Konfiguracja fantomów dla szablonu Opal

Wstęp

Fantomy, czyli produkty zbiorcze umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) fantomów odbywa się przy pomocy atrybutu grupującego w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład fantomu należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w sklepie.

W dalszej części dokumentu towar nadrzędny nazywany będzie Ojcem, natomiast pozostałe towary wchodzące w skład fantomu nazywane będą Dziećmi.

Szablon Opal jest zaprojektowany dla produktów z branży odzieżowej, które ze względu na występowanie w różnych wariantach kolorystycznych, rozmiarowych itp. najlepiej prezentują się w sklepach internetowych w postaci fantomów.

Konfiguracja fantomów na przykładzie ERP Optima

Poniżej przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru, który występuje w 5 wariantach kolorystycznych, co wymaga utworzenia 5 kart towarowych (1 ojciec, 4 dzieci).

Konfiguracja w systemach ERP Altum i ERP XT powinna przebiegać analogicznie do poniższej zgodnie z:

Schemat konfiguracji fantomów:

Definiowanie atrybutów

W pierwszej kolejności musimy utworzyć atrybuty typu lista, które będą naszymi atrybutami grupującymi.

Dodajemy nowy atrybut typu lista (np. kolor), zaznaczamy parametr „udostępniaj w e-Sklep” i definiujemy dostępne warianty na zakładce Pozycje listy (analogicznie tworzymy drugi atrybut dla wariantów rozmiarowych)

 

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie.

Tworzymy nowy towar, wypełniamy wszystkie niezbędne pola i konfigurujemy zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodajemy wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.

Uwaga
Każdy z towarów wchodzący w skład fantoma musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.
Uwaga
Wiele elementów skonfigurowanych na ojcu będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych. Takie zależności opisane są w rozdziale 3 niniejszej instrukcji.

Konfiguracja towarów podrzędnych

Dla towarów podrzędnych należy utworzyć odpowiednią ilość kart przedstawiającą wszystkie pozostałe kombinacje atrybutów grupujących (w naszym przykładzie 4 karty). Najszybszym sposobem będzie skopiowanie ojca skrótem <CTRL> + <INS> i zmiana kodu towaru oraz wartości jednego z atrybutów np. koloru. Dla każdego dziecka na zakładce e-SklepWspólne należy wybrać wcześniej skonfigurowany towar nadrzędny.

Tak przygotowany towar podrzędny kopiujemy ponownie, pamiętając o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor. W efekcie otrzymujemy ojca i czwórkę dzieci (5 kart towarowych) i dla każdego z tych towarów dodajemy zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

Uwaga
Kopiowanie skrótem ctrl+insert kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla dzieci wiele wartości możemy ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu (zgodnie z zależnościami opisanymi w rozdziale 3). Przy kopiowaniu ojca w celu utworzenia towarów podrzędnych należy pamiętać o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce 10 e-Sklep > 4 Wspólne
Uwaga
Szablon Opal jest zoptymalizowany do wyświetlania dwóch wariantów na szczegółach produktu (w tym jeden kolorystyczny). W przypadku gdy towar ma tylko jeden kolor, a wariantem jest np. rozmiar to każdy z towarów wchodzący w skład fantoma i tak powinien mieć dodany jako pierwszy atrybut grupujący kolor z wybraną tą samą wartością. (pierwszy atrybut grupujący jest wyświetlany w szablonie w formie miniaturek zdjęć).

Dane konfigurowane w systemie ERP

Elementy wspólne pobierane z Ojca (wyświetlane zarówno dla Ojca oraz Dzieci)

Wszystkie dane zdefiniowane na karcie towarowej towaru nadrzędnego, które w sklepie zostaną wyświetlone zarówno po wyborze ojca oraz dzieci. Do tych elementów należą:

 • Nazwa
 • Opis
 • Opis skrócony
 • Grupa (Grupa domyślna, Grupy)
 • Jednostka miary (podstawowa, pomocnicze, domyślna sprzedaży)
 • Czy prowadzić Sprzedaż w jednostkach całkowitych
Uwaga
W przypadku różnic w jednostkach na towarach wchodzących w skład fantoma wszystkie jednostki (łącznie z przelicznikami i domyślnością) zostaną przepisane z rodzica. Jednak różnice w jednostkach mogą spowodować błędy w synchronizacji z systemem ERP. Dlatego też wymagane jest poprawne przypisywanie jednostek do towarów wchodzących w skład fantoma.
Uwaga
Jeśli jednostka podstawowa na produktach podrzędnych (dzieciach) wchodzących w skład fantoma różni się od jednostki podstawowej produktu nadrzędnego (Ojca), wtedy na szczegóły produktów zostanie przepisana jednostką podstawowa z produktu nadrzędnego (Ojca), jednak w koszyku i na zamówieniu dla tych produktów zostanie wyświetlona jednostka podstawowa przypisana do tych produktów w systemie ERP.
 • Czy kontrolować Stany magazynowe (jeśli Ojciec nie kontroluje stanów magazynowych, dzieci też nie kontrolują)
 • Producent, Marka
 • Filmy
 • Dokumenty
 • Towary podobne (Zamienniki), Towary producenta, Towary Marki, Zestawy XL (zestawy dostępne w XL)
 • Dane do pozycjonowania (Tytuł, Opis, Słowa kluczowe, Link)
 • URL (widoczny na szczegółach produktu jako więcej informacji)
 • Atrybuty czasowe produktu (flagi typu nowość, promocja)
 • Ukrywanie dostępności (jeśli Ojciec ma dostępność która nie jest ukrywana – dostępny na zamówienie, zapowiedź, niedostępny, dostępność dzieci również nie zostanie ukryta mimo że jest status dostępny).
 • Atrybuty towaru – tekstowe, liczbowe, data (widoczne na zakładce Cechy)

Elementy niezależne (zależne od wybranej opcji atrybutu grupującego)

Dane zdefiniowane na kartach towarowych wchodzących w skład fantoma, które w sklepie zostaną wyświetlone po odpowiednim wyborze ojca lub dzieci. Do tych elementów należą:

 • Kod towaru, EAN, Numer Katalogowy, Identyfikator
 • Cena (Cena, Cena poprzednia, KGO, Stawka VAT sprzedaży)
 • Parametr Zapytaj o cenę
 • Rabaty, Stała cena , Czy towar podlega rabatowaniu,
 • Czy kontrolować Stany magazynowe (niezależne dla Dzieci jeśli Ojciec kontroluje)
 • Waga
 • Stany magazynowe,
 • Status dostępności (w tym data zapowiedzi)
Uwaga
W przypadku następującej konfiguracji parametrów w panelu administracyjnym: włączona kontrola stanów magazynowych, a jednocześnie wyłączono ukrywanie towaru, to dla towarów połączonych atrybutem grupującym (tzw. dzieci w fantomach), jeżeli ich nie ma na stanie, to nie będą one widoczne w e-Sklepie.

Elementy częściowo niezależne (pobierane z dzieci, a jeśli nie występuje to z Ojca)

Dane zdefiniowane na kartach towarowych wchodzących w skład fantoma, które w sklepie zostaną wyświetlone po odpowiednim wyborze ojca lub dzieci. Jeśli na kartach towarowych dzieci nie są ustawione poniższe dane wtedy pobierane są z karty ojca. Do tych elementów należą:

 • Galeria zdjęć
 • Koszt dostawy

Elementy łączne (wyświetlane sumarycznie dla Ojca i Dzieci)

 • Zestawy promocyjne zdefiniowane dla ojca jak i z dzieci wyświetlane są łącznie na fantomie
Uwaga
W zestawach promocyjnych nie są obsługiwane fantomy z atrybutami edytowalnymi i wielowartościowymi (typu lista). Wszystkie atrybuty muszą być grupujące i mieć wybraną wartość.

Dane dodatkowe wyświetlane na szczegółach produktów

 • Data dodania – wyświetlana jest najmniejsza data dla ojca lub dziecka
 • Data aktualizacji – wyświetlana jest największa data dla ojca lub dziecka

Ilość wyświetleń

Ilość wyświetleń naliczana jest dla Ojca.

Uwaga
Po synchronizacji jeśli towar staje się fantomem (ojciec lub dziecko) to ilość wyświetleń zostanie powiększona na fantomie o sumę ilości z dzieci.

Opinie, Oceny

W profilu klienta można ocenić towar kupiony czyli ojca lub dzieci

Z poziomu sklepu można ocenić tylko ojca.

Oceny wyświetlane są sumarycznie dla całego fantoma.

Uwaga
Po synchronizacji jeśli towar staje się fantomem (ojciec lub dziecko) to dodawane są oceny z dzieci.

Pozostałe obszary w e-Sklepie

 • Rabaty i Kupony rabatowe
Kupon rabatowy nadaje się dla wybranej grupy towarowej. Na zamówieniu kupon nalicza się jeśli fantom znajduje się w wybranej grupie.

 • Wyszukiwanie
Wyszukiwanie działa częściowo niezależnie w zależności od wybranych parametrów, czyli: Nazwa, opis i cena wyszukiwana jest tylko dla Ojca

Cechy towaru (cechy atrybutu grupującego), Kod towaru, symbol, EAN wyszukiwane również dla Dzieci

 • Porównywarka produktów
Porównywarka wyświetla porównanie dla Ojca. Do porównania brane są wszystkie cechy atrybutu grupującego z całego fantoma.

 • Facebook Shop
Fantomy wyświetlane są analogicznie jak dla wersji standardowej.

 • Wersja mobilna

Fantomy wyświetlane są analogicznie jak dla wersji standardowej.

 • Mapa strony XML

W mapie strony XML zamieszczane są tylko linki do fantoma (ojca).

 • Istniejące linki do produktów

Wykonywane jest przekierowanie 301 z zapamiętanego linku dla dziecka na link do fantoma.

 • Koszyki użytkowników

W koszykach użytkownika przechowywane są dane odnośnie ojca oraz dzieci.

Po dodaniu do koszyka towaru złożonego (nadrzędnego albo podrzędnego), po kliknięciu w nazwę produktu, użytkownik zostanie skierowany na kartę towaru wybranego towaru.

 • Przechowalnia

Do przechowalni dodają się dane tylko odnośnie ojca. Podczas dodania towaru do koszyka z przechowalni sklep kieruje na szczegóły produktu z wyborem cech atrybutów.

 • Raporty
W raportach dotyczących towarów uwzględniane są dzieci.

Integracje zewnętrzne

 • Wszystko.pl

Produkty wchodzące w skład fantoma traktowane są jako oddzielne produkty.

Drzewo buduje się w oparciu o grupy domyślne produktów wchodzących w skład fantoma.

Każdy produkt przynależy tylko do jednej kategorii.

 • Porównywarki cen

Produkty wchodzące w skład fantoma traktowane są jako oddzielne produkty.

Drzewo buduje się w oparciu o grupy domyślne produktów wchodzących w skład fantoma.

Każdy produkt przynależy tylko do jednej kategorii.

 • Allegro

Produkty wchodzące w skład fantoma traktowane są jako oddzielne produkty.

Drzewo buduje się w oparciu o grupy domyślne produktów wchodzących w skład fantoma.

Każdy produkt przynależy tylko do jednej kategorii.

 • E-Bay

Produkty wchodzące w skład fantoma traktowane są jako oddzielne produkty.

Drzewo buduje się w oparciu o grupy domyślne produktów wchodzących w skład fantoma.

Każdy produkt przynależy tylko do jednej kategorii.

Czy ten artykuł był pomocny?