Leasing Grenke

 

Leasing Grenke w e-Sklepie

Jednym z systemów w płatności w e-Sklepie jest Leasing Grenke. System leasingowy obsługuje płatności tylko w walucie PLN.

Przed przystąpieniem do konfiguracji płatności należy skontaktować się z operatorem płatności poprzez e-mail grenkeonline@leasingoptymalny.pl w celu otrzymania danych konfiguracyjnych.

Otrzymane dane wpisujemy w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/Płatności i dostawy/ Płatności, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować Leasing Grenke.

Uwaga
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

 

Zakładka Ogólne

W zakładce Ogólne można:

 • aktywować płatność,
 • zmienić nazwę i opis płatności w sklepie,
 • zmienić przedział wartości zamówienia netto,
 • dodać grafikę prezentującą tą formę płatności.

Wskazówka
Domyślnie minimalną wartością zamówienia dla formy płatności Leasing Grenke jest 1500zł netto, jednak każdy Klient może posiadać indywidualne warunki umowy i wartość ta może być inna. Pole jest edytowalne – można tu wprowadzić dowolną wartość.
Uwaga! Koszty transportu nie przenoszą się do kalkulatora Leasing Grenke.

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Pamiętaj, aby wszystkie wprowadzone zmiany zapisać.

Konfiguracja

W sekcji Integracje/ Leasing Grenke należy uzupełnić  poprawnie dane otrzymane podczas zawarcia umowy z serwisem Leasing Grenke:

 • Identyfikator
 • Klucz – w celu wprowadzenia klucza w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola.
 • Kategorię – ważne jest, aby pole Kategoria było uzupełnione zgodnie z wytycznymi od usługodawcy i wpisane małymi literami.

Zakładka Zgody

W zakładce Zgody można dodać oraz modyfikować dodatkowe zgody w ramach korzystania z serwisu płatności Leasing Grenke.

Wskazówka
Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka pozycja będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.

Po kliknięciu w przycisk Dodaj zgodę pojawi się formularz zgody, w którym można:

 • zmienić status zgody,
 • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
 • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
 • podać nazwę zgody,
 • dodać treść zgody,
 • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody – nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
 • podać wartość zmiennej.

Po wprowadzeniu zgód będą one widoczne na liście w zakładce. Po zaznaczeniu wybranych zgód w operacjach seryjnych listy pojawi się możliwość ich usunięcia.

Po wykonaniu powyższych kroków możesz udostępnić formę płatności Leasing Grenke dla swoich Klientów w e-Sklepie. Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Wskazówka
Aby wyświetlić przycisk dedykowany kalkulatorowi Leasing Grenke na szczegółach towaru w szablonie – skorzystaj z instrukcji dostępnej tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?