FreshMail

FreshMail to skuteczne narzędzie komunikacji między sklepem a klientami. Usługa umożliwia przekazywanie adresów e-mail subskrybentów do FreshMail, późniejszą ich synchronizację z adresami dostępnymi w FreshMail, a następnie połączenie e-Sklepu z kontem FreshMail.

Ustawienia parametrów FreshMail można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Mailing.

W zakładce FreshMail możliwe jest sknfigurowanie konta FreshMail, poprzez uzupełnienie danych pochodzących z serwisu FreshMail. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

s

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem.

ee

W tym momencie zostaje aktywowane konto FreshMail.

W zakładce FreshMail, pojawia się możliwość wysłania listy subskrybentów do serwisu FreshMail, za pomocą przycisku Wyślij.

w

 

Wysłanie danych zostaje potwierdzone komunikatem.

q

 

Zaimplementowana została funkcja rozszerzająca integrację z usługą FreshMail.

Administrator sklepu może określić, które dodatkowe dane subskrybentów (oprócz adresu e-mail) zostaną wysłane do usługi FreshMail.

Dodatkowe dane, które mogą być wysłane do FreshMail to:

  • Nazwa,
  • Nazwa 2,
  • Miasto,
  • Państwo.

Dane pobierane są z powiązanych kart kontrahentów. W przypadku loginów wielofirmowych dane pobierane są z firmy domyślnej. Pozycja pól niestandardowych, dostępna jest po dokonaniu konfiguracji usługi FreshMail. Obszar ten znajduje się w

Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Mailing/ FreshMail

 

Po zmianie dodatkowych danych dla FreshMail, należy ponownie wysłać listę subskrybentów do serwisu FreshMail, za pomocą przycisku Wyślij. Wysłanie danych zostaje potwierdzone komunikatem:

 

Po dodaniu (aktywacji) subskrybenta dla FreshMail,  jego dane będą automatyczne wysyłane zgodnie z ustawieniami w panelu administracyjnym.

Czy ten artykuł był pomocny?