mBank Raty

mBank Raty

Jednym ze sposobów kredytowania zakupów w e-Sklepie jest mBank Raty. Przed przystąpieniem do konfiguracji płatności należy skontaktować się z bankiem w celu uzyskania danych do konfiguracji.

Parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Systemy ratalne. Następnie należy kliknąć kafelek mBank Raty.

kafelek mBank Raty

Konfiguracja

W pierwszej kolumnie konfiguracji można:

  • aktywować płatność ratalną,
  • zmienić nazwę płatności w sklepie,
  • dodać opis,
  • zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności,
  • zmienić stawkę VAT,
  • dodać grafikę prezentującą tę formę płatności.

W drugiej kolumnie należy:

  • podać ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny partnera,
  • podać identyfikator uzyskany od banku.

Tutaj znajdziesz również adres powrotu, który należy wprowadzić w konfiguracji płatności po stronie banku.

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Dodanie sposobu płatności w e-Sklepie

Po zakończeniu konfiguracji sposobu płatności za pomocą rat, należy przypisać go do wybranych form wysyłki w obszarze Ustawienia/Płatności i dostawy/Koszty dostaw i płatności. Po wybraniu kraju należy pod wybranym sposobem dostawy kliknąć w Dodaj sposób płatności i wskazać mBank Raty.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Uwaga
Uwaga! Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce <em>Zgody</em> i powinna być zawsze aktywna.

 

Czy ten artykuł był pomocny?