Akcje

W Comarch e-Sklep udostępniliśmy do Państwa dyspozycji Akcje –  są to działania na stronie związane z interakcją użytkownika (kupującego jak i zarządzającego sklepem), takie jak np. dokonywanie zakupów, dodawanie produktów do koszyka czy zmiana waluty.

Lista dostępnych akcji znajduje się w Panelu Administracyjnym sklepu w następującej ścieżce: Panel administracyjny/Wygląd sklepu/Dokumentacja.

Związane z Klientem

Akcje te możemy określić jako powiązane z Klientem i jego działaniami na stronie.

W skład tych akcji wchodzą:

CompanyChange EmployeeUnlock
CompanyDefaultUpdate EmployeeUpdate
ConsentAccept LanguageChange
ConsentsLoginAccept LanguageDefaultUpdate
ConsentWithdraw Login
CurrencyChange Logout
DeliveryAddressAdd OldPasswordChange
DeliveryAddressDelete PasswordChange
DeliveryAddressUpdate PasswordRecover
EmailChange Register
EmployeeAdd ReviewAuthorUpdate
EmployeeDelete Update
EmployeeLock

 

Dotyczące zamówienia

Akcje w tej grupie dotyczą składanych zamówień.

W skład tych akcji wchodzą:

Accept DeliveryCountryChange
Add DeliveryDateChange
Cancel EmailSet
AttachmentAdd FastDeliveryCheck
AttachmentDelete InvoiceAddressUpdate
AttributesSet InvoiceChange
ComplaintAdd NoteAdd
BuyerChange PaymentMake
BuyerUpdate PointsUse
ComplaintCancel RestorePayment
Copy ReturnAdd
CouponAdd StatusGet
CouponDelete TinUpdate
DeliveryAddressUpdate StepNext
DeliveryChange StepPrev
DeliveryCollectionPointChange

 

Newsletter

Akcja odpowiada za działanie związane z newsletterem.

W skład tych akcji wchodzą:

Subscribe Unsubscribe

 

Akcje GET

Akcje te umożliwiają pobieranie danych z serwera celem utworzenia np. breadcrumbs.

W skład tych akcji wchodzą:

CollectionPointCities SearchAdvanced
CollectionPoints SearchAutocomplete
Groups SearchFilters
Search ProductId

 

Produkty

Akcje te odpowiadają za działania związane z produktami, takimi jak możliwość dodania opinii na temat produktu.

W skład tych akcji wchodzą:

AskForPrice ReviewAdd
CollectionPointsStockLevelsGet StockLevelsGet
ComparisonToolAdd WishListAdd
ComparisonToolDelete WishListCheck
DeliveryCostGet WishListDelete
FastDeliveryCheck WishListUpdate
NotifyAboutProductAvailability

 

Koszyk

Akcje te odpowiadają za działania związane z koszykiem, np. dodaniem produktu do koszyka.

W skład tych akcji wchodzą:

Add NameSet
AttributesSet PositionDelete
Change QuantityChange
Create Recalculate
Delete SetAdd
ExternalAdd SetExtAdd
ImportCSV

 

Kontakt

Akcje te odpowiadają za kontakt, np. w celu zapytania o dany produkt.

W skład tych akcji wchodzą:

AskAboutProduct TellFriendAboutProduct
Send

 

Edycja zamówienia

Akcje te związane są z edycją zamówienia.

W skład tych akcji wchodzą:

Accept PositionAttributesSet
AttributesSet PositionDelete
Cancel PositionQuantityChange
CartCreate PositionUndo
CartMerge Recalculate
Edit Undo

 

External

Akcje te odpowiedzialne są za możliwość logowania się poprzez Facebook lub Google.

W skład tych akcji wchodzą:

FbAccountLink GoogleAccountLink
FbAccountUnlink GoogleAccountUnlink
FbLogin GoogleLogin

 

Sync

Akcje te odpowiadają za działania związane z pobieraniem danych z baz systemów. Więcej informacji można znaleźć klikając w odnośnik – Comarch e-Sklep Sync.

W skład tych akcji wchodzą:

Exec

 

Zapytania ofertowe

Akcje te odpowiadają za działania związane ze składaniem zapytań ofertowych.

W skład tych akcji wchodzą:

Add Set
CartMerge

 

Sesja użytkownika

Akcje te odpowiadają za działania związane z utrzymywaniem sesji użytkownika.

W skład tych akcji wchodzą:

Ping

  

Opis używanych akcji:

 

CompanyChange

Akcja odpowiada za zmianę firmy.

Parametry:

 • id (int, pole obowiązkowe).

 


 

CompanyDefaultUpdate

Akcja odpowiada za wczytanie domyślnych ustawień firmy.

Parametry:

 • id (int, pole obowiązkowe).

 


 

ConsentAccept

Akcja odpowiadająca za akceptację zgody, na przykład podczas składania zamówienia.

Parametry:

 • tos (int lub null),
 • channelKey (string).

 


 

ConsentsLoginAccept

Akcja odpowiadająca za akceptację zgody obowiązkowej podczas logowania.

Parametry:

 • tos (int[]) – może zostac przekazane wielokrotnie w ramach jednej akcji (int),
 • channelKey (string[]) – może zostać przekazane wielokrotnie w ramach jednej akcji (string).

 


 

ConsentWithdraw

Akcja odpowiada za wycofanie zgody.

Parametry:

 • tos (int lub null),
 • channelKey (string).

 


 

CurrencyChange

Akcja odpowiada za zmianę waluty.

Parametry:

 • currency (string, pole obowiązkowe).
 


 

DeliveryAddressAdd

Akcja odpowiada za dodanie adresu do dostawy.

Parametry:

 • addresId (int lub null),
 • default (bool),
 • name (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 64 znaki,
 • name2 (string) – maksymalna długość to 64 znaki,
 • name3 (string) – maksymalna długość to 250 znaków,
 • countryCode (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 2 znaki,
 • zipCode (string)- maksymalna długość to 20 znaków,
 • city (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • street (string) – maksymalna długość to 150 znaków,
 • streetNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • unitNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • state (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • phoneNo (string) – maksymalna długość to 50 znaków.
 


 

DeliveryAddressDelete

Umożliwia usunięcie adresu dostawy.

Parametry:

 • addressId (int, pole obowiązkowe).
 


 

DeliveryAddressUpdate

Akcja umożliwia edycję adresu.

Parametry:

 • addresId (int lub null),
 • default (bool),
 • name (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 64 znaki,
 • name2 (string) – maksymalna długość to 64 znaki,
 • name3 (string) – maksymalna długość to 250 znaków,
 • countryCode (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 2 znaki,
 • zipCode (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • city (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • street (string) – maksymalna długość to 150 znaków,
 • streetNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • unitNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • state (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • phoneNo (string) – maksymalna długość to 50 znaków.
 


 

EmailChange

Akcja odpowiadająca zmianie adresu e-mail.

Parametry:

 • email (string, pole obowiązkowe, wyrażenie regularne) – maksymalna długość to 192 znaki,
 • emailRepeat (string, pole obowiązkowe, wyrażenie regularne) – maksymalna długość to 192 znaki,
 • password (string, pole obowiązkowe),
 • doNotChangeCompanyEmail (bool) – występuje tylko w wersji enterprise.
 


 

EmployeeAdd

Akcja odpowiada za dodanie pracownika.

Parametry:

 • email (string, pole obowiązkowe, wyrażenie regularne) – maksymalna długość to 192 znaki.
 


 

EmployeeDelete

Akcja odpowiada za usunięcie pracownika.

Parametry:

 • id (int, pole obowiązkowe).

 


 

EmployeeLock

Akcja odpowiada za zablokowanie pracownika.

Parametry:

 • id (int, pole obowiązkowe).
 


 

EmployeeUnlock>

Akcja odpowiada za odblokowanie pracownika.

Parametry:

 • id (int, pole obowiązkowe).
 


 

EmployeeUpdate

Akcja ta odpowiada za aktualizację danych pracowników w profilu.

Parametry:

 • name (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • name2 (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • phoneNo (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • languageId (short lub null).
 


 

LanguageChange

Odpowiada za wybór i zmianę języka w sklepie.

Parametry:

 • languageId (short, pole obowiązkowe).
 


 

LanguageDefaultUpdate

Odpowiada za ustawienie domyślnego języka.

Parametry:

 • languageId (short, pole obowiązkowe).
 


 

Login

Akcja odpowiadająca za logowanie.

Parametry:

 • email (string, pole obowiązkowe, wyrażenie regularne) – maksymalna długość to 192 znaki,
 • password (string, pole obowiązkowe),
 • remember (bool).
 


 

Logout

Akcja ta odpowiada za wylogowanie zalogowanego użytkownika (Klienta).

 


 

OldPasswordChange

Akcja odpowiadająca za zmianę hasła.

Parametry:

 • oldPassword (string, pole obowiązkowe),
 • password (string, pole obowiązkowe),
 • passwordRepeat (string, pole obowiązkowe).
 


 

PasswordChange

Akcja odpowiadająca za zmianę hasła (np. przy pomocy formularza ,,zapomniałem hasła”).

Parametry:

 • password (string, pole obowiązkowe),
 • passwordRepeat (string, pole obowiązkowe),
 • hash (string, pole obowiązkowe).
 


 

PasswordRecover

Akcja której zadaniem jest odzyskanie hasła.

Parametry:

 • email (string, pole obowiązkowe, wyrażenie regularne) – maksymalna długość to 192 znaki.
 


 

Register

Akcja ta odpowiada za rejestrację użytkownika.

Parametry:

 • company (bool),
 • email (string, pole obowiązkowe, wyrażenie regularne) – maksymalna długość to 192 znaki,
 • password (string, pole obowiązkowe),
 • passwordRepeat (string),
 • phoneNo (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • name (string) – maksymalna długość to 64 znaki,
 • name2 (string) – maksymalna długość to 64 znaki,
 • name3 (string) – maksymalna długość to 250 znaków,
 • countryCode (string) – maksymalna długość to 2 znaki,
 • zipCode  (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • city (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • street (string) – maksymalna długość to 150 znaków,
 • streetNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • unitNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • state (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • tin (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • ssn (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • tos (int[]) – może zostać przekazane wielokrotnie w ramach jednej akcji (int),
 • channelKey (string[]) – może zostać przekazane wielokrotnie w ramach jednej akcji (string),
 • vateu (string) – występuje tylko w wersji Enterprise, maksymalna długość to 2 znaki.
Uwaga
W przypadku użytkowników nie będących firmami pola obowiązkowe to jedynie mail oraz password, przykładowy kod dla takiego rozwiązania zawierałby jedynie te dwa pola.
 


 

ReviewAuthorUpdate

Odpowiada za dodanie nicku dla użytkownika który dodaje opinie o produkcie.

Parametry:

 • author (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 50 znaków.
 


 

Update

Akcja odpowiadająca za zmianę danych konta.

Parametry:

 • email (string, wyrażenie regularne) – maksymalna długość to 192 znaki,
 • company (bool),
 • name (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 64 znaki,
 • name2 (string) – maksymalna długość to 64 znaki,
 • name3 (string) – maksymalna długość to 250 znaków,
 • countryCode (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 2 znaki,
 • zipCode (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • city (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • street (string) – maksymalna długość to 150 znaków,
 • streetNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • unitNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • state (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • phoneNo (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • tin (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • ssn (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • invoice (bool),
 • vateu (string) – występuje tylko w wersji Enterprise, maksymalna długość to 2 znaki,
 • subtotalPrices (bool) – występuje tylko w wersji enterprise.
 


 

Accept

Umożliwia akceptację zamówienia w sytuacji, gdy mamy do czynienia z np. negocjowalnym kosztem transportu.

Parametry:

 • id (int, pole obowiązkowe),
 • hash (string).
 


 

Add

Odpowiada za dodanie zamówienia.

Parametry:

 • tos (int[]) – może zostać przekazane wielokrotnie w ramach jednej akcji (int),
 • channelKey (string[]) – może zotać przekazane wielokrotnie w ramach jednej akcji (string).
 


 

Cancel

Akcja ta odpowiada za anulowanie zamówienia.

Parametry:

 • id (int, pole obowiązkowe),
 • hash (string).
 


 

AttachmentAdd

Akcja odpowiada za dodawanie załącznika do zamówienia.

Parametry:

 • file – pole do wczytywania plików.
 


 

AttachmentDelete

Akcja odpowiada za usuwanie załącznika do zamówienia.

Parametry:

 • id (guid, pole obowiązkowe).
 


 

AttributesSet

Akcja odpowiada za ustawienie atrybutów zamówienia.

Parametry:

 • attribute (string[]) – może zotać przekazane wielokrotnie w ramach jednej akcji (string), maksymalna długość to 1000 znaków.
 


 

ComplaintAdd

Akcja odpowiada za dodanie reklamacji.

Parametry:

 • orderId (int, pole obowiązkowe),
 • no (int, pole obowiązkowe),
 • quantity (decimal) – może przyjąć wartość od 0.01 do 99999,
 • message (string) – maksymalna długość to 1000 znaków,
 • accountNumber (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • defectId (int lub null),
 • requestId (int lub null),
 • defectDate (string, pole obowiązkowe, wyrażenie regularne),
 • files – pole do wczytywania plików.

 


 

BuyerChange

Akcja odpowiedzialna za zmianę nabywcy.

Parametry:

 • buyer (bool).
 


 

BuyerUpdate

Akcja odpowiedzialna za aktualizację danych nabywcy.

Parametry:

 • name (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 64 znaki,
 • name2 (string) – maksymalna długość to 64 znaki,
 • name3 (string) – maksymalna długość to 250 znaków,
 • countryCode (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 2 znaki,
 • zipCode (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • city (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • street (string) – maksymalna długość to 150 znaków,
 • streetNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • unitNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • state (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • phoneNo (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • vateu (string) – maksymalna długość to 2 znaki,
 • tin (string),
 • ssn (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • invoice (bool),
 • company (bool).
 


 

ComplaintCancel

Akcja ta odpowiada za anulowanie reklamacji.

Parametry:

 • complaintId (int, pole obowiązkowe).
 


 

Copy

Akcja odpowiadająca za kopiowanie zamówienia.

Parametry:

 • orderId (int, pole obowiązkowe),
 • hash (string).
 


 

CouponAdd

Akcja pozwalająca na dodanie kuponu.

Parametry:

 • code (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 40 znaków,
 • email (string, wyrażenie regularne) – maksymalna długość to 192 znaki.
 


 

CouponDelete

Akcja umożliwiająca usunięcie kuponu.

 


 

DeliveryAddressUpdate

Akcja odpowiada za uaktualnienie adresu dostawy.

Parametry:

 • email (string, pole obowiązkowe, wyrażenie regularne) – maksymalna długość to 192 znaki,
 • name (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 64 znaki,
 • name2 (string) – maksymalna długość to 64 znaki,
 • name3 (string) – maksymalna długość to 250 znaków,
 • zipCode (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • city (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • street (string) – maksymalna długość to 150 znaków,
 • streetNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • unitNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • state (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • phoneNo (string) – maksymalna długość to 50 znaków.
 


 

DeliveryChange

Akcja odpowiedzialna za zmianę metody dostawy towaru.

Parametry:

 • id (int, pole obowiązkowe),
 • channel (string).
 


 

DeliveryCollectionPointChange

Pozwala na wybranie miejsca odbioru paczki (np. przy korzystaniu z paczkomatów).

Parametry:

 • id (int, pole obowiązkowe),
 • data (string).
 


 

DeliveryCountryChange

Akcja odpowiedzialna za zmianę kraju dostawy.

Parametry:

 • countryCode (string).
 


 

DeliveryDateChange

Akcja odpowiada za zmianę terminu dostawy.

Parametry:

 • date (string, wyrażenie regularne).
 


 

EmailSet

Akcja odpowiada za ustawienie adresu email.

Parametry:

 • email (string, pole obowiązkowe, wyrażenie regularne) – maksymalna długość to 192 znaki.

 


 

FastDeliveryCheck

Akcja ta odpowiada za sprawdzenie możliwości szybszej dostawy kurierskiej.

Parametry:

 • zipCode (string) – maksymalna długość to 50 znaków.
 


 

InvoiceAddressUpdate

Akcja ta odpowiada za zmianę danych faktury.

Parametry:

 • name (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 64 znaki,
 • name2 (string) – maksymalna długość to 64 znaki,
 • name3 (string) – maksymalna długość to 250 znaków,
 • countryCode (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 2 znaki,
 • zipCode (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • city (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • street (string) – maksymalna długość to 150 znaków,
 • streetNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • unitNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • state (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • phoneNo (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • tin (string),
 • ssn (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • invoice (bool),
 • company (bool),
 • vateu (string) – występuje tylko w wersji Enterprise, maksymalna długość to 2 znaki.
 


 

InvoiceChange

Akcja odpowiada za wybranie opcji wystawienia faktury.

Parametry:

 • invoice (bool).
 


 

NoteAdd

Akcja odpowiada za dodanie wiadomości do zamówienia.

Parametry:

 • note (string) – maksymalna długość to 500 znaków.
 


 

PaymentMake

Akcja odpowiada za dokonywanie płatności.

Parametry:

 • id (int, pole obowiązkowe),
 • hash (string, pole obowiązkowe).
 


 

PointsUse

Akcja odpowiada za płacenie punktami.

 


 

RestorePayment

Akcja odpowiada za możliwość opłacenia zamówienia gdy wcześniej się to nie udało (np. w wyniku awarii internetu).

Parametry:

 • id (int, pole obowiązkowe),
 • hash (string).
 


 

ReturnAdd

Akcja odpowiedzialna za zwrot.

Parametry:

 • orderID (int, pole obowiązkowe),
 • no (int, pole obowiązkowe),
 • quantity (decimal) – może przyjąć wartość od 0.01 do 99999,
 • message (string) – maksymalna długość to 1000 znaków,
 • accountNumber (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • returnId (int lub null),
 • files – pole do wczytywania plików.
 


 

StatusGet

Akcja odpowiedzialna za pobranie statusu zamówienia.

Parametry:

 • id (int, pole obowiązkowe),
 • email (string, pole obowiązkowe, wyrażenie regularne) – maksymalna długość to 192 znaki.
 


 

TinUpdate

Akcja odpowiedzialna za aktualizację numeru TIN.

Parametry:

 • vateu (string) – maksymalna długość to 2 znaki,
 • tin (string),
 • ssn (string) – maksymalna długość to 20 znaków.
 


 

StepNext

Akcja odpowiedzialna za kolejny krok w przypadku składania zamówienia.

 


 

StepPrev

Akcja odpowiedzialna za powrót do poprzedniego kroku podczas składania zamówienia.

 


 

Subscribe

Kod odpowiadający za subskrypcję do newslettera.

Parametry:

 • email (string, pole obowiązkowe, wyrażenie regularne) – maksymalna długość to 192 znaki,
 • tos (int[]) – może zostać przekazane wielokrotnie w ramach jednej akcji (int),
 • channelKey (string[]) – może zostać przekazane wielokrotnie w ramach jednej akcji (string).
 


 

Unsubscribe

Kod odpowiedzialny za wypisanie się z subskrypcji mailowej.

 


CollectionPointCities

Akcja odpowiada za pobranie miast, w których znajdują się punkty odbioru.

Parametry:

 • country (string) – maksymalna długość to 2 znaki,
 • typeId (short),
 • all (bool),
 • stockLevels (bool).
 


 

CollectionPoints

Akcja odpowiada za pobranie punktów odbioru towarów.

Parametry:

 • country (string) – maksymalna długość to 2 znaki,
 • city (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • typeId (short),
 • all (bool),
 • stockLevels (bool).
 


 

Groups

Pobiera grupy podrzędne dla wskazanej grupy. Akcja ta umożliwia zbudowanie dynamicznego menu czy breadcrumbs.

Parametry:

 • groupId (int),
 • languageId (short),
 • levels (int).
 


 

Search

Akcja odpowiada za wyszukiwarkę.

Parametry:

 • search (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 100 znaków.
 


 

SearchAdvanced

Akcja odpowiada za zaawansowaną wyszukiwarkę.

Parametry:

 • search (string) – maksymalna długość to 100 znaków,
 • searchAll (string) – maksymalna długość to 100 znaków,
 • searchAny (string) – maksymalna długość to 100 znaków,
 • searchWild (string) – maksymalna długość to 100 znaków,
 • fields (int) – przyjmuje jedną z podanych niżej wartości:
   • 2 – szukaj w opisie,
   • 4 – szukaj w atrybutach,
   • 8 – szukaj w kodzie produktu,
   • 128 – szukaj w symbolu,
   • 256 – szukaj w EAN,
   • 512 – szukaj w kodzie u producenta.
 • flags (int) – przyjmuje jedną z podanych niżej wartości:
   • 1 – ma zdjęcie,
   • 2 – nowość,
   • 4 – promocja,
   • 8 – produkt z gazetki,
   • 16 – produkt polecany,
   • 32 – wyprzedaż,
   • 64 – super jakość,
   • 128 – super cena,
   • 256 – najlepiej oceniany,
   • 512 – rekomendacja sprzedawcy.
   • 1024 – towar za punkty.
 • priceFrom (long lub null),
 • priceTo (long lub null),
 • groupId (int lub null),
 • manufactureId (int lub null),
 • brandId (int lub null).
Wskazówka
Flagi można sumować — wartość wpisana do metody to suma wartości poszczególnych flag. Jeżeli suma będzie równa np. 14, wyszukanie nastąpi po flagach:
 • nowość,
 • promocja,
 • produkt z gazetki.
 


 

SearchAutocomplete

Akcja odpowiada za wyświetlanie podpowiedzi 5 towarów w trakcie wyszukiwania.

Parametry:

 • search (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 100 znaków.
 


 

SearchFilters

Akcja odpowiada za zastosowanie filtrów wyszukiwania.

Parametry:

 • __skipParameter (string[]) – może zostać przekazane wielokrotnie w ramach jednej akcji (string).
 


 

ProductId

Akcja ta pozwala na zwrócenie wartości ID towaru znajdującego się w bazie e-Sklepu na podstawie ID towaru w bazie systemu ERP (GIDNumber). Może być przydatna podczas pisania własnych dodatków dla Comarch e-Sklep Sync.

Parametry:

 • gidNumbers (int[], pole obowiązkowe).
Uwaga
Akcja dostępna jest w sklepach B2B od wersji 2021.2.

 

AskForPrice

Akcja odpowiada za złożenie zapytania o cenę produktu.

Parametry:

 • productId (int, pole obowiązkowe),
 • email (string, pole obowiązkowe, wyrażenie regularne) – maksymalna długość to 192 znaki,
 • phoneNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków,
 • quantity (decimal, pole obowiązkowe) – może przyjąć wartość od 0.01 do 99999,
 • unitId (int lub null),
 • message (string) – maksymalna długość to 500 znaków.
 


 

CollectionPointsStockLevelsGet

Akcja odpowiada za pobieranie stanów magazynowych w salonach danego towaru.

Parametry:

 • products (string, pole obowiązkowe),
 • country (string) – maksymalna długość to 2 znaki,
 • city (string) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • pointTypeId (short),
 • pointId (int lub null).
 

Wskazówka
Jeżeli chcesz pokazać w e-Sklepie ilości towaru w podziale na magazyny (e-Sklepu i hurtowni), to można je pobrać akcją ’Product/StockLevelsGet’.

 


 

ComparisonToolAdd

Akcja odpowiadająca za dodanie produktu do porównania z innym produktem.

Parametry:

 • productId (int, pole obowiązkowe).
 


 

ComparisonToolDelete

Akcja odpowiada za usunięcie przedmiotu z porównania.

Parametry:

 • productId (int, pole obowiązkowe).
 


 

DeliveryCostGet

Akcja odpowiada za pobranie najniższej ceny dostawy dla danego towaru.

Parametry:

 • id (int, pole obowiązkowe),
 • unitId (int lub null, pole obowiązkowe).

 


 

FastDeliveryCheck

Akcja odpowiadająca za sprawdzenie dostępności usługi szybkiej dostawy w podanej lokalizacji.

Parametry:

 • products (string, pole obowiązkowe),
 • country (string) – maksymalna długość to 2 znaki,
 • zipCode (string) – maksymalna długość to 50 znaków.
 


 

NotifyAboutProductAvailability

Akcja odpowiadająca za złożenie zapytania odnośnie poinformowania użytkownika o ponownej dostępności towaru.

Parametry:

 • productId (int, pole obowiązkowe),
 • name (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • email (string, pole obowiązkowe, wyrażenie regularne) – maksymalna długość to 192 znaki,
 • phoneNo (string) – maksymalna długość to 20 znaków.
 


 

ReviewAdd

Akcja odpowiadająca za dodanie opinii na temat produktu.

Parametry:

 • rating (short, pole obowiązkowe) – może przyjąć wartość od 1 do 5,
 • comment (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 4000 znaków,
 • author (string, pole obowiązkowe) – maksymalna długość to 50 znaków,
 • productId (int, pole obowiązkowe),
 • orderHash (string).

 


 

StockLevelsGet

Akcja odpowiada za pobieranie stanów magazynowych z podziałem na magazyny (e-Sklepu i hurtowni).

Parametry:

 • id (int, pole obowiązkowe).
Dla powyższej akcji zostanie zwrócony ten sam obiekt Stock (jak np. na szczegółach towaru), ale z dwoma dodatkowymi właściwościami:
> WarehouseId,
> WarehouseName.
Właściwości mogą być puste (null) – jeśli jest to stan z ERP, a nie z hurtowni.

 


 

WishListAdd

Akcja odpowiedzialna za dodanie produktu do listy życzeń.

Parametry:

 • productId (int, pole obowiązkowe),
 • quantity (decimal) – może przyjąć wartość od 1 do 99999,
 • note (string) – maksymalna długość to 500 znaków.

 


 

WishListCheck

Akcja odpowiedzialna za sprawdzenie czy produkt należy do listy życzeń.

Parametry:

 • products (int[]).
 


 

WishListDelete

Akcja odpowiadająca za usuwanie przedmiotu z listy życzeń.

Parametry:

 • productId (int lub null).