i zmiany w wersji 2018.5

RODO

Nowa dyrektywa unijna wprowadza zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, ale nie wyznacza ścisłych reguł jakie mają zostać spełnione. To od każdej firmy, specyfiki działania oraz organizacji pracy zależeć będą wdrożone mechanizmy. Każdy przedsiębiorca powinien przeprowadzić analizę ryzyk i określić jakie procedury potrzebuje wprowadzić – od ograniczeń w dostępach fizycznych do poszczególnych pomieszczeń, aż po zakres zapisu informacji o działaniu użytkownika w systemie ERP i e-Commerce. Stąd właśnie nie można mówić o zgodności tylko oprogramowania z nową ustawą, ale całym procesie, który będzie zobligowany wdrożyć przedsiębiorca.

 

Mając na uwadze powyższe system Comarch e-Sklep jest nieustannie rozwijany o narzędzia wspierające wdrażanie procedur, zgodnie z analizą przeprowadzoną w przedsiębiorstwie. Dotyczyć one będą rejestrowania użytkowania programu, przetwarzania danych przez użytkownika w programie, anonimizowania danych, prawa do zapomnienia czy zgód na przetwarzanie danych osobowych Klientów.

 

1 Nowości

1.1 Aplikacja Comarch e-Sklep Mobile dla Androida i iOS

Z roku na rok przeprowadzone badania wskazują rosnące znaczenie w internetowej sprzedaży konsumenckiej urządzeń mobilnych, a ubiegły rok jest pierwszym, w którym odsetek kupujących online przekroczył 50%. Czterokrotnie zwiększył się też odsetek kupujących z użyciem urządzeń mobilnych. Nowa wersja Comarch e-Sklep 2018.5 wpisuje się w ten trend sprzedaży, to także milowy krok w rozwoju koncepcji sprzedaży wielokanałowej w rozwiązaniach Comarch ERP.

Dzięki aplikacji mobilnej przedsiębiorca otrzymuje szereg dodatkowych profitów: zyskuje dodatkowy kanał sprzedaży swoich produktów, ukazuje sklep jako podążający za trendami, wzmacnia zaufanie do marki, a także podnosi prestiż swojej firmy.

Aplikacja mobilna powiązana jest z wybranym sklepem internetowym wskazanym przez właściciela sklepu i na tej podstawie wyświetla asortyment użytkownikowi aplikacji. Klient sklepu po zainstalowaniu aplikacji na swoim urządzeniu ma szybką możliwość zakupu towarów oferowanych przez sklep z zachowaniem wszystkich swoich warunków handlowych jak również może przejrzeć wszystkie zamówienia złożone w sklepie internetowym.

Aplikacja mobilna e-sklepu przygotowana jest na dwa systemy operacyjne: iOS oraz Android.

Uwaga
Aplikacja mobilna wymaga do działania zainstalowania certyfikatu SSL.

1.2 Stany magazynowe online (tylko wersja B2B)

W wersji 2018.5 w Comarch e-Sklep wprowadzono obsługę stanów magazynowych online.

Dużym wyzwaniem dla firm, które wykorzystują wiele kanałów sprzedaży jest prowadzenie odpowiedniej gospodarki handlowo-magazynowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom takich przedsiębiorstw kolejnym etapem rozwoju Comarch e-Sklep B2B jest umożliwienie za pomocą Comarch Sync pobierania informacji o rzeczywistym stanie magazynowym w momencie składania zamówienia w sklepie internetowym.

W konfiguracji obsługi stanów magazynowych pojawił się nowy przełącznik pozwalający na aktywację obsługi stanów z ERP. Comarch e-Sklep podczas składania zamówienia sprawdza dostępny stan magazynowy bezpośrednio w systemie ERP i w razie potrzeby blokuje możliwość złożenia zamówienia.

Uwaga
Obsługa stanów magazynowych online realizowana jest przy użyciu Comarch e-Sklep Sync. W tym celu w najnowszej wersji wprowadzono nowy worker erpDataOrder.

1.3 SEO

1.3.1 Przekierowania 301 – seryjna zmiana daty ważności

Na liście przekierowań 301 wprowadzono możliwość seryjnej zmiany daty ważności przekierowań.

1.3.2 Przekierowania 301 – liczba użyć

Na liście używanych przekierowań 301 dodano kolumnę, która prezentuje liczbę użyć danego przekierowania w ciągu ostatnich 30, 60 lub 90 dni. Dzięki takiej informacji administrator uzyskuje wiedzę na temat przydatności danego przekierowania.

1.3.3 Uzupełnianie pustych opisów alternatywnych na obrazkach

Przygotowano mechanizm, który podczas synchronizacji uzupełnia puste opisy ALT dla obrazków, wstawiając w nie nazwę towaru. Dla obrazków, które mają uzupełnione to pole, modyfikacje nie są wykonywane.

1.4 Allegro – tylko nowy opis aukcji

W związku ze zmianami wprowadzanymi przez serwis Allegro, od wersji 2018.5 w sklepie pozostaje tylko edytor do opisu tworzonego według najnowszych wytycznych.

Zgodnie z tymi samymi wytycznymi z edytora szablonu aukcji usunięto makra niezwiązane bezpośrednio ze sprzedawanym przedmiotem, ponieważ Allegro wymaga umieszczania takich informacji w osobnych sekcjach aukcji.

1.5 Kontrahenci – zmiana głównego pracownika (tylko wersja Enterprise i B2B)

Od wersji 2018.5 wprowadzono możliwość zmiany domyślnego loginu pracownika dla kontrahenta.

Uwaga
W wersjach Enterprise i B2B zmiana głównego loginu pracownika w panelu administracyjnym nie zmienia automatycznie danych kontrahenta.

1.6 Mechanizm zabezpieczający przed atakami XSS

W Comarch e-Sklep od wersji 2018.5 poprawiono mechanizm zabezpieczający przed wstrzyknięciem niebezpiecznego kodu (zazwyczaj JavaScript), który mógłby doprowadzić do wykonania niepożądanych akcji, tzw. Cross-site scripting.

 

2 Zmiany

2.1 Allegro – usunięcie numeru konta z formularza aukcji

Zgodnie z wytycznymi Allegro, z formularza aukcji usunięto pola z danymi konta bankowego. Allegro zaleca wprowadzanie takich danych w konfiguracji konta.

2.2 Długość linku w bannerze

Zwiększono dopuszczalną długość linku dodawanego do slajdu w bannerze. Od teraz można wprowadzić link o długości do 500 znaków.

2.3 SEO

2.3.1 Deaktywacja przekierowania 301

Od wersji 2018.5 przekierowania dodawane na liście nie będą usuwane, a jedynie deaktywowane z możliwością ponownej seryjnej aktywacji.

2.3.2 Termin ważności przekierowania 301

Od wersji 2018.5 każde nowo dodane przekierowanie posiada termin ważności zdefiniowany na 180 dni.

2.4 Kontrahenci – dane pracowników

W przypadku, gdy dane pracownika nie zostaną wypełnione, to podczas synchronizacji zostaną one podstawione danymi z kontrahenta.

 

3 Poprawiono

3.1 Wybór kategorii na imporcie kodów rabatowych

Poprawiono mechanizm masowego dodawania kodów rabatowych. Klienci ponownie zyskali możliwość wyboru kategorii przy imporcie kodów z pliku TXT.

3.2 Brak wysyłki wiadomości ze zmianą statusu oraz listem przewozowym

Poprawiono mechanizm wysyłki wiadomości e-mail w zakresie wysyłki wiadomości ze zmianą statusu oraz tych z listem przewozowym.

3.3 Błędny kod HTML w obiekcie tekstowym

Poprawiono edytor treści dla obiektu Liquid typu tekst. Edytor w przypadku wprowadzenia kodu HTML z błędem w składni, wskaże miejsce błędu.

3.4 Konfiguracja Opineo

Poprawiono ustawienia dla serwisu Opineo. Uszczelniono walidację wprowadzanych parametrów konfiguracyjnych.

3.5 Zamykanie komunikatów w szablonie Szafir

W gotowym szablonie Szafir poprawiono zamykanie komunikatów na urządzeniach mobilnych w przeglądarce Safari.

 

Comarch e-Sklep – wymagania

Comarch e-Sklep 2018.5 współpracuje z systemami ERP
w następujących wersjach
Light. Standard, Enterprise B2B
Comarch ERP Optima 2018.x 2018.x
Comarch ERP Altum 2018.1 2018.1
Comarch ERP XL 2018.x 2018.x
Comarch ERP XT aktualna wersja dostępna na stronie www.erpxt.pl niedostępny
Comarch ERP Enterprise informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Enterprise niedostępny
Wersja 2018.5 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 12.0.
Uwaga
Comarch e-Sklep Sync będący częścią Comarch e-Sklep w wersji B2B, do działania wymaga certyfikatu SSL.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sklep 2018.5 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 63 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 58 lub wyższa

■ Opera 50 lub wyższa

■ Microsoft Edge 12 lub wyższa

■ Microsoft Internet Explorer 11 lub wyższa

■ Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do Panelu Administracyjnym wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki, wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sklep to 1280×800 pikseli.

Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 63 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 57 lub wyższa,

■ iOS 10 oraz kolejne wersje – Safari.

Wskazówka
Wymagania dla szablonów sklepu ustala autor szablonu.

Aktualizacja do wersji 2018.5

Czynności do wykonania po aktualizacji sklepu do wersji 2018.5 z wersji wcześniejszych

 

WAŻNE Zmiany w protokole synchronizacji

Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa, w infrastrukturze serwerowej Comarch, od dnia 01 września 2018r. wyłączamy w procesie synchronizacji protokół TLS 1.0, który nie spełnia obecnych standardów bezpieczeństwa.

Oznacza to brak możliwości synchronizacji danych z systemów operacyjnych starszych niż Windows 7 oraz systemów:

  • Comarch ERP Optima starszych niż 2018.0.1
  • Comarch ERP XL starszych niż 2017.1.2
  • Comarch ERP Altum starszych niż 2018.0.1

Czy ten artykuł był pomocny?