Migracja do nowszej biblioteki klienta Google

Wstęp

W wersji 2022.4. dostosowaliśmy logowanie do e-Sklepu z pomocą nowszej biblioteki usług tożsamości Google we wszystkich standardowych szablonach Comarch. Proces jest zoptymalizowany i przyjazny dla użytkownika. Ujednolicone zostały także przyciski logowania we wszystkich szablonach Comarch.

Poniżej znajdują się informację o tym w jaki sposób zaimplementować wspomnianą zmianę do wszystkich standardowych szablonów.

Wskazówka
W tym artykule dowiesz się jak wprowadzać zmiany w plikach js, html i scss. Dodatkowe informacje o kompilacji i minifikacji znajdziesz w centrum pomocy.
Instrukcje do szablonów:

Szafir

Implementacja dla szablonu Szafir ukazana jest w artykule Logowanie do sklepu za pomocą konta Google i Facebook – implementacja w szablonie Szafir, ponieważ w tym szablonie funkcja ta jest również dostępna od wersji 2022.4.

Topaz

Pliki html

 • Na początek w pliku base_layout.html wyszukaj fragment crossorigin=”anonymous”. Powinien wystąpić raz w całym pliku. Dokładnie w linijkę pod tym elementem wklej ten fragment kodu:
 • Następnie w pliku static-elements/login/login.html wyszukaj fragment:

Zamień znajdujący się pomiędzy tym fragmentem a odpowiadającym mu elementem
„{% endif -%}” fragment kodu na :

 • Kolejną czynnością w plikach html dla szablonu Topaz będzie zamiana w pliku partials/customer/account-data.html całego tego fragmentu:

Na odpowiadający mu i poprawiony fragment:

 • Następnie należy dokonać zmian w plikach koszyka. W zależności od wybranej wariancji w kreatorze pliki będą się róźnić numerkiem na końcu. Jednak zmiany w html są identyczne dla obydwóch wariancji. W pliku elements/cart/cart-1.html lub /cart-2.html wyszukaj fragment:

Następnie zamień ten fragment na wskazany poniżej:

Pliki JavaScript

 • Zamień całą zawartość pliku js/google-login.js na ten kod:

 • W pliku js/layout3.js wyszukaj frazę clearInterval(intervalAddress);. Pod jej pierwszym wystąpieniem dodaj fragment location.reload();, w taki sposób jak jest to przedstawione w kodzie poniżej:

Pliki css

 • W pliku css/layout0.css wyszukaj frazę login-container. Następnie zamień kod znajdujący się za tą frazą na odpowiadający mu fragment znajdujący się poniżej:

 • Następnie w pliku css/layout2.css wyszukaj frazę login-form__socialButtons. Zamień kod znajdujący się za pierwszym wystąpieniem tej frazy (łącznie z tą frazą) na ten wskazany poniżej:

 • Przygotowanie tekstów

Ostatnim etapem implementacji będzie dodanie odpowiednich tekstów do swojego szablonu. Odbywa się to poprzez opcję Tłumaczenia , która znajduje się w Panelu administracyjnym sklepu. Dokładna jej lokalizacja ukazana jest poniżej.

W celu dodania tekstu klikamy przycisk dodaj. Dodajemy teksty według poniższej tabeli.

Id Tekst
ConnectFb Połącz konto z Facebookiem
ConnectGoogle Połącz konto z Google


Bursztyn

Pliki html

 • Na początek w pliku _layout.html wyszukaj fragment crossorigin=”anonymous”. Powinien wystąpić raz w całym pliku. Dokładnie w linijkę pod tym elementem wklej ten fragment kodu:

 • W pliku customer/login/login-form.html wyszukaj fragment:
Następnie zamień go na ten wskazany poniżej:
 • W pliku customer/registation.html wyszukaj fragment :
Następnie zastąp go kodem ukazanym poniżej :
 • Następnie w pliku customer/profile-account.html wyszukaj fragment :
Następnie zastąp ten fragment tym wskazanym poniżej:

Pliki JavaScript

 • W pliku js/order.js wyszukaj elemnt :
Powinien on wystąpić w tym pliku raz. Dokładnie w tym obszarze dokonaj zmian według fragmentu poniżej:
 • Następnie w plikujs/google-login.js zastąp cały kod tym wskazanym poniżej :

Pliki scss

 • W pliku scss/main.scss wyszukaj fragment:
Następnie zamień ten fragment według tego wskazanego poniżej :
 • W pliku scss/main2.scss zamień podany fragment:
Na fragment wskazany poniżej:
Wskazówka
Pamiętaj, że pliki scss należy zminifikować. O tym jak skompilować i zminifikować pliki scss i js dowiesz się z artykułu o kompilacji i minifikacji.

Agat

Pliki html

 • Na początek w pliku _layout.html wyszukaj fragment crossorigin=”anonymous”. Powinien wystąpić raz w całym pliku. Dokładnie w linijkę pod tym elementem wklej ten fragment kodu:
 • W pliku partials/common/login-form.html wyszukaj fragment:
Występuje on na końu kodu. Zamień wspomniany fragment na ten przedstawiony poniżej:
 • W pliku registration.html wyszukaj fragment:
Następnie zastąp go fragmentem wsazanym poniżej:
 • W pliku customer-profile.html wyszukaj fragment :
Następnie podmień ten kod na:
 • W pliku partials/cart-content.html wyszukaj fragment:
Zamień ten fragment tym wskzazanym poniżej:

Pliki JavaScript

 • W pliku js/google-login.js zamień cały kod na ten wskazany poniżej:

Pliki scss

 • W pliku scss/main.scss wyszukaj frazę span.social-button. Powinna występować raz w danym pliku. Następnie usuń z fragmentu pod tą linijką element width: 250px;, tak aby po edycji wyglądał w ten sposób:
 • W pliku scss/main2.scss wyszukaj fragment:
Następnie zamień go na ten przedstawiony poniżej:
Wskazówka
Pamiętaj, że pliki scss należy zminifikować. O tym jak skompilować i zminifikować pliki scss i js dowiesz się z artykułu o kompilacji i minifikacji.

Opal

Pliki html

 • W pliku _layout.html wyszukaj frazę:
Dokładnie pod tym elementem wklej poniższy kod:
 • Następnie w plikach customer/login/login-form.html oraz customer/registration.html wyszukaj fragment:
Zamień wspomniany fragment na ten ukazany poniżej:
 • W pliku customer/profile-account.html wyszukaj fragment kodu:
Zamień ten fragment na ten wskazany poniżej:

Pliki JavaScript

 • W pliku js/google-login.js zamień cały kod na ten wskazany poniżej:
 • W pliku js/order.js wyszukaj fragment:
Następnie zamień ten fragment na ten wskazany poniżej:

Pliki scss

 • W pliku scss/main2.scss wyszukaj fragment kodu:
Następnie zamień ten fragment na kod wskazany poniżej:
Wskazówka
Pamiętaj, że pliki scss należy zminifikować. O tym jak skompilować i zminifikować pliki scss i js dowiesz się z artykułu o kompilacji i minifikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?