Logowanie do sklepu za pomocą konta Google i Facebook – implementacja w szablonie Szafir

Wstęp

Z tego artykułu dowiesz się jak zaimplementować opcję logowania do Twojego sklepu w szablonie Szafir za pomocą kont Google oraz Facebook.

Od wersji 2022.4 w szablonie Szafir wprowadziliśmy możliwość logowania do sklepu za pomocą konta Google oraz Facebook. W celu zaimplementowania takiej możliwości w swoim sklepie należy wykonać trzy czynności dla każdej z tych platform :

 1. Konfiguracja logowania w Panelu Administracyjnym
 2. Zmiany w kodzie źródłowym sklepu
 3. Przygotowanie tekstów

Wskazówka
W tym artykule dowiesz się jak wprowadzać zmiany w plikach js, html i scss. Dodatkowe informacje o kompilacji i minifikacji znajdziesz w centrum pomocy.
Poniżej znajdują się instrukcje rozwijające wspomniane wyżej wątki.

1. Konfiguracja logowania w Panelu Administracyjnym

Informacje odnośnie tego etapu implementacji znajdują się w artykule o logowaniu do sklepu za pomocą konta Google i Facebook.

2. Zmiany w kodzie źródłowym sklepu

Poniżej znajdują się fragmenty kodu, które należy dodać w celu utworzenia nowych opcji logowania.

Pliki html

 • W pliku _layout.html wyszukaj frazę crossorigin=”anonymous” dokładnie pod linijką z tym elementem wklej ten kod:
 • W pliku sign-in.html wyszukaj frazę loader-js. Fraza powinna wystąpić raz. Pod tą linijką w miejscu pomiędzy tymi dwoma elementami:
Wstaw poniższy fragment kodu:
 • W pliku customer-profile/your-account/your-account.html na samym końcu w przedostatniej linijce dodaj fragment :

Pliki JavaScript

W katalogu js stwórz dwa pliki JavaScript nazwij je kolejno google-login.js oraz fb-login.js. Następnie wklej do nich poniższe kody:

 • Plik google-login.js :

 • Plik fb-login.js :

Pliki scss

 • W pliku scss/globals/_globals-m.scss na samym końcu dodaj poniższy fragment kodu:
 • W pliku scss/globals/_globals1.scss znajdź fragment :
Dokładnie nad tym fragmentem wstaw poniższy kod:
 • Następnie dalej w tym samym pliku (scss/globals/_globals1.scss) na samym końcu dodaj poniższy fragment kodu:
Wskazówka
Pamiętaj, że pliki scss należy zminifikować. O tym jak skompilować i zminifikować pliki scss i js dowiesz się z artykułu o kompilacji i minifikacji.

3. Przygotowanie tekstów

Ostatnim etapem implementacji będzie dodanie odpowiednich tekstów do swojego szablonu. Odbywa się to poprzez opcję Tłumaczenia , która znajduje się w Panelu administracyjnym sklepu. Dokładna jej lokalizacja ukazana jest poniżej.

W celu dodania tekstu klikamy przycisk dodaj. Dodajemy teksty według poniższej tabeli.

Id Tekst
ExternalWebsites Serwisy zewnętrzne
NeedToConnectToFb Musisz być zalogowany do Facebooka, aby połączyć konto.
CantLoginWithFb Błąd podczas logowania do Facebooka.
FailedDisconnectFromFb Błąd podczas odłączania konta Facebook.
FailedConnectToFb Błąd podczas łączenia z kontem Facebook.
LoginWithFb Zaloguj się przez Facebook
Disconnect_Fb Odłącz konto od Facebooka
ConnectFb Połącz konto z Facebookiem
CantLoginWithGoogle Nie udało się zalogować, spróbuj jeszcze raz!
FailedDisconnectFromGoogle Błąd podczas odłączania konta Google.
FailedConnectToGoogle Błąd podczas łączenia z kontem Google.
LoginWithGoogle Zaloguj się przez Google
Disconnect_Google Odłącz konto od Google
ConnectGoogle Połącz konto z Google

Czy ten artykuł był pomocny?