Nowości i zmiany w wersji 2018.3

RODO

Nowa dyrektywa unijna wprowadza zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, ale nie wyznacza ścisłych reguł jakie mają zostać spełnione. To od każdej firmy, specyfiki działania oraz organizacji pracy zależeć będą wdrożone mechanizmy. Każdy przedsiębiorca powinien przeprowadzić analizę ryzyk i określić jakie procedury potrzebuje wprowadzić – od ograniczeń w dostępach fizycznych do poszczególnych pomieszczeń, aż po zakres zapisu informacji o działaniu użytkownika w systemie ERP i e-Commerce. Stąd właśnie nie można mówić o zgodności tylko oprogramowania z nową ustawą, ale całym procesie, który będzie zobligowany wdrożyć przedsiębiorca.

 

Mając na uwadze powyższe system Comarch e-Sklep jest nieustannie rozwijany o narzędzia wspierające wdrażanie procedur, zgodnie z analizą przeprowadzoną w przedsiębiorstwie. Dotyczyć one będą rejestrowania użytkowania programu, przetwarzania danych przez użytkownika w programie,  anonimizowania danych, prawa do zapomnienia czy zgód na przetwarzanie danych osobowych Klientów.

 

1 Nowości

1.1 Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

1.1.1 RODO – import słowników zgód z systemu ERP

Dodano możliwość importu słownika treści zgód z systemu ERP.

1.1.2 RODO – eksport słowników zgód do systemu ERP

Dodano funkcję eksportu słownika treści zgód dodanych w Comarch e-Sklep do systemu ERP. Wysyłane są także wersje regulaminów, polityk prywatności i innych dokumentów powiązane z treściami zgód.

1.1.3 RODO – mechanizm akceptacji zgód formalnych przez klientów

W konfiguracji zgód formalnych dodano możliwość wiązania zgody z treściami formalnymi. W przypadku zmiany w jednej z powiązanych treści lub zmiany treści samej zgody, klient przy logowaniu zostanie poproszony o ponowną akceptację.

Wprowadzono oddzielną konfigurację dla parametru czy zgoda obowiązkowa dla każdego formularza, na którym zgoda może być wyświetlona.

Zgody formalne od wersji 2018.3 są również wersjonowane.

1.1.4 RODO – mechanizm akceptacji zgód formalnych przez subskrybentów

Dodano wyświetlanie zaakceptowanych zgód oraz historię zmian wyrażonych zgód na subskrybencie w panelu administracyjnym.

1.1.5 RODO – obsługa kanałów dla zgód formalnych

Od wersji 2018.3 wprowadzono obsługę kanałów dla zgód formalnych. Domyślnie dla zgody marketingowej dodano kanał e-mail.

1.1.6 RODO – zgody formalne a kontrahenci

Dla kontrahentów z wieloma pracownikami zmieniono sposób zapisu wyrażonych zgód. Zgody zapisywane są dla każdego pracownika oddzielnie.

Dla pracowników (loginów) przypisanych do kilku firm zmieniono sposób zapisu wyrażonych zgód. Zgody zapisywane są oddzielnie dla każdej firmy.

Dodano wyświetlanie zaakceptowanych zgód na kontrahencie – kartach pracowników w panelu administracyjnym.

Dodano historię zmian wyrażonych zgód na kontrahencie (pracowniku) w panelu administracyjnym.

1.1.7 RODO – zgody formalne w profilu klienta

Dodano wyświetlanie zaakceptowanych zgód przez klientów sklepu w profilu klienta.

Umożliwiono wyrażanie oraz wycofywanie zgód z poziomu profilu klienta.

1.1.8 RODO – obsługa zgód w szablonach graficznych

W szablonach graficznych wydanych przez Comarch, tj. Bursztyn, Opal, Agat, Szafir, rozszerzono obsługę zgód formalnych.

Dodano ostylowaną stronę z akceptacją zgód, które uległy zmianie. Dodano również obsługę kanałów na zgodach, np. kanał e-mail na zgodach marketingowych. W profilu klienta wprowadzono rejestr zaakceptowanych zgód wraz z możliwością akceptacji dodatkowych.

W przypadku sklepów, które korzystają z szablonów bez strony dla akceptacji zmienionych zgód, w przypadku takiej zmiany, klientowi pokaże się domyślna strona zaszyta w sklepie.

1.2 Szablon graficzny Szafir – wersja mobilna

Wraz z wersją 2018.3 szablon graficzny Szafir został zoptymalizowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Od tej wersji szablon Szafir, tak jak i pozostałe szablony, jest już szablonem responsywnym (RWD), co oznacza, że jest w jednej wersji, która wyświetla się prawidłowo zarówno na urządzeniach klasy desktop, jak i na urządzeniach mobilnych takich jak telefony i tablety.

1.3 Panel administracyjny – zmiana maila administratora

W ustawieniach konta administratora wprowadzono możliwość zmiany adresu mailowego.

Zmieniany adres mailowy musi być aktywny, ponieważ to na niego zostanie wysłany mail aktywacyjny.

Zmiana adresu mailowego jest odnotowywana w historii konta.

1.4 Panel administracyjny – cykliczna zmiana hasła

Od wersji 2018.3 panel administracyjny będzie cyklicznie co 30 dni wymuszał, ze względów bezpieczeństwa, zmianę używanego hasła.

1.5 Sortowanie atrybutów w filtrze listy produktów

Na liście towarów, w filtrze listy produktów wprowadzono sortowanie atrybutów zgodnie z kolejnością przekazaną przez system ERP.

Daje to możliwość umieszczenia na przykład atrybutu o nazwie Rozmiar przed atrybutem o nazwie Kolor w filtrach dostępnych na listach produktów.

1.6 Dane żądane przez system ERP na synchronizacji

W dzienniku zdarzeń, na informacjach o eksporcie danych z e-Sklepu do systemu ERP, dodano sekcję z danymi, które zostały wywołane przez system ERP podczas synchronizacji. Mogą to być: Potwierdzenia, Kontrahenci, Zamówienia i Reklamacje.

1.7 Prezentacja stanów magazynowych w formie liczby

Wprowadzono możliwość konfiguracji prezentowania stanów magazynowych dla wybranego przedziału w formie liczby.

 

2 Zmiany

2.1 Allegro – środowisko Sandbox

Zmieniono środowisko testowe Sandbox zgodnie z wytycznymi Allegro.

2.2 Szablony aukcji Allegro

W związku ze zmianami w opisach aukcji wprowadzonymi przez Allegro, w sklepie usunięto szablony aukcji dla starego typu opisu.

2.3 eBay – dostosowanie do nowej wersji API

Comarch e-Sklep został dostosowany do nowej wersji API serwisu aukcyjnego eBay.

2.4 RODO – zgody marketingowe

W przypadku, gdy klient zaakceptował zgody marketingowe, te nie są ponownie wyświetlane podczas składania kolejnych zamówień. Raz zaakceptowane są zapamiętywane przez e-Sklep.

2.5 Paczkomaty InPost – zmiana numeru telefonu

Dodano możliwość zmiany nieprawidłowego numeru telefonu podanego na zamówieniu. Numer telefonu można edytować po kliknięciu w wiersz z paczką.

2.6 Certyfikat SSL a zmiana adresu sklepu

W przypadku, gdy w e-Sklepie włączony jest certyfikat SSL, w sekcji z adresami URL dodano przycisk zmień domenę, który pozwala na wybranie adresu domyślnego spośród adresów dostępnych w e-Sklepie.

2.7 Numer zamówienia w opisie płatności Bluemedia

Na końcu opisu przelewu dodano numer zamówienia z Comarch e-Sklep.

2.8 Aktualizacja frameworków

Zaktualizowano frameworki używane w gotowych szablonach Comarch, takie jak jQuery i Slick Slider.

 

3 Poprawiono

3.1 Konfiguracja obiektu nagłówek

Poprawiono konfigurację obiektu nagłówek, umożliwiając wybór grupy dowolnego poziomu w przypadku wyboru opcji „podgrupy począwszy od”.

3.2 Bluemedia – obsługa raportu transakcji

Poprawiono obsługę raportu transakcji w przypadku , gdy serwis zwróci status Pending

3.3 Opis płatności mBank

Poprawiono mechanizm generujący opis płatności dla mBank.

Comarch e-Sklep – wymagania

Comarch e-Sklep 2018.3 współpracuje z systemami ERP
w następujących wersjach
Light. Standard, Enterprise B2B
Comarch ERP Optima 2018.x 2018.x
Comarch ERP Altum 2018.0.1 2018.0.1
Comarch ERP XL 2018.x, 2017.0 2018.x, 2017.1
Comarch ERP XT aktualna wersja dostępna na stronie www.erpxt.pl niedostępny
Comarch ERP Enterprise informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Enterprise niedostępny
Wersja 2018.3 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 12.0.
Uwaga
Comarch e-Sklep Sync będący częścią Comarch e-Sklep w wersji B2B, do działania wymaga certyfikatu SSL.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sklep 2018.3 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 63 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 58 lub wyższa

■ Opera 50 lub wyższa

■ Microsoft Edge 12 lub wyższa

■ Microsoft Internet Explorer 11 lub wyższa

■ Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do Panelu Administracyjnym wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki, wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sklep to 1280×800 pikseli.

Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 63 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 57 lub wyższa,

■ iOS 10 oraz kolejne wersje – Safari.

Wskazówka
Wymagania dla szablonów sklepu ustala autor szablonu.

Aktualizacja do wersji 2018.3

Czynności do wykonania po aktualizacji sklepu do wersji 2018.3 z wersji wcześniejszych

Zmiany w zgodach formalnych przy zapisie do newslettera

W związku z wprowadzeniem zmian w zapisie do newslettera, należy załadować najnowszy szablon lub dostosować własny do obsługi kanałów na zgodach formalnych.

Strona z akceptacją zmian w regulaminach

W szablonie należy dodać nową stronę dla akcji pozwalającej klientom na akceptację zmian w regulaminach. W przypadku, gdy strona nie zostanie dodana, zostanie wyświetlona strona domyślna.

WAŻNE Zmiany w protokole synchronizacji

Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa, w infrastrukturze serwerowej Comarch, od dnia 01 września 2018r. wyłączamy w procesie synchronizacji protokół TLS 1.0, który nie spełnia obecnych standardów bezpieczeństwa.

Oznacza to brak możliwości synchronizacji danych z systemów operacyjnych starszych niż Windows 7 oraz systemów:

  • Comarch ERP Optima starszych niż 2018.0.1
  • Comarch ERP XL starszych niż 2017.1.2
  • Comarch ERP Altum starszych niż 2018.0.1

Czy ten artykuł był pomocny?